Регистрация на фирма в Европа

Единният пазар на Европа с население от 448 милиона души предлага огромен потенциал за развитието на всякакъв вид бизнес. Стартирането на бизнес-проект в правната рамка на Европейския съюз ще ви предостави достъп до нови хоризонти, отваря възможност за привличане на нови клиенти и укрепване на позициите на вашата компания на световната сцена.

Започнете своя бизнес в Европейския съюз!

Нашата екип – професионалисти с години опит в предоставянето на корпоративни услуги и специалисти в областта на откриване на европейски предприятия. Разполагаме със задълбочени познания в европейското корпоративно законодателство и бизнес-практиките, което ни позволява да предоставяме ефективни решения за нашите клиенти.

Създайте компания в Европа – Цена от 750 €

Ще проведем задълбочен анализ на вашия бизнес-план и ще ви помогнем в основаването на европейска компания в най-подходящата юрисдикция в ЕС. Освен това, ще осигурим на вашия бизнес всеобхватна юридическа и счетоводна подкрепа.

Корпоративни услуги в Европейския съюз — нашата специалност! Свържете се с нас

ОТВОРЕТЕ ФИРМА В ЕВРОПА

Как да създадете компания и да започнете бизнес в ЕС

Въпреки че в Европейския съюз живеят само около 7% от населението на Земята, на този регион се пада 23% от световния БВП. Това подчертава високото ниво на икономическа активност в ЕС, както и значението на европейската икономика на международната сцена и конкурентоспособността на обединеното бизнес пространство.

Европейският съюз – идеалната площадка за старт на вашия бизнес

Европейският съюз не само предлага привлекателен пазар с развита икономика и стабилна правна среда, но също така действа като център на търговията и бизнеса, свързващ различни култури и пазари. Това осигурява на предприемачите уникални възможности за достъп до обширния потребителски пазар и разнообразни ресурси.

Освен това, ЕС активно поддържа иновациите и предприемачеството чрез различни програми за финансиране, грантове и инкубатори, което създава благоприятна среда за растеж и развитие на бизнеса.

Използвайте предимствата на ЕС за глобализацията на вашия бизнес

Включването в обединената икономическа система на ЕС също предоставя на предприятията лесен достъп до съседни пазари и улеснява търговията в рамките на блока, което прави Европейския съюз идеална отправна точка за международно разширяване и глобализация на вашия бизнес.

РЕГИСТРАЦИЯ НА КОМПАНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Основни предимства от регистрацията на компания в Европейския съюз

За успешен старт на бизнеса в Европа, един от ключовите стъпки е регистрацията на местна компания или европейски филиал на чуждестранна компания. Създаването на юридическо лице в рамките на Европейския съюз отваря множество възможности и предимства. То не само улеснява бизнес операциите на територията на ЕС, но също така укрепва доверието на потенциални клиенти и партньори, тъй като компанията подчинява на местното законодателство и се намира в рамките на едно от най-големите и стабилни икономически пространства в света.

Откриването на компания в Европа също може да предложи данъчни облекчения, да улесни процеса на получаване на кредити и финансиране, както и да улесни достъпа до разнообразни пазари и квалифицирана работна сила. Като цяло, това създава здрава основа за растеж и развитие на вашия бизнес в Европа.

Така че, основаването на предприятие в Европейския съюз без съмнение ще бъде ефективно решение на пътя към растежа и устойчивото развитие на вашия бизнес-проект. Стабилната и разнообразна икономика на ЕС предлага отлични възможности за привличане на инвестиции и дългосрочен растеж на бизнеса.

ЗАЩО ИМЕННО ЕВРОПА?

Основни предимства от регистрацията на компания в Европейския съюз

Откриването на европейска компания и основаването на бизнес в ЕС без съмнение носят множество предимства. Почти всички европейски страни се отличават с политическа и икономическа стабилност, което създава благоприятна среда за водене на бизнес и дългосрочни инвестиции в развитието на предприятия.

Европейска компания – гаранция за успех на обединения пазар на ЕС

В много страни-членки на ЕС активно се развива индустрията на иновациите и технологичния сектор, като съществуват държавни програми за подкрепа на стартиращи предприятия. Въпреки това, най-значимите предимства за създаването на предприятие в ЕС са следните:

 • Достъп до обединения пазар на ЕС

  Разширете своя бизнес на просторите на Европа: достъпът до вътрешния пазар на Европейския съюз предоставя на предприятията широки възможности за разширяване на клиентската им база и увеличаване на оборота. Обединеният пазар на ЕС представлява огромна икономическа зона, предлагаща множество възможности за растеж и развитие.

 • Свободно движение на стоки и услуги

  Безгранични възможности за вашия европейски бизнес: регистрацията на компания в Европа осигурява безпрепятствено движение на стоки и услуги между страните-членки, минимизирайки митнически и административни бариери.

 • Излизане на международната сцена

  Европа като стратегическа площадка за глобален растеж: Европа предоставя удобен достъп до множество световни пазари благодарение на стратегическото си географско положение и многочислените споразумения за икономическо сътрудничество и свободна търговия.

 • Широк избор от европейски юрисдикции

  Гъвкави условия за основаване на вашата компания: Европа предлага различни подходи по отношение на регистрацията на компании и условията за водене на бизнес, което позволява на предприемачите да изберат юрисдикция, най-добре отговаряща на техния бизнес модел и стратегия за растеж.

 • Данъчни преимущества на ЕС

  Оптимизирайте своите разходи и увеличавайте печалбата: Европейският съюз предлага различни данъчни облекчения и финансови стимули за бизнеса, които могат значително да намалят оперативните разходи и да увеличат печалбата на вашата компания.

 • Единно правно пространство на ЕС

  Равни възможности за европейския бизнес: унифицираното и хармонизирано законодателство в страните-членки на ЕС осигурява равни условия за всички предприемачи, спомага за честната конкуренция и прозрачността в бизнес дейността.

Така, решението за регистрация на вашия бизнес в ЕС ще открие пред вас множество перспективи и предимства, включително стабилна делова среда, достъп до високи технологии и иновации, държавна подкрепа и възможност за водене на търговска дейност в обединеното икономическо пространство на Европа.

КАК ДА ОТКРИЯ ЕВРОПЕЙСКА КОМПАНИЯ?

Методи за основаване на предприятие в Европейския съюз

Откриването на компания в Европа е възможно по няколко начина, в зависимост от вашето местоположение, предпочитания и избраната страна.

 • Лично присъствие

  Този метод включва вашето физическо присъствие в страната, където искате да основате компания. Това може да бъде необходимо за подписване на документи, лична комуникация с местни консултанти и участие в необходимите правни процедури. Това е традиционен и най-надежден начин за регистрация.

 • От разстояние по пълномощно

  Ако не можете лично да посетите страната, можете да назначите местен представител или юридическа компания, която да действа от ваше име на основата на пълномощно. Това ви позволява да управлявате процеса на регистрация от вашата страна, минимизирайки необходимостта от пътуване.

 • Онлайн през Интернет

  Някои страни, като Естония, предлагат уникалната възможност за регистрация на компания онлайн благодарение на напреднали цифрови решения и електронен документооборот. Това осигурява висока ефективност и удобство, позволяващи на предприемачите да открият компания без физическо присъствие в страната.

Ние сме готови да ви предложим цялостна подкрепа при регистрацията на бизнеса и откриването на компании в Европа, независимо от избрания от вас метод. Било то лично присъствие, дистанционна регистрация чрез пълномощно, или онлайн регистрация – ние ще осигурим професионален подход и точно спазване на всички необходими юридически процедури.

КОЯ СТРАНА ОТ ЕВРОПА ДА ИЗБЕРА?

Как да определите юрисдикцията за откриване на компания в ЕС?

При избора на юрисдикция за основаване на вашата европейска компания, трябва да се вземат предвид различни обстоятелства, включително особеностите на бизнес климата и условията за бизнес в различните индустрии или сфери на дейност.

Ще изберем най-добрата европейска юрисдикция за откриването на вашата компания

Например, транспортни предприятия се регистрират най-добре в Полша, IT-компании и технологични стартъпи в Естония, а финтек и блокчейн проекти в Литва. И това далеч не е пълен списък.

Ще ви предложим подробен консултинг и ще анализираме всички нюанси на вашия бизнес модел, за да ви предложим най-подходящата европейска юрисдикция за регистрация и стартиране на вашия бизнес.

ЕСТОНИЯ

Вашият път към иновациите и технологичния напредък

Регистрация на компания в Естония представлява привлекателна възможност за предприемачи, които се стремят към интеграция на своя бизнес в цифровата икономика на Европа. Естония, широко известна с иновациите си в областта на електронното резидентство, предлага ефективен и прост процес на откриване на предприятие и управление на бизнеса онлайн от всяка точка на света.

 • Възможност за създаване на компания и водене на дейността онлайн чрез e-Residency.
 • Привлекателна данъчна система – липса на данък върху неразпределената печалба.
 • Развита IT-инфраструктура, подкрепа за иновативни и технологични стартъпи

Всичко това прави Естония идеалният избор за тези, които търсят иновативни подходи към воденето на бизнес и възможности за мащабиране в рамките на Евросъюза.

ЛИТВА

Европейски център на финтеха и блокчейн технологиите

Откриване на компания в Литва става все по-популярно сред предприемачите, особено в областите на финтех и иновативните технологии. Страната предлага благоприятни условия за бизнес, включително относително ниски данъчни ставки и проста процедура за регистрация. Литва също активно развива икономиката и инфраструктурата си, което създава удобни възможности за местни и международни предприемачи.

 • Льготно облагане за стартиращи компании.
 • Развита банкова, платежна и финансова инфраструктура
 • Улеснено лицензиране за крипто-компании и финтех стартъпи

Благодарение на стратегическото си положение и активната подкрепа за иновативни проекти, регистрацията на компания в Литва отваря нови хоризонти за бизнеса в Европа.

ЧЕХИЯ

Вашият бизнес в сърцето на Европа

Създаване на компания в Чехия е популярен избор сред международните предприемачи благодарение на стратегическото ѝ положение в центъра на Европа и изгодната икономическа среда. Чехия предоставя уникална възможност за достъп до развитите европейски пазари, като същевременно осигурява конкурентоспособни условия за водене на бизнес.

 • Изгодно географско положение в центъра на Европа
 • Стабилна икономика и благоприятен инвестиционен климат
 • Умерени данъци и ниски разходи за водене на бизнес

Процесът на основаване на предприятие в Чехия е оптимизиран за максимална удобство за чуждестранните инвеститори, търсещи юрисдикция за ефективен растеж и развитие на своя бизнес в Европейския съюз.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

Eesti Firma OÜ — вашият надежден партньор в сферата на корпоративните услуги в Европа

Eesti Firma OÜ се утвърди като надежден доставчик на услуги в областта на корпоративните услуги в Европа, като предлага на своите клиенти не само регистрация на компании, но и цялостен спектър от услуги, свързани с воденето на бизнес на европейския пазар.

 • Вашият ключ към успеха на европейския пазар

  Нашата команда се състои от квалифицирани професионалисти с повече от 10-годишен опит в създаването и регистрацията на европейски компании – през годините на нашата работа успешно реализирахме над 2500 проекта, помагайки на предпринимачи от различни сектори да превърнат своите бизнес идеи в реалност.

 • Винаги една крачка напред

  Ние непрекъснато следим за последните тенденции, законодателни промени и нововъведения в сферата на учредяването на юридически лица, корпоративното право и данъчните регулировки в Европа. Това гарантира, че нашите клиенти винаги получават актуални и ефективни консултации, адаптирани към текущите пазарни условия.

 • Индивидуален подход към всеки клиент

  В Eesti Firma OÜ ние вярваме в индивидуалния подход към всеки клиент. Ние внимателно анализираме вашия бизнес модел, стратегически цели и пазарни амбиции, за да предложим решения, които идеално отговарят на вашите нужди. Нашата цел не е просто да регистрираме вашата компания, а и да осигурим нейното стабилно и успешно развитие в Европейския съюз.

 • Прозрачност и откритост

  Ние ценим прозрачността и откритостта във всички наши процеси и взаимодействия с клиенти. Ние се стремим към това, че всеки аспект на нашата работа да бъде ясен и прозрачен за нашите клиенти, осигурявайки надеждност и доверие, които са основа на дългосрочните отношения.

Обръщането към Eesti Firma OÜ не е просто избор на услуга за регистрация на компания, а стратегическо решение, което ще отвори вратите на вашия бизнес към европейския пазар с максимална подкрепа и експертиза на всеки етап от вашия път.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Eesti Firma – вашият надежден партньор в Европа

Ако обмисляте регистрацията на вашата компания в Европейския съюз и сте заинтересовани да научите за предимствата, които това може да донесе на вашия бизнес, ние сме тук, за да ви помогнем.

Готови ли сте да стартирате вашия бизнес в ЕС?

За индивидуална консултация и лично ценово предложение относно откриването на европейска компания и нейното последващо обслужване – смело се обръщайте към нашите консултанти и юристи!

Европейски компании — нашата специализация!

Ние предлагаме цялостен спектър от услуги, започвайки от първоначален анализ на вашия бизнес модел и избор на оптималната страна за регистрация, до предоставянето на постоянна подкрепа в управлението на вашето предприятие на обединения пазар на ЕС.

Thank you!

Your enquiry was successfully recieved!
Our consultants will contact you in the nearest time.