Uzņēmuma ienākuma nodoklis Igaunijā

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likme Igaunijā ir 0% no nenodalītās peļņas

Uzņēmuma ienākuma nodoklis jeb korporatīvais ienākuma nodoklis ir viens no galvenajiem rādītājiem, kas norāda uz jurisdikcijas pievilcību ārvalstu biznesam un ārējo investīciju piesaisti.

Igaunija, maza Ziemeļeiropas valsts, pēdējos gados ir piesaistījusi daudzu starptautisku uzņēmumu un investoru uzmanību ar savu inovatīvo un uzņēmējdarbības vidi. Taču viens no galvenajiem faktoriem, kas veicina tās biznesa pievilcību, ir tās nodokļu sistēma. Apskatīsim, kāpēc nodokļu klimats Igaunijā tiek uzskatīts par vienu no labākajiem Eiropā.

Kā maza valsts kļuva par ekonomikas attīstības un inovāciju līderi

Šī Eiropas valsts ne tikai seko digitalizācijas tendencēm – tā tās nosaka. Piemēram, e-Residency koncepts, kas ļauj cilvēkiem visā pasaulē vadīt biznesu Eiropas Savienībā, izmantojot vietējos digitālos pakalpojumus. Tas savukārt ir piesaistījis uzmanību valsts biznesa videi, īpaši tās nodokļu sistēmai.

Atvērta nodokļu politika – jūsu biznesa panākumu atslēga!

Pasaules Bankas un citu starptautisku organizāciju pētījumi ir parādījuši, ka valstīm ar vienkāršāku un saprotamāku nodokļu sistēmu ir ātrāks ekonomikas izaugsmes temps un tās piesaista vairāk ārvalstu investīciju nekā valstis ar sarežģītāku un mazāk saprotamu nodokļu sistēmu.

Vietējais nodokļu klimats ir izcils ar savu vienkāršību un inovatīvo pieeju. No vienas puses, nodokļu likmju taisnīgums un paredzamība padara finansiālo plānošanu caurspīdīgāku un saprotamāku uzņēmējiem. No otras puses, unikālie nodokļu risinājumi, piemēram, dividendēm neapliekamie ienākuma nodokļi un teritoriālā nodokļu sistēma, piedāvā reālas ekonomiskas priekšrocības gan starptautiskajiem, gan vietējiem biznesiem.

Ekonomikas pārveidošana caur progresīvām nodokļu reformām

Ir svarīgi atzīmēt, ka Igaunijas panākumi radot labvēlīgu nodokļu klimatu nav nejauši. Tas ir apzinātas valdības stratēģijas rezultāts, kas vērsta uz investīciju piesaisti un ekonomikas izaugsmes veicināšanu. Šis piemērs parāda, kā inovācijas un progresīvas reformas var pārveidot ekonomiku un radīt biznesam un investīcijām labvēlīgu vidi.

Šī pieeja ir padarījusi šo valsti ne tikai par vadošo spēlētāju Baltijas reģionā, bet arī par pasaules mēroga paraugu. Pateicoties savai politikai, valsts piesaista starptautisku uzņēmumu uzmanību, kas meklē stabilu, bet elastīgu vietu savas biznesa attīstības veicināšanai. Šis piemērs pierāda, ka pat mazas valstis var spēlēt galveno lomu pasaules ekonomikā, piedāvājot inovatīvus un efektīvus risinājumus.

IGAUNIJAS NODOKĻU SISTĒMA

# 1 vieta Starptautiskajā nodokļu konkurētspējas indeksā

Igaunija ir viena no ērtākajām un efektīvākajām jurisdikcijām Eiropā uzņēmuma dibināšanai un savas biznesa attīstībai, jo tās nodokļu sistēma ir raksturīga ar savu vienkāršību un pārredzamību.

Pasaules mērogā pievilcīgākā nodokļu sistēma!

Pēdējo 10 gadu laikā Igaunija ir bijusi OECD Starptautiskā nodokļu konkurētspējas indeksa līdere (1. vieta, International Tax Competitiveness Index). Šāda augsta pozīcija ir radusies galvenokārt tāpēc, ka te tiek piemērota 20% uzņēmuma ienākuma nodokļa likme, kas attiecas tikai uz dalīto peļņu.

Igaunijas nodokļu klimata priekšrocības

Turklāt šeit ir noteikts fiksēts 20% fizisko personu ienākuma nodoklis, kas neattiecas uz personīgiem ienākumiem dividendēs. Vienlaikus, nekustamā īpašuma nodoklis pastāv tikai kā zemes nodoklis, kas tiek aprēķināts, balstoties uz zemes vienības kadastrālo vērtību, nevis uz nekustamā īpašuma faktisko vērtību. Beigās, valstī darbojas teritoriālā nodokļu sistēma, kas pilnībā atbrīvo peļņu, ko uzņēmumi iegūst ārvalstu jurisdikcijās no iekšējā nodokļu maksāšanas.

UZŅĒMUMA IENĀKUMA NODOKLIS IGAUNIJĀ – 0%

Pilnīga uzņēmuma ienākuma nodokļa trūkums nenodalītai peļņai

Igaunijā pilnībā nav uzņēmuma ienākuma nodokļa par nenodalītu vai reinvestētu peļņu. Gūtā peļņa, kas nav dalīta starp dibinātājiem dividendēs, netiek aplikta ar uzņēmuma ienākuma nodokli.

Galvenā priekšrocība uzņēmējdarbības vidē un nodokļu politikā Igaunijā ir piemērotā uzņēmuma ienākuma nodokļa likme par nenodalīto peļņu, kas ir 0%.

Tas nozīmē, ka visi ienākumi, kurus uzņēmums ir uzkrājis savos kontos kā uzkrājumus vai reinvestējis tālāk kādā formā (iekārtu iegāde, programmatūras izstrāde, vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu ieguldījumi un daudz kas cits)

DIVIDENDU NODOKĻOŠANA

Uzņēmuma ienākuma nodoklis, veicot izmaksas dibinātāju labā

Uzņēmuma ienākuma nodokļa maksāšanas pienākums rodas uzņēmumiem tikai dividendu izmaksas vai citu ar komercdarbību nesaistītu izmaksu veikšanas brīdī dibinātāju vai citu trešo personu labā.

Dividendu nodoklis

Dalot uzņēmuma peļņu starp tā dibinātājiem, tiek piemērota 20% likme (20/80 no brutto izmaksas summas), regulāri izmaksājot dividendes, ir iespējams piemērot 14% ienākuma nodokļa likmi (14/86 no brutto summas).

SAZINIETIES AR MUMS

Ja jūs vēlaties reģistrēt uzņēmumu Igaunijā vai jums ir jautājumi par uzņēmuma ienākuma nodokli vai igauņu uzņēmumu peļņas nodokļošanu – droši vērsieties pie mūsu konsultantiem un grāmatvežiem.

Mūsu speciālistiem ir vairāk nekā 10 gadu pieredze nodokļu uzskaites un korporatīvajā tiesību jomā. Mēs kopā ar jums atradīsim efektīvu risinājumu, lai izveidotu optimālu korporatīvo struktūru, mērķis minimizēt jūsu uzņēmuma nodokļu slogu.

Thank you!

Your enquiry was successfully recieved!
Our consultants will contact you in the nearest time.