Založení společnosti v Estonsku

od 365 € Online
od 550 € U notáře

Uvažujete o možném podnikání v Evropě a hledáte nejvhodnější místo pro založení evropské společnosti?

Estonsko je jistě nejlepším místem pro založení společnosti, protože jako jediná země nezdaňuje nerozdělený zisk.

Založení společnosti v Estonsku je rychlé a snadné a lze jej zvládnout za pouhý týden, a to osobně nebo v nepřítomnosti na základě plné moci či na základě e-rezidentství.

Jsme tým zkušených právníků a účetních. Provozování společnosti v Estonsku je naší specialitou! Objednat nyní

Založit společnost v Estonsku během 1 až 5 dnů

Založit společnost v Estonsku, vč. právních a účetních služeb. Pojďme na to!

Zvažujete-li o založení společnosti v Evropě, pak byste měli především uvažovat o založení společnosti v Estonsku. Mnoho let se Estonsko zaměřovalo na rozvoj vhodného podnikatelského prostředí spolu se špičkovými technologiemi ve snaze přilákat zahraniční investice a podnikatele. Výsledkem je, že již řadu let podle mezinárodního žebříčku indexu daňové konkurenceschopnosti patří Estonsko k nejlepším a vždy je na předních místech podle žebříčku indexu snadného podnikání.

Založení podniku v Estonsku bude nepochybně účinným způsobem k nastartování vašeho podnikatelského projektu a jeho uvedení na mezinárodní trhy. Pomůže s diverzifikací rizik a snížením administrativní či daňové zátěže u stávajících podniků. Hlavními výhodami Estonska ve srovnání s dalšími evropskými destinacemi jsou tyto:

 • Daň z nerozděleného zisku je 0 %

  Nejsou-li výnosy z podnikání rozděleny mezi společníky, nejsou ani předmětem daně z příjmů právnických osob či daně ze zisku, to znamená, že celý zisk dosažený podnikem lze využít k rozvoji či jej reinvestovat k dosažení dodatečného příjmu bez zdanění.

 • Neexistuje žádná vkladová povinnost

  Při založení společnosti jsou zakladatelé oprávněni odložit vkladovou povinnost na dobu neurčitou. Rozhodnutí však společnost žádným způsobem neomezuje, avšak až do splácení základního kapitálu (minimální výše je 2500 eur) nesmí právnická osoba vyplácet dividendy.

 • Plně integrovatelný s e-státem v Estonsku

  Umožňuje užívat elektronických služeb státních úřadů (obchodní rejstřík, daňová a celní správa apod.)

Tím výčet výhod Estonska jako místa pro založení společnosti zdaleka nekončí. To znamená, že usídlení vašeho podniku či start-upu v Estonské republice je výhodnější v porovnání s dalšími možnostmi a pomůže co nejrychleji zařadit váš podnikatelský projekt do právního rámci Evropské unie.

ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ A ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI V ESTONSKU JE TAK SNADNÉ, JAK JEN MŮŽE BÝT

Již přes 20 let prosazuje Estonská republika podnikatelsky vstřícnou zahraniční politiku, včetně programu e-rezidentství pro cizince platného od roku 2014. Program umožňuje nerezidentům plně využívat služeb estonského e-státu.

Vlastní založení společnosti v Estonsku je prosté papírování a je tak jednoduché a transparentní, jak jen to může být. Nerezidenti, jež chtějí založit společnost v si Estonsku, mohou vybrat z následujících způsobů založení společnosti:

 • Založit společnost online pomocí karty e-rezidenta. Termín: 1 pracovní den. Cena: od 365 eur

  Založení společnost ve specializovaném online prostředí obchodního rejstříku vyžaduje, aby všichni platní společníci právnické osoby (společníci a jednatelé) vlastnili kartu e-rezidenta.

 • Založit společnost osobně. Termín: 1 až 5 pracovních dnů. Cena: od 550 eur.

  Vyžaduje se osobní návštěva notářské kanceláře v Tallinnu. Naši právníci vám poskytnout předběžnou konzultaci a poskytnou vám právní pomoc v průběhu celého řízení o založení.

 • Založit společnost dálkově na základě plné moci. Termín: 5 až 10 pracovních dnů. Cena: od 750 eur

  K založení společnost bez osobní účasti potřebujete notářsky ověřenou plnou moc na jméno právníků naší kanceláře, poté zajistíme založení společnost vaším jménem.

Naši odborníci vám poskytnou předběžnou konzultaci a nabídnou nejlepší formu podnikání, zároveň připraví veškeré potřebné zakladatelské listiny a poskytnou vám pomoc v průběhu celého řízení o založení.

HODLÁTE ZALOŽIT SPOLEČNOST? PROČ SE OBRÁTIT PRÁVĚ NA NÁS?

Náš tým poradců, právníků a účetních více než deset let poskytuje odbornou pomoc v oblasti obchodního práva a zahraničních podniků v Estonsku. Díky velkým zkušenostem a znalostem jsme schopni poskytnout zákazníkům služby té nejvyšší kvality a najít řešení pro ty nejobtížnější a nestandardní situace.

Hlavní důvody, proč si vybrat pro registraci společnosti v Estonsku právě nás

 • Spolehlivý poskytovatel služeb

  Vlastníme licenci k zakládání společnosti v Estonsku a licenci k poskytování svěřeneckých a korporátních služeb č. FIU000144 vydanou Finančním analytickým úřadem (Financial Intelligence Unit (FIU))

 • Rozsáhlé zkušenosti a velký tým kvalifikovaných odborníků

  Náš tým se skládá ze zkušených poradců a odborně vzdělaných právníků a účetních. Během deset let našeho působení jsme pomohli se založením více než 3000 estonských společností.

 • Veškeré služby na jednom místě

  Jsme přímým poskytovatelem služeb, služby poskytujeme jen vlastními sílami bez využití třetích stran. Všichni poradci, právníci a účetní jsou zaměstnanci naší kanceláře.

 • Záruka kvality

  Ručíme za nejvyšší kvalitu, efektivitu, naprostou diskrétnost a odpovědný přístup ke každému zákazníkovi.

 • Vážíme si našich zákazníků

  Každý zákazník vždy může počítat s naší podporou, včetně případného právního či účetního poradenství zdarma.

Bude nám potěšením stát se vaším důvěryhodným obchodním partnerem na mnoho let. Podnikneme vše potřebné, abychom splnili veškerá vaše očekávání při vstupu vašeho podniku na trh.

DALŠÍ SLUŽBY PRO ESTONSKÉ SPOLEČNOSTI

Nabízíme celou řadu služeb potřebných k úspěšnému založení společnosti, zahájení obchodních aktivit a následnému rozvoji vašeho podniku. Mimo jiné nabízíme zákazníkům podporu a tyto služby pro společnosti:

 • Účetní služby

  Nabízíme komplexní daňové a účetní služby pro estonské podniky. Naši odborníci poskytnou kvalifikovanou účetní pomoc s vedením běžné agendy, sestavením roční účetní závěrky, vyplněním daňového přiznání, přidělením DIČ pro plátce DPH, účtováním dlouhodobého majetku, výpočtem mezd zaměstnanců apod.

 • Sídlo a kontaktní osoba

  Každá osoba založená v Estonsku zde musí mít své sídlo. Navíc, právnické osoby, jejichž společníci a jednatele nejsou rezidenty Estonska, musí jmenovat kontaktní osobu pro účely doručování korespondence jménem právnické osoby a úředních oznámení zasílaných státními úřady. Poskytujeme sídla v Tallinnu a kontaktní osoby z Estonska.

 • Právní služby

  Naši právníci mají letité zkušenosti v oblasti korporátního a občanského práva. Poskytneme vám detailní konzultaci ve vaší věci, připravíme vám analýzu či řádně upravíme potřebnou právní dokumentaci, příp. vás zastoupíme při jednání s dodavateli či u soudu.

 • Zřízení běžného účtu

  Pomáháme při zřizování běžných účtů u bank a platebních institucí (vydavatelů elektronických peněz (EMI) a poskytovatelů platebních služeb (PSP)) v Evropské unii. Mimoto najdeme a nabídneme vám nejlepší a nejúčinnější platební řešení s přihlédnutím k vašemu podnikatelskému modelu a povaze vašeho podnikání.

Poskytujeme odborné podnikatelské poradenství, vedení účetnictví, právní pomoc pro podnikatelské projekty, a to jak nově vznikající, tak již fungující podniky hledající restrukturalizaci interních procesů a optimalizaci ekonomické výkonnosti.

KONTAKTUJTE NÁS

Individuální cenovou nabídku za založení společnosti v Estonsku a další služby či podporu si můžete vyžádat u našich pracovníků telefonicky, emailem či prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu.

Provozování společností v Estonsku. Často kladené otázky (FAQ)

Níže jsou uvedeny nejčastěji kladené otázky, s nimiž se setkávají naši poradci. Možná bude tento materiál pro vás užitečný.

 • Jakou právní formu bych měl zvolit při zakládání společnosti v Estonsku?

  Nejčastější a nejrozšířenější právní formou právnické osoby v Estonsku je společnost s ručením omezeným, tj. s.r.o., PLC, ev. OÜ nebo osaühing estonsky. Minimální počet společníků je jeden společník (zakladatel) a jeden člen řídícího orgánu (jednatel či ředitel). Odpovědnost společníků s.r.o. je omezena jejich vklady do základního kapitálu (minimální výše základního kapitálu je 2500 eur, splnění vkladové povinnosti lze odložit na dobu neurčitou).

 • Jak vybrat obchodní jméno společnosti?

  Jméno nové společnosti zakládané v Estonsku se musí jednoznačně lišit od jmen dříve založených osob, a to jak gramaticky, tak foneticky. Dostupnost požadovaného obchodní jména si můžete zkontrolovat na internetových stránkách obchodního rejstříku.

 • Musím splatit základní kapitál estonské společnosti?

  Nikoliv, nemusíte, nemusíte splácet základní kapitál při založení společnosti. Dle platných právních předpisů vkladovou povinnost lze odložit na dobu neurčitou. Nebyl-li základní kapitál splácen, není společnost oprávněna vyplácet dividendy do doby, kdy bude základní kapitál splacen. Zakladatelé takové společnosti osobně ručí za jednání společnosti až do výše jejich nesplaceného vkladu.

 • Jakým způsobem mohu splatit vklad do základního kapitálu?

  Základní kapitál estonské společnosti lze splatit peněžitým vkladem na účet společnosti, nepeněžitým vkladem majetku společníků do společnosti (telefony, počítače, vlastnická práva apod.) či úpisem vlastního kapitálu, kdy se nerozdělený zisk za kterékoliv účetní období převádí do základního kapitálu.

 • Může být cizinec společníkem či jednatelem estonské společnosti?

  Ano, může. Obecně platí, že rezident kteréhokoliv státu může založit společnost v Estonsku. Mimoto cizinci mohou být společníky či jednateli právnických osob založených v Estonsku bez jakýchkoliv omezení.

 • Může být zahraniční společnost zakladatelem estonské společnosti?

  Ano, může. Právnická osoba založená v zahraničí může být zakladatelem estonské společnosti (dceřiné společnosti). Avšak k založení takové společnosti budeme nedříve potřebovat aktuální (ne starší než tři měsíce) úřední listiny zahraniční společnosti, z nichž budou vyplývat zapsané údaje o založení právnické osoby, o jejich jednatelích, společnících a skutečných majitelích.

 • Může tatáž osoba být současně společníkem a jednatelem společnosti?

  Ano, může. Tatáž osoba může být současně společníkem (zakladatelem) a jednatelem (členem správní rady) společnosti v Estonsku.

 • Jak si mám vybrat předmět podnikání společnosti?

  Při založení společnosti se uvádí pouze jeden zamyšlený předmět podnikání, ten je uváděn jen informativně a pro společnost není nijak závazný. Předmět podnikání lze vybrat z klasifikace EMTAK, která je upravenou verzi mezinárodní harmonizované klasifikace NACE. Naši poradci vám pomohou při vyhledání a výběru předmětu podnikání nejvhodnějšího pro váš podnikatelský model.

 • Vyplývá ze zvoleného předmětu podnikání nějaká omezení?

  Estonské společnosti jsou plně oprávněny svobodně podnikat a provozovat činnost v libovolném oboru, který není zakázán či omezen příslušnou legislativou. Předmět podnikání se obvykle do zakladatelských listin (stanov) neuvádí, proto změna či rozšíření předmětu podnikání není spojena se žádnými obtížemi ani zbytečným papírováním. Právnická osoba může provozovat více předmětů podnikatelské činnosti najednou.

 • Může mít osoba založená v Estonsku běžný účet u zahraniční banky?

  Ano, může. Společnost může zřídit a užívat běžný účet v bance či platebních institucích EMI/PSP i mimo území Estonska. K nejžádanějším platebním institucím umožňujícím zřízení běžného účtu s přidělením IBAN patří Paysera, Wise a Revolut.

 • Potřebuji doklady ke zřízení běžného účtu. Kde je najdu?

  Doklady společnosti v elektronické podobě jsou dostupné na internetových stránkách obchodního rejstříku. Pokud však potřebujete doklad o založení, zakladatelskou listinu, stanovy a další listiny společnosti v papírové podobě s ověřením a apostilou, můžete je objednat u nás. Podrobný ceník dokumentů společnosti je dostupný na příslušné záložce našeho webu.

 • Existuje povinnost vyplácet jednateli mzdu?

  Nikoliv, žádná taková povinnost není. Jednatel je oprávněn plnit své povinnosti zdarma, aniž by byl za svou práci jakkoliv odměněn.

 • Existuje povinnost vedení účetnictví a uchovávání účetní závěrky?

  Ano, existuje. Veškeré společnosti založení v Estonsku jsou povinné vést účetnictví, evidovat veškeré operace a uchovávat veškeré prvotní účetní doklady. Dále veškeré právnické osoby jsou povinné do šesti měsíců od skončení účetního roku (nejpozději však do 30. června) zaslat roční účetní závěrku do obchodního rejstříku.

 • Ukládá se účetní závěrku u podniku, který nepodnikal?

  Ano, ukládá. Také společnosti, které během účetního roku nepodnikaly, předkládají výroční zprávu obchodnímu rejstříku (tzv. nulovou závěrku).

 • Je v Estonsku zavedena daň z příjmů právnických osob?

  Nikoliv, pro estonské podniky není zavedena daň z příjmů právnických osob. Zisky společností nejsou žádným způsobem zdaněny, lze je volně reinvestovat do rozvoje podniku, nákupu dlouhodobého majetku, cenných papírů apod. Povinnost platit daň ve výši 20/80, tj. 25 % vzniká jen v případě skutečného rozdělení zisku a vyplácení dividend společníkům.

 • Je společnost povinná se zaregistrovat jako plátce DPH?

  Společnost je povinná se zaregistrovat jako plátce DPH, pokud její zdanitelný obrat za jeden účetní rok překročil částku 40 000 eur. V ostatních případech je registrace jako plátce DPH dobrovolná.

 • Existuje povinnost platit daň při úhradě zahraničním pracovníkům?

  Nikoliv, neexistuje. Vyplácí-li společnost mzdy či jiný příjem zaměstnancům či OSVČ, kteří nejsou daňovými rezidenty Estonska, žádná daňová povinnost společnosti nevzniká. V takovém případě je příjemce platby povinen tento příjem přiznat a zaplatit daň z toho plynoucí dle zásad a ve výši platné v místě jeho daňové příslušnosti.

 • Jak zjistím daňové identifikační číslo své společnosti (DIČ)?

  Estonské právnické osoby nemají přiděleno žádné samostatné daňové identifikační číslo (DIČ). K identifikaci právnické osoby ve styku s finančními úřady a dalšími státními institucemi se používá registrační číslo.

 • Jak dlouho založení společnosti trvá?

  Návrh na založení společnosti podaný online na internetových stránkách obchodního rejstříku (založení společnosti pomocí e-rezidenství) se zpracovává během jednoho pracovního dne, ev. v případě návrhu podaného notářem (založení společnosti osobně nebo na základě notářsky ověřené plné moci) během pěti pracovních dnů.

 • Jak se zakládá společnost online?

  K založení společnost online na internetovém portálu obchodního rejstříku budete potřebovat kartu e-rezidenta, která se užívá k ověření vaší totožnosti a k elektronickému podpisu návrhu na založení právnické osoby.

 • Co je e-rezidenství?

  Karty e-rezidenství nebo e-rezidenta to jsou chytré karty s mikročipy vydávané v Estonsku nerezidentům a umožňující užívání elektronického podpisu. E-rezidentství lze použít k podpisu dokumentů, ověření totožnosti fyzické osoby na internetu a k využití elektronických služeb estonského e-státu (včetně založení právnických osob).

 • Je má společnost povinná zaměstnávat místního jednatele či zaměstnance?

  Nikoliv, žádná taková povinnost neexistuje.

 • Kolik společníků a jednatelů může společnost mít?

  Estonská společnost musí mít alespoň jednoho člena řídícího orgánu (jednatele) a jednoho společníka (zakladatele). Maximální počet společníků či jednatelů však není legislativně stanoven.

 • Co musím splnit pro založení společnosti v Estonsku?

  K založení společnosti v Estonsku se do obchodního rejstříku podává příslušný návrh obsahující: obchodní jméno společnosti, údaje o jednatelích společnosti, společnících a skutečných majitelích, telefonní číslo a emailová adresa společnosti, sídlo, údaje o kontaktní osobě, předmět podnikání s uvedením EMTAK či NACE kódů a znění zakladatelské listiny společnosti.

 • Proč je Estonsko nejžádanějším místem pro zahájení podnikání v Evropě?

  Hlavní a nejvýznamnější výhodou Estonska v porovnání s veškerými dalšími státy Evropské unie je neexistence daně z příjmů právnických osob z nerozděleného zisku. To znamená, že veškeré prostředky vydělané a nashromážděné podnikem nepodléhají daní z příjmů, pokud nejsou rozděleny a dividendy nejsou vyplaceny společníkům. To znamená, že estonské společnosti mohou své výnosy volně investovat či provádět investice bez povinnosti odvést daň z příjmů právnických osob.

 • Jak je podnikání estonských společnosti regulováno?

  Podnikání právnických osob na území Estonska upravuje Obchodní zákoník, ten je dostupný k seznámení i v angličtině.

 • Chci založit společnost v Evropě. Je pro mě Estonsko dobrou volbou?

  Ano, určitě je. Estonsko leží v severní Evropě a od roku 2004 je plnoprávným členem Evropské unie a společného celního území. Chcete-li založit evropskou společnost a rozšířit své podnikání v EU, Estonsko coby hlavní jurisdikce bude pro vás skvělou volbou.

 • Je zahájení podnikání v Estonsku jednodušší v porovnání s dalšími evropskými jurisdikcemi?

  Estonsko se dle indexu snadnosti podnikání tradičně řadí ke špičce mezi evropskými státy, což není náhodou. Za podmínek vyspělého elektronického státu bez přebujelé byrokracie, ale s atraktivními podmínkami pro zahraniční investice, je založení společnosti v Estonsku rychlým a pohodlným pro nerezidenty.

CENÍK

Níže jsou uvedeny ceny za služby založení a registraci společnosti v Estonsku a další korporátní a právní služby
 • Druh služby
  Cena
 • Založení společnosti online pomocí karty e-rezidenta
  365
 • Založení společnosti online pomocí karty e-rezidenta + sídlo a kontaktní osoba
  615
 • Založení společnosti osobně v notářské kanceláři
  550
 • Založení společnosti osobně v notářské kanceláři + sídlo a kontaktní osoba
  750
 • Založení společnosti dálkově na základě plné moci
  750
 • Založení společnosti dálkově na základě plné moci + sídlo a kontaktní osoba
  1000
 • Kontaktní osoba (cena za jeden rok)
  150
 • Sídlo (cena za jeden rok)
  150
 • Zřízení podnikového platebního účtu s IBAN v bance či EMI/PSP od
  300
 • Právní či účetní poradenství (cena za 1 hodinu)
  50
Cena za založení společnosti, nezávisle na zvoleném způsobu založení, zahrnuje veškeré notářské a správní poplatky, jakožto cenu za poskytnutí sídla a kontaktní osobu na jeden rok. Výše uvedené ceny neobsahují příp. DPH ve výši 20 %.

Thank you!

Your enquiry was successfully recieved!
Our consultants will contact you in the nearest time.