Річний звіт для естонської компанії

Підготовка та подання річної фінансової звітності для підприємств, зареєстрованих в Естонії

Однією з ключових спеціалізацій нашої компанії в рамках надання бухгалтерських послуг є підготовка річних звітів. Наша команда має значний досвід та професійні знання в цій галузі, що дозволяє нам ефективно впоратися з будь-якими завданнями, пов’язаними з фінансовою звітністю. Наш підхід до кожного клієнта індивідуальний, що гарантує не лише точне відповідність звітів усім стандартам та вимогам, але й їх максимальну інформативність та корисність для бізнесу.

У даній статті ми зосередимося на питаннях, пов’язаних з підготовкою та поданням річної звітності, а також обговоримо ключові аспекти та запропонуємо вам корисні рекомендації.

ЩО ТАКЕ РІЧНИЙ ЗВІТ?

З чого складається річний бухгалтерський звіт?

Підготовка та подання звіту за господарський рік є обов’язковим для усіх юридичних осіб та підприємств, зареєстрованих та які ведуть свою діяльність на території Естонії.

Звіт за господарський рік подається в Торговий реєстр і вся інформація, що міститься в звітності стає публічною – кожен бажаючий має можливість та повне право ознайомитися з фінансовою звітністю будь-якого підприємства.

Основною метою, для якої було введено зобов’язання на щорічній основі складати та подавати в Торговий реєстр фінансову звітність, є забезпечення державних органів та інших зацікавлених осіб об’єктивною та достовірною інформацією про фінансовий стан та результати господарської діяльності компанії.

Річний звіт має строго відповідати встановленим правилам та стандартам, представляючи повну та точну фінансову картину організації.

Важливо, щоб він відображав реальний фінансовий стан, результати діяльності та зміни в фінансовій стійкості компанії за звітний період, забезпечуючи при цьому прозорість та достовірність представленої інформації для акціонерів, інвесторів та регуляторних органів.

Звітність компанії обов’язково має включати в себе наступні позиції:

Баланс підприємства

У балансі відображається інформація про фінансовий стан підприємства на останній день господарського року (за замовчуванням на 31 грудня), у тому числі дані про майно, зобов’язання та власний капітал компанії.

Звіт про прибуток

Консолідований звіт про доходи та витрати підприємства у рамках звітного періоду (року), відображаючи економічні показники компанії, у тому числі доходи, витрати, прибуток або збиток.

Звіт про грошові потоки

Звіт про грошові потоки відображає рух грошових коштів підприємства за звітний період, включаючи надходження грошей та інших конвертованих активів, а також здійснені підприємством у рамках ведення комерційної діяльності виплати, які розподіляються за групами згідно з їх цілями та призначенням (комерційна, інвестиційна та фінансова діяльність).

Звіт про зміни власного капіталу

У звіті про зміни власного капіталу відображаються рухи та трансформації у власному капіталі компанії, що відбулися протягом звітного періоду, у тому числі внески до статутного капіталу підприємства або виплати, здійснені на користь учасників компанії, прибуток або збиток, а також інші значущі обставини та дані, що вплинули на розмір власного капіталу підприємства.

Додаткова інформація

Залежно від особливостей комерційної діяльності підприємства, річний фінансовий звіт має включати в себе певну додаткову інформацію. Як мінімум, до річного звіту слід додати наступні доповнення:

а) звіт про діяльність підприємства – текстовий опис діяльності компанії та її подальших планів, а також вказівка інших значущих обставин, що мають особливе значення в контексті наявного річного звіту;

б) вказівка стандарту фінансової звітності, який застосовувався під час підготовки річного звіту;

в) принципи бухгалтерського обліку, які використовувались при підготовці річного звіту;

г) пояснення та уточнення стосовно значущих позицій, статей та змін основних звітів та їх змін за звітний період.

При складанні річних звітів використовуються стандарти, засновані на Міжнародних стандартах фінансової звітності (IFRS), адаптованих до місцевих нормативних вимог. Ці стандарти спрямовані на забезпечення прозорості, порівнянності та надійності фінансової інформації, представленої компаніями різних секторів економіки.

НУЛЬОВИЙ ЗВІТ

Чи потрібно подавати річний звіт, якщо діяльність не велася?

Зобов’язання готувати та подавати щорічну фінансову звітність поширюється на всі підприємства, незалежно від того, чи вела компанія активну економічну діяльність протягом господарського року чи з якоїсь причини простоювала без діяльності.

У разі повної відсутності у юридичної особи будь-якої економічної діяльності (ні в банку, ні в готівковій касі немає жодної бухгалтерської транзакції) необхідно підготувати та представити в Торговий реєстр нульовий звіт.

ТЕРМІНИ ПОДАННЯ РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

До якого числа необхідно подати річний звіт?

Річний звіт має бути підготовлений, затверджений та поданий в Торговий реєстр протягом півроку (6 місяців) після завершення господарського року. Таким чином, якщо господарський рік підприємства дорівнює календарному року (з 1 січня по 31 грудня), то крайнім терміном подання річного фінансового звіту буде 30 червня.

Що буде, якщо вчасно не подати річний звіт?

Якщо річний звіт не буде подано в установлені терміни, Торговий реєстр має право застосувати до компанії штрафні санкції. Зазвичай, в рамках першого попередження Торговий реєстр дає підприємству додатковий термін (частіше за все 30 днів) для подання річного звіту. Далі, якщо компанія ігнорує вказівки, їй може бути призначений штраф у розмірі до 3200 євро (частіше за все 200-300 євро). У кінцевому підсумку, якщо ні вказівки, ні штрафні санкції не матимуть якогось ефекту, Торговий реєстр може розпочати процедуру примусової ліквідації компанії.

Останнім часом Торговий реєстр почав звертати особливу увагу на підприємства, які не виконують свої обов’язки щодо подання фінансової звітності в державні органи. Так, кількість зроблених Торговим реєстром вказівок та призначених штрафів зросло в десятки разів. У зв’язку з цим наполегливо рекомендуємо не зволікати з підготовкою та поданням річної звітності та виконувати всі обов’язки в строк.

ЯК ПОДАТИ РІЧНИЙ ЗВІТ?

Якими способами можна подати річний звіт у Торговий реєстр?

За замовчуванням річний звіт подається в державні органи в електронному вигляді через онлайн-портал Торгового реєстру. Щоб надати бухгалтеру доступ до спеціалізованого інтернет-середовища для заповнення форм та підготовки річного звіту до подання, а також наступного підписання фінансової звітності у директора компанії (члена правління) повинна бути дійсна електронна підпис (ID-карта, Mobiil-ID або e-Residency).

В якості винятку, якщо всі директори компанії є нерезидентами, у яких немає естонського особистого коду та права на електронний підпис, дозволяється подавати річну звітність, підписавши її від руки та надавши в Торговий реєстр відскановану копію підписаного звіту. У такому випадку бухгалтер спочатку заповнить усі необхідні форми, згенерує стандартизовану форму звіту та подасть у Торговий реєстр скан-копію річного звіту з підписом директора компанії самостійно від свого імені.

ВАМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА?

Отримайте цінову пропозицію на підготовку річного звіту вже сьогодні!

Якщо вам необхідна допомога у підготовці та поданні річного звіту для вашого підприємства – сміливо звертайтеся до наших бухгалтерів. Для оцінки майбутньої роботи та підготовки цінової пропозиції нам потрібно буде короткий опис діяльності підприємства, а також виписки за всіма транзакціями з банку та готівкової каси, якщо така є.

Зазвичай наші бухгалтери встигають підготувати та перевірити річний звіт приблизно за 1 тиждень. Вартість бухгалтерських послуг у такому випадку починається від 150 євро.

Thank you!

Your enquiry was successfully recieved!
Our consultants will contact you in the nearest time.