Selskabsskat i Estland

Indkomstskat for virksomheder i Estland - 0% skattesats på ikke-udfordelt overskud

Selskabsskat eller indkomstskat for virksomheder er en af de mest signifikante indikatorer, der karakteriserer en jurisdiktions tiltrækningskraft for udenlandsk forretning og tiltrækning af udenlandske investeringer.

Estland, et lille land i Nordeuropa, har i de senere år tiltrukket opmærksomhed fra mange internationale virksomheder og investorer på grund af sit innovative og iværksættervenlige miljø. En nøglefaktor, der bidrager til dets forretningsmæssige tiltrækningskraft, er dens skattesystem. Lad os finde ud af, hvorfor skatteklimaet i Estland betragtes som et af de bedste i Europa.

Hvordan et lille land blev en leder i økonomisk udvikling og innovation

Dette europæiske land følger ikke bare digitaliseringstendenser – det sætter dem. Et eksempel herpå er implementeringen af konceptet e-Residency, som gør det muligt for mennesker fra hele verden at drive virksomhed i EU ved brug af lokale digitale tjenester. Dette har igen tiltrukket opmærksomhed til andre aspekter af landets forretningsmiljø, især dets skattesystem.

Åben skattepolitik – nøglen til din forretningssucces!

Undersøgelser fra Verdensbanken og andre internationale organisationer har vist, at lande med en enklere og mere forståelig beskatningssystem har højere økonomisk vækstrater og tiltrækker flere udenlandske investeringer end lande med mere komplekse og forvirrende skattesystemer.

Det lokale skattemiljø er bemærkelsesværdigt for sin enkelthed og innovative tilgang. På den ene side gør skattesatsens direkthed og forudsigelighed finansiel planlægning mere gennemsigtig og forståelig for iværksættere. På den anden side tilbyder unikke skatteløsninger, såsom ikke at beskatte udbytte som personlig indkomst og et territorialt skattesystem, ægte økonomiske fordele for både internationale og lokale virksomheder.

Forvandling af økonomien gennem progressive skattereformer

Det er vigtigt at bemærke, at Estlands succes med at skabe et gunstigt skattemiljø ikke er tilfældigt. Det er resultatet af en bevidst regeringsstrategi med fokus på at tiltrække investeringer og stimulere økonomisk vækst. Dette eksempel viser, hvordan innovation og progressive reformer kan transformere økonomien og skabe et miljø, der er gavnligt for forretning og investeringer.

Denne tilgang har gjort landet ikke kun til en førende spiller i Baltikum, men også til et eksempel for andre lande at følge. Takket være sin politik tiltrækker landet opmærksomhed fra internationale virksomheder, der søger et stabilt, men fleksibelt sted at udvikle deres forretning. Dette eksempel viser, at selv små lande kan spille en nøglerolle i verdensøkonomien ved at tilbyde innovative og effektive løsninger.

ESTLANDS SKATTESYSTEM

#1 i OECD’s internationale skattekonkurrenceevneindeks

Estland er en af de mest behagelige og effektive jurisdiktioner i Europa for at etablere en virksomhed og udvikle sin forretning, da det lokale skattesystem er kendetegnet ved sin enkelhed og gennemsigtighed.

Verdens mest attraktive skattesystem!

I løbet af de sidste 10 år har Estland været i top på OECD’s internationale skattekonkurrenceevneindeks (1. plads, International Tax Competitiveness Index). Denne høje placering skyldes primært, at der anvendes en 20% selskabsskat på fordelt overskud.

Fordele ved Estlands skattemiljø

Derudover anvendes en fast skattesats på 20% på individuel indkomst, der ikke gælder for personlig indkomst i form af udbytte. Der er også en ejendomsskat, der kun består af en jordskat, der beregnes ud fra det kadastrale værdi af jordstykket, og ikke på baggrund af ejendommens reelle værdi. Endelig har landet et territorialt skattesystem, der fuldstændig fritager overskud opnået af virksomheder i udenlandske jurisdiktioner fra indenlandsk beskatning.

SELSKABSSKAT I ESTLAND – 0%

Fuld fravær af selskabsindkomstskat på ikke-udfordelt overskud

I Estland er der intet selskabsskat på ikke-udfordelt eller geninvesteret overskud. Den overskud, der er opnået gennem kommercielle aktiviteter og ikke er fordelt blandt stifterne som udbytte, er ikke underlagt selskabsindkomstskat.

Hovedfordelen ved erhvervsmiljøet og skattepolitikken i Estland er anvendelsen af en 0% selskabsskat på ikke-udfordelt overskud.

Dette betyder, at alle indtægter, som et firma har akkumuleret på sine konti som opsparing eller geninvesteret yderligere på forskellige måder (køb af udstyr, udvikling af software, investeringer i værdipapirer eller andre finansielle instrumenter og meget mere)

BESKATNING AF UDBYTTE

Selskabsindkomstskat ved betalinger til stiftere

Forpligtelsen til at betale selskabsskat opstår kun for virksomheder, når der betales udbytte eller foretages andre betalinger, der ikke er relateret til kommercielle aktiviteter, til stiftere eller tredjeparter.

Udbytteskat

Når overskuddet fra en virksomhed fordeles blandt dens stiftere, anvendes en skattesats på 20% (20/80 af bruttobeløbet for udbetalingen), og ved regelmæssig udbetaling af udbytte kan en indkomstskattesats på 14 % (14/86 af bruttobeløbet for udbetalingen) anvendes.

KONTAKT OS

Hvis du ønsker at starte en virksomhed i Estland eller har spørgsmål vedrørende selskabsindkomstskat eller beskatning af estiske virksomheders overskud – tøv ikke med at kontakte vores konsulenter og bogholdere.

Vores eksperter har mere end 10 års erfaring inden for skatteregnskab og selskabsret. Sammen finder vi en effektiv løsning til at skabe den optimale virksomhedsstruktur med henblik på at minimere din virksomheds skattebyrde.

Thank you!

Your enquiry was successfully recieved!
Our consultants will contact you in the nearest time.