MiCA reglamentas dėl kriptovaliutų rinkų

Ką MiCA direktyva atneš kripto-įmonėms, investuotojams ir virtualių turtų kūrėjams ES?

Per pastarąjį dešimtmetį blokų grandinės technologijos ir WEB 3.0 koncepcija išgyveno milžinišką plėtrą ir atnešė reikšmingus pokyčius mūsų gyvenime, tapdamos pagrindu kriptovaliutų, pavyzdžiui, Bitcoin arba Ethereum, raidai, taip pat skatinant naujų reiškinių bei sąvokų, kaip virtualūs turtai, žetonai, protingi kontraktai, NFT ir ICO, atsiradimą.

Blokų grandinė: finansų sektoriaus evoliucija

Taigi, blokų grandinės technologijų poveikis vis labiau juntamas kasdieniame gyvenime, ypač finansų srityje – daugybė šiuolaikinių mokėjimo sprendimų ir investicinių priemonių yra glaudžiai susiję su virtualiais turtais ir kriptovaliutomis. Blokų grandinė užtikrina sandorių saugumą ir skaidrumą, pašalina poreikį centrizuotiems tarpininkams ir atveria naujas galimybes finansinėms naujovėms, tokios kaip decentralizuotos finansų paslaugos (DeFi) ir skaitmeninės biržos.

Pozicija reguliuojant virtualius turtus: tarp inovacijų ir investuotojų apsaugos

Reguliavimas, susijęs su blokų grandinės technologijomis ir kriptovaliutomis, yra kompleksinis ir nuolat besivystantis procesas – esami teisės aktai ir reguliavimai vargu ar spėja paskui greitai augančią virtualių turtų, fintech ir finansinių inovacijų pramonę. Reguliatoriai visame pasaulyje siekia rasti pusiausvyrą tarp investuotojų apsaugos ir inovacijų skatinimo. Skirtingos šalys prie šio iššūkio priartėja skirtingai: kai kurios linkusios į visišką draudimą (pvz., Kinija), kitos – prie griežto reguliavimo (JAV), o yra ir tokių, kurios kriptovaliutas priima valstybės lygmeniu (Salvadoras).


KRIPTOVALIUTŲ REGULIAVIMAS ES

ES ir pirmieji žingsniai link bendros politikos kriptovaliutų rinkos reguliavime

Iki šiol Europos Sąjungoje nebuvo sukurtas bendras teisinis pagrindas kriptovaliutų ir virtualių turtų reguliavimui – kiekviena valstybė narė turėjo teisę savarankiškai reguliuoti šią sritį, dėl ko nebuvo vieningos pozicijos šios augančios industrijos ir kripto investicijų reguliavimo klausimuose.

5AMLD – žingsnis link bendro reguliavimo Europoje

Siekiant užtikrinti teisinio reguliavimo harmonizaciją ir vartotojų bei investuotojų apsaugą, ES ėmėsi priemonių bendros normatyvinės bazės kūrimui. 2019 metais buvo priimta penktoji pinigų plovimo prevencijos direktyva (5AMLD), kuri išplėtė AML/CFT priemonių taikymo sritį įtraukdama kriptovaliutų keityklas ir platformas, taip pat kriptovaliutų saugojimo paslaugų teikėjus. Tai lėmė įpareigojimų kriptovaliutų paslaugų teikėjams įvesti klientų identifikavimą, transakcijų stebėseną ir stiprinti kontrolę kovojant su pinigų plovimu.

ES šalys: tarp griežto reguliavimo ir švelnesnės politikos

Nors minėtos priemonės nenulėmė visiškos reguliavimo harmonizacijos tarp ES valstybių narių, įvairiose šalyse reguliavimo institucijos taikė skirtingą politiką – kai kurios iš jų (BaFin Vokietijoje, FIU Estijoje) laikėsi griežtos linijos, kitose valstybėse (FNTT Lietuvoje) buvo taikomas santūresnis požiūris, o kai kuriose jurisdikcijose (FAU Čekijoje, KAS Lenkijoje) pakako tik paprasto pranešimo pateikimo pradėti veiklai kriptovaliutų sektoriuje.

MiCa: viltis dėl vieningo kriptovaliutų reguliavimo

Nesant vieningo reguliavimo ir bendros ES valstybių narių praktikos, kas prieštaravo pagrindiniams Europos Sąjungos principams ir kūrė tam tikrus AML/CFT rizikos aspektus, 2019 metais Europos Komisija nusprendė parengti MiCa – Kriptovaliutų rinkos direktyvos projektą, kurio taikymas apimtų visas ES valstybes nares.


MICA DIREKTYVA

Kripto turtų rinkų reguliavimas: Europos kripto-reguliavimo nauja era

2023/1114 kripto turtų rinkų (MiCa) reguliavimas buvo sukurtas remiantis 2015/849 (ketvirtoji PNP direktyva, 4AMLD) ir 2018/843 (penktoji PNP direktyva, 5AMLD) direktyvomis, taip pat atsižvelgiant į Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) rekomendacijas. Projekto tekstas, kurį rengė Europos Komisija, buvo pristatytas visuomenei 2020 m. rugsėjo mėn. kaip pagrindinis elementas platesniame virtualių turtų ir skaitmeninių finansų industrijos reguliavimo pakete.

MiCa: inovacijų ir reguliavimo pusiausvyros beieškant

Kripto turtų rinkų reguliavimo tikslas – įdiegti į ES vieningą teisinę sistemą efektyvių priemonių rinkinį, skatinantį skaitmeninių finansų pramonės potencialą ir inovacijas bei užtikrinant sąžiningą konkurenciją tarp kripto įmonių, tuo pačiu mažinant finansines bei PNP/CFT rizikas.

MiCa pagrindiniai principai: nuo skaidrumo iki vartotojų apsaugos

MiCa direktyvoje nustatyti vieningi standartai šiose srityse:

a) kriptoturto emisijų, viešo siūlymo ir įtraukimo į prekybą prekybos platformoje skaidrumo ir informacijos atskleidimo reikalavimai;

b) kriptoturto paslaugų teikėjų, su turtu susietų žetonų emitentų ir e. pinigų žetonų emitentų veiklos leidimų ir priežiūros reikalavimai, taip pat jų veikimo, organizacijos ir valdymo reikalavimai;

c) kriptoturto turėtojų apsaugos kriptoturto emisijos, viešo siūlymo ir įtraukimo į prekybą metu reikalavimai;

d) kriptoturto paslaugų teikėjų klientų apsaugos reikalavimai;

e) priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią prekybai pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėtam viešai neatskleistos informacijos atskleidimui ir manipuliavimui rinka, susijusiems su kriptoturtu, siekiant užtikrinti kriptoturto rinkų vientisumą.

MiCa ir Kelionių taisyklė: dvigubas smūgis dereguliuotumui

Kripto turtų rinkų reguliavimo projektą 2023 m. balandžio 20 d. patvirtino Europos Parlamentas po kelis metus trukusio derinimo ir derybų proceso tarp parlamentarų. Kartu su MiCa, remiantis FATF įtaka, taip pat buvo priimta 2023/1113 TFR direktyva (Regulation on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets), žinoma kaip Travel Rule reglamentas, kuriame nustatyti normatyviniai reikalavimai informacijai, lydinčiai pinigų ir kripto turtų pervedimus, siekiant suteikti daugiau galimybių efektyviai sekti virtualių valiutų transakcijas.


ĮSIGALIOJA MICA REGULIAVIMAS

MICA įstatymo nuostatos įsigalios tarp 2024 m. pabaigos ir 2025 m. pradžios

Galutinė MICA reguliavimo versija buvo paskelbta 2023 m. birželio mėn., laukiama galutinio Europos Komisijos patvirtinimo. Direktyvos nuostatos, susijusios su stabiliomis monetomis, tokiais kaip su turtu susieti žetonai (ART) ir elektroninių pinigų žetonai (EMT), įsigalios 2024 m. birželio mėn. MICA reguliavimo, susijusio su kripto-įmonių veikla (kriptoturto paslaugų teikėjas), nuostatos taps privalomos rinkos dalyviams nuo 2025 m. sausio mėn.


KAM TAIPATYS MICA REGULIAVIMAS?

MICA reguliavimo taikymo sritis: Kas bus reguliuojama pagal naują direktyvą?

Kripto Turtų Rinkų Reguliavimas (MICA) skirtas reguliuoti kriptovaliutų paslaugų teikėjų ir kripto-aktyvų emisijos veiklą Europos Sąjungoje. Taigi, MICA pirmiausia taikoma kripto-įmonėms, teikiančioms įvairias su kriptovaliutų keitimu susijusias paslaugas, taip pat ir tiems, kurie teikia kriptovaliutų saugojimo bei valdymo paslaugas. Be to, MICA direktyvos nuostatos reguliuos įvairių žetonų, ypač aktyvais užtikrintų žetonų (ART), taip pat elektroninių pinigų žetonų (EMT) emisiją.

MICA veiksme: Ką laukia Europos kripto-įmonės?

Kripto Turtų Rinkų Reglamentas turės reikšmingą poveikį Europos kripto-biržų, kripto-keitimo punktų, kripto turto saugojimo paslaugų teikėjų ir įvairių žetonų emisijos veiklai. Dėl to kriptovaliutų paslaugų teikėjai bus priversti laikytis daugelio taisyklių ir normų, įskaitant reikalavimus dėl savo veiklos licencijavimo, skaidrumo ir informacijos atskleidimo, taip pat rizikos valdymo ir korporatyvinio valdymo reikalavimus.

Kripto-Įmonės (CASP arba Kripto Turto Paslaugų Teikėjai)

MICA reglamentavimo nuostatų įsigaliojimas 2025 m. pradžioje turės didžiausią poveikį tos kriptovaliutų pramonės daliai, kuri teikia su kripto-aktyvais susijusias paslaugas mažmeniniams klientams, t.y., kriptovaliutų keitykloms, kripto biržoms ir kripto turto saugojimo paslaugų teikėjams.

Tikslingiau kalbant, pagal Kripto Turtų Rinkų direktyvos tekstą, naujosios teisinės reguliavimo srities požiūriu įtraukiamos šios kripto-įmonių veiklos sritys:

a) kriptoturto saugojimas ir administravimas kliento vardu,

b) prekybos kriptoturtu platformos valdymas,

c) kriptoturto keitimas į lėšas,

d) kriptoturto keitimas į kitą kriptoturtą,

e) su kriptoturtu susijusių pavedimų vykdymas kliento vardu,

f) kriptoturto platinimas,

g) su kriptoturtu susijusių pavedimų priėmimas ir perdavimas kliento vardu,

h) rekomendacijų dėl kriptoturto teikimas,

i) kriptoturto portfelio valdymo paslaugos teikimas,

j) kriptoturto pervedimo kliento vardu paslaugų teikimas;

Kriptovaliutų rinkų reglamentas (MiCa) skirtas užtikrinti, kad mažmeniniai klientai gautų tinkamą apsaugos lygį, lygiaverčią tradicinių finansų rinkų siūlomai apsaugai. Jo įvedimo tikslas – užtikrinti kriptovaliutų rinkos skaidrumą ir stabilumą bei stiprinti pasitikėjimą kriptovaliutų ir virtualiųjų turtų sektoriumi.

Kriptovaliutų ir tokenų emitentas

MiCa siekia užtikrinti, kad kriptovaliutų emisijos subjektai, siūlantys visuomenei bet kokio tipo virtualiuosius turtus ar siekiantys jų platinimo prekybos aikštėse, vykdytų visus informacijos skaidrumo ir atskleidimo reikalavimus, garantuodami investuotojų interesų apsaugą ir rinkos stabilumą.

ART arba su turtu susieti žetonai – tai kriptovaliutos tipas, kurio vertybė siekiama išlaikyti stabilia, remiantis vienos ar kelių fiat valiutų, kurios yra teisėta mokėjimo priemonė, vienos ar kelių prekių ar vienos ar kelių kriptovaliutų ar tokių turtų derinio vertėmis.

MiCa reikalauja, kad ART emisijos subjektai atitiktų griežtus kapitalo reikalavimus, korporatyvinio valdymo standartus ir užtikrintų skaidrumą dėl tokeno vertę užtikrinančių turtų.

EMT arba elektroninių pinigų žetonai – tai kriptovaliutos rūšis, kurios pagrindinis tikslas – būti naudojamos kaip mainų priemonė, ir kuri siekiama palaikyti stabilų vertės lygį, remiantis fiat valiutos, kuri yra teisėta mokėjimo priemonė, verte.

EMT emisijos subjektai turi atitikti reikalavimus, panašius į tuos, kurie taikomi tradiciniams elektroninių pinigų išdavėjams Europos Sąjungoje, įskaitant kapitalo reikalavimus, licencijavimą ir korporatyvinį valdymą.

Taigi, reguliavimo institucijos siekia užtikrinti, kad vartotojai ir investuotojai būtų tinkamai informuoti apie kiekvieno kriptovaliutos tipo rizikas ir ypatybes, su kuriomis jie susiduria.

Kaip elgtis su „utility“ tokenais?

„Utility“ tokenai, arba prekių ir paslaugų žetonas, yra specifinė kriptovaliutų klasė. Jie sukurti tam, kad suteiktų tam tikrą funkcionalumą konkrečioje blokų grandinės platformoje arba aplikacijoje.

Pagal MiCa reglamentą, jeigu „utility“ tokenai neatitinka kriptovaliutų apibrėžimų, tokių kaip ART ar EMT, jie gali likti neįtraukti į griežtus šio reglamento reikalavimus. Vis dėlto, priklausomai nuo tokeno struktūros ir funkcionalumo, jis vis tiek gali patekti po kitų įstatymų ir reglamentų reguliavimu.

Pavyzdžiui, jei „utility“ tokenas parduodamas kaip investicinis produktas arba jo pardavimas gali būti aiškinamas kaip lėšų rinkimas, reguliavimo institucijos gali laikyti juos vertybiniais popieriais ar panašiais finansiniais instrumentais, kuriems taikomas atitinkamas reguliavimas.


REIKALAVIMAI KRIPTOVALIUTŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ĮMONĖMS

Ką turėtų žinoti kriptovaliutų įmonės siekdamos gauti kriptovaliutų paslaugų teikimo (CASP) licenciją ES?

Pagal Kriptovaliutų rinkų direktyvą (MiCa) iškelti įvairūs reikalavimai ir kriterijai, kuriuos privalo atitikti kriptovaliutų paslaugų rinkos dalyviai, siekiant padidinti inovatyvių finansinių technologijų pramonės skaidrumą ir stabilumą Europos Sąjungoje.

CASP licencijavimo veikla

Visos CASP, teikiančios paslaugas Europos Sąjungos teritorijoje, privalo įsigyti kriptovaliutų licenciją atitinkamoje ES valstybėje narėje. Licencijos gavimo reikalavimai ir procedūros gali šiek tiek skirtis atsižvelgiant į valstybę, teikiamų paslaugų pobūdį ir operacijų mastą.

Reikalavimai CASP įstatiniam kapitalui

Pagal MiCa reglamentaciją, įstatinio kapitalo CASP dydžiui taikomi padidinti reikalavimai, kurie, pirmiausia, yra nustatyti siekiant užtikrinti finansinių paslaugų stabilumą ir klientų teisių apsaugą, taip pat sukurti tam tikrą barjerą įėjimui į kriptovaliutų paslaugų rinką, apsaugant pramonę nuo atsitiktinių ir neprofesionalių tiekėjų.

50 000 eurų taikoma šioms paslaugoms:

   • pavedimų vykdymas klientų vardu;
   • kriptoturto platinimas;
   • kriptoturto pervedimo kliento vardu paslaugų teikimas;
   • su kriptoturtu susijusių pavedimų priėmimas ir perdavimas trečiųjų šalių vardu;
   • rekomendacijų dėl kriptoturto teikimas
   • kriptoturto portfelio valdymas.

125 000 eurų taikoma šioms paslaugoms:

   • kriptoturto saugojimas ir administravimas trečiųjų šalių vardu;
   • kriptoturto keitimas į lėšas;
   • kriptoturto keitimas į kitą kriptoturtą.

150 000 eurų taikoma šioms paslaugoms:

   • prekybos kriptoturtu platformos valdymas.

Be to, naujaisiais nustatymais įvedama reikalavimas turėti 350 000 eurų savų lėšų turto pririštų tokenų (ART) emisijos subjektams, užtikrinant būtinas atsargas ir finansinį emisijos subjekto stabilumą.

Plokštinių pinigų plovimo prevencija

Kriptovaliutų paslaugų teikėjai (CASP) privalo sukurti ir įgyvendinti veiksmingą prieš plovimo ir terorizmo finansavimo rizikas nukreiptą politiką. Kriptovaliutų įmonės taip pat privalo įvesti aiškias klientų identifikavimo procedūras, nuolat stebėti kriptovaliutų transakcijas ir pranešti apie įtartinas transakcijas.

Operaciniai reikalavimai

Paslaugų teikėjai privalo patvirtinti ir įgyvendinti veiklas, užtikrinančias verslo tęstinumą ir operacinių rizikų valdymą. CASP privalo parengti procedūras efektyviam IT rizikų, įskaitant kibernetinio saugumo rizikas, valdymui.

Klientų informavimas

CASP privalo teikti klientams informaciją apie visas rizikas, susijusias su investavimu į kriptovaliutas. Paslaugų teikėjai taip pat privalo užtikrinti kainodaros skaidrumą ir pateikti visą informaciją apie visus mokesčius ir rinkliavas.

Interesų konfliktų sprendimas

CASP privalo turėti veiksmingas procedūras greitam klientų ir paslaugų teikėjų tarpusavio konfliktų sprendimui be teismų įsikišimo.

Duomenų saugojimas

Kriptovaliutų įmonės privalo užtikrinti klientų asmeninių duomenų saugų saugojimą ir laikytis visų duomenų apsaugos reikalavimų pagal BDAR.

Klientų turto saugumas

Kriptovaliutų paslaugų teikėjai privalo atskirti klientų lėšas nuo įmonės lėšų. Jie taip pat privalo imtis priemonių elektroninių piniginių ir kitų skaitmeninių turtų saugojimo priemonių saugumui užtikrinti.

Vadovybės reikalavimai

CASP vadovai ir aukštesnio lygio pareigūnai, įtraukti į organizacinę struktūrą, privalo turėti reikiamą patirties lygį ir profesionalumą bei nepriekaištingą verslo reputaciją.

Personalo mokymas

CASP privalo užtikrinti savo darbuotojų reguliarų mokymą plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos, rizikų valdymo ir kibernetinio saugumo srityse.

Supratimas ir griežtas visų aukščiau išvardytų reikalavimų laikymasis yra svarbus sėkmingai kriptovaliutų įmonių veiklai ES teritorijoje. Dinamiškai besikeičiančioje kriptovaliutų rinkoje atitikimas MiCA direktyvai garantuoja skaidrumą, saugumą ir pasitikėjimą iš klientų ir reguliuotojų pusės.


PIRMINIO VIRTUALIOSIOS VALIUTOS SIŪLYMO (ICO) REIKALAVIMAI

ICO Reguliavimo Fokusas: Pagrindiniai Principai ir Taisyklės

Europos Sąjungoje buvo priimta MiCA direktyva (Kriptovaliutų rinkos arba Markets in Crypto-Assets Regulation), siekiant sukurti vieningą reglamentavimo sistemą kriptovaliutų sektoriuje. Šios direktyvos kontekste buvo nustatyti konkrečiai formuluoti reikalavimai pradinio kripto valiutos siūlymo (ICO) procesams, kurie yra vienas iš būdų pritraukti investicijas, leidžiant naujas kriptovaliutas ar žetonus.

Štai esminiai MiCA direktyvos keliami reikalavimai ICO:

Investicinė Apgyvendinimo Dokumentacija (Prospectus)

Kiekvienas ICO turi parengti investicinį apgyvendinimo dokumentą, kuris būtų aiškus, teisingas ir nesukeltų investuotojų klaidingų įspūdžių, bei turėtų visą būtiną informaciją būsimiems investuotojams. Šiame dokumente turi būti pateikiama informacija apie išleistą žetoną, techninės specifikacijos, emitento duomenys, projekto aprašymas, susiję rizikos faktoriai ir kiti svarbūs aspektai.

Klientų Identifikacija ir Patvirtinimas (KYC)

ICO organizatoriai privalo atlikti klientų identifikacijos ir patvirtinimo procedūras atsižvelgdami į pinigų plovimo (AML) bei terorizmo finansavimo (CFT) prevencijos reikalavimus.

Skaidrumas

ICO organizatoriams reikia užtikrinti veiklos skaidrumą, teikiant informaciją apie lėšų rinkimą, jų naudojimą, projekto eigą ir plėtros perspektyvas.

Rizikos Informavimas

ICO dalyviai turi būti aiškiai informuoti apie visas galimas rizikas, susijusias su investicijomis į kriptovaliutas, įskaitant visų investuotų lėšų praradimo galimybę.

Lėšų Segregacija

Rinktos lėšos ICO metu turi būti laikomos atskirai nuo organizatorių asmeninių fondų, siekiant užtikrinti veiklos skaidrumą ir investuotojų interesų apsaugą.

Marketingas ir Reklama

Visa ICO susijusi reklama ir marketingo kampanijos turi būti sąžiningos, neklaidinančios ir atitikti investicinio dokumento turinį.

Atskaitomybė

ICO organizatoriai gali būti įpareigoti teikti reguliarias ataskaitas apie projekto įgyvendinimą ir lėšų naudojimą.

Šie reikalavimai skirti investuotojų apsaugai, veiklos skaidrumui užtikrinti ir pasitikėjimo kriptovaliutų sektoriumi stiprinimui. Vis dėlto, ruošiantis ICO ar svarstant galimybę į jį investuoti, rekomenduojama pasikonsultuoti su teisės srities ekspertais.


REGULIAVIMO IR PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS

Nuo ESMA iki nacionalinių įstaigų: atsakomybės pasiskirstymas kriptovaliutų pasaulyje

MiCA direktyva (angl. Markets in Crypto-Assets Regulation) yra kriptoaktyvų reguliavimo pagrindas ES erdvėje. MiCA pagrindinis tikslas – užtikrinti investuotojų apsaugą, rinkos stabilumą ir užkirsti kelią kriptoaktyvų naudojimui pinigų plovimui ar terorizmo finansavimui.

Pagal MiCA, pagrindinė reguliavimo ir priežiūros institucija kriptoaktyvų srityje ES lygmeniu yra Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA). Tačiau yra ir keletas nacionalinių reguliavimo institucijų kiekvienoje ES narėje, kurios įgyvendina ir stebi šios direktyvos laikymąsi vietiniu lygiu.

Štai pagrindinės ESMA ir nacionalinių reguliavimo institucijų užduotys bei įgaliojimai pagal MiCA:

Licencijavimas

ESMA ir nacionalinės reguliavimo institucijos atsakingos už kriptoaktyvų paslaugų teikėjų (CASP) licencijų išdavimą, atnaujinimą ir atšaukimą.

Priežiūra

ESMA ir vietinės reguliavimo institucijos vykdo nuolatinę licencijuotų CASP veiklos priežiūrą, siekdamos užtikrinti, kad šie laikytųsi visų MiCA reikalavimų, taip pat nuostatų, nukreiptų prieš pinigų plovimą (AML) ir terorizmo finansavimą (CFT). Pažeidus MiCA reikalavimus, reguliavimo institucijos gali taikyti sankcijas CASP, iki licencijos atšaukimo.

Investuotojų apsauga

Reguliavimo institucijos įsitikina, kad CASP teikia investuotojams būtiną informaciją, užtikrina skaidrumą ir imasi priemonių klientų aktyvų apsaugai.

Bendradarbiavimas ir koordinacija

ESMA bendradarbiauja su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, keičiasi informacija ir užtikrina suderintą požiūrį į kripto-aktyvų industrijos reguliavimą ES.

Standartų nustatymas

ESMA gali kurti techninius ir reguliavimo standartus bei rekomendacijas, kad padėtų taikyti ir aiškinti MiCA reikalavimus.

Šios reguliavimo institucijos atlieka raktinį vaidmenį užtikrinant ES kriptoaktyvų rinkos stabilumą ir pasitikėjimą. MiCA suteikia jiems būtinus įrankius ir įgaliojimus šiai funkcijai efektyviai atlikti.


IŠVADA

Apibendrinimas: ką laukti toliau?

MiCA direktyva tapo svarbiu žingsniu reguliuojant kriptoaktyvus Europos Sąjungos teritorijoje. Europos Sąjunga naudojant šią direktyvą siekia užtikrinti investuotojų apsaugą, padidinti rinkos skaidrumą bei atsparumą, ir taip pat išvengti galimų pinigų plovimo ar terorizmo finansavimo susijusių rizikų. Atsižvelgiant į augantį susidomėjimą kriptovaliutomis ir blokų grandine, tokio tipo reguliavimo priemonių adaptacija ir įgyvendinimas tampa ne tik pageidaujamu, bet ir būtinu stabilios ekonominės plėtros elementu.

Nauji iššūkiai kripto pramonei

Tačiau administracinė našta, susijusi su griežtų naujų standartų ir reikalavimų laikymusi, nusipelno atskiro dėmesio. Kriptoaktyvų sektoriaus įmonės susidurs su didesniais klientų tapatybės nustatymo ir pinigų plovimo prevencijos procedūrų reikalavimais, savo kapitalo ir korporatyvinės struktūros, taip pat auditu ir finansinės atskaitomybės.

Biurokratinių kliūčių įveikimas

Daugeliui paslaugų teikėjų bus būtina atlikti licencijavimo procesą, kuris reikalaus žymiai didesnių laiko ir finansinių išteklių. Visa tai gali sulėtinti ir apsunkinti naujų projektų pradžią, padidinti operacijų išlaidas įmonėms ir reikalauti turėti specializuotas IT, teisines bei konsultacines paslaugas, kad būtų tinkamai laikomasi įvedamų reguliavimo normų.


SUSISIEKITE SU MUMIS

Jeigu turite klausimų dėl MiCA direktyvos ar ieškote konsultacijų kriptoaktyvų reguliavimo srityje, mūsų komanda yra pasirengusi padėti.

Mes vertiname jūsų susidomėjimą ir garantuojame profesionalų požiūrį į kiekvieną užklausą. Nedvejokite kreiptis!

Thank you!

Your enquiry was successfully recieved!
Our consultants will contact you in the nearest time.