Termin składania rocznego sprawozdania w Estonii

Kiedy estonska firma musi przygotować i złożyć sprawozdanie finansowe za rok obrotowy?

Zgodnie z § 179 Kodeksu Handlowego Republiki Estońskiej, każde przedsiębiorstwo zarejestrowane w Estonii jest zobowiązane do przedstawienia sprawozdania finansowego o wynikach swojej działalności gospodarczej, znanego również jako roczne sprawozdanie, w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

Jaki jest termin składania rocznego sprawozdania?

Dla większości estonskich firm, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin złożenia rocznego sprawozdania do organów nadzorujących przypada 30 czerwca każdego roku.

Jednakże, dla nowo utworzonych estońskich firm istnieje wyjątek. Jeśli przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane w drugiej połowie roku (od 1 lipca do 31 grudnia), taka firma może nie składać osobno sprawozdania finansowego za niepełny rok i złożyć je razem z rocznym sprawozdaniem za następny rok.

Warto także zauważyć, że brak jakiejkolwiek działalności gospodarczej u estońskiej firmy w żaden sposób nie wpływa na terminy przygotowania sprawozdania finansowego i nie zwalnia z obowiązku przedstawienia rocznego sprawozdania w Rejestrze Handlowym – w takim przypadku wymagane jest złożenie zerowego rocznego sprawozdania.

Informacje o tym, czy estońska firma złożyła roczne sprawozdanie, a także czy przedstawiono wymagane sprawozdanie finansowe w wyznaczonym terminie, są rejestrowane przez Rejestr Handlowy i są dostępne publicznie, podobnie jak zawartość samego rocznego sprawozdania firmy – każda zainteresowana osoba lub potencjalny partner może się z tym zapoznać i wyciągnąć wnioski o terminowości spełniania wymogów przedstawienia rocznego sprawozdania przez Państwa przedsiębiorstwo.

Nie złożyłeś jeszcze rocznego sprawozdania?

Należy przyznać, że do tej pory sytuacje, gdy estońskie firmy przekraczały terminy składania rocznego sprawozdania lub nawet nadużywały obowiązku składania sprawozdania finansowego, były dość częste. Jednak nowe prawo dotyczące Rejestru Handlowego (estoński: Äriregistri seadus lub ÄRS), które weszło w życie 01.02.2023, zapewniło organom nadzorującym dodatkowe możliwości i narzędzia wpływania na przedsiębiorców w celu zapewnienia prawidłowego wypełnienia obowiązku składania sprawozdań finansowych przez firmy zarejestrowane w Estonii.

Możliwe konsekwencje

Jeśli opóźnisz złożenie rocznego sprawozdania o kilka miesięcy, zazwyczaj nie ma to negatywnych konsekwencji dla firmy. Jednakże w przypadku opóźnienia w złożeniu sprawozdania finansowego na dłuższy okres, Rejestr Handlowy Estonii podejmie następujące kroki:

Ostrzeżenie o karze

Przede wszystkim Rejestr Handlowy ostrzega przedsiębiorstwo i daje dodatkowy termin (zazwyczaj 30 dni) na rozwiązanie sytuacji i złożenie rocznego sprawozdania zgodnie ze wszystkimi wymaganiami. Jeśli zastosujesz się do postanowienia i złożysz sprawozdanie, sytuacja zostanie zażegnana.

Kara

Jeśli roczne sprawozdanie nie zostanie złożone w dodatkowym terminie ustalonym przez Rejestr Handlowy, organ nadzorujący ma prawo nałożyć na przedsiębiorstwo karę. Wysokość kary będzie zależała od konkretnych okoliczności, ale może sięgnąć 3200 euro. Należy zauważyć, że zapłata kary nie zwalnia z obowiązku składania sprawozdań, w związku z czym kara może być nakładana wielokrotnie.

Kara dla członka zarządu firmy

Prawo umożliwia nałożenie kary nie tylko na firmę (osobę prawną), ale także na konkretne osoby fizyczne (zazwyczaj członków zarządu firmy), które ponoszą odpowiedzialność za terminowe złożenie sprawozdania finansowego.

Ostrzeżenie o usunięciu firmy

Jeśli firma zignorowała wcześniejsze ostrzeżenia, organ nadzorujący ma prawo wydać przedsiębiorstwu ostrzeżenie o przymusowym usunięciu firmy z rejestru i wyznaczyć konkretny termin (zazwyczaj 6 miesięcy), w którym powinno zostać złożone sprawozdanie – w przeciwnym razie Rejestr Handlowy rozpocznie procedurę przymusowego usunięcia firmy.

Przymusowe usunięcie firmy

W przypadku, gdy wszystkie wcześniej wymienione środki nie przyniosły efektu i firma nie złożyła rocznego sprawozdania finansowego w ciągu wszystkich dodatkowych terminów, Rejestr Handlowy ma prawo do przymusowego usunięcia firmy.

Podsumowując, warto zauważyć, że informacje o wszelkich ostrzeżeniach i środkach karnych podjętych wobec firmy będą dostępne dla szerokiej publiczności i potencjalnych partnerów Państwa przedsiębiorstwa. W związku z powyższymi okolicznościami, zalecamy odpowiednią staranność w kwestii obowiązku składania rocznego sprawozdania finansowego Państwa estońskiego przedsiębiorstwa i terminowego przekazywania rocznych sprawozdań finansowych do Rejestru Handlowego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli potrzebujesz przygotować roczne sprawozdanie finansowe dla swojego estońskiego przedsiębiorstwa – śmiało skontaktuj się z naszymi księgowymi i doradcami! Nasi specjaliści przygotują roczne sprawozdanie dla Państwa firmy w możliwie najkrótszym czasie!

Więcej informacji o innych usługach księgowych znajdą Państwo na tematycznej stronie naszej witryny. Ponadto, publikujemy pouczające przeglądy i artykuły na naszym blogu, aby pomóc Państwu być na bieżąco z najnowszymi trendami i technikami w dziedzinie rachunkowości.

Thank you!

Your enquiry was successfully recieved!
Our consultants will contact you in the nearest time.