Usługi księgowe w Estonii

Oferujemy kompleksowy zakres usług księgowych, dostosowanych do potrzeb współczesnych przedsiębiorców. Zapewniamy, że Państwa księgowość będzie nienaganna i zgodna ze wszystkimi niezbędnymi standardami.

Eesti Firma – Twój zaufany partner w świecie księgowości!

Nasz zespół to połączenie głębokiej wiedzy i wieloletniego doświadczenia, które gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług księgowych. Zapewniamy nie tylko precyzję, ale także indywidualne podejście do każdego aspektu związanego z Państwa biznesem.

Księgowość bez granic: Twój sukces, nasze rozwiązania.

Stosujemy najnowocześniejsze księgowe rozwiązania IT, zapewniając innowacyjne podejście do prowadzenia Państwa księgowości. Naszym celem jest optymalizacja i automatyzacja procesów, czyniąc je bardziej efektywnymi i zrozumiałymi dla Państwa.

Znajdziemy skuteczne rozwiązanie nawet w najtrudniejszej i nietypowej sytuacji! Skontaktuj się z nami

KSIĘGOWOŚĆ W ESTONII

Księgowa obsługa estońskich firm

Zgodnie z obowiązującym prawem, wszystkie zarejestrowane w Estonii firmy są zobowiązane prowadzić księgowość i przedstawiać państwu w ustalonym porządku standaryzowane raporty o swojej działalności gospodarczej.

Gotowi na zmiany? Skontaktuj się z nami!

Nasz zespół księgowych i doradców podatkowych posiada wieloletnie doświadczenie i oferuje tylko niezawodną i profesjonalną obsługę księgową. Zawsze dążymy do budowania relacji zaufania z naszymi klientami i utrzymania reputacji solidnego partnera, który zawsze stawia interesy klienta na pierwszym miejscu.

Precyzja i zaufanie w każdej cyfrze

Potrzebujesz wykwalifikowanej pomocy w kwestiach opodatkowania i księgowości w Estonii? Nasz zespół ekspertów jest gotowy zaoferować indywidualną konsultację, pomóc zrozumieć wszystkie niuanse księgowości i podatków, a także opracować spersonalizowaną ofertę dla efektywnej obsługi księgowej Twojej firmy.

USŁUGI KSIĘGOWE W ESTONII

Jakie usługi księgowe oferujemy estońskim przedsiębiorstwom?

Zajmiemy się wszelkimi niezbędnymi pracami związanymi z prowadzeniem księgowości Twojej firmy – od zbierania i analizy danych źródłowych po przygotowanie sprawozdań podatkowych i finansowych, a także kontakt z organami państwowymi.

W zakres oferowanych przez nas usług księgowych wchodzą między innymi:

• Księgowość i rozliczenia podatkowe

• Doradztwo księgowe i podatkowe

• Przygotowanie rocznych sprawozdań

• Przygotowanie i składanie sprawozdań podatkowych

• Zarządzanie personelem i rozliczenia płac

• Odtworzenie księgowości

• Reprezentowanie interesów klienta przed organami podatkowymi

Ceny usług księgowych zależą od wielu czynników, w tym od branży i charakteru Twojego biznesu, liczby przeprowadzanych transakcji, a także innych specyficznych okoliczności, które należy uwzględnić w ramach pracy księgowego.

Zawsze staramy się zaoferować najlepszą cenę i przygotować indywidualną ofertę cenową, która będzie uwzględniać specyfikę modelu biznesowego i konkretne potrzeby każdego klienta.

CENNIK

Ceny usług księgowych w Estonii

Poniżej znajduje się pełna lista naszych usług wraz z aktualnymi cenami. Jesteśmy pewni, że znajdą Państwo ofertę najlepiej odpowiadającą Państwa potrzebom.

 • Type of services
  Price
 • Składanie rocznego raportu (cena od)
  150 
 • Obsługa firmy bez numeru VAT (cena miesięczna od)
  75 
 • Obsługa firmy z numerem VAT (cena miesięczna od)
  150 
 • Konsultacja księgowa lub podatkowa (1 godzina pracy)
  75 
 • Reprezentowanie klienta w Urzędzie Skarbowym (1 godzina pracy)
  100 
 • Uzyskanie numeru VAT
  300 
 • Uzyskanie numeru EORI
  100 

 

Wszystkie wymienione ceny są podane bez uwzględnienia VAT i mają charakter orientacyjny. Dla każdego klienta przygotowujemy indywidualną ofertę cenową, biorąc pod uwagę branżę działalności firmy, przewidywaną liczbę i jakość dokumentacji źródłowej oraz inne ważne okoliczności.

 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NAS?

Eesti Firma OÜ — Twój zaufany partner w dziedzinie księgowości na terytorium Estonii!

Oferujemy tylko wysokiej jakości usługi księgowe dla firm z różnych branż i sektorów biznesowych, w tym także dla innowacyjnych przedsiębiorstw, e-commerce, firm IT, startupów i projektów kryptowalutowych. Oferujemy takie rozwiązania, które pomagają naszym klientom efektywnie realizować swoje pomysły i rozwijać projekty biznesowe.

 • Z nami jest wygodnie!

  Oferujemy naszym klientom możliwość bezpłatnego korzystania z systemu księgowości online, który umożliwia szybkie i wygodne wystawianie faktur kontrahentom i śledzenie najnowszych wskaźników finansowych przedsiębiorstwa.

 • Z nami jest bezpiecznie!

  Nasi specjaliści są w stanie rozwiązać najróżniejsze i najtrudniejsze zadania w zakresie księgowości. Gwarantujemy maksymalną szybkość, poprawność i precyzję naszej pracy, a także pełną poufność relacji z klientem. Ponadto ryzyko i odpowiedzialność zawodowa naszych pracowników jest ubezpieczona na kwotę 50 000 euro.

 • Z nami efektywnie!

  Uproszczamy proces prowadzenia księgowości bez utraty jakości. Nasza firma korzysta z najnowocześniejszych i zaawansowanych programów księgowych i rozwiązań technologicznych do automatyzacji procesu księgowości i przetwarzania danych.

ROZPOCZĘCIE PRACY KSIĘGOWEGO

Organizacja i wdrożenie księgowości w Twojej firmie

Oferujemy profesjonalne wsparcie księgowe i prawne dla projektów biznesowych na wczesnym etapie rozwoju lub dążących do restrukturyzacji swoich wewnętrznych procesów.

Księgowość – od czego zacząć?

Przeanalizujemy przewidywane przepływy biznesowe, omówimy z Tobą potencjalne niuanse w zakresie opodatkowania i księgowości, a także przygotujemy skuteczną wewnętrzną infrastrukturę, aby wejście Twojej firmy na rynek jak najlepiej odpowiadało Twoim oczekiwaniom.

Doradztwo podatkowe i księgowe

Głównym celem kompleksu usług doradztwa podatkowego i księgowego jest zwiększenie efektywności prowadzenia księgowości i rozliczeń podatkowych. Dodatkowo nasi księgowi i prawnicy udzielą kwalifikowanej pomocy w wyborze optymalnego modelu biznesowego dla Twojej firmy i pomogą zorganizować wewnętrzne procesy Twojej firmy w taki sposób, aby dalsza działalność gospodarcza i jej poszczególne składniki stały się dla Ciebie jak najbardziej zrozumiałe, przejrzyste i przewidywalne.

Organizacja księgowości

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej ważne jest omówienie wszystkich możliwych niuansów przyszłych procesów księgowych i dokładne uzgodnienie kolejnych działań, w tym formatu i terminów dostarczania dokumentacji źródłowej. Ponadto w firmie powinny zostać opracowane i przyjęte wewnętrzne zasady i wytyczne dotyczące prowadzenia księgowości, w tym zasady prowadzenia rejestrów księgowych, zasady rejestrowania i zapisywania operacji gospodarczych, zasady przetwarzania i przechowywania dokumentacji źródłowej, sposób odzwierciedlania przychodów i kosztów w dokumentacji sprawozdawczej, procedury ewidencjonowania aktywów trwałych i przeprowadzania inwentaryzacji oraz sposób sporządzania sprawozdań i inne okoliczności związane z procesem księgowości.

Przygotowanie bilansu otwarcia

Wszystkie przedsiębiorstwa przed wejściem w fazę aktywnej działalności gospodarczej powinny opracować i sporządzić bilans otwarcia, który odzwierciedla aktywa firmy, kapitał własny i ewentualne zobowiązania na chwilę bezpośrednio przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Bilans otwarcia stanowi punkt wyjścia dla organizacji procesu księgowości i określenia wskaźników finansowych każdej firmy.

Uzyskiwanie numeru VAT w Estonii

Numer podatnika od towarów i usług (numer Value Added Tax, czyli numer VAT) jest przyznawany przedsiębiorcy na podstawie wniosku złożonego w Departamencie Podatkowo-Celnym. Obowiązek rejestracji jako podatnika VAT powstaje w momencie, gdy obrot podlegający opodatkowaniu VAT firmy przekroczy 40 000 euro w ciągu jednego roku gospodarczego. Jeśli obrót podlegający opodatkowaniu jeszcze nie przekroczył wcześniej określonej wartości granicznej, ale przedsiębiorstwo bezpośrednio rozpoczyna działalność gospodarczą i rejestracja numeru VAT jest uzasadnionym krokiem, biorąc pod uwagę specyfikę modelu biznesowego i przewidywane przepływy biznesowe projektu, wówczas przedsiębiorca ma prawo zarejestrować się jako podatnik VAT na zasadzie dobrowolnej.

Uzyskiwanie numeru EORI

Numer EORI (Economic Operators Registration and Identification System) jest wykorzystywany do identyfikacji przedsiębiorców podczas przeprowadzania procedur celnych i jest obowiązkowy dla firm zajmujących się importem, eksportem lub przewozem tranzytowym. Wydawanie numerów EORI koordynuje Departament Podatkowo-Celny.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Przygotowanie i składanie rocznych sprawozdań dla estońskich firm

Sprawozdanie finansowe to znormalizowany i ujednolicony zestaw danych i informacji o stanie finansowym, wskaźnikach finansowych oraz zmianach w sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Celem składania sprawozdań finansowych jest dostarczenie państwu, partnerom biznesowym i szerszej społeczności obiektywnej i wiarygodnej informacji o wynikach finansowych firmy.

Sprawozdanie księgowe – raport za rok gospodarczy

Sprawozdanie finansowe powinno być przygotowane na profesjonalnym poziomie i odpowiadać powszechnie akceptowanym zasadom wiarygodności, spójności, porównywalności, obiektywności itd. Nasi specjaliści zaoferują Państwu pełny zakres usług związanych z prowadzeniem księgowości, a także przygotowanie rocznych sprawozdań i innych raportów finansowych, uwzględniając wszystkie niuanse i specyfikę procesów biznesowych Państwa firmy.

Składanie rocznego sprawozdania

Przygotowanie i składanie sprawozdań za rok gospodarczy jest obowiązkowe dla wszystkich firm zarejestrowanych na terenie Estonii. Roczne sprawozdanie składane jest do Rejestru Handlowego w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku gospodarczego firmy. Rocznego sprawozdanie powinno odpowiadać ustalonym zasadom i standardom, w tym zawierać bilans księgowy, sprawozdanie z działalności (opisowe), sprawozdanie z zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

Roczne sprawozdanie zerowe

Brak aktywności gospodarczej nie zwalnia firmy z obowiązku składania rocznych sprawozdań państwu. W przypadku pełnego braku jakiejkolwiek działalności gospodarczej w okresie sprawozdawczym, konieczne jest przygotowanie i złożenie sprawozdania zerowego.

Przygotowywanie sprawozdań okresowych

Sprawozdania okresowe to sprawozdania finansowe za okres inny niż rok gospodarczy firmy (za dany miesiąc lub kwartał). Najczęściej przygotowanie sprawozdań okresowych jest wymagane do przedstawienia partnerom i kontrahentom przy zawieraniu znaczących kontraktów lub w ramach kredytów i leasingów, a także w wewnętrznych procesach biznesowych do odnotowywania pośrednich stanów lub ustalania sezonowych wskaźników finansowych przedsiębiorstwa.

Składanie sprawozdań statystycznych

Departament Statystyki zajmuje się zbieraniem różnych danych o działalności, stanie lub wskaźnikach finansowych firm, aby dostarczać państwu, społeczeństwu lub uprawnionym organizacjom obiektywnej i wiarygodnej informacji o rozwoju gospodarki Estonii. Do badań angażowane są takie firmy, których dane i dostarczane informacje pozwolą lepiej zbadać i ocenić określone zjawisko społeczne. Przy prowadzeniu kompleksowych badań organizowany jest zbiór danych od wszystkich firm danej grupy docelowej. Dane są przekazywane do Departamentu Statystyki poprzez wypełnienie odpowiednich ankiet w środowisku elektronicznym eSTAT.

Kontrola i korekta sprawozdawczości finansowej

Nasi księgowi mają odpowiednie kompetencje i doświadczenie do kontroli stanu finansowego i wskaźników firm, wyszukiwania i korygowania błędów i niedokładności, weryfikacji stosowanych metodologii rachunkowości i prezentacji danych w sprawozdaniach oraz porównywania uzyskanych wyników z danymi wcześniej przedstawionymi do Rejestru Handlowego.

SPRAWOZDANIA PODATKOWE

Przygotowanie i składanie deklaracji VAT (KMD) i podatku dochodowego (TSD)

Sprawozdawczość podatkowa i jej przygotowanie to zestaw działań, w ramach których do organów podatkowych przed określonym terminem składane są standaryzowane deklaracje zawierające informacje o wskaźnikach finansowych firmy za określony okres, a także informacje o obliczeniu i wpłacie odpowiednich podatków państwowych.

Składanie sprawozdań do Departamentu Podatkowo-Celnego

Priorytetowym zadaniem naszego zespołu specjalistów jest ułatwienie procesu zbierania i przetwarzania danych o działalności gospodarczej klienta przy użyciu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych oraz zapewnienie maksymalnej szybkości składania sprawozdań podatkowych do organów kontrolnych.

Składanie deklaracji podatkowych o dochodach

Firmy, które wypłacają wynagrodzenia swoim pracownikom lub dokonują innych wypłat na rzecz osób fizycznych podlegających opodatkowaniu, muszą deklarować (deklaracja TSD) i wpłacać do skarbu państwa podatek dochodowy i ubezpieczenie społeczne, a także dokonywać wpłat do funduszu ubezpieczeń od bezrobocia i w razie potrzeby, wpłacają składki na obowiązkowe oszczędności emerytalne dla swoich pracowników. W przypadku, gdy w okresie sprawozdawczym nie było żadnych wypłat podlegających opodatkowaniu dochodem, deklaracja TSD nie jest wymagana.

Składanie deklaracji o VAT

Przedsiębiorcy zarejestrowani jako płatnicy podatku od wartości dodanej (Value Added Tax, VAT) są zobowiązani dostarczać do estońskiego departamentu podatkowego zbiorcze dane (deklaracja KMD) o obrotach i imporcie swojej firmy (w tym obrocie i imporcie opodatkowanym według stawki zerowej lub ulgowej), a także pobierać należny podatek VAT i wpłacać go na rzecz państwa. Raport VAT należy również przedstawić w przypadku, gdy w okresie sprawozdawczym (miesiącu) firma nie prowadziła żadnej działalności.

Składanie deklaracji o obrotach wewnątrz Wspólnoty

Jeśli przedsiębiorstwo zobowiązane do płacenia VAT (płatnik VAT) w okresie sprawozdawczym (miesiącu) dostarczało towary lub świadczyło usługi bezpośrednio lub w ramach transakcji trójkątnych swoim kontrahentom zarejestrowanym jako płatnicy VAT w innych państwach członkowskich UE, wówczas oprócz raportu VAT konieczne jest również przedstawienie estońskim organom podatkowym sprawozdania o obrotach wewnątrz UE (deklaracja VD).

Przygotowanie i składanie deklaracji MOSS, OSS i IOSS

Specjalny system opodatkowania VAT usług elektronicznych świadczonych osobom nienależącym do podatników VAT w innych krajach członkowskich UE, MOSS (Mini One Stop Shop), umożliwia dostawcy usług deklarowanie i płacenie podatku VAT, należnego w innym kraju członkowskim UE, przez organy podatkowe swojego państwa. Ten system może być również stosowany do innych usług świadczonych osobom nienależącym do podatników VAT z krajów członkowskich UE, obrotu wewnętrznych sprzedaży towarów i w niektórych przypadkach do sprzedaży towarów przez sklepy internetowe OSS (One Stop Shop) oraz do sprzedaży towarów importowanych z krajów spoza Wspólnoty w nowym specjalnym systemie opodatkowania IOSS (Import One Stop Shop).

Sprawdzenie i korekta sprawozdań podatkowych

Nasi specjaliści mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do sprawdzania deklaracji podatkowych i wykrywania ewentualnych błędów wpływających na proces obliczania należnych podatków. Jeśli w trakcie kontroli sprawozdań podatkowych zostaną wykryte jakiekolwiek błędy, ważne jest, aby poprawić złożone sprawozdania i przedstawić w deklaracji podatkowej poprawne dane, a także uiścić zaległe płatności podatkowe i kary. Szybkie wprowadzenie poprawek do deklaracji podatkowych uchroni przedsiębiorstwo przed ewentualnymi sankcjami i innymi nieprzyjemnościami.

Jeśli firma dokonuje wypłat pracownikom, którzy przebywają (mieszkają) i pracują za granicą oraz jednocześnie nie są rezydentami podatkowymi Estonii (na przykład freelancerzy), firma nie ma obowiązku deklarować takich wypłat w Departamencie Podatkowo-Celnym i wpłacać podatków do skarbu państwa Estonii. Pracownicy nierzydenci, pracujący na rzecz firmy poza Estonią, są zobowiązani samodzielnie deklarować swoje dochody w organach podatkowych kraju swojego rezydenta podatkowego.

Nie wszystkie firmy są zobowiązane do rejestracji jako płatnik VAT i składania związanych z tym raportów. Dokładny wykaz towarów i usług generujących obrót VAT oraz wyjątki z tych zasad można znaleźć w Ustawie o podatku od towarów i usług.

AUDYT

Audyt finansowy firmy

Audyt to dodatkowa kontrola sprawozdań finansowych i zasad prowadzenia księgowości, najczęściej w ramach audytu sprawdzane są roczne sprawozdania finansowe firmy.

Po co jest audyt finansowy?

Celem audytu finansowego jest zapewnienie wiarygodności i zwiększenie przejrzystości stanu ekonomicznego i wskaźników finansowych przedsiębiorstwa, w tym danych przekazywanych do Rejestru Handlowego i Departamentu Podatkowo-Celnego.

Audyt finansowy przeprowadzany jest przez wyspecjalizowaną firmę audytorską lub niezależnego biegłego rewidenta. W ramach audytu analizowana jest cała dokumentacja finansowa, księgowa i inna istotna dokumentacja, a także badane są procesy biznesowe firmy. Na podstawie wyników audytu finansowego przygotowywane jest odpowiednie stanowisko na temat stanu finansów i wskaźników ekonomicznych firmy.

Kiedy audyt finansowy jest obowiązkowy?

Audyt rocznych sprawozdań finansowych jest wymagany w przedsiębiorstwach, które spełniają co najmniej dwa z poniższych kryteriów:

 • • przychód ze sprzedaży lub dochód przekracza 4 mln euro
 • • wartość bilansowa aktywów przekracza 2 mln euro
 • • liczba pracowników przekracza 50 osób

lub spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • • przychód ze sprzedaży lub dochód przekracza 12 mln euro
 • • wartość bilansowa aktywów przekracza 6 mln euro
 • • liczba pracowników przekracza 180 osób
Organizacja i wsparcie w przeprowadzaniu audytów finansowych

Nasza firma ma doświadczenie w organizowaniu i wspieraniu audytów finansowych oraz przeglądów dla firm z różnych sektorów gospodarki. Nasi specjaliści przeprowadzą z Państwem wstępną konsultację, dokonają pierwszej oceny stanu finansowego i poprawności prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie, w razie potrzeby zaoferują porady i zaproponują korekty i poprawki w zasadach sporządzania sprawozdań finansowych, a także zorganizują i będą towarzyszyć Państwu podczas całego procesu audytu.

PRAWO PRACY I ZARZĄDZANIE PERSONELEM

Pomoc w zatrudnieniu pracowników i zarządzaniu stosunkami pracy

Zarządzanie kadrami jest jednym z najważniejszych procesów biznesowych w firmach zatrudniających pracowników. W ramach tego procesu regulowane są stosunki pracy między pracodawcą a pracownikiem, określane są ich prawa i obowiązki, a także zapewniany jest obieg i archiwizacja dokumentów związanych z aktywnością zawodową pracowników. Przestrzeganie wszystkich wymogów obowiązującego prawa pracy jest bezpośrednim i ważnym obowiązkiem pracodawcy.

Stosunki pracy w Estonii: wsparcie prawne i księgowe

Oferujemy pełen zakres usług związanych z zarządzaniem personelem i kadrami, w tym:

• Obliczanie i naliczanie wynagrodzeń

• Obliczanie wynagrodzeń urlopowych, delegacji, zwolnień lekarskich, premii, nadgodzin itp.

• Rejestracja pracowników w Rejestrze Pracy Departamentu Podatkowo-Celnego

• Rejestracja i formalizacja pracowników nierzydentów

• Przygotowanie umów o pracę, umów o zachowaniu poufności (NDA) itd.

• Wsparcie prawne w zakresie prawa pracy i rozwiązywanie sporów pracowniczych

Zlecenie zarządzania kadrą i pracą personelu firmom zewnętrznym pozwoli uniknąć nieprzewidzianych trudności i zmniejszy ryzyko związane ze specyfiką prawa pracy, a także zapewni terminowość i poprawność rozliczeń z pracownikami oraz składania sprawozdań podatkowych do organów kontrolnych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Otrzymaj indywidualną ofertę cenową już dziś!

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w sprawach opodatkowania w Estonii i prowadzenia księgowości dla estońskich firm, lub szukasz wysokiej jakości wsparcia księgowego dla swojego przedsiębiorstwa, nasz zespół jest gotowy dostarczyć spersonalizowane usługi dostosowane do unikalnych potrzeb Twojego biznesu.

Z nami Twój biznes jest w dobrych rękach

Aby uzyskać szczegółową konsultację księgową i indywidualną ofertę cenową, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami. Jesteśmy dostępni do kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej.

Nie przegap okazji do zoptymalizowania swojej księgowości z naszą pomocą!

Thank you!

Your enquiry was successfully recieved!
Our consultants will contact you in the nearest time.