Muhasebe Hizmetleri Estonya'da

Müşterilerin modern ihtiyaçlarına yönelik tüm yelpazeyi kapsayan muhasebe hizmetleri sunuyoruz. Finansal kayıtlarınızın kusursuz ve tüm gereken standartlara uygun olması için her detayla ilgileniyoruz.

Eesti Firma – Muhasebede Güvenilir Ortak!

Ekibimiz, yüksek kaliteli muhasebe hizmetleri sağlamak için derin bilgi birikimi ve yılların tecrübesini bir araya getiriyor. Sadece doğruluk değil, işletmenizle ilgili her ayrıntıya bireysel yaklaşım da garanti ediyoruz.

Sınırsız Muhasebe: Başarınız, Çözümlerimiz.

Muhasebe kaydınızı yönetmek için en modern IT çözümlerini kullanıyoruz. Amacımız, süreçleri optimize ederek ve otomatize ederek daha etkin ve anlaşılır hale getirmektir.

En karmaşık ve standart dışı durumlarda bile etkili çözümler buluyoruz! Bize Ulaşın

MUHASEBE KAYDI ESTONYA'DA

Estonyalı şirketler için muhasebe desteği

Mevcut yasalara göre, Estonya’da kayıtlı şirketlerin muhasebe kaydı tutmaları ve ekonomik faaliyetlerine dair standardize raporları belirlenen prosedüre uygun olarak devlete sunmaları gerekmektedir.

Değişime hazır mısınız? Bizimle iletişime geçin!

Muhasebeci ve vergi danışmanlarından oluşan ekibimiz, yılların deneyimine sahip olup, güvenilir ve profesyonel muhasebe desteği sunmaktadır. Müşterilerimizle güven temelli ilişkiler kurmaya ve müşteri menfaatlerini her zaman öncelikli tutarak güvenilir bir ortak olarak ünümüzü sürdürmeye odaklanıyoruz.

Her rakamda doğruluk ve güven

Estonya’da vergilendirme ve muhasebe kaydı konularında uzman yardımı mı gerekiyor? Uzmanlarımız, bireysel danışmanlık sunmaya, muhasebe ve vergi ile ilgili tüm ayrıntıları anlamanıza yardımcı olmaya ve işletmeniz için etkili muhasebe desteği geliştirmeye hazır.

ESTONYA’DA MUHASEBECİLİK HİZMETLERİ

Estonyalı işletmelere hangi muhasebecilik hizmetlerini sunuyoruz?

Şirketinizin muhasebe kaydını yönetmekle ilgili tüm işleri üstleniyoruz – ilk verilerin toplanmasından, vergi ve finansal raporların hazırlanmasına ve devlet organları ile iletişim kurulmasına kadar.

Sunduğumuz muhasebe hizmetleri arasında şunlar bulunmaktadır:

• Muhasebe ve Vergi Kaydı

• Muhasebe ve Vergi Danışmanlığı

• Yıllık Raporların Hazırlanması

• Vergi Raporlarının Hazırlanması ve Sunumu

• Personel ile Çalışma ve Maaş Hesaplama

• Muhasebe Kaydının Yeniden Yapılandırılması

• Vergi Organları Karşısında Müşteri Temsilciliği

Muhasebe hizmetlerinin maliyeti, işletmenizin faaliyet alanı, işlem sayısı ve muhasebecinin çalışmasında dikkate alınması gereken diğer özel koşullar gibi birçok faktöre bağlıdır.

Her müşterinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak en iyi fiyatı sunmayı ve işletmenizin iş modeline uygun bireysel bir fiyat teklifi yapmayı hedefliyoruz.

FİYAT LİSTESİ

Estonya'daki muhasebe hizmetlerinin fiyatları

Aşağıda hizmetlerimizin güncel fiyat listesi bulunmaktadır. İhtiyaçlarınıza uygun optimal teklifi seçeceğinizden eminiz.

 • Hizmet türü
  Fiyat
 • Yıllık rapor sunumu (fiyatı)
  150 
 • KDV numarası olmayan şirketlere hizmet (aylık fiyatı)
  75 
 • KDV numarası olan şirketlere hizmet (aylık fiyatı)
  150 
 • Muhasebe veya vergi danışmanlığı (1 saat)
  75 
 • Vergi Dairesi'nde müşteri temsilciliği (1 saat)
  100 
 • KDV numarası alımı
  300 
 • EORI numarası alımı
  100 

 

Belirtilen tüm fiyatlar KDV hariçtir ve yalnızca örnek teşkil eder. Her müşteri için, şirketin faaliyet alanı, birincil belgelerin miktarı ve kalitesi ve diğer önemli koşullar göz önünde bulundurularak bireysel bir fiyat teklifi hazırlıyoruz.

 

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN NEDENLERİNİZ

Eesti Firma OÜ – Estonya’da muhasebe kaydı konusunda güvenilir ortağınız!

Farklı sektörlerden ve iş alanlarından işletmelere kaliteli muhasebe hizmetleri sunuyoruz, bunlar arasında yenilikçi işletmeler, e-ticaret, IT şirketleri, start-uplar ve kripto projeleri de bulunuyor. Müşterilerimize iş fikirlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmelerine ve iş projelerini geliştirmelerine yardımcı olan çözümler sunuyoruz.

 • Bizimle çalışmak rahat!

  Müşterilerimize online muhasebe sisteminin ücretsiz kullanımını sunuyoruz, bu sayede hızlı ve kolay bir şekilde faturalar düzenleyebilir ve şirketin finansal göstergelerini takip edebilirsiniz.

 • Bizimle çalışmak güvenli!

  Muhasebe kaydının en karmaşık ve çeşitli görevlerini çözebilen uzmanlarımız, işimizin hızlı, doğru ve güvenli olmasını sağlamakla birlikte, müşterilerimizle ilişkilerin tam gizliliğini de garanti eder. Ayrıca, personelimizin riskleri ve mesleki sorumluluğu 50.000 euroya kadar sigortalanmıştır.

 • Bizimle çalışmak etkili!

  Kaliteyi kaybetmeden muhasebe kaydı sürecini basitleştiriyoruz. Şirketimiz, muhasebe kaydı ve veri işleme süreçlerini otomatize etmek için en modern ve ileri muhasebe programları ve teknolojik çözümleri kullanıyor.

MUHASEBECİNİN İŞE BAŞLAMASI

İşletmenizde muhasebe kaydını organize etmek ve kurmak

Başlangıç aşamasındaki iş projelerine veya iç süreçlerini yeniden yapılandırmayı hedefleyen işletmelere profesyonel muhasebe ve hukuki destek sunuyoruz.

Muhasebe kaydıyla nereden başlamalı?

Planlanan iş akışlarınızı analiz edecek, vergilendirme ve muhasebe kaydı konusunda olası nüansları sizinle konuşacak ve işletmenizin piyasaya çıkışını beklentilerinize en uygun şekilde organize etmek için gerekli iç altyapıyı hazırlayacağız.

Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı

Vergi ve muhasebe danışmanlık hizmetlerimizin temel amacı, muhasebe ve vergi kaydının etkinliğini artırmaktır. Bunun yanı sıra, muhasebecilerimiz ve avukatlarımız işletmeniz için en uygun iş modelini seçmenizde yardımcı olacak ve şirketinizin iç süreçlerini, ticari faaliyetlerinizin ve bileşenlerinin sizin için daha anlaşılır, şeffaf ve tahmin edilebilir hale gelmesi için düzenleyeceklerdir.

Muhasebe Kaydının Organizasyonu

Ticari faaliyete başlamadan önce muhasebe kaydı süreçlerinin tüm nüanslarını gözden geçirmek ve sonraki tüm adımları, özellikle birincil belge sağlama formatını ve zamanlamasını detaylı bir şekilde planlamak önemlidir. Ayrıca, şirket içinde muhasebe kayıtlarının nasıl tutulacağı, ticari işlemlerin nasıl kaydedileceği, birincil belgelerin nasıl işleneceği ve saklanacağı, gelir ve giderlerin raporlama belgelerine nasıl yansıtılacağı, ana varlıkların nasıl kaydedileceği ve envanterin nasıl yapılacağı, raporların nasıl hazırlanacağı ve diğer muhasebe süreçleriyle ilgili iç kurallar ve yönergeler geliştirilmelidir.

İlk Bakiye Tablosunun Hazırlanması

İşletmeler, aktif ticari faaliyete başlamadan önce şirketin varlıklarını, öz sermayesini ve olası yükümlülüklerini yansıtan bir ilk bakiye tablosu hazırlamalı ve bu tablo, muhasebe kaydının organizasyonu için bir başlangıç noktası ve işletmenin finansal göstergelerini belirlemek için temel oluşturmalıdır.

Estonya’da KDV Numarası Alımı

Estonya Vergi ve Gümrük Departmanı’na yapılan başvuru temelinde bir girişimciye KDV (Katma Değer Vergisi) mükellefi numarası (number of the Value Added Tax payer veya VAT numarası) verilir. Bir işletmenin KDV’ye tabi cirosu bir mali yıl içinde 40.000 euroyu aştığında KDV mükellefi olarak kayıt olma yükümlülüğü ortaya çıkar. Eğer KDV’ye tabi ciro belirlenen limiti aşmamışsa ancak işletme doğrudan ticari faaliyete başlıyorsa ve iş modeli göz önüne alındığında KDV numarası almak mantıklıysa, girişimci gönüllü olarak KDV mükellefi olarak kaydolabilir.

Estonya’da EORI Numarası Alma

EORI numarası (Economic Operators Registration and Identification System), gümrük işlemlerini gerçekleştiren girişimciler için kullanılan bir kimlik belirleme sistemidir ve ithalat, ihracat veya transit taşımacılık yapan işletmeler için zorunludur. EORI numaralarının dağıtımı Vergi ve Gümrük Departmanı tarafından koordine edilir.

FİNANSAL RAPORLAMA

Estonyalı şirketler için yıllık raporların hazırlanması ve sunumu

Finansal raporlama, bir işletmenin finansal durumu, finansal göstergeleri ve finansal pozisyonundaki değişiklikler hakkında sistematik ve standartlaştırılmış veri ve bilgi setidir. Finansal raporlamanın amacı, devlete, iş ortaklarına ve geniş kamuoyuna şirketin finansal sonuçları hakkında objektif ve güvenilir bilgi sağlamaktır.

Muhasebe Raporlaması – Yıllık Rapor

Finansal raporlama, genel kabul görmüş gerçeklik, tutarlılık, karşılaştırılabilirlik, objektiflik ilkelerine uygun profesyonel düzeyde hazırlanmalıdır. Uzmanlarımız, şirketinizin iş süreçlerinin tüm nüanslarını ve özelliklerini dikkate alarak, muhasebe kaydını yönetme ve yıllık raporlar ile diğer finansal raporları hazırlama konusunda size tam bir hizmet yelpazesi sunacaklardır.

Yıllık Rapor Sunumu

Yıllık raporların hazırlanması ve sunulması, Estonya’da kayıtlı tüm işletmeler için zorunludur. Yıllık rapor, işletmenin mali yılının sona ermesinden itibaren altı ay (6 ay) içinde Ticaret Siciline sunulmalıdır. Yıllık rapor, belirlenen kurallara ve standartlara uygun olmalı, muhasebe bilançosunu, faaliyet raporunu (açıklayıcı not), kar ve zarar tablosunu ve nakit akışı raporunu içermelidir.

Sıfır Yıllık Rapor

Ekonomik faaliyetin olmaması, işletmeyi her yıl devlete rapor sunma yükümlülüğünden muaf tutmaz. Raporlama dönemi boyunca herhangi bir ekonomik faaliyet olmaması durumunda, bir sıfır raporu hazırlanmalı ve sunulmalıdır.

Ara Raporların Hazırlanması

Ara raporlama, işletmenin mali yılından farklı bir dönemi (belirli bir ay veya çeyrek) kapsayan finansal raporlamadır. Ara raporlar genellikle önemli sözleşmelerin imzalanması veya kredi ve leasing işlemleri sırasında partnerlere ve tedarikçilere sunulmak üzere hazırlanır, ayrıca iç iş süreçlerinde ara durumların kaydedilmesi veya işletmenin mevsimsel finansal göstergelerinin belirlenmesi için de kullanılır.

İstatistiksel Raporların Sunumu

İstatistik Departmanı, işletmelerin faaliyetleri, durumları veya finansal göstergeleri hakkında veri toplar ve devlete, kamuoyuna veya yetkili kuruluşlara Estonya ekonomisinin gelişimi hakkında objektif ve güvenilir bilgiler sağlar. Araştırmalara, belirli bir toplumsal olayı en iyi şekilde inceleyip değerlendirecek veri ve bilgi sağlayacak işletmeler dahil edilir. Tüm hedef grup işletmeleri kapsayan kapsamlı araştırmalarda, veriler eSTAT elektronik ortamında doldurulan anketler yoluyla İstatistik Departmanına sunulur.

Finansal Raporların Denetimi ve Düzeltilmesi

Muhasebecilerimiz, işletmelerin finansal durumunu ve göstergelerini kontrol etme, hataları ve yanlışlıkları bulma ve düzeltme, raporlardaki hesaplama metodolojilerini ve veri sunumunu inceleme ve daha önce Ticaret Siciline sunulan verilerle karşılaştırma konusunda gerekli yetkinlik ve deneyime sahiptirler.

VERGİ RAPORLAMASI

KDV (KMD) ve Gelir Vergisi (TSD) Beyannamelerinin Hazırlanması ve Sunumu

Vergi raporlaması ve hazırlanması, belirlenen tarihe kadar vergi dairelerine standartlaştırılmış beyannamelerin sunulduğu, bir işletmenin belirli bir dönem için finansal göstergeleri ve ilgili devlet vergilerinin hesaplanması ve ödenmesi ile ilgili bilgiler içeren bir dizi faaliyettir.

Vergi ve Gümrük Departmanına Rapor Sunumu

Ekibimizin öncelikli görevi, en modern teknolojik çözümleri kullanarak müşterilerimizin ekonomik faaliyetleri hakkındaki verilerin toplanması ve işlenmesini basitleştirmek ve vergi raporlamasını denetleme organlarına en hızlı şekilde sunmaktır.

Gelir Vergisi Beyannamelerinin Sunumu

Çalışanlarına maaş ödeyen veya fiziksel kişilere vergilendirilebilir diğer ödemeler yapan işletmeler, bu ödemeleri (TSD beyannamesi) bildirmeli ve devlet hazinesine gelir ve sosyal güvenlik vergilerini ödemeli, ayrıca işsizlik sigortası fonuna katkıda bulunmalı ve gerekirse çalışanları için zorunlu emeklilik katkılarını yapmalıdırlar. Raporlama dönemi boyunca herhangi bir gelir vergisine tabi ödeme yapılmamışsa, TSD beyannamesi sunulmasına gerek yoktur.

KDV (VAT) Beyannamelerinin Sunumu

KDV (Katma Değer Vergisi) mükellefi olarak kayıtlı girişimciler, işletmelerinin toplam cirosu ve ithalatı hakkında (sıfır veya indirimli oranla vergilendirilen cirosu ve ithalatı da dahil) bilgiler içeren KDV beyannamesi (KMD) sunmalı, ödenecek KDV’yi hesaplamalı ve devlete ödemelidir. Raporlama dönemi (ay) boyunca işletmede herhangi bir faaliyet olmamışsa bile KDV raporu sunulmalıdır.

Topluluk İçi Ciroların Beyanı

Raporlama dönemi (ay) boyunca VAT mükellefi bir işletme, doğrudan veya üçgen işlemler çerçevesinde, diğer AB üye devletlerinde VAT mükellefi olan tedarikçilere mallar veya hizmetler sağlamışsa, KDV raporuna ek olarak, AB içinde gerçekleşen ciroların raporlanması gerekmektedir (VD beyannamesi).

MOSS, OSS ve IOSS Beyannamelerinin Hazırlanması ve Sunumu

MOSS (Mini One Stop Shop), diğer AB üye devletlerindeki KDV mükellefi olmayan kişilere elektronik hizmetler sağlayan tedarikçilerin, bu hizmetlerden kaynaklanan KDV’yi kendi ülkelerindeki vergi daireleri aracılığıyla ödemelerine olanak tanıyan özel bir KDV uygulamasıdır. Bu uygulama, AB üye devletlerinde alıcıya hizmet sunan diğer hizmetler için, Topluluk içi uzaktan satışlar ve bazı durumlarda internet üzerinden yapılan satışlar için OSS (One Stop Shop) ve Topluluk dışından ithal edilen malların uzaktan satışı için IOSS (Import One Stop Shop) uygulamaları için de geçerlidir.

Vergi Raporlamasının Kontrolü ve Düzeltmeleri

Uzmanlarımız, vergi beyannamelerini kontrol etme ve ödenmesi gereken vergi miktarını etkileyebilecek olası hataları tespit etme konusunda gerekli yetkinliğe sahiptirler. Vergi raporlamasında herhangi bir hata tespit edilirse, sunulan raporlamayı düzeltmek, doğru bilgileri vergi beyannamesine yansıtmak ve oluşan vergi eksikliklerini ödemek önemlidir. Vergi beyannamelerindeki düzeltmeleri zamanında yapmak, işletmeyi olası cezalardan ve diğer olumsuz sonuçlardan koruyacaktır.

Şirket, yurt dışında yaşayan ve çalışan, aynı zamanda Estonya’nın vergi mükellefi olmayan çalışanlara (örneğin serbest çalışanlara) ödemeler yaptığı takdirde, bu ödemeleri Estonya Vergi ve Gümrük Dairesine beyan etme ve Estonya’da vergi ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Estonya dışında işletme için çalışan yabancı mükellefler, kazançlarını kendi vergi dairelerine beyan etmekle yükümlüdürler.

Her şirketin KDV mükellefi olarak kaydolma ve bununla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili raporlar sunma zorunluluğu yoktur. KDV’ye tabi malların ve hizmetlerin tam listesi ve bu kurallardan istisnalar, KDV Yasasında bulunabilir.

DENETİM

Şirketin finansal durumunun denetim incelemesi

Denetim, genellikle bir şirketin yıllık finansal raporunun kontrol edildiği, finansal raporlama ve muhasebe kaydı ilkelerinin ek bir incelemesidir.

Denetim incelemesinin amacı nedir?

Denetim incelemesinin amacı, bir işletmenin ekonomik durumu ve finansal göstergelerinin doğruluğunu sağlamak ve Ticaret Sicili ve Vergi ve Gümrük Dairesine sunulan verilerin şeffaflığını artırmaktır.

Denetim incelemesi, uzman bir denetim firması veya bağımsız yeminli denetçi tarafından gerçekleştirilir. Denetim sürecinde, şirketin tüm finansal, muhasebe ve önemli belgeleri gözden geçirilir ve iş süreçleri incelenir. Denetim incelemesinin sonuçlarına göre, şirketin finansal işlerinin ve ekonomik göstergelerinin durumu hakkında bir rapor hazırlanır.

Hangi durumlarda denetim zorunludur?

Yıllık finansal raporların denetlenmesi, aşağıdaki kriterlerden en az ikisini karşılayan şirketler için zorunludur:

 • • satış geliri veya gelir 4 milyon eurodan fazla
 • • aktiflerin bilanço değeri 2 milyon eurodan fazla
 • • işletmede çalışan sayısı 50 kişiden fazla

Bir veya daha fazla aşağıdaki kriterlerden birini aşan işletmeler için de denetim zorunludur:

 • • satış geliri veya gelir 12 milyon eurodan fazla
 • • aktiflerin bilanço değeri 6 milyon eurodan fazla
 • • işletmede çalışan sayısı 180 kişiden fazla
Denetim İncelemelerinin Organizasyonu ve Desteklenmesi

Şirketimiz, farklı sektörlerden işletmeler için denetim incelemelerinin organizasyonu ve desteklenmesi konusunda deneyime sahiptir. Uzmanlarımız sizinle ön hazırlık danışmanlığı yapacak, işletmenizin finansal işlerinin ve muhasebe kaydının doğru yürütülüp yürütülmediğine ilişkin bir ön değerlendirme yapacak ve gerekirse finansal raporlama ilkelerinde düzeltmeler ve değişiklikler önererek, denetim incelemesinin organizasyonunu yapacak ve sürecin tamamında size eşlik edeceklerdir.

ÇALIŞMA HUKUKU VE PERSONEL YÖNETİMİ

Çalışanların istihdam edilmesi ve çalışma ilişkilerinin düzenlenmesine yardım

Kadrolu çalışanları olan şirketler için personel yönetimi, çalışanlarla işveren arasındaki çalışma ilişkilerini düzenleyen, hak ve yükümlülüklerini belirleyen ve çalışanların işle ilgili belgelerinin dolaşımını ve arşivlenmesini sağlayan önemli bir iş sürecidir. Mevcut çalışma yasalarının tüm gerekliliklerine uymak, işverenin doğrudan ve en önemli yükümlülüğüdür.

Estonya’da Çalışma İlişkileri: Hukuki ve Muhasebe Desteği

Personelle çalışma ve personel kaydı konularında aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz:

• Maaş hesaplama ve tahakkuk ettirme

• Tatil ödemeleri, görevlendirme, hastalık, prim, fazla mesai vb. hesaplamalar

• Çalışanların Vergi ve Gümrük Dairesi Çalışma Kaydına kaydedilmesi

• Yabancı çalışanların kaydedilmesi ve işe alınması

• İş sözleşmeleri, gizlilik anlaşmaları (NDA) vb. hazırlanması

• Çalışma hukuku alanında hukuki destek ve çalışma anlaşmazlıklarının çözümü

Personel yönetimi ve personel kaydını dış kaynak kullanımıyla yapmak, çalışma yasalarının incelikleriyle ilgili beklenmedik zorlukları önlemeye ve bu yasalarla ilgili riskleri azaltmaya yardımcı olur, ayrıca çalışanlara yapılan ödemelerin ve vergi raporlamasının kontrol organlarına doğru ve zamanında sunulmasını sağlar.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Size özel fiyat teklifi alın!

Estonya’daki vergilendirme ve Estonyalı şirketler için muhasebe kaydı konularında profesyonel yardım arıyorsanız veya işletmeniz için kaliteli muhasebe desteği arıyorsanız, ekibimiz işletmenizin benzersiz ihtiyaçlarına uygun kişiselleştirilmiş hizmetler sunmaya hazırdır.

Bizimle işiniz güvende

Detaylı muhasebe danışmanlığı ve kişisel fiyat teklifi almak için lütfen uzmanlarımızla iletişime geçin. Telefon, e-posta veya web sitemizdeki geri bildirim formu aracılığıyla sizinle iletişime geçmeye hazırız.

Muhasebenizi bizimle optimize etme fırsatını kaçırmayın!

Thank you!

Your enquiry was successfully recieved!
Our consultants will contact you in the nearest time.