Bolagsskatt i Estland

Inkomstskatt för företag i Estland - skattesatsen är 0% på outdelad vinst

Skatt på företagsvinster eller bolagets inkomstskatt är en av de viktigaste indikatorerna som karaktäriserar attraktiviteten av en jurisdiktion för utländska företag och att dra till sig utländska investeringar.

Estland, ett litet land i norra Europa, har de senaste åren lockat uppmärksamhet från många internationella företag och investerare tack vare sin innovativa och företagsamma miljö. Men en av de nyckelfaktorer som bidrar till dess affärsattraktion är dess skattesystem. Låt oss ta reda på varför skatteklimatet i Estland anses vara ett av de bästa i Europa.

Hur ett litet land blev ledande inom ekonomisk utveckling och innovation

Detta europeiska land följer inte bara digitaliseringstrenderna – det sätter dem. Ett exempel på detta är införandet av konceptet e-Residency, som låter människor från hela världen bedriva affärer inom Europeiska unionen genom att använda lokala digitala tjänster. Detta har i sin tur lockat uppmärksamhet till andra aspekter av landets affärsmiljö, särskilt dess skattesystem.

Öppen skattepolitik – nyckeln till din affärssucces!

Studier av Världsbanken och andra internationella organisationer har visat att länder med en enklare och tydligare skattesystem har högre ekonomisk tillväxttakt och lockar mer utländska investeringar till sin ekonomi jämfört med länder med mer komplexa och förvirrande skattesystem.

Det lokala skatteklimatet kännetecknas av sin enkelhet och innovativa tillvägagångssätt. Å ena sidan gör linjäritet och förutsägbarheten hos skattesatser finansiell planering mer transparent och förståelig för företagare. Å andra sidan erbjuder unika skattelösningar, som frånvaron av inkomstskatt på utdelningar och det territoriella skattesystemet, verkliga ekonomiska fördelar för internationella och lokala företag.

Förvandling av ekonomin genom progressiva skattereformer

Det är viktigt att notera att Estlands framgång i att skapa ett fördelaktigt skatteklimat inte är en tillfällighet. Det är resultatet av en medveten strategi av regeringen att locka investeringar och stimulera ekonomisk tillväxt. Detta exempel visar hur innovationer och progressiva reformer kan förändra ekonomin och skapa en miljö som är gynnsam för affärer och investeringar.

Denna strategi har gjort landet inte bara till en ledande aktör i Baltikum, utan också till ett föredöme för världen. Tack vare sin politik lockar landet uppmärksamhet från internationella företag som söker en stabil men flexibel plats för att utveckla sitt företag. Detta exempel bevisar att även små länder kan spela en nyckelroll i världsekonomin genom att erbjuda innovativa och effektiva lösningar.

SKATTESYSTEMET I ESTLAND

# 1 i Index för internationell skattekonkurrens

Estland är en av de mest bekväma och effektiva jurisdiktionerna i Europa för att starta ett företag och utveckla sin verksamhet, eftersom det lokala skattesystemet kännetecknas av sin enkelhet och transparens.

Världens mest attraktiva skattesystem!

Under de senaste 10 åren har Estland toppat OECD:s Index för internationell skattekonkurrens (1:a plats, International Tax Competitiveness Index). Denna höga position beror främst på att en 20% skattesats på företagets inkomst tillämpas, vilken endast gäller utdelad vinst.

Fördelarna med Estlands skatteklimat

Dessutom tillämpas en fast 20% skattesats på personlig inkomst, som inte gäller personlig inkomst i form av utdelningar. Samtidigt finns det endast en fastighetsskatt i form av en markskatt, som beräknas baserat på kadastralt värde av markområdet, inte på det faktiska värdet av fastigheten. Slutligen har landet ett territoriellt skattesystem som helt undantar vinst som genereras av företag i utländska jurisdiktioner från inhemska skatter.

BOLAGSSKATT I ESTLAND – 0%

Fullständig avsaknad av bolagets inkomstskatt på outdelad vinst

I Estland finns det ingen bolagsskatt på outdelad eller återinvesterad vinst. Den vinst som genereras inom ramen för affärsverksamheten som inte har fördelats mellan ägarna som utdelningar är inte föremål för bolags inkomstskatt.

Den främsta fördelen med affärsmiljön och skattepolitiken i Estland är den tillämpade bolagsskattesatsen på outdelad vinst, som är 0%.

Det innebär att alla intäkter som företaget har ackumulerat på sina konton som ackumuleringar eller återinvesterat vidare på något sätt (köp av utrustning, utveckling av programvara, investeringar i värdepapper eller andra finansiella instrument och mycket mer)

BESKATTNING AV UTDIVIDANDER

Bolagsskatt vid utbetalning till ägare

Skyldigheten att betala bolagsskatt uppstår för företag endast vid tidpunkten för utdelning av utdelningar eller genomförande av andra icke-kommersiella betalningar till ägare eller andra tredje parter.

Skatt på utdelningar

Vid fördelning av företagsvinst mellan dess ägare tillämpas en skattesats på 20% (20/80 av bruttobeloppet för betalningen), vid regelbundna utdelningar kan en skattesats på 14 % (14/86 av bruttobeloppet för betalningen) tillämpas.

KONTAKTA OSS

Om du önskar starta ett företag i Estland eller om du har frågor angående bolagets inkomstskatt eller beskattning av estniska företagsvinster – vänd dig gärna till våra konsulter och revisorer.

Våra specialister har över 10 års erfarenhet inom skatteräkenskap och företagsrätt. Tillsammans med dig hittar vi en effektiv lösning för att bygga en optimal företagsstruktur för att minimera skattebelastningen på ditt företag.

Thank you!

Your enquiry was successfully recieved!
Our consultants will contact you in the nearest time.