Metinis ataskaitos teikimo terminas Estijoje

Kada Estijos įmonės turi parengti ir pateikti finansinę ataskaitą už ūkinį metą?

Pagal Estijos Respublikos Komercijos kodekso § 179, kiekviena Estijoje registruota įmonė privalo pateikti finansinę ataskaitą apie savo ūkinės veiklos rezultatus, taip pat vadinamą metine ataskaita, per 6 mėnesius nuo ūkinio meto pabaigos.

Kokią dieną reikia pateikti metinę ataskaitą?

Daugumai Estijos įmonių, kurių ūkinis metai sutampa su kalendoriniais metais, metinės ataskaitos teikimo terminas kontrolės organams yra birželio 30 d. kiekvienais metais.

Tačiau neseniai įsteigtoms Estijos įmonėms yra viena išimtis. Pavyzdžiui, jei įmonė buvo įregistruota antroje metų pusėje (nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.), tokia įmonė gali nepateikti finansinės ataskaitos už nevisus metus ir pateikti ją kartu su kitų metų metine ataskaita.

Svarbu pažymėti, kad Estijos įmonės neturinčios jokios ūkinės veiklos, vis tiek privalo laiku parengti finansinę ataskaitą ir pateikti nulinę metinę ataskaitą Komercijos registre – šiuo atveju reikia pateikti nulinę metinę ataskaitą.

Ar Estijos įmonė pateikė metinę ataskaitą ar ne, taip pat ar pateikta finansinė ataskaita laiku, yra fiksuojama Komercijos registre ir yra viešai prieinama informacija, taip pat kaip ir pats metinės ataskaitos turinys – bet kuris suinteresuotas asmuo ar potencialus partneris gali susipažinti ir padaryti išvadas apie jūsų įmonės metinių ataskaitų pateikimo reikalavimų laikymąsi.

Ne pateikėte metinę ataskaitą laiku?

Reikėtų pripažinti, kad situacijos, kai Estijos įmonės viršijo metinės ataskaitos pateikimo terminus ar netinkamai naudojosi savo pareiga pateikti finansinę ataskaitą, buvo gana dažnos. Tačiau įsigaliojęs 2023 m. vasario 1 d. naujas įstatymas apie Komercijos registrą (est. Äriregistri seadus arba ÄRS) suteikė kontrolės organams papildomas galimybes ir įrankius veikti verslininkams, siekiant užtikrinti tinkamą finansinės ataskaitos pateikimo įsipareigojimų vykdymą įregistruotų Estijos įmonių.

Galimos pasekmės

Jei metinė ataskaita bus pateikta keletą mėnesių vėliau, paprastai nekyla jokių neigiamų pasekmių įmonei. Tačiau, jei finansinė ataskaita bus pateikta vėliau nei nustatyti terminai, Estijos Komercijos registras imsis tolesnių veiksmų:

Baudos įspėjimas

Iš pradžių Komercercijos registras įspėja įmonę ir suteikia papildomą terminą (dažniausiai 30 dienų) situacijai ištaisyti ir pateikti metinę ataskaitą pagal visus reikalavimus. Jei ataskaita bus pateikta laiku ir tinkamai, situacija bus išspręsta.

Bauda

Jei metinė ataskaita nebus pateikta per nustatytus papildomus terminus, kontrolės organas gali nustatyti įmonei baudą. Baudos dydis priklauso nuo konkrečių aplinkybių, bet gali siekti iki 3200 eurų. Reikia pažymėti, kad baudos sumokėjimas neatleidžia nuo ataskaitos pateikimo pareigos, todėl bauda gali būti skiriama pakartotinai.

Bauda įmonės valdybos nariui

Įstatymas leidžia be pačios įmonės (juridinio asmens) skirti baudą ir konkrečioms fiziniams asmenims (paprastai įmonės valdybos nariams), atsakingiems už laiku pateiktą finansinę ataskaitą.

Įspėjimas apie įmonės pašalinimą

Jei įmonė ignoravo ankstesnius įspėjimus, kontrolės organas gali paskelbti įmonei įspėjimą apie priverstinį pašalinimą iš registro ir nustatyti konkretų terminą (dažniausiai 6 mėnesiai), per kurį turi būti pateikta ataskaita – priešingu atveju Komercijos registras pradės priverstinio pašalinimo iš registro procedūrą.

Priverstinis įmonės pašalinimas

Jei visos ankstesnės priemonės nedavė rezultato ir įmonė nepateikė metinės finansinės ataskaitos per visus papildomus terminus, Komercijos registras turi teisę priverstinai pašalinti įmonę iš registro.

Galutinėje dalyje verta pabrėžti, kad plačiajai visuomenei ir potencialiems partneriams bus prieinama informacija apie visus įspėjimus ir baudas, skirtas įmonei. Atsižvelgdami į aukščiau aprašytas aplinkybes, rekomenduojame atidžiai žiūrėti į pareigą pateikti metinę ataskaitą jūsų estiškai įmonei ir laiku teikti Komercijos registrui metines finansines ataskaitas.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei reikia parengti metinę finansinę ataskaitą jūsų estiškai įmonei – drąsiai kreipkitės į mūsų buhalterius ir konsultantus! Mūsų specialistai parengs metinę ataskaitą jūsų įmonei per trumpiausią įmanomą laiką!

Plačiau apie kitas buhalterines paslaugas galite sužinoti mūsų svetainės atitinkamoje skiltyje. Be to, mes skelbiame įdomius apžvalgas ir straipsnius mūsų bloge, kad padėtume jums išlikti informuotiems apie naujausias tendencijas ir technikas buhalterijos srityje.

Thank you!

Your enquiry was successfully recieved!
Our consultants will contact you in the nearest time.