MiCA regula par kriptoaktīvu tirgiem

Kādas pārmaiņas Direktīva MiCa nesīs kriptokompānijām, investoriem un virtuālo aktīvu izstrādātājiem ES?

Pēdējā desmitgadē blokķēdes tehnoloģijas un WEB 3.0 koncepcija ir piedzīvojusi milzīgu attīstību un ieviesusi nozīmīgas izmaiņas mūsu ikdienā, kļūstot par pamatu kriptovalūtu, piemēram, Bitcoin vai Ethereum, attīstībai, kā arī veicinot jaunu parādību un jēdzienu, kā virtuālie aktīvi, žetoni, gudrie līgumi, NFT un ICO, rašanos.

Blokķēde: revolūcija mūsdienu finanšu pasaulē

Tādejādi blokķēdes tehnoloģiju ietekme ar katru dienu kļūst jūtamāka, īpaši finanšu jomā — daudzi mūsdienu maksājumu risinājumi un investīciju instrumenti ir cieši saistīti ar virtuālajiem aktīviem un kriptovalūtām. Blokķēde nodrošina darījumu drošību un caurspīdīgumu, likvidējot centralizētu starpnieku nepieciešamību un atklājot jaunas iespējas finanšu inovācijām, piemēram, decentralizētām finansēm (DeFi) un digitālajām biržām.

Piekļuve virtuālo aktīvu regulējumam: inovāciju un investīciju aizsardzības līdzsvars

Blokķēdes tehnoloģiju un kriptovalūtu regulēšana ir sarežģīts un nepārtraukti attīstāms process — pašreizējie tiesību akti un regulējumi bieži vien nespēj tikt līdzi strauji attīstošai virtuālo aktīvu, fintech un finanšu inovāciju industrijai. Regulatori visā pasaulē cenšas atrast līdzsvaru starp investīciju aizsardzību un inovāciju atbalstīšanu. Dažādas valstis pieejas šim jautājumam atšķirīgi: dažas valstis izvēlas pilnīgu aizliegumu (piemēram, Ķīna), citas pieņem stingru regulējumu (ASV), bet ir arī tādas, kas uzņem kriptovalūtas valsts līmenī (Salvadora).


KRIPTOVALŪTU REGULĒJUMS ES

ES un pirmie soļi uz vienotu politiku virtuālo aktīvu tirgus regulējumā

Līdz nesenam laikam Eiropas Savienībā nebija vienotas normatīvās bāzes kriptovalūtu un virtuālo aktīvu regulējumam — katrā ES dalībvalstī bija tiesības regulēt šo nozari pēc saviem ieskatiem, kas veicināja vienotās pieejas trūkumu blokķēdes tehnoloģiju un kripto-investīciju nozares regulēšanas jautājumā.

5AMLD — pirmais solis uz kopējo Eiropas regulējumu

Ar mērķi nodrošināt tiesisko lauka harmonizāciju un patērētāju un investoru aizsardzību, ES tika pieņemti vairāki pasākumi vienotas normatīvās bāzes izveidei. 2019. gadā tika pieņemta piektā naudas atmazgāšanas novēršanas direktīva (5AMLD), kura paplašināja AML/CFT pasākumu piemērošanas jomu uz kriptovalūtu maiņas punktiem un platformām, kā arī uz kriptovalūtu uzglabāšanas pakalpojumu sniedzējiem. Tas noveda pie kriptovalūtu servisa sniedzēju pienākumu ieviešanas klientu identifikācijai, darījumu uzraudzībai un kontroles pastiprināšanai cīņā pret naudas atmazgāšanu.

ES dalībvalstis: starp stingru kontroli un mērenu politiku

Tomēr ieviestie pasākumi nav noveduši pie pilnīgas regulatīvā pieejas harmonizācijas ES dalībvalstu starpā attiecībā uz kriptovalūtu kompānijām un servisa sniedzējiem. Tādējādi dažās valstīs uzraudzības iestādes piemēro stingru politiku (BaFin Vācijā, FIU Igaunijā), savukārt citās jurisdikcijās no regulatoru puses tika piemērots salīdzinoši mērens pieejas veids (FNTT Lietuvā), vai arī kriptovalūtu sfēras darbības uzsākšanai bija nepieciešama vienkārša paziņošana (FAU Čehijā, KAS Polijā).

MiCa: jauna cerība uz vienotu kripto-regulējumu

Tā kā vienotas regulēšanas trūkums un unificētas pieejas neesamība bija pretrunā ar Eiropas Savienības pamatprincipiem un radīja noteiktus riskus AML/CFT sfērā, 2020. gadā Eiropas Komisija pieņēma lēmumu izstrādāt direktīvas MiCa jeb “Markets in Crypto-assets” projektu, kura darbības joma aptvertu visas ES dalībvalstis.


MICA DIREKTĪVA

Kriptoaktīvu tirgus regulācija: Eiropas kriptovalūtu regulējuma jaunā era

Kriptoaktīvu tirgus regulējuma direktīva 2023/1114 (MiCa) tika izveidota, ņemot vērā Direktīvu 2015/849 (Ceturtais pret naudas atmazgāšanu likums, 4AMLD) un Direktīvu 2018/843 (Piektā pret naudas atmazgāšanu likums, 5AMLD), kā arī Starptautiskās naudas atmazgāšanas novēršanas darba grupas (FATF) ieteikumus. Direktīvas projekts, kura tika izstrādāta Eiropas Komisijas uzraudzībā, sabiedrībai tika pirmoreiz prezentēts 2020. gada septembrī kā būtiska sastāvdaļa plašam pasākumu kopumam, kas vērsti uz virtuālo aktīvu un digitālo finanšu industrijas regulējumu.

MiCa: inovāciju un regulējuma līdzsvars

Kriptoaktīvu tirgu regulējums MiCa tiecas ieviest efektīvu pasākumu kopumu ES tiesiskajā sistēmā, lai atbalstītu digitālo finanšu industrijas potenciālu un inovāciju, nodrošinot godīgu konkurenci starp kriptokompānijām un vienlaikus samazinot finanšu un pret naudas atmazgāšanu/terorisma finansēšanas riskus (AML/CFT).

MiCa galvenie principi: no pārredzamības līdz patērētāju aizsardzībai

MiCa direktīvas ietvaros tiek noteikti vienoti standarti vairākos virzienos:

a) pārredzamības un informācijas izpaušanas prasības kriptoaktīvu emisijai, publiskai piedāvāšanai un pielaidei tirdzniecībai kriptoaktīvu tirdzniecības platformā (“pielaide tirdzniecībai”);

b) prasības kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju un aktīviem piesaistītu žetonu emitentu un e-naudas žetonu emitentu atļaujas saņemšanai un uzraudzībai, kā arī to darbībai, organizācijai un pārvaldībai;

c) prasības kriptoaktīvu turētāju aizsardzībai, kad tiek īstenota kriptoaktīvu emisija, publiskais piedāvājums un pielaide tirdzniecībai;

d) prasības kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju klientu aizsardzībai;

e) pasākumus, ar ko novērš iekšējas informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un nelikumīgu izpaušanu un tirgus manipulācijas saistībā ar kriptoaktīviem, lai nodrošinātu kriptoaktīvu tirgu integritāti.

MiCa un Travel Rule: dubults sitiens neregulējamībai

Kriptoaktīvu tirgu regulējuma projekts tika apstiprināts Eiropas Parlamentā 20.04.2023 pēc vairāku gadu garās koordinācijas un sarunām starp parlamentāriešiem. FATF ietekmē kopā ar MiCa tika pieņemts arī 2023. gada regulējums 2023/1113 TFR (Regulējums par informācijas pavadīšanu naudas līdzekļu un noteiktu kriptoaktīvu pārskaitījumiem), kas pazīstams kā Travel Rule regulējums, nosakot normatīvās prasības informācijai, kas jāpavada naudas līdzekļu un kriptoaktīvu pārskaitījumiem, lai sekmētu efektīvāku virtuālo valūtu transakciju uzraudzību.


KAD MICA REGULĀCIJA STĀJAS SPĒKĀ?

MiCa noteikumi stāsies spēkā laika periodā no 2024. gada beigām līdz 2025. gada sākumam

MiCa regulācijas galīgā versija tika publicēta 2023. gada jūnijā pēc tās galīgās apstiprināšanas no Eiropas Komisijas puses. Direktīvas noteikumi attiecībā uz stabilajām monētām, piemēram, aktīviem piesaistītiem žetoniem ART un elektroniskās naudas žetoniem EMT, stāsies spēkā 2024. gada jūnijā. MiCa noteikumi, kas attiecas uz kripto-kompāniju (kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs) darbības regulēšanu, kļūs obligāti tirgus dalībniekiem no 2025. gada janvāra.


KAM ATTIECAS MICA REGULĀCIJA?

MiCa darbības jomā: Kas tiks regulēts ar jauno direktīvu?

Kriptoaktīvu tirgus regulācija (MiCa) ir paredzēta kriptovalūtu pakalpojumu sniedzēju un kriptoaktīvu emitentu darbības regulēšanai Eiropas Savienībā. Tādējādi MiCa vispirms attiecas uz kripto-kompānijām, kas piedāvā dažādus ar kriptovalūtu maiņu saistītus pakalpojumus, kā arī uz tiem, kas nodrošina kriptovalūtu glabāšanas un pārvaldīšanas pakalpojumus. Papildus MiCa direktīvas noteikumi regulēs dažādu žetonu emitentus, īpaši aktīviem nodrošinātus žetonus (ART, asset-referenced token vai security token), kā arī elektroniskās naudas žetonus (EMT, electronic money token).

MiCA darbojās: Ko gaida Eiropas kripto-uzņēmumi?

Kriptoaktīvu tirgus regula būtiski ietekmēs Eiropas kripto-biržu, kripto-apmaiņas vietu, kripto-aktīvu uzglabāšanas pakalpojumu sniedzēju un dažādu žetonu emitentu darbību. Rezultātā kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējiem būs jāievēro virkne normu un likumu, tostarp licencēšanas prasības savai darbībai, informācijas atklātība un pārredzamība, kā arī risku pārvaldības un korporatīvās vadības prasības.

Kripto-uzņēmumi (CASP jeb Crypto-Asset Service Providers)

MiCa regulācijas noteikumu stāšanās spēkā 2025. gada sākumā radīs vislielāko ietekmi uz kriptovalūtu industrijas daļu, kas piedāvā pakalpojumus saistītos ar kripto-aktīviem mazumtirdzniecības klientiem, tas ir, uz kriptovalūtu maiņas vietām, kriptobiržām un kripto-aktīvu uzglabāšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Lai precizētu, saskaņā ar Kriptoaktīvu tirgus direktīvas tekstu, jaunās tiesiskās regulējuma ietvaros nonāks šādas kripto-kompāniju darbības jomas:

a) kriptoaktīvu glabāšanas un pārvaldīšanas nodrošināšana klientu vārdā;

b) kriptoaktīvu tirdzniecības platformas uzturēšana;

c) kriptoaktīvu apmaiņa pret naudas līdzekļiem;

d) kriptoaktīvu apmaiņa pret citiem kriptoaktīviem;

e) ar kriptoaktīviem saistītu rīkojumu izpilde klientu vārdā;

f) kriptoaktīvu izvietošana;

g) kriptoaktīvu rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana klientu vārdā;

h) konsultāciju sniegšana par kriptoaktīviem;

i) kriptoaktīvu portfeļa pārvaldības nodrošināšana;

j) kriptoaktīvu pārvešanas pakalpojumu sniegšana klientu vārdā;

Regulējuma Markets in Crypto-Assets (MiCA) mērķis ir nodrošināt pietiekamu aizsardzību mazumtirgotājiem, kas līdzinās to aizsardzībai, ko sniedz tradicionālie finanšu tirgi. Jaunievedumu mērķis ir sekmēt kriptoaktīvu tirgus pārredzamību un stabilitāti, kā arī stiprināt uzticēšanos kriptovalūtu un virtuālo aktīvu nozarei.

Tokenu un kriptoaktīvu emitenti

MiCA vēlas nodrošināt, ka kriptoaktīvu emitenti, kas piedāvā sabiedrībai jebkāda veida virtuālos aktīvus vai meklē iespējas tos izvietot tirdzniecības platformās, izpilda visus informācijas atklāšanas un pārredzamības prasības, aizsargājot investoru intereses un tirgus stabilitāti.

Aktīvu piesaistītie tokeni (Asset-Referenced Tokens – ART) ir kriptoaktīvu veids, kas paredzēts, lai uzturētu stabilu vērtību, atsaucoties uz vairāku fiat valūtu vērtību, kas ir likumīgi maksāšanas līdzekļi, vienas vai vairāku preču vērtību vai viena vai vairāku kriptoaktīvu vērtību, vai šo aktīvu kombināciju.

MiCA paredz, ka ART emitentiem jāatbilst stingriem kapitāla prasībām, korporatīvās pārvaldības prasībām un jānodrošina pārredzamība attiecībā uz tiem aktīviem, kas nodrošina tokena vērtību.

Elektroniskās naudas tokeni (E-Money Tokens – EMT) ir kriptoaktīvu veids, kura galvenais mērķis ir kalpot kā apmaiņas līdzeklis, un kas paredzēts uzturēt stabilu vērtību, atsaucoties uz fiat valūtas vērtību, kas ir likumīgi maksāšanas līdzekļi.

EMT emitentiem jāatbilst prasībām, kas līdzīgas prasībām, kas tiek piemērotas tradicionālajiem elektroniskās naudas emitentiem Eiropas Savienībā, ieskaitot kapitāla, licencēšanas un korporatīvās pārvaldības prasības.

Tādējādi regulatori cenšas nodrošināt, lai patērētāji un investor un būtu atbilstoši informēti par riskiem un katru kriptoaktīvu veidu īpatnībām, ar kuriem viņi saskaras.

Kā ir ar utility tokeniem?

Utility tokeni, jeb patēriņa žetons, ir specifiska kriptoaktīvu klase. Tie ir izveidoti, lai nodrošinātu konkrētu funkcionalitāti noteiktā blockchain platformā vai lietotnē.

Saskaņā ar MiCA regulējumu, ja utilitārie tokeni neatbilst kriptoaktīvu definīcijām, piemēram, ART vai EMT, tie var palikt ārpus šī regulējuma stingrās ietvaru. Tomēr, atkarībā no tokena struktūras un funkcionalitātes, tas var tomēr iekļūt citu likumu un regulējumu darbības jomā.

Piemēram, ja utilitārais tokens tiek pārdots kā ieguldījumu produkts vai ja tā pārdošana var tikt interpretēta kā līdzekļu vākšana, regulatori var uzskatīt tos par vērtspapīriem vai līdzīgiem finanšu instrumentiem, kas pakļauti attiecīgajai regulēšanai.


PRASĪBAS KRIPTOAKTĪVU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM

Ko kripto uzņēmumiem jāzina, lai iegūtu CASP licenci ES?

Saskaņā ar Kriptoaktīvu tirgu direktīvu (MiCA), ir izstrādāts vairāku prasību un kritēriju kopums, kas jāievēro kriptoaktīvu pakalpojumu tirgus dalībniekiem. Šo prasību mērķis ir veicināt Eiropas Savienības inovatīvo finanšu tehnoloģiju industrijas pārredzamību un stabilitāti.

CASP licencēšanas darbība

Visiem CASP, kas sniedz pakalpojumus ES teritorijā, ir jāiegūst kripto licenci attiecīgajā ES dalībvalstī. Atkarībā no dalībvalsts, sniegto pakalpojumu veida un operāciju apjoma, licenču iegūšanas prasības un procedūras var atšķirties.

Prasības CASP pamatkapitālam

MiCA regulējuma noteikumi nosaka, ka CASP pamatkapitāla prasībām jābūt paaugstinātām, lai nodrošinātu finanšu pakalpojumu stabilitāti un klientu tiesību aizsardzību, vienlaikus izveidojot ieejas barjeru kripto valūtu pakalpojumu tirgū un aizsargājot industriju no gadījuma un neprofesionāliem pakalpojumu sniedzējiem.

50 000 eiro tiek piemēroti šādiem pakalpojumiem:

   • rīkojumu izpilde klientu vārdā;
   • kriptoaktīvu izvietošana;
   • kriptoaktīvu pārvešana klientu vārdā;
   • kriptoaktīvu rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana klientu vārdā;
   • konsultāciju sniegšana par kriptoaktīviem;
   • kriptoaktīvu portfeļa pārvaldības nodrošināšana.

125 000 eiro tiek piemēroti šādiem pakalpojumiem:

   • kriptoaktīvu glabāšanas un pārvaldīšanas nodrošināšana klientu vārdā;
   • kriptoaktīvu apmaiņa pret naudas līdzekļiem;
   • kriptoaktīvu apmaiņa pret citiem kriptoaktīviem.

150 000 eiro tiek piemēroti šādiem pakalpojumiem:

   • kriptoaktīvu tirdzniecības platformas uzturēšana.

Papildus jaunievedumi paredz 350 000 eiro prasību emitenta pašu līdzekļiem, kas ir asset-referenced tokens (ART), lai nodrošinātu nepieciešamos rezervus un emitenta finansiālo stabilitāti.

AML Politika

CASP ir jāizstrādā un jāievieš efektīva AML politika, kas vērsta uz naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas risku identifikāciju, novērtēšanu un pārvaldīšanu. Kriptovalūtu uzņēmumiem jāiestata skaidras klientu identifikācijas procedūras, regulāri jāuzrauga kriptovalūtu transakcijas un jāziņo par aizdomīgām darījumiem.

Operatīvās Prasības

Pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums apstiprināt un integrēt savā darbībā pasākumus, lai nodrošinātu uzņēmējdarbības nepārtrauktību un operatīvo risku vadību. CASP ir jāizstrādā procedūras efektīvai IT risku, tostarp kiberdrošības risku, pārvaldībai.

Klientu Informēšana

CASP ir pienākums sniegt klientiem informāciju par visiem ar kriptoaktīvu ieguldījumiem saistītajiem riskiem. Pakalpojumu sniedzējiem arī jānodrošina cenu noteikšanas pārredzamība un jāsniedz informācija par visām komisijas maksām un nodevām.

Konfliktu Risināšana

CASP ir jāievieš efektīvas procedūras ātrai konfliktu risināšanai starp klientiem un pakalpojumu sniedzējiem, lai nebūtu nepieciešama tiesas iejaukšanās.

Datu Glabāšana

Kriptokompānijām ir jānodrošina klientu personisko datu droša glabāšana un jāievēro visi datu aizsardzības prasības atbilstoši GDPR.

Klientu Aktīvu Drošība

Kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums šķirot klientu līdzekļus no kompānijas pašu līdzekļiem. Viņiem arī jāveic pasākumi, lai nodrošinātu elektronisko maku un citu digitālo aktīvu uzglabāšanas instrumentu drošību.

Vadības Prasības

CASP vadībai un augstākajiem amata personām organizācijas struktūrā jābūt nepieciešamajai pieredzei un profesionalitātei, kā arī jābūt nevainojamai biznesa reputācijai.

Personāla Apmācība

CASP ir jānodrošina sava personāla regulāra apmācība naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas apkarošanā, risku vadībā un kiberdrošības nodrošināšanā.

Izpildot un stingri ievērojot visas iepriekšminētās prasības, kriptovalūtu uzņēmumi var sekmīgi darboties ES teritorijā. Dinamiskajā kriptoaktīvu tirgus attīstībā atbilstība MiCA direktīvai garantē caurskatāmību, drošību un klientu un regulētāju uzticību.


ICO REGULĒŠANAS PRASĪBAS

Regulatoru uzmanībā: Kriptoaktīvu tirgus regulējuma galvenie aspekti

ES izveidotā MiCA direktīva (Kriptoaktīvu tirgus regulēšana) ir radīta, lai izstrādātu vienotu regulatīvo pieeju kriptoaktīviem. Šī direktīva nosaka konkrētas prasības ICO (Sākotnējai Monētu Piedāvājumam), kas ir viens no investīciju piesaistes veidiem, izlaižot jaunas kriptovalūtas vai žetonus.

Lūk, galvenās prasības ICO atbilstoši MiCA direktīvai:

Investīciju apraksts (Whitepaper)

Katram ICO ir jāsagatavo skaidrs un precīzs investīciju apraksts, kurš nedrīkst maldināt investoru un jāsatur visas būtiskās informācijas par potenciālajiem ieguldītājiem. Šajā dokumentā jābūt norādītai informācijai par izlaistajām monētām vai žetoniem, tehniskajiem parametriem, emitenta informācijai, projekta aprakstam, iespējamajiem riskiem un citiem svarīgiem aspektiem.

Klientu identifikācija un pārbaude (KYC)

ICO organizatori ir atbildīgi par klientu identifikācijas un pārbaudes procedūru veikšanu, ievērojot naudas atmazgāšanas (AML) un terorisma finansēšanas (CFT) novēršanas prasības.

Caurspīdīgums

ICO organizatoriem jānodrošina pilnīga caurspīdīgums, sniedzot informāciju par līdzekļu vākšanu un izmantošanu, kā arī par projekta gaitu un tā attīstības perspektīvām.

Risku informēšana

ICO dalībniekiem ir skaidri jābūt informētiem par visiem iespējamiem riskiem, kas saistīti ar kriptoaktīvu ieguldījumiem, ieskaitot iespēju zaudēt visu ieguldīto kapitālu.

Līdzekļu segregācija

ICO ietvaros piesaistītie līdzekļi jāglabā atsevišķi no ICO organizatoru personīgajiem līdzekļiem, lai nodrošinātu finanšu caurspīdīgumu un ieguldītāju interešu drošību.

Mārketings un reklāma

Visiem ICO saistītajiem reklāmas materiāliem un mārketinga kampaņām jābūt godīgiem, tie nedrīkst maldināt un tiem jāatbilst investīciju apraksta saturam.

Atskaitīšanās

ICO organizatoriem var būt pienākums sniegt regulārus atskaites par projekta realizāciju un piesaistīto līdzekļu izmantošanu.

Šīs prasības ir izstrādātas, lai aizsargātu investorus, nodrošinātu darbības pārredzamību un stiprinātu uzticību kriptoaktīvu nozarei. Tomēr, veicot plānošanu ICO vai ieguldot tajā, vienmēr ir ieteicams konsultēties ar juridiskiem ekspertiem šajā jomā.


REGULĒJOŠĀS UN UZRAUGOŠĀS IESTĀDES

No ESMA līdz nacionālajām iestādēm: kā ir sadalītas atbildības jomas kriptovalūtu pasaulē

MiCA direktīva (Crypto-Asset Market Regulation) ir kriptoaktīvu regulējuma sistēma ES. MiCA galvenais mērķis ir nodrošināt investoru aizsardzību, tirgus stabilitāti un novērst kriptoaktīvu izmantošanu naudas atmazgāšanai vai terorisma finansēšanai.

Saskaņā ar MiCA, galvenā regulējošā un uzraugošā iestāde kriptoaktīvu jomā ES līmenī ir Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA). Tomēr katrā ES dalībvalstī darbojas arī nacionālās regulējošās iestādes, kas nodrošina un uzrauga šīs direktīvas ieviešanu lokālā līmenī.

Te ir galvenie ESMA un nacionālo regulētāju pienākumi un pilnvaras MiCA ietvaros:

Licencēšana

ESMA un nacionālās iestādes ir atbildīgas par kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju (CASP) licenču izsniegšanu, atjaunošanu un atsaukšanu.

Uzraudzība

ESMA un vietējās regulatīvās iestādes veic pastāvīgu licencēto CASP uzraudzību, lai nodrošinātu, ka tie ievēro visus MiCA un pret naudas atmazgāšanu (AML) un terorisma finansēšanu (CFT) vērstās normatīvās bāzes prasības. Pārkāpumu gadījumos regulētāji var piemērot sankcijas CASP, ieskaitot licenču atsaukšanu.

Investoru aizsardzība

Regulētāji nodrošina, ka CASP sniedz investoriem nepieciešamo informāciju, garantē darbību caurspīdīgumu un veic pasākumus klientu aktīvu aizsardzībai.

Sadarbība un koordinācija

ESMA sadarbojas ar nacionālajām iestādēm, lai apmainītos ar informāciju un nodrošinātu saskaņotu pieeju kripto-aktīvu industriju regulēšanai ES.

Standartu izstrāde

ESMA var izstrādāt tehniskos un regulatīvos standartus un ieteikumus, lai atvieglotu MiCA prasību piemērošanu un interpretāciju.

Šīs iestādes spēlē būtisku lomu ES kriptoaktīvu tirgus stabilitātes un uzticamības nodrošināšanā. MiCA piešķir viņiem nepieciešamos rīkus un pilnvaras šīs lomas efektīvai izpildei.


SECINĀJUMS

Galvenie punkti: kas notiks tālāk?

Direktīva MiCA ir nozīmīgs solis kriptoaktīvu regulēšanā Eiropas Savienībā. Tās izstrādāšanā ES tiecas nodrošināt investoru aizsardzību, palielināt tirgus pārredzamību un stabilitāti, kā arī novērst potenciālos riskus, kas saistīti ar naudas atmazgāšanu vai terorisma finansēšanu. Pieaugot interesei par kriptovalūtām un blokķēdi, šādu regulatīvo pasākumu adaptācija un ieviešana kļūst ne tikai vēlama, bet arī nepieciešama stabilai ekonomikas attīstībai.

Jauni izaicinājumi kriptoindustrijai

Tomēr jaunās standartu un prasību ievērošanas radītā administratīvā slodze ir pelnījusi īpašu uzmanību. Kriptoaktīvu sektora uzņēmumiem būs jātiek galā ar paaugstinātām prasībām klientu identifikācijai, procedūrām naudas atmazgāšanas novēršanai, pašu kapitālam un korporatīvajai struktūrai, kā arī audita un finanšu atskaišu jomā.

Birokrātisko šķēršļu pārvarēšana

Daudziem pakalpojumu sniedzējiem būs jāveic licencēšanas process, kas prasīs nozīmīgus laika un finanšu resursus. Tas var palēnināt jaunu projektu ieviešanu, palielināt operāciju izmaksas uzņēmumiem un prasīt specializētus IT, juridiskos un konsultāciju pakalpojumus, lai pareizi ievērotu jaunās regulējošās normas.


SAZINIETIES AR MUMS

Ja Jums ir jautājumi par MiCA direktīvu vai meklējat konsultācijas kriptoaktīvu regulēšanas jomā, mūsu komanda ir gatava palīdzēt.

Mēs novērtējam Jūsu interesi un garantējam profesionālu pieeju katram jautājumam. Nevilcinieties sazināties!

Thank you!

Your enquiry was successfully recieved!
Our consultants will contact you in the nearest time.