Korporátní daň v Estonsku

Daň z příjmů právnických osob v Estonsku – daňová sazba 0 % na nerozdělený zisk

Daň z příjmů společnosti neboli korporátní příjmová daň je jedním z nejvýznamnějších ukazatelů, který charakterizuje atraktivitu jedné či druhé jurisdikce pro zahraniční byznys a přitahování zahraničních investic.

Estonsko, malá země v severní Evropě, v posledních letech přitahuje pozornost mnoha mezinárodních společností a investorů díky svému inovativnímu a podnikatelskému prostředí. Nicméně klíčovým faktorem, který napomáhá její podnikatelské atraktivitě, je její daňový systém. Podívejme se, proč je daňové klima v Estonsku považováno za jedno z nejlepších v Evropě.

Jak se malá země stala lídrem ekonomického rozvoje a inovací

Tato evropská země nejen sleduje trendy digitalizace – ona je nastavuje. Příkladem toho je zavedení konceptu e-Residency, který umožňuje lidem z celého světa vést podnikání v Evropské unii s využitím místních digitálních služeb. To zase přitahovalo pozornost k dalším aspektům podnikatelského prostředí země, zejména k jejímu daňovému systému.

Otevřená daňová politika – klíč k úspěchu vašeho podnikání!

Studie Světové banky a dalších mezinárodních organizací ukázaly, že země s jednodušší a srozumitelnější systémem zdanění mají vyšší míry ekonomického rozvoje a přitahují do své ekonomiky více zahraničních investic než země s komplikovanějším a složitějším daňovým systémem.

Místní daňové klima je pozoruhodné svou jednoduchostí a inovačním přístupem. Na jedné straně, přímá a předvídatelná daňová sazba činí finanční plánování transparentnější a srozumitelnější pro podnikatele. Na druhé straně, jedinečná daňová řešení, jako je nezdanění dividend daní z osobního příjmu a teritoriální daňový systém, nabízejí reálné ekonomické výhody pro mezinárodní a místní podniky.

Přeměna ekonomiky prostřednictvím progresivních daňových reforem

Je důležité zdůraznit, že úspěch Estonska ve vytváření příznivého daňového klimatu není náhodný. Jedná se o výsledek záměrné strategie vlády, zaměřené na přilákání investic a podporu ekonomického růstu. Tento příklad ukazuje, jak inovace a progresivní reformy mohou transformovat ekonomiku a vytvořit prostředí příznivé pro podnikání a investice.

Takový přístup učinil tuto zemi nejen vedoucím hráčem v oblasti Baltského moře, ale i příkladem k následování ve světě. Díky své politice přitahuje země pozornost mezinárodních společností, které hledají stabilní, ale flexibilní místo pro rozvoj svého podnikání. Tento příklad dokazuje, že i malé země mohou hrát klíčovou roli v globální ekonomice, nabízejíce inovativní a efektivní řešení.

DAŇOVÝ SYSTÉM ESTONSKA

# 1 místo v Indexu mezinárodní daňové konkurenceschopnosti

Estonsko je jednou z nejpohodlnějších a nejefektivnějších jurisdikcí v Evropě pro založení společnosti a rozvoj svého podnikání, jelikož jeho daňový systém se vyznačuje jednoduchostí a transparentností.

Nejatraktivnější daňový systém na světě!

Během posledních 10 let Estonsko vede Index mezinárodní daňové konkurenceschopnosti OECD (1. místo, International Tax Competitiveness Index). Tato vysoká pozice je především dána tím, že zde platí 20% daňová sazba z korporačního příjmu, která se vztahuje pouze na rozložený zisk.

Výhody daňového klimatu Estonska

Kromě toho zde platí fixní 20% daň z příjmu fyzických osob, která se nevztahuje na osobní příjem ve formě dividend. Zároveň je daň z majetku přítomna pouze ve formě pozemkové daně, která se vypočítává na základě katastrální hodnoty pozemku, a ne na základě skutečné hodnoty nemovitosti. Nakonec, v zemi platí teritoriální daňový systém, který zcela osvobozuje zisk získaný podniky v zahraničních jurisdikcích od domácího zdanění.

KORPORAČNÍ DAŇ V ESTONSKU – 0%

Úplná absence korporační příjmové daně na nerozdělený zisk

V Estonsku úplně chybí korporační příjmová daň na nerozdělený nebo reinvestovaný zisk. Zisk získaný v rámci podnikatelské činnosti, který nebyl rozdělen mezi zakladatele ve formě dividend, není zatížen příjmovou korporační daní.

Hlavní výhodou obchodního prostředí a daňové politiky v Estonsku je uplatňovaná sazba korporační daně na nerozdělený zisk, která je 0 %.

To znamená, že veškeré příjmy, které společnost akumulovala na svých účtech jako rezervy nebo reinvestovala dále v jakékoliv formě (nákup vybavení, vývoj softwaru, investice do cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů a mnoho dalšího)

ZDANĚNÍ DIVIDEND

Korporátní příjmová daň při provádění výplat ve prospěch zakladatelů

Povinnost k úhradě korporační daně vzniká u podniků pouze v okamžiku výplaty dividend nebo provádění jiných neobchodních výplat ve prospěch zakladatelů nebo jiných třetích stran.

Daň z dividend

Při rozdělování zisku společnosti mezi její zakladatele se uplatňuje sazba 20 % (20/80 z hrubé částky výplaty), v případě pravidelné výplaty dividend je možné použít sazbu příjmové daně ve výši 14 % (14/86 z hrubé částky výplaty).

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud chcete otevřít firmu v Estonsku nebo máte jakékoli dotazy týkající se korporační příjmové daně nebo zdanění zisku estonských podniků – obraťte se s důvěrou na naše konzultanty a účetní.

Naši specialisté mají více než 10 let zkušeností v oblasti daňového účetnictví a korporačního práva. Společně s vámi najdeme efektivní řešení pro vytvoření optimální korporační struktury za účelem minimalizace daňové zátěže vašeho podniku.

Thank you!

Your enquiry was successfully recieved!
Our consultants will contact you in the nearest time.