Vennootschapsbelasting in Estland

0% Belastingtarief op onverdeelde winst voor bedrijven in Estland

Bedrijfswinstbelasting of vennootschapsinkomstenbelasting is een van de belangrijkste indicatoren die de aantrekkelijkheid van een jurisdictie kenmerken voor buitenlandse bedrijven en het aantrekken van buitenlandse investeringen.

Estland, een klein land in Noord-Europa, heeft de afgelopen jaren de aandacht getrokken van vele internationale bedrijven en investeerders vanwege zijn innovatieve en ondernemende omgeving. Een van de sleutelfactoren die bijdraagt aan zijn zakelijke aantrekkelijkheid is het belastingstelsel. Laten we onderzoeken waarom het belastingklimaat in Estland wordt beschouwd als een van de beste in Europa.

Hoe een klein land een leider werd in economische ontwikkeling en innovatie

Dit Europese land volgt niet alleen digitale trends – het zet ze. Een voorbeeld hiervan is de implementatie van het concept van e-Residency, waarmee mensen over de hele wereld bedrijven kunnen leiden in de Europese Unie met behulp van lokale digitale diensten. Dit heeft op zijn beurt de aandacht gevestigd op andere aspecten van het zakelijke klimaat van het land, met name zijn belastingstelsel.

Een open belastingbeleid – de sleutel tot het succes van uw bedrijf!

Onderzoeken van de Wereldbank en andere internationale organisaties hebben aangetoond dat landen met een eenvoudiger en duidelijker belastingstelsel hogere economische groeicijfers hebben en meer buitenlandse investeringen aantrekken dan landen met een complexer en verwarrender belastingstelsel.

Het lokale belastingklimaat valt op door zijn eenvoud en innovatieve benadering. Aan de ene kant maakt de directheid en voorspelbaarheid van de belastingtarieven financiële planning transparanter en begrijpelijker voor ondernemers. Aan de andere kant bieden unieke belastingoplossingen, zoals de vrijstelling van dividendbelasting op persoonlijk inkomen en het territoriale belastingstelsel, echte economische voordelen voor zowel internationale als lokale bedrijven.

De economie transformeren door progressieve belastinghervormingen

Het is belangrijk op te merken dat het succes van Estland in het creëren van een gunstig belastingklimaat geen toeval is. Het is het resultaat van een doordachte strategie van de overheid om investeringen aan te trekken en economische groei te stimuleren. Dit voorbeeld laat zien hoe innovatie en progressieve hervormingen een economie kunnen transformeren en een omgeving kunnen creëren die gunstig is voor bedrijven en investeringen.

Deze aanpak heeft dit land niet alleen tot een leidende speler in de Baltische regio gemaakt, maar ook tot een voorbeeld voor de wereld. Dankzij haar beleid trekt het land de aandacht van internationale bedrijven die op zoek zijn naar een stabiele, maar flexibele plek voor de ontwikkeling van hun bedrijf. Dit voorbeeld bewijst dat zelfs kleine landen een sleutelrol kunnen spelen in de wereldeconomie door innovatieve en effectieve oplossingen te bieden.

BELASTINGSYSTEEM VAN ESTLAND

#1 in de Internationale Belastingconcurrentie Index

Estland is een van de meest comfortabele en efficiënte jurisdicties in Europa voor het oprichten van een bedrijf en het ontwikkelen van uw bedrijf, omdat het belastingstelsel wordt gekenmerkt door zijn eenvoud en transparantie.

Het meest aantrekkelijke belastingstelsel ter wereld!

In de afgelopen 10 jaar heeft Estland de OESO International Tax Competitiveness Index aangevoerd (1e plaats, International Tax Competitiveness Index). Deze hoge positie is voornamelijk te danken aan het feit dat hier een 20% belastingtarief op bedrijfsinkomen wordt toegepast, dat alleen van toepassing is op verdeelde winst.

De voordelen van het Estse belastingklimaat

Daarnaast geldt er een vast belastingtarief van 20% op het inkomen van particulieren, dat niet van toepassing is op persoonlijk inkomen in de vorm van dividenden. Bovendien bestaat de onroerendgoedbelasting hier alleen in de vorm van grondbelasting, die wordt berekend op basis van de kadastrale waarde van het perceel, en niet op basis van de werkelijke waarde van het onroerend goed. Ten slotte heeft het land een territoriaal belastingstelsel, dat de winst die door bedrijven in buitenlandse jurisdicties wordt gemaakt volledig vrijstelt van binnenlandse belastingen.

VENNOOTSCHAPSBELASTING IN ESTLAND – 0%

Geen vennootschapsinkomstenbelasting op onverdeelde of herbelegde winst

In Estland is er geen vennootschapsbelasting op onverdeelde of herbelegde winst. De winst die binnen een zakelijke activiteit wordt gegenereerd en niet onder de oprichters als dividenden wordt verdeeld, wordt niet belast met vennootschapsinkomstenbelasting.

Het belangrijkste voordeel van de zakelijke omgeving en het belastingbeleid in Estland is de toegepaste vennootschapsbelasting op onverdeelde winst, die 0% is.

Dit betekent dat alle inkomsten die een bedrijf op zijn rekeningen als accumulaties heeft verzameld of op de een of andere manier heeft herbelegd (aankoop van apparatuur, ontwikkeling van software, investeringen in effecten of andere financiële instrumenten, enzovoort)

BELASTING OP DIVIDENDEN

Vennootschapsinkomstenbelasting bij het uitkeren van betalingen aan oprichters

De verplichting om vennootschapsbelasting te betalen ontstaat voor bedrijven alleen op het moment dat dividenden worden uitgekeerd of andere niet-gerelateerde commerciële betalingen worden gedaan aan oprichters of derden.

Dividendbelasting

Bij het verdelen van de winst van een bedrijf onder de oprichters wordt een tarief van 20% toegepast (20/80 van het brutobedrag van de betaling), bij regelmatige dividenduitkeringen kan een inkomstenbelastingtarief van 14% worden toegepast (14/86 van het brutobedrag van de betaling).

NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u een bedrijf wilt starten in Estland of als u vragen heeft over vennootschapsinkomstenbelasting of belasting op bedrijfswinsten in Estland – neem gerust contact op met onze consultants en accountants.

Onze specialisten hebben meer dan 10 jaar ervaring in belastingaccounting en corporate law. Samen met u vinden we een effectieve oplossing voor het bouwen van een optimale bedrijfsstructuur om de belastingdruk van uw bedrijf te minimaliseren.

Thank you!

Your enquiry was successfully recieved!
Our consultants will contact you in the nearest time.