Avrupa'da BT şirketi

Bu makalenin amacı, öncelikle BT şirketlerini kuracakları yer olarak Avrupa Birliği’ni gören BT girişimcilerine odaklıdır. Bu incelemenin kapsamında BT şirketi oluşturmak ve yenilikler ve bilgi teknolojileri ile ilgili projeler geliştirmek için genel olarak Avrupa’nın ve özel olarak Avrupa Birliği’nin ana avantajlarını değerlendireceğiz. Estonya’nın AB üye devleti olarak BT girişimlerini ve yeni başlayanları kaydettirmek için ana avantajlarını daha ayrıntılı değerlendireceğiz; çünkü kurumlar vergisi oranı sıfır olması dahil Estonya, yeni başlayan BT işletmelerinin geliştirilmesi için en uygun koşulları sunar.

Avrupa'da BT şirketi tescil etmek istiyor musunuz? Hemen sipariş verin

Avrupa'da BT şirketi. AB'de BT işiniz

Avrupa Birliği'nde BT işletmesinin kaydetmenin avantajları

Yüksek teknolojiler alanı, Avrupa ekonomisinde çok önemli rol oynar ve son on yıllarda etkisi artar. Avrupa, bilim ve teknolojideki başarılarıyla iyi bilinmekte ve küresel düzeyde yenilikler ve bilgi teknolojileri endüstrisinin gelişimine önemli katkılarda bulunmaya devam etmektedir. Web tasarımı, yazılım ve uygulama geliştirme, Web 3.0 teknolojileri, bulut hizmetleri, siber güvenlik, yapay zeka, veri analizi ve bilgisayar oyunları gibi alanlar, Avrupa ekonomik yapısında sağlam bir yeri almışlardır.

AVRUPA’DA BT ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİ

AB’de bilgi teknolojileri ve yenilikler endüstrisi

BT teknolojileri endüstrisi, Avrupa Birliği ekonomisinin ana itici güçlerinden biridir. SAP, Nokia, Ericsson ve Spotify gibi birçok bilinen BT şirketi Avrupa’da yerleşiktir. Ayrıca, bu bölge girişimleri ve teknolojik yatırımlarını aktif olarak çeker. Avrupa Birliği’nde, entegre işgücü piyasası sayesinde AB içinde serbestçe hareket edebilen çok sayıda yüksek nitelikli BT uzmanı bulunabileceğini de belirtmemiz gerekir.

Avrupa Birliği’nde BT sektörünün gelişmesinin beklentileri

Avrupa Birliği, son yıllarda bölgedeki BT endüstrisinin büyümesine ve rekabet gücüne katkıda bulunan yenilikçi teknolojilere ve BT altyapısına aktif yatırım yapmıştır. Bunun sayesinde BT sektörünün üye devletleri ve AB kuruluşları tarafından desteklenmesinin sonucunda bilgi teknolojileri alanında başarılı BT girişimlerinin, araştırma projelerinin ve özel yatırımların sayısında görülür bir artış meydana geldi. Bununla birlikte bölgedeki birçok şirket için kilit hedef haline gelen, ekonominin tüm sektörlerini etkileyen ve BT şirketlerine ve BT uzmanlarına yeni fırsatların yaratılmasına katkıda bulunan dijital dönüşüm, aynı zamanda bilişim sektörünün gelişmesi için en önemli katalizördür.

Bununla birlikte Avrupa, geniş bant İnternet, veri merkezleri ve teknoloji parkları dahil yüksek kaliteli BT altyapısına sahiptir. Ayrıca, Avrupa’da BT projeleri ve yeni kurulan şirketler için devlet hibeleri ve projelerinden toplu yatırımlara ve risk sermayesine kadar birçok potansiyel finansman kaynağı bulunabilir. Bunların tamamı, bölgedeki BT endüstrisinin sürdürülebilir gelişimi ve genişlemesi için perspektif yaratır ve ayrıca bilgi teknolojileri alanında yenilik ve girişimcilik için elverişli bir temeli sağlar.

BT endüstrisi için tek bir AB yasal altyapısı

Avrupa ülkeleri, uzun vadeli iş planlaması ve yatırımların çekilmesi için önemli olan siyasi ve ekonomik istikrarı garanti ederler. Ayrıca, Avrupa Birliği, BT şirketleri ve bilgi teknolojileri için son derece önemli bir faktör olan fikri mülkiyetin ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin ortak düzenleyici altyapı dahil AB iç piyasasındaki faaliyet gösterenler için şeffaf ve uyumlaştırılmış yasal düzenlemeleri sunmaktadır.

Avrupa Birliği tek piyasası

Avrupa ve özellikle Avrupa Birliği, çoğu BT ürünlerini ve dijital teknolojileri günlük yaşamlarında aktif olarak kullanan 740 milyon’dan fazla tüketici ile müşterilerin büyük potansiyel piyasasıdır. Ayrıca, Avrupa ülkeleri, eğitim ve araştırmaya uzun yıllara dayanan yatırımların sonucunda olarak, BT ve ilgili endüstrilerde çok sayıda yüksek nitelikli uzmana sahiptir.

Aktif kamu desteği, eğitime ve yeniliğe yatırım ve dijital dönüşüme odaklanma dahil yukarıdaki faktörlerin tamamı, Avrupa Birliği’nin bilgi teknolojileri alanında dünya düzeyinde önde gelen oyunculardan biri olarak konumunu destekler. Bu, bölgedeki BT sektörünün dinamik ve sürdürülebilir gelişimi için elverişli ortam yaratarak işbu alandaki girişimciler, yatırımcılar ve profesyoneller için yeni fırsatlar sunuyor.

AVRUPA’DA BT ŞİRKETİNİN KURULMASI

Avrupa’da bir BT işletmesinin tescili ve AB tek pazarına erişim

Avrupa’da BT projesi için şirketin tescil edilmesi, gelişme ve büyüme için bir BT girişimi için yeni fırsatlar ve ufuklar açacak etkili bir çözüm haline gelebilir. AB’de tüzel kişiliğin açılması, birleşik kuralların ve standartların uygulandığı çok büyük bir tek pazara erişimi BT projesine sağlar. Ayrıca, Avrupa iş ortamının özellikleri, istikrar, mevzuatın şeffaflığı ve girişimcilerin haklarının korunmasıdır. Bu nedenle, bir BT şirketinin tescili için Avrupa’yı seçmeniz, uluslararası tanınırlığa ve önemli ticari başarıya giden başarılı bir yolunuzun başlangıcı olabilir.

Estonya, İrlanda ve Hollanda dahil birçok Avrupa ülkesi, BT işletmeleri ve teknoloji girişimleri için önemli vergi muafiyetleri ve destek programları dahil BT şirketleri için uygun koşullar sunmaktadır. Ayrıca, söz konusu ülkeler, BT girişimlerine uygun düzeyde iş yapma kolaylığı, yüksek nitelikli BT uzmanlarına erişim, istikrarlı bir siyasi ve ekonomik ortam ve BT ürünleriyle AB entegre piyasasına girme fırsatı garanti eder. Bunların tamamı, yeni başlayan şirket ve girişimcilerin başlangıçtaki engelleri başarıyla aşmalarına ve büyümelerini ve gelişmelerini hızlandırmalarına imkan sağlar.

Bu makalede bir BT şirketi kurmak için en çekici hukuk bölgelerinden biri olarak Estonya’yı göz önünde bulundurmanızı öneriyoruz. BT şirketleri ve girişimler için birçok avantaj sunarak bu bölgeyi teknoloji ve yenlikler bakımından dünya lideri haline dönüştürmektedir.

ESTONYA’DA BT SEKTÖRÜ

Estonya’da kendi BT şirketi kurmak uygun mu?

Bilgi teknolojileri, Estonya’nın ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir rol oynarlar. Son yıllarda Estonya, dijital ekonominin gelişimine aktif yatırım yapmış ve e-yönetim alanında dünya liderlerinden biri haline dönüşmüştür. Estonya’da dijital teknolojiler, eğitim ve sağlık hizmetlerinden kamu yönetimi ve girişimciliğe kadar hayatın tüm alanlarına entegre edilmiştir.

Dijital teknolojilerin uygulatılması, İnternete engelsiz erişim, BT alanında yüksek kaliteli eğitim ve devletin aktif desteği, dünyanın her yerinden girişimciler, yatırımcılar ve yetenekli BT uzmanları için Estonya’yı çekici hale getirmektedir. Bilişim sektörünün gelişiminin uzun yıllardır devlet düzeyinde aktif olarak desteklenmesi, sonuçta çok sayıda yüksek teknoloji şirketinin ve girişimlerin ortaya çıkmasına sebep vermiştir, Estonya, Skype, Wise ve Bolt gibi başarılı projelerin dünyaya geldiği yer oldu, buna göre Estonya, BT sektörünün ne kadar üretken bir şekilde geliştiğini anlamamız mümkündür.

Bu makalede bir Avrupa şirketini kaydettirmek ve Avrupa’da bir BT şirketi kurmak için Estonya’yı seçmenizin neden en avantajlı olduğunu ve bunun ana avantajlarını değerlendireceğiz.

ESTONYA’DA BİR ŞİRKETİN KAYDEDİLMESİ

Estonya’da şirket açmak hızlı ve kolaydır

Estonya, yabancı girişimcilere ve yatırımcılara dostça davranan bir ülkedir. Böylece, Estonya’da bir şirket tescil süreci basit ve şeffaftır, Estonya Cumhuriyeti’nin kurumsal mevzuatı, işletmelerin yabancı vatandaşlar tarafından kaydedilmesi için elverişli olup Estonya’da herkesin bir şirket kurabileceği şekilde geliştirilmiştir.

Estonya’da bir ticari işletme kurulmasının en popüler formatı, Limited Şirketi’dir (Estonca OÜ veya osaühing, İngilizce LLC veya limited liability company). LTD.ŞTİ.’nin ana avantajı, ortakların şirket faaliyetlerine ilişkin sorumluluğunun 2 500 Euro tutarı ile sınırlı olmasıdır. Ayrıca, bu tür bir şirket kurmak için sadece 1 kurucu yeterlidir, şirketin ortakları ve müdürlerinin %100’ü yabancı uyruklu olabilir ve asgari izin verilen kuruluş sermayesi miktarı sadece 0,01 Euro’dur (1 euro cent).

Estonya’da bir şirket nasıl kaydedilir?

Estonya’da bir şirketi aşağıdaki yollar ile kaydettirebilirsiniz: (a) şahsen: kurucunun Estonya’ya şahsen gelmesi gereklidir, (b) vekaleten: kurucu, hizmet sağlayıcı adına bir vekaletname verir ve şirket uzaktan kaydedilir veya (c) İnternet aracılığıyla: şirket, e-Residency kullanılarak online modda kurulur.

Bu nedenle, Estonya ticaret mevzuatının yabancı yatırımcılara odaklı olması, Estonya’da minimum başlangıç yatırımı ve hiç bürokrasi olmadan kendi şirketlerini ve BT projelerini kolayca kurabilen ve geliştirebilen birçok yabancı girişimciyi çeker. Bu avantajlar sayesinde, Estonya bugün BT şirketlerini ve yeni kurulan şirketleri kaydettirmek için en çekici ve istenen yargı bölgelerinden biridir.

Uzmanlarımız, Estonya’da şirketlerin tescili ve BT işletmelerinin için muhasebe ve hukuki hizmetler alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. Estonya’da bir işletmenin kurulması prosedürüyle ilgili tüm ayrıntıları ve nüansları anlamanıza ve projenizin mümkün olan en kısa süre içinde Avrupa piyasasına girmesine memnuniyetle yardım vereceğiz.

ESTONYA’NIN ÇEKİCİ VERGİ SİSTEMİ

Estonya Cumhuriyeti’ndeki girişimciler için vergi muafiyetleri

Estonya vergi sistemi, özellikle girişimciler, işletmeler ve yatırımcılar için Avrupa Birliği’ndeki gerçekten en çekici sistemlerden biri olarak sayılır. Bu, şirketlerin gelişmesine ve büyümesine katkıda bulunan esnek ve şeffaf vergilendirme sistemi sayesinde mümkün oldu. Estonya’nın etkili bir vergi politikası, işletmelerin yatırımlarını en üst düzeye artırmasını ve finansal performanslarını iyileştirmelerini mümkün hale getirir. Estonya vergi sisteminin ana avantajları arasında aşağıdakiler yer alır:

Dağıtılmamış kar üzerinden vergi alınmaz.

Bu, Estonya’da kurumsal vergi olmadığı ve şirket tarafından kar olarak toplanan tüm fonların, şirket ortakları arasında temettü olarak dağıtılana kadar vergilendirilmeyeceği anlamına gelir. Dolayısıyla, Estonya’da kayıtlı şirketlerin, elde ettikleri karları kendi gelişimleri için kullanabildikleri veya kendi fonlarını gelir vergisi ödemeden yatırım araçlarına veya üçüncü taraf projelerine yatırabildikleri için rekabet avantajını teşkil etmektedir.

Serbest çalışanlara ödemeler vergilendirilmez

. Bir şirket, Estonya’da vergi mukimi olmayan ve iş görevlerini yurtdışından uzaktan gerçekleştirecek bir çalışanı istihdam ederse veya bir serbest meslek sahibiyle anlaşma imzalarsa bu tür bir çalışana yapılan maaş veya sosyal yardım ödemeleri, Estonya’da vergilendirilmez. Böylece, kendi BT ürünlerinin geliştirilmesi için etkili uluslararası BT uzmanlarından oluşan ekipler oluşturma fırsatına sahip Estonyalı BT şirketleri, diğer ülkelerdeki rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ederler ve işçilik vergilerinde önemli miktarlarda tasarruf sağlarlar.

Bu etkenlerin tamamı, Estonya vergi sistemini özellikle yabancı yatırımcılar ve BT girişimcileri için çekici hale getirmişlerdir. Böylece etkili bir vergi politikası sayesinde Estonya, büyük teknoloji şirketleri dahil birçok yabancı şirketi çekmeyi başarmış olduğu için bölgesinde yenilikçi merkezi haline gelmiştir.

E-RESIDENCY

BT girişimcileri için ana mıknatıs olan e-Residency programı

2014 yılında, amacı yabancı girişimcileri ve yatırımcıları yerel piyasaya çekmek olan e-Residency devlet programı Estonya’da başlatıldı. e-Residency, ilgili tüm kişilere Estonya’da elektronik mukim statüsü alma imkanı sunar, bu da yabancı vatandaşların ikamet ettikleri yere veya konuma bakılmadan Estonya’da online şirketler kurmasına ve işlerini uzaktan yönetmesine olanak tanır. e-Residency programı çok başarılı oldu, e-Residency olan 100.000’den fazla kişi, 25.000’den fazla şirket Estonya’da kurmuşlardır

e-Residency nedir?

e-Residency, bir kişiyi çevrimiçi ortamda tanımlamak için tasarlanmış bir dijital kimlik kartı anlamına gelir. e-Residency, elektronik çipli bir yalnızca sahibi tarafından bilinen pin kodu ile akıllı karttır. Estonya e-Residency sahibi elektronik imzası, IDAS direktifinde (910/2014) belirtilen tüm kural ve gerekliliklere uygundur.

BT girişimcileri için e-Residency avantajları nelerdir?

e-Residency, dünyanın her yerinden girişimcileri Estonya’ya çekerek Avrupa Birliği’nin entegre piyasasına erişimlerini, iş sürecini kolaylaştırır ve bürokratik engelleri en aza indirir. e-Residency kartına sahip olmak, özellikle bir Estonyalı şirket aracılığı ile Avrupa’ya ve pazara doğrudan erişime sahipken bir şirket kurma ve online iş yapma olasılığının özellikle ilgili olabileceği BT girişimcileri için yararlıdır.

e-Residency nasıl alınır?

Estonya Polis ve Sınır Muhafız Departmanı web sitesindeki özel bir form aracılığıyla başvuruda bulunarak ve 100 Euro yatırarak (kredi kartıyla ödenebilir) 1-2 ay içinde e-Residency alabilirsiniz. Dünyanın dört bir yanında bulunan aşağıdaki konumlarda e-Residency fiziki olarak alabilirsiniz.

Böylece, e-Residency kartı, bir Estonya şirketini dünyanın herhangi bir yerinden online olarak yönetmeyi, belgeleri elektronik imza ile imzalamayı, vergi beyannameleri ve raporları göndermeyi ve ayrıca Estonya devletinin elektronik hizmetlerine erişmeyi ve çok daha fazlasını yapmanızı mümkün kılar. Bir e-Residency’ye sahip olmanızın Estonya’da veya Avrupa Birliği’nde ikamet etme veya bunlara girme hakkı vermediği önemlidir.

BT UZMANLARI İÇİN ESTONYA’DA ÇALIŞMA VİZESİ VE OTURMA İZNİ

Yabancı BT uzmanlarının projenize çekilme imkanları

Estonya, Avrupa Birliği dışından BT uzmanlarını çekmek için elverişli bir ortam sağlayan bilgi teknolojileri endüstrisine ve yeniliğe verdiği destekle uzun zamandan bilinmektedir. BT ve yenilikler alanının Estonya ekonomisinin gelişmesinde önemli bir rol oynadığı için ve bu sektörde sürekli bir işgücü sıkıntısı olduğu için Estonya Cumhuriyeti’nin kanuni sistemi, çalışma vizesi veya oturma izni almak için basitleştirilmiş bir prosedür sağlar. Bu, bekleme sürelerini önemli ölçüde kısaltmayı mümkün kılar ve sizi gereksiz bürokratik engellerden kurtarır.

Bir BT uzmanı Estonya’da nasıl çalışma vizesi veya oturma izni alabilir?

Böylece, Estonya menşeli bir BT şirketi, aşağıdaki şekillerde tercihli koşullarla AB üye devletinin vatandaşı olmayan bir BT uzmanını istihdam etme imkanına sahiptir:

Çalışma vizesi (D tipli vize)

Yabancı BT uzmanının Estonya menşeli bir BT şirketinde çalışma vizesi ile geçici istihdamı. AB dışından Estonya’ya gelen bir çalışan, birbirini takip eden 455 gün içinde 365 güne kadar D-vize ile ülkede çalışma ve kalma hakkı kazanır. Yabancı bir BT uzmanının maaşına azaltılmış gereksinimler uygulanır (‘Yabancılar’ Yasası 107 maddesi 1 fıkrası) – aylık maaş, Estonya İstatistik Departmanı tarafından yayınlanan ülkedeki ortalama brüt maaştan (2023 yılında 1685 Euro) düşük olmamalıdır.

Oturma izni

Bilgi teknolojileri uzmanları (programcılar, geliştiriciler, tasarımcılar vb.), diğer mesleklere göre Estonya’da en önemlileri avantajlarından biri olan yasayla belirlenen yıllık göçmenlik kotası (Yabancılar Yasası 115 maddesi 14 fıkrası) dışında geçici oturma izni başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. Ayrıca, kanuni düzenlemeler (Yabancılar Kanunu 178 maddesi 1 fıkrası ve 1⁴ fıkrası), aylık geliri ülkedeki ortalama aylık maaştan (2023 yılında – brüt 1685 Euro) daha az olmamak üzere BT uzmanları arasından oturma izni başvurusunda bulunanlar için basitleştirilmiş maaş gereklilikleri belirlemektedir. Ayrıca reşit olmayan çocuklarının eşine yabancı bir uzman ile birlikte oturma izni alma hakkı sağlanır. Geçici oturma izni 5 yıla kadar süre ile verilir ve aynı gerekçelerle uzatılabilir.

Dolayısıyla, Estonya göç mevzuatı, BT şirketlerine, diğer sektörlerdeki işletmelerle karşılaştırıldığında yetenekli yabancı işgücünü çekmede birçok avantaj sağladığı anlaşılır. Bu durum, Estonya BT projelerinin uluslararası piyasadaki rekabet gücünü önemli ölçüde artırır ve değerli BT uzmanlarının ve bile yeni başlayan BT ekiplerinin Avrupa Birliği topraklarına başarılı bir şekilde taşınmasına imkan sağlar.

Şirketimizin uzmanları, göç hukuk alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir, size kapsamlı hukuki danışmanlık sunabilir ve ayrıca yabancı çalışanların istihdamı veya oturma izni veya çalışma vizesi almak için gerekli belgelerin düzenlenmesinde yardımcı olabiliriz.

SONUÇ

Estonya, AB’de bir BT şirketi kurmak için en iyi seçim mi?

Bu makalede, Avrupa Birliği’nde BT endüstrisinin gelişmesi için ana perspektifleri ele aldık ve Estonya’nın şu anda bir Avrupa BT şirketini kaydettirmek için en etkili hukuk bölgesi olduğunu belirledik.

Böylece, Estonya, işletmeleri kaydetmek için basit ve şeffaf bir prosedür, dostça kurumsal mevzuat ve vergi muafiyetleri dahil BT şirketlerinin gelişimi için son derece elverişli koşullar sağlar. Ülkenin Avrupa Birliği üyesi olduğu, burada kayıtlı şirketlerin varsayılan olarak tüm Avrupa piyasasına ve AB düzenleyici garantilerine erişimi sağlar. Ayrıca Estonya, kamu yaşamının dijitalleştirilmesinde ileriye doğru kocaman bir adım attı ve sonucunda e-Residency kullanarak şirketlerin çevrimiçi olarak kaydedilmesi ve yönetilmesi mümkün oldu.

Tüm bu hususlar, Estonya’yı yeniliklerini küresel düzeyde tanıtmak ve geliştirmeye yönelik uluslararası BT girişimleri ve teknoloji şirketleri için çekici bir hukuk alanı haline getirir. Tam bu sebeple Estonya, bugün Avrupa’da BT şirketlerini kaydettirmek için en umut verici ve çekici ülkelerden biridir.

BİZE İRTİBATA GEÇİN

Bir BT geliştiricisi misiniz ve eşsiz BT ürünleri mi oluşturursunuz? Avrupa piyasasına girmek için verimli bir çözüme mi ihtiyacınız var? Estonya’da bir BT şirketi tescil imkanı ile ilgileniyorsanız hukuk uzmanlarımız ve danışmanlarımızla iletişime geçmekten çekinmeyin! BT girişiminizin iş modelini birlikte analiz edeceğiz ve yenilikçi projenizi Avrupa Birliği’nin tek pazarına getirmek için en uygun çözümleri sunacağız.

Thank you!

Your enquiry was successfully recieved!
Our consultants will contact you in the nearest time.