Virtuaalvääringute tegevusluba

Meie firma on spetsialiseerunud krüptoraha ja plokiahel süsteemi kasutavatele firmadele riiklike litsentside saamisele/vormistamisele ja sisemiste protseduurireeglite ning kontrollimeetodite, samuti AML/KYC algoritmide väljatöötamisele.

Firmad, kes said krüptorahaga töötamise litsentsi, omavad õigust osutada krüptoraha ja virtuaalsete väärtuste vahetuse, käibe ja hoiu teenust oma klientidele kogu maailmas, kasutades teenuse osutamiseks, informatsiooni ja rahaliste vahendite ning virtuaalsete väärtuste edastamiseks nii oma firma esindust, kui ka digitaalkanaleid. Küsi pakkumist

Krüptoraha ja virtuaalvääringute tegevusluba

Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise ja virtuaalvääringu rahakotiteenuse pakkuja tegevuslua taotlemine

27.11.2017.a. jõustus Eesti Vabariigis uus Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (RahaPTS, RT I, 17.11.2017, 2), mis tuleneb eelkõige Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivis nr. 2015/849 sätestaud nõuetest ja seisukohtadest. Nimetatud seadus võimaldab ettevõtjatele osautada klientidele krüptoraha ja virtuaalvääringute vahetamise, ülekandmise ja säilitamisega seotud teenuseid legaalselt järgnevate tegevuslubade alusel:

  • Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenuse pakkuja tegevusluba (ingl. provider of a service of exchanging a virtual currncy against a fiat currency)
  • Virtuaalvääringu rahakotiteenuse pakkuja tegevusluba (ingl. providers of a virtuaal currency wallet service).

Vastavalt uuele RahaPTS-le virtuaalvääring (ingl. virtual currency) on digitaalsel kujul esitatud väärtus, mis on digitaalselt ülekantav, säilitatav või kaubeldav ja mida füüsilised või juriidilised isikud aktsepteerivad maksevahendina, kuid mis ei ole ühegi riigi seaduslik maksevahend ega rahaline vahend. Virtuaalvääringu rahakotiteenuse (ingl. virtual currency wallet service) mõiste defineeritakse kui teenuse, mille raames luuakse klientidele või hoitakse klientide krüpteeritud võtmeid, mida saab kasutada virtuaalvääringute hoidmise, talletamise ja ülekandmise eesmärgil.

Meie kogemus ja kompetents võimaldab lühikese aja jooksul viia teie firma äri Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusalasse. Meie juristid osutavad teile igakülgset abi ja juriidilist nõustamist litsentsi saamiseks virtuaalsete väärtuste ja krüptoraha vahetuseks, käibeks, edastamiseks ja hoiustamiseks ning juriidilise isiku asutamiseks Eesti territooriumil.
Meie firma omab teadmisi Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu seadusandluse alal ning unikaalset kogemust krüptoraha litsentsi saamiseks krüptorahavahetajatele, krüptoraha börsile ja ICO projektidele.

Krüptolitsents Euroopas

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.