Metinis ataskaita Estijos įmonei

Estijoje registruotų įmonių metinių finansinių ataskaitų rengimas ir pateikimas

Vienas iš mūsų įmonės pagrindinių specializacijų teikiant apskaitos paslaugas yra metinių ataskaitų rengimas. Mūsų komanda turi plačią patirtį ir profesionalias žinias šioje srityje, leidžiančias mums veiksmingai susidoroti su bet kokiomis užduotimis, susijusiomis su finansine ataskaita. Mūsų individualus požiūris į kiekvieną klientą garantuoja ne tik ataskaitų atitikimą visiems standartams ir reikalavimams, bet ir jų maksimalų informatyvumą bei naudingumą verslui.

Šiame straipsnyje mes koncentruojamės į klausimus, susijusius su metinės ataskaitos rengimu ir pateikimu, taip pat aptariame pagrindinius aspektus ir siūlome naudingas rekomendacijas.

KAS YRA METINĖ ATASKAITA?

Ką sudaro metinė buhalterinė ataskaita?

Ataskaitos už finansinius metus rengimas ir pateikimas yra privalomas visiems juridiniams asmenims ir įmonėms, registruotoms ir veikiančioms Estijos teritorijoje.

Finansinių metų ataskaita pateikiama Prekybos registrui, o ataskaitoje pateikta informacija tampa vieša – kiekvienas norintis turi galimybę ir teisę susipažinti su bet kurios įmonės finansine ataskaita.

Pagrindinis šio įpareigojimo kasmet rengti ir pateikti finansines ataskaitas Prekybos registrui tikslas yra užtikrinti valstybės institucijoms ir suinteresuotoms šalims objektyvią ir patikimą informaciją apie įmonės finansinę padėtį ir verslo rezultatus.

Metinė ataskaita privalo griežtai atitikti nustatytas taisykles ir standartus, pateikiant visapusišką ir tikslų finansinį vaizdą apie organizaciją.

Svarbu, kad ji atspindėtų tikrąją finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pasikeitimus finansiniame stabilume per ataskaitinį laikotarpį, užtikrindama informacijos skaidrumą ir patikimumą akcininkams, investuotojams ir reguliavimo institucijoms.

Įmonės ataskaitose būtinai turi būti šios dalys:

Įmonės balansas

Balanse pateikiama informacija apie įmonės finansinę būklę finansinių metų pabaigoje (paprastai gruodžio 31 d.), įskaitant turtą, įsipareigojimus ir savininkų kapitalą.

Pelnas ir nuostoliai

Suvestinė ataskaita apie įmonės pajamas ir išlaidas per ataskaitos laikotarpį (metus), atspindinti ekonominius įmonės rodiklius, įskaitant pajamas, išlaidas, pelną ar nuostolius.

Pinigų srautų ataskaita

Pinigų srautų ataskaitoje pateikiama įmonės pinigų judėjimo informacija per ataskaitos laikotarpį, įskaitant pinigų ir kitų konvertuojamų turtų gavimus bei įmonės atliktus mokėjimus komercinės veiklos metu, kurie yra suskirstyti pagal jų paskirtį ir tikslą (komercinė, investicinė ir finansinė veikla).

Ataskaita apie savininkų kapitalo pokyčius

Ataskaitoje apie savininkų kapitalo pokyčius pateikiami judėjimai ir transformacijos įmonės savininkų kapitale, įvykę per ataskaitos laikotarpį, įskaitant įnašus į įmonės įstatinį kapitalą arba atliktus mokėjimus įmonės dalyviams, pelną ar nuostolį, taip pat kitus reikšmingus įvykius ir duomenis, turėjusius įtakos įmonės savininkų kapitalo dydžiui.

Papildoma informacija

Atsižvelgiant į įmonės komercinės veiklos ypatybes, metiniame finansiniame ataskaitoje turėtų būti pateikiama tam tikra papildoma informacija. Mažiausiai metinei ataskaitai turėtų būti pridėti šie priedai:

a) įmonės veiklos ataskaita – tekstinis aprašymas apie įmonės veiklą ir jos ateities planus, taip pat nurodymai kitų reikšmingų aplinkybių, turinčių svarbą atsižvelgiant į pateiktą metinę ataskaitą;

b) nurodymas apie finansinės ataskaitos standartą, kuris buvo naudojamas rengiant metinę ataskaitą;

c) buhalterinės apskaitos principai, kurie buvo taikyti rengiant metinę ataskaitą;

d) paaiškinimai ir patikslinimai apie svarbias pozicijas, straipsnius ir pagrindinių ataskaitų pokyčius bei jų kaitą per ataskaitinį laikotarpį.

Rengiant metines ataskaitas naudojami standartai, paremti Tarptautiniais finansinės ataskaitos standartais (IFRS), pritaikyti prie vietinių normatyvinių reikalavimų. Šie standartai skirti užtikrinti finansinės informacijos, pateikiamos įvairių ekonomikos sektorių įmonių, skaidrumą, palyginamumą ir patikimumą.

 

NULINĖ ATASKAITA

Ar reikia pateikti metinę ataskaitą, jei veikla nebuvo vykdoma?

Įsipareigojimas rengti ir pateikti metinę finansinę ataskaitą taikomas visoms įmonėms, nepriklausomai nuo to, ar įmonė vykdė aktyvią ekonominę veiklą finansinių metų metu, ar dėl tam tikrų priežasčių buvo neaktyvi.

Jei juridinis asmuo neturėjo jokios ekonominės veiklos (banko ar grynųjų pinigų kasoje nebuvo jokių buhalterinių operacijų), būtina parengti ir pateikti Prekybos registrui nulinę ataskaitą.

METINĖS ATASKAITOS PATEIKIMO TERMINAI

Iki kada reikia pateikti metinę ataskaitą?

Metinė ataskaita turi būti parengta, patvirtinta ir pateikta Prekybos registrui per pusmetį (6 mėnesius) po finansinių metų pabaigos. Taigi, jei įmonės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais (nuo sausio 1 iki gruodžio 31), tai metinės finansinės ataskaitos pateikimo galutinis terminas yra birželio 30 d.

Kas nutiks, jei metinė ataskaita nebus pateikta laiku?

Jei metinė ataskaita nebus pateikta nustatytu laiku, Prekybos registras turi teisę taikyti įmonei baudžiamąsias sankcijas. Paprastai, pirmojo įspėjimo metu Prekybos registras suteikia įmonei papildomą terminą (dažniausiai 30 dienų) metinei ataskaitai pateikti. Vėliau, jei įmonė ignoruos nurodytą reikalavimą, jai gali būti skiriama bauda iki 3200 eurų (dažniausiai 200-300 eurų). Galiausiai, jeigu nei nurodymai, nei baudžiamosios sankcijos neduos jokio poveikio, Prekybos registras gali pradėti įmonės priverstinės likvidacijos procedūrą.

Pastaruoju metu Prekybos registras pradėjo ypatingai dėmesingai stebėti įmones, kurios nevykdo savo pareigos pateikti finansinę ataskaitą valstybės institucijoms. Dėl šios priežasties padidėjo Prekybos registro išduotų nurodymų ir taikytų baudų skaičius. Todėl rekomenduojame nepalikti metinės ataskaitos parengimo ir pateikimo paskutinei minutei ir laikytis visų terminų.

KAIP PATEIKTI METINĘ ATASKAITĄ?

Kokiais būdais galima pateikti metinę ataskaitą Prekybos registrui?

Pagrindinis metinės ataskaitos pateikimo būdas yra elektroninis, per Prekybos registro internetinį portalą. Norint suteikti buhalteriui prieigą prie specializuotos interneto aplinkos formų užpildymui ir metinės ataskaitos parengimui pateikimui bei vėlesniam įmonės direktoriaus (valdybos nario) pasirašymui, būtina turėti galiojantį elektroninį parašą (ID-kortelę, Mobiil-ID arba e-Residency).

Išimties atveju, jei visi įmonės direktoriai yra nerezidentai, neturintys Estijos asmens kodo ir teisės naudotis elektroniniu parašu, leidžiama pateikti metinę ataskaitą, pasirašytą ranka ir pateikti Prekybos registrui nuskenuotą pasirašytos ataskaitos kopiją. Tokiu atveju buhalteris iš anksto užpildo visas reikalingas formas, generuoja standartizuotą ataskaitos formą ir pateikia Prekybos registrui nuskenuotą metinės ataskaitos kopiją su direktoriaus parašu savo vardu.

REIKIA PAGALBOS?

Gaukite kainos pasiūlymą metinei ataskaitai parengti jau šiandien!

Jei jums reikalinga pagalba ruošiant ir pateikiant metinę ataskaitą jūsų įmonei – drąsiai kreipkitės į mūsų buhalterius. Norėdami įvertinti būsimą darbą ir parengti kainos pasiūlymą, mums reikės trumpo aprašymo apie įmonės veiklą, taip pat išrašų apie visas banko ir grynųjų pinigų kasoje atliktas operacijas, jei tokių yra.

Paprastai mūsų buhalteriai sugeba parengti ir patikrinti metinę ataskaitą maždaug per 1 savaitę. Tokiu atveju buhalterijos paslaugų kaina prasideda nuo 150 eurų.

Thank you!

Your enquiry was successfully recieved!
Our consultants will contact you in the nearest time.