Estonyalı Firmasının Yıllık Rapor Sunma Süresi

Estonya'da bir şirket, mali yıl sonuçlarını ne zaman ve nasıl raporlamalıdır?

Estonya Cumhuriyeti Ticaret Kanunu’nun § 179 maddesine göre, Estonya’da kayıtlı her işletme, işletme faaliyetlerinin sonuçlarını, yıllık rapor olarak da adlandırılan mali raporu, mali yıl sona erdikten sonraki 6 ay içinde sunmak zorundadır.

Yıllık rapor ne zamana kadar sunulmalıdır?

Çoğu Estonyalı şirket için, mali yıl takvim yılıyla aynı olduğunda, yıllık raporun denetim organlarına sunulması gereken süre her yıl 30 Haziran’dadır.

Ancak, yakın zamanda kurulmuş Estonyalı şirketler için bir istisna bulunmaktadır. Yani, eğer şirket yılın ikinci yarısında (1 Temmuz – 31 Aralık) kaydedilmişse, bu tür bir şirketin tam olmayan bir yıl için mali rapor sunma zorunluluğu yoktur ve bunu sonraki yıl için yıllık raporla birlikte sunabilir.

Ayrıca, Estonyalı bir şirketin hiç iş faaliyeti olmamasının, mali raporlama süreleri üzerinde hiçbir etkisi olmadığını ve Ticaret Sicili’ne yıllık rapor sunma yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını belirtmek önemlidir – bu durumda bir sıfır yıllık rapor sunulmalıdır.

Bir Estonyalı şirketin yıllık rapor sunup sunmadığı ve belirlenen süreler içinde finansal raporlamayı yapılıp yapılmadığı, Ticaret Sicili tarafından kaydedilir ve bu bilgi, şirketinizin yıllık rapor sunma yükümlülüklerini zamanında yerine getirip getirmediği hakkında karar vermek isteyen herhangi bir ilgili kişi veya potansiyel ortak tarafından erişilebilir durumdadır.

Yıllık raporunuzu zamanında sunamadınız mı?

Ne yazık ki, Estonyalı şirketlerin yıllık rapor sunma sürelerini aşmaları veya mali raporlama yükümlülüklerini ihlal etmeleri oldukça yaygındı. Ancak, 01.02.2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni Ticaret Sicili Kanunu (Estonca: Äriregistri seadus veya ÄRS), denetleyici organlara şirketlerin finansal raporlama yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak için ek tedbirler ve etki araçları sağladı.

Olası Sonuçlar

Yıllık raporu birkaç ay geciktirirseniz, genellikle şirket için herhangi bir olumsuz sonuç doğmaz. Ancak, mali raporlamayı daha uzun sürelerle geciktirirseniz, Estonya Ticaret Sicili şu adımları atacaktır:

Ceza Uyarısı

Öncelikle, Ticaret Sicili şirketi uyarır ve durumu çözümlemek ve tüm gerekliliklere uygun olarak yıllık raporu sunmak için ek bir süre verir (genellikle 30 gün). Eğer rapor doğru bir şekilde sunulursa, durum çözülür.

Ceza

Eğer yıllık rapor, Ticaret Sicili tarafından belirlenen ek süreler içinde sunulmazsa, denetim organı şirkete ceza uygulama hakkına sahiptir. Ceza miktarı belirli koşullara bağlı olarak değişebilir, ancak 3200 Euro’ya kadar çıkabilir. Ceza ödemenin, rapor sunma yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını belirtmek gerekir, dolayısıyla ceza birden fazla kez uygulanabilir.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesine Ceza

Kanun, yalnızca şirketin kendisine (tüzel kişi) değil, aynı zamanda mali raporlamayı zamanında sunma sorumluluğunu taşıyan bireylere (genellikle şirket yönetim kurulu üyeleri) ceza uygulama imkanı tanır.

Şirketin Kayıttan Silinmesi İçin Uyarı

Eğer şirket, daha önce kendisine yapılan uyarıları göz ardı ettiyse, denetim organı şirkete zorunlu kayıttan silinme konusunda uyarı yapabilir ve rapor sunması için belirli bir süre (genellikle 6 ay) tanımlayabilir – aksi takdirde Ticaret Sicili, zorunlu kayıttan silme işlemine başlar.

Zorunlu Kayıttan Silme

Eğer tüm önceki adımlar etkili olmaz ve şirket, tüm ek süreler içinde yıllık mali raporunu sunmazsa, Ticaret Sicili şirketi zorunlu olarak kayıttan silebilir.

Sonuç olarak, şirketiniz hakkında yapılan tüm uyarılar ve alınan cezai tedbirler genel kamuoyuna ve potansiyel iş ortaklarınıza açık olacaktır. Yukarıda belirtilen durumlar göz önünde bulundurulduğunda, Estonya’daki şirketinizin yıllık rapor sunma yükümlülüğüne dikkatli bir şekilde yaklaşmanızı ve Ticaret Siciline yıllık mali raporları zamanında sunmanızı öneririz.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Estonya’daki şirketiniz için yıllık mali rapor hazırlamaya ihtiyacınız varsa, muhasebecilerimize ve danışmanlarımıza güvenebilirsiniz! Uzmanlarımız, şirketinizin yıllık raporunu en kısa sürede hazırlayacaktır!

Diğer muhasebe hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgiyi web sitemizin ilgili sayfasında bulabilirsiniz. Ayrıca, muhasebe alanındaki son eğilimleri ve teknikleri takip etmenize yardımcı olmak için blogumuzda bilgilendirici incelemeler ve makaleler yayınlıyoruz.

Thank you!

Your enquiry was successfully recieved!
Our consultants will contact you in the nearest time.