Podatek korporacyjny w Estonii

Podatek dochodowy dla przedsiębiorstw w Estonii - stawka podatkowa 0% dla niepodzielonego zysku

Podatek dochodowy od przedsiębiorstw lub podatek dochodowy od osób prawnych to jeden z najważniejszych wskaźników charakteryzujących atrakcyjność danej jurysdykcji dla zagranicznego biznesu i przyciągania inwestycji zewnętrznych.

Estonia, mały kraj w Północnej Europie, w ostatnich latach przyciągnęła uwagę wielu międzynarodowych firm i inwestorów dzięki swojemu innowacyjnemu i przedsiębiorczemu środowisku. Jednak jednym z kluczowych czynników przyczyniających się do jej biznesowej atrakcyjności jest jej system podatkowy. Przyjrzyjmy się, dlaczego klimat podatkowy w Estonii uważany jest za jeden z najlepszych w Europie.

Jak mały kraj stał się liderem rozwoju gospodarczego i innowacji

Ten europejski kraj nie tylko podąża za trendami cyfryzacji – on je ustanawia. Przykładem tego jest wprowadzenie koncepcji e-Residency, która umożliwia ludziom z całego świata prowadzenie biznesu w Unii Europejskiej, korzystając z lokalnych usług cyfrowych. To z kolei przyciągnęło uwagę do innych aspektów środowiska biznesowego kraju, zwłaszcza do jego systemu podatkowego.

Otwarta polityka podatkowa – klucz do sukcesu Twojego biznesu!

Badania Światowego Banku i innych międzynarodowych organizacji wykazały, że kraje z prostszym i bardziej zrozumiałym systemem podatkowym osiągają szybszy rozwój gospodarczy i przyciągają więcej inwestycji zagranicznych niż kraje z bardziej skomplikowanym i zawiłym systemem podatkowym.

Klimat podatkowy w Estonii wyróżnia się prostotą i innowacyjnym podejściem. Z jednej strony, bezpośredniość i przewidywalność stawek podatkowych sprawiają, że planowanie finansowe jest bardziej przejrzyste i zrozumiałe dla przedsiębiorców. Z drugiej strony, unikalne rozwiązania podatkowe, takie jak brak opodatkowania dywidend podatkiem dochodowym od osób fizycznych i terytorialny system podatkowy, oferują realne korzyści ekonomiczne dla międzynarodowych i lokalnych przedsiębiorstw.

Transformacja gospodarki poprzez progresywne reformy podatkowe

Warto zauważyć, że sukces Estonii w tworzeniu korzystnego klimatu podatkowego nie jest przypadkowy. Jest to wynik świadomej strategii rządu, mającej na celu przyciąganie inwestycji i stymulowanie wzrostu gospodarczego. Ten przykład pokazuje, jak innowacje i progresywne reformy mogą przekształcić gospodarkę i stworzyć środowisko sprzyjające biznesowi i inwestycjom.

Takie podejście uczyniło ten kraj nie tylko wiodącym graczem w regionie bałtyckim, ale także wzorem do naśladowania na świecie. Dzięki swojej polityce kraj przyciąga uwagę międzynarodowych firm, które szukają stabilnego, ale elastycznego miejsca na rozwój swojego biznesu. Ten przykład dowodzi, że nawet małe kraje mogą odegrać kluczową rolę w światowej gospodarce, oferując innowacyjne i efektywne rozwiązania.

SYSTEM PODATKOWY W ESTONII

#1 miejsce w Indeksie Międzynarodowej Konkurencyjności Podatkowej

Estonia jest jedną z najbardziej komfortowych i efektywnych jurysdykcji w Europie do założenia firmy i rozwoju swojego biznesu, ponieważ jej system podatkowy charakteryzuje się prostotą i przejrzystością.

Najbardziej atrakcyjny system podatkowy na świecie!

W ciągu ostatnich 10 lat Estonia zajmuje czołowe miejsce w Indeksie Międzynarodowej Konkurencyjności Podatkowej OECD (1. miejsce, International Tax Competitiveness Index). Taka wysoka pozycja wynika przede wszystkim z faktu, że obowiązuje tu 20% stawka podatku dochodowego od osób prawnych, która dotyczy wyłącznie podzielonego zysku.

Zalety klimatu podatkowego w Estonii

Ponadto obowiązuje tu stała 20% stawka podatku dochodowego od osób fizycznych, która nie ma zastosowania do dochodu osobistego w formie dywidend. Dodatkowo, podatek od nieruchomości występuje tylko w postaci podatku gruntowego, który jest obliczany na podstawie wartości katastralnej działki, a nie rzeczywistej wartości nieruchomości. Wreszcie, w kraju obowiązuje system podatkowy terytorialny, który całkowicie zwalnia zyski uzyskane przez przedsiębiorstwa w zagranicznych jurysdykcjach od lokalnego opodatkowania.

PODATEK KORPORACYJNY W ESTONII – 0%

Całkowity brak podatku dochodowego od osób prawnych od niepodzielonego zysku

W Estonii nie istnieje podatek dochodowy od osób prawnych od niepodzielonego lub reinwestowanego zysku. Zysk uzyskany w ramach działalności gospodarczej, który nie został podzielony między założycieli w formie dywidend, nie jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Główną zaletą środowiska biznesowego i polityki podatkowej w Estonii jest stosowana w kraju stawka podatku korporacyjnego od niepodzielonego zysku, która wynosi 0%.

Oznacza to, że wszystkie dochody, które firma zgromadziła na swoich kontach jako oszczędności lub reinwestowała dalej w różnych formach (zakup sprzętu, rozwój oprogramowania, inwestycje w papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe i wiele innych)

OPODATKOWANIE DYWIDEND

Podatek dochodowy od osób prawnych przy wypłatach na rzecz założycieli

Obowiązek zapłaty podatku korporacyjnego powstaje u przedsiębiorstw tylko w momencie wypłaty dywidend lub realizacji innych płatności niezwiązanych z działalnością gospodarczą na rzecz założycieli lub innych osób trzecich.

Podatek od dywidend

Przy podziale zysku przedsiębiorstwa między jego założycieli stosuje się stawkę 20% (20/80 od brutto sumy wypłaty), w przypadku regularnej wypłaty dywidend możliwe jest zastosowanie stawki podatku dochodowego w wysokości 14% (14/86 od brutto sumy wypłaty).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli chcesz zarejestrować firmę w Estonii lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych lub opodatkowania zysków estońskich przedsiębiorstw – skontaktuj się z naszymi konsultantami i księgowymi.

Nasi specjaliści mają ponad 10 lat doświadczenia w dziedzinie rachunkowości podatkowej i prawa korporacyjnego. Razem z Tobą znajdziemy skuteczne rozwiązanie do budowy optymalnej struktury korporacyjnej w celu minimalizacji obciążeń podatkowych Twojego przedsiębiorstwa.

Thank you!

Your enquiry was successfully recieved!
Our consultants will contact you in the nearest time.