ევროპის კომპანიის რეგისტრაცია

ერთიანი ევროპული ბაზარი 448 მლნ ადამიანის მოსახლეობით წარმოადგენს დიდ პოტენციალს ყველა ბიზნესის განვითარებისთვის. ბიზნეს-პროექტის დაწყება ევროპული კავშირის სამართალის ველში მიგცემთ წვდომას ახალ ჰორიზონებზე, გახსნით შანსს ახალი კლიენტების მოზიდვისა და თქვენი კომპანიის პოზიციების გამტკბილებაში საერთაშორისო არენაზე.

გახსენით თქვენი ბიზნესი ევროპულ კავშირში!

ჩვენი გუნდი – პროფესიონალები წლებიანი გამოცდილებით კორპორაციულ სერვისებში და სპეციალისტები ევროპული პრედპრიატიების გახსნის სფეროში. ჩვენ გავაჩინებთ ღრმა ცოდნებს ევროპულ კორპორაციულ კანონმდებლობაში და ბიზნეს-პრაქტიკებში, რაც ჩვენს კლიენტებს მოგვცემს ეფექტურ რეშენებს.

კომპანიის შექმნა ევროპაში – ფასი 750 €-დან

ჩვენ გაგიტარებთ ფრთხილად ანალიზს თქვენს ბიზნეს-გეგმაზე და დაგეხმარებით ევროპული კომპანიის დაფუძნებაში ეს-ს საუკეთესო იურისდიქციაში. ასევე, ჩვენ გაწვდით თქვენს ბიზნესს სრულ იურიდიულ და ბუღალტერიულ მხარდაჭერას.

კორპორაციული სერვისები ევროპულ კავშირში — ჩვენი სპეციალობა! შეუკვეთეთ ახლავე

დაარეგისტრირეთ ფირმა ევროპაში

როგორ შექმნათ კომპანია და გახსნათ ბიზნესი ევროპულ კავშირში

საბჭოთა ევროპაში, სადაც ცხოვრობს მხოლოდ შეადგენს დედამიწის მოსახლეობის მხიარულების წილი, რეგიონის დასაქმებაზე შემავალია მსოფლიო პროდუქციის 23%. ეს აღნიშნავს ეს-ში ეკონომიკური აქტიურობის მაღალი დონეს, ასევე ევროპული ეკონომიკის მნიშვნელობას მსოფლიო არენაზე და ერთიანი ბიზნეს-სივრცის კონკურენტულობას.

ევროპული საბჭოთა – იდეალური არენა თქვენი ბიზნესის დასაწყებად

ევროპული საბჭოთა არა მხოლოდ აქვს მიზნიანი ბაზრი განავითარებული ეკონომიკით და საუკეთესო უფლებური გარემოთი, არამედ წარმოადგენს ვაჭრობის და ბიზნესის ცენტრს, რაც ერთად შეკრავს განათლებულ კულტურებს და ბაზრებს. ეს აძლევს მეწარმეებს უნიკალურ შანსს წვდომისთვის ვრცელ მომხმარებელ ბაზრისა და განათლებულ რესურსებისთვის.

გარდა ამისა, ეს აქტიურად უწყებს ინოვაციებს და წარმართულობას მრავალი ფინანსების, გრანტების და ინკუბატორების პროგრამებით, რაც შექმნის კარგ გარემოს ბიზნესის ზრდისთვის და განვითარებისთვის.

გამოიყენეთ ეს-ს პრივილეგიები თქვენი ბიზნესის გლობალიზაციისთვის

ერთიანი ეკონომიკური სისტემაში ეს-ს ჩართვაც აძლევს კომპანიებს მარტივ წვდომას მეზობელ ბაზრებში და ამარტივებს ვაჭრობას ბლოკში, რაც ხდის ევროპულ საბჭოთას იდეალურ წერტილს მსოფლიო გაფართოებისთვის და თქვენი ბიზნესის გლობალიზაციისთვის.

კომპანიის რეგისტრაცია ევროპულ საბჭოთაში

ძირითადი პრივილეგიები კომპანიის რეგისტრაციისას ევროპულ საბჭოთაში

წარმატებული ბიზნესის დაწყება ევროპაში მთავარი ნაბიჯია ლოკალური კომპანიის რეგისტრაცია ან ევროპული ფილიალის უცხოელი კომპანია. იურიდიული პირის შექმნა ევროპულ საბჭოთაში გახსნის მრავალ შანსს და პრივილეგიებს. არამედ მარტივებს ბიზნეს-ოპერაციებს ეს-ის ტერიტორიაზე, ასევე ამაღლებს პოტენციური კლიენტებისა და პარტნიორების ნდობას, რადგან კომპანია დარგულია ლოკალურ კანონმდებლობასა და მდებარება ერთ-ერთ ყველაზე დიდისა და სტაბილურის ეკონომიკური სივრცის მიღმა.

კომპანიის გახსნა ევროპაში ასევე შეიძლება შესთავაზოს საგადაფარო პრივილეგიები, ამარტივებს კრედიტების და ფინანსების მიღების პროცესს, ასევე ამარტივებს წვდომას განათლებულ ბაზრებში და უნაკლო შრომის რესურსებში. ზოგადად, ეს ქმნის ძლიერ ფუნდამენტს თქვენი ბიზნესის ზრდისთვის და განვითარებისთვის ევროპაში.

ასეთით, პრედპრიატის დაფუძნება ევროპულ საბჭოთაში დაუნდა ეფექტური რეშენება გზაზე თქვენი ბიზნეს-პროექტის ზრდისაკენ და უდავარე განვითარებისკენ. ეს-ის სტაბილური და განათლებული ეკონომიკა შემავალია შანსების გამო ინვესტიციების და დიდგზიანი ზრდის ბიზნესში.

რატომ არჩევთ სწორედ ევროპას?

ძირითადი პრივილეგიები კომპანიის რეგისტრაციისას ევროპულ საბჭოთაში

ევროპული კომპანიის გახსნა და ბიზნესის დაფუძნება ეს-ში უეჭველად შემავალია მრავალ პრივილეგიაში. ევროპის მთელ ქვეყანებში პოლიტიკური და ეკონომიკური სტაბილურობა ქმნის კარგ გარემოს ბიზნესის და დიდგზიანი ინვესტიციებისთვის ბიზნესის განვითარებაში.

ევროპული კომპანია – გარანტია წარმატებას ერთიან ბაზარზე ეს-ში

ეს-ის ბევრ ქვეყანაში ინტენსიურად განავითარდება ინოვაციების და ტექნოლოგიის სექტორი, მათ შორის არსებობს სტარტაპების სამხარეულო სახელმწიფო პროგრამები. თუმცა, პრედპრიატის შექმნა ეს-ში მთავარი პრივილეგიაა:

 • წვდომა ერთიან ბაზარზე ეს-ში

  გაფართოეთ თქვენი ბიზნესი ევროპის სივრცეში: გამოსვლა შიდა ბაზრზე ევროპულ საბჭოთაში შემავალია კომპანიებისთვის გზისა დაბრუნებისთვის, კლიენტთა ბაზის გაფართოებისა და გაყიდვების ზრდისათვის. ერთიანი ბაზარი ეს-ში წარმოადგენს დიდ ეკონომიკურ ზონას, სადაც არის მრავალი შანსი ზრდისა და განვითარებისათვის.

 • საბადოებისა და სერვისების უშველი გადატანა

  უშველი შანსი თქვენი ევროპული ბიზნესისთვის: კომპანიის რეგისტრაცია ევროპაში მიიღებს გზისსახელებას საბადოებისა და სერვისების მიწვდენას ქვეყნების შორის, მინიმიზებს ტამოუნებისა და ადმინისტრატიულ ბარიერებს.

 • გამოსვლა მსოფლიო არენაზე

  ევროპა როგორც სტრატეგიული არენა გლობალურ ზრდისთვის: ევროპა მიგცემთ წვდომას მრავალ მსოფლიო ბაზრებზე, მადლობად სტრატეგიულ გეოგრაფიულ პოზიციასა და მრავალ ხელშეკრულებას ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე და უშველი ვაჭრობაზე.

 • მრავალი ევროპული იურისდიქცია

  ურიგათ კომპანიასთვის გარემო: ევროპა შემავალია კომპანიის რეგისტრაციისა და ბიზნესის წარმართულების რაზმიერ პროგრამებში, რაც მისცემს წარმართელებს საშველის არჩევანს იურისდიქციაზე, რაც მისი ბიზნეს-მოდელისა და ზრდის სტრატეგიის ყველაზე მეტად მიახლოებულია.

 • საგადაფარო პრივილეგიები ეს-ში

  ოპტიმიზირებეთ ხარჯები და გაზარდეთ მოგება: ევროპულ საბჭოთაში სახელმწიფო შემავალია რაზმიერი საგადაფარო ლიგოტები და ფინანსური სტიმულები ბიზნესისთვის, რაც შემავალია დიდგზიანად დათმობაზე მოხარჯების და კომპანიის მოგების გაზრდაზე.

 • ერთიანი სამართალის სივრცე ეს-ში

  თანაბრადი შანსები ევროპული ბიზნესისთვის: გამოქვეყნებული და გარმონიზებული კანონმდებლობა ეს-ის ქვეყნებში მისცემს თანაბრ წესებს ყველა მეწარმელისთვის, შემავალია უკრავე კონკურენციაში და გამჭვირვალებაში ბიზნეს-დეტალებში.

ასეთით, თქვენი ბიზნესის რეგისტრაციის რჩევა ეს-ში მიგიღიათ მრავალი პერსპექტივები და პრივილეგიები, მათ შორის სტაბილური საბიზნესო გარემო, წვდომა მაღალ ტექნოლოგიებზე და ინოვაციებზე, სახელმწიფო მხარდაჭერა და შესაძლებელობა კომერციულ დეტალების ევროპულ ეკონომიკურ სივრცეში.

როგორ გავხსნათ ევროპული კომპანია?

ევროპული კომპანიის დაფუძნების გზები ეს-ში

ევროპული კომპანიის გახსნა შეიძლება სხვადასხვა გზით, თქვენი ლოკაციის, პრეფერენციებისა და არჩეულ ქვეყნის მიხედვით.

 • პირადად წარმართულად

  ეს მეთოდი მოიცავს თქვენი ფიზიკური პრისუთსველი ქვეყანაში, სადაც გსურთ კომპანიის დაფუძნება. ეს იქნება საჭირო დოკუმენტების ხელმოწერისათვის, პირად კომუნიკაციისათვის ლოკალურ კონსულტანტებთან და საჭირო უფლებურ პროცედურებში მიღებაში. ეს არის ტრადიციული და ყველაზე ნდობარი მეთოდი რეგისტრაციისთვის.

 • დისტანციურად დოვერენტით

  თუ არ შეგიძლიათ პირადად მივლენა ქვეყნაში, შეგიძლიათ დანიშნოთ ლოკალური წარმართელი ან იურიდიული კომპანია, რომელიც იქცევა თქვენს სახელზე დოვერენტით. ეს მიგიღიათ რეგისტრაციის პროცესის მართვა თქვენი ქვეყნიდან, მინიმიზებს მოგზაურობის საჭიროებას.

 • ონლაინ ინტერნეტით

  ზოგი ქვეყანა, როგორიცაა ესტონეთი, შემავალია უნიკალური შანსი კომპანიის რეგისტრაციისათვის ონლაინ-რეჟიმში, მადლობად წინასწარი ციფრულ რეშენებსა და ელექტრონულ დოკუმენტობრივების რეჟიმში. ეს მისცემს მაღალ ეფექტურობასა და უდავარებას, მისცემს მეწარმელებს კომპანიის გახსნას ფიზიკურ პრისუთსვლის გარეშე ქვეყანაში.

ჩვენ მზად ვართ გთავაზოთ დაუბრუნებლივი მხარდაჭერა ბიზნესის რეგისტრაციაში და კომპანიების გახსნაში ევროპაში, დაუბრუნებლივი არჩეული გზის გამო. იყოს ეს პირადად პრისუთსვლა, დისტანციური რეგისტრაცია დოვერენტის მიხედვით, ან ონლაინ-რეგისტრაცია – ჩვენ გთავაზობთ პროფესიონალურ მიდგომასა და სრულ დაცვას საჭირო უფლებურ პროცედურებში.

რომელი ევროპული ქვეყანა შემავალია ამჩნევი?

როგორ ავარჩიოთ იურისდიქცია კომპანიის გახსნისათვის ეს-ში?

იურისდიქციის არჩევანი თქვენი ევროპული კომპანიის დაფუძნებისათვის, მოიცავს რაზმიერი პარამეტრების განხილვას, მათ შორის საბიზნესო კლიმატის და უფლებური პირობების ინდუსტრიისა და სფეროს საკითხები.

შევარჩიოთ თქვენი კომპანიის გახსნისათვის უკეთესი ევროპული იურისდიქცია

მაგალითად, ტრანსპორტულ პრედპრიატები უკეთესია პოლონეთში რეგისტრირებაში, IT-კომპანიები და ტექნოლოგიურ სტარტაპები ესტონეთში, ფინტექისა და ბლოკჩეინ პროექტები ლიტვაში. და ეს არის შერჩევაში შესული.

ჩვენ გთავაზობთ დაუბრუნებლივ კონსულტაციას და განვიხილავთ ყველა ნიუანსს თქვენი ბიზნეს-მოდელის გარეშე, რათა შევთავაზოთ თქვენი უკეთესი ევროპული იურისდიქცია კომპანიის რეგისტრაციისთვის და თქვენი ბიზნესის გახსნისთვის.

ესტონეთი

თქვენი გზა ინოვაციებისა და ტექნოლოგიურ პროგრესისაკენ

კომპანიის რეგისტრაცია ესტონეთში შემავალია გამოსახვად მიზნიანი წარმართელებისთვის, მათი ბიზნესის გამართვა ციფრულ ეკონომიკაში ევროპაში. ესტონეთი, რომელიც უკვე იცნობა თავის ინოვაციებში ელექტრონული რეზიდენციის სფეროში, შემავალია ეფექტური და მარტივი პროცესი კომპანიის გახსნისა და ბიზნესის წარმართვაში ონლაინ-რეჟიმში მსოფლიოს რაზმიერ წილში.

 • შესაძლებლობა შექმნისა და დეტალების წარმართვა ონლაინ-რეჟიმში e-Residency-ის მიხედვით.
 • გამოსახვადი საგადაფარო სისტემა – მიმარტივებული მოგებაზე საგადაფარო დაფარვა.
 • განავითარებული IT-ინფრასტრუქტურა, ინოვაციური და ტექნოლოგიურ სტარტაპების მხარდაჭერა

ესტონეთი შემავალია წარმართელებისთვის, რომელიც ეძებს ინოვაციურ გზებს ბიზნესის დაწყებისთვის და შანსს მასშტაბური ზრდისთვის ეს-ში.

ლიტვა

ევროპული ცენტრი ფინტექისა და ბლოკჩეინ-ტექნოლოგიებისათვის

კომპანიის გახსნა ლიტვაში უფრო და უფრო ხალხსახლებს შემავალია წარმართელების შორის, მათ შორის ფინტექისა და ინოვაციურ ტექნოლოგიების სფეროში. ქვეყანა შემავალია ბიზნესისა და მარტივი რეგისტრაციისათვის. ლიტვა აქტიურად განავითარებს საეკონომიკოს და ინფრასტრუქტურას, რაც მისცემს შანსს ლოკალურ და მსოფლიო წარმართელებისთვის.

 • ლიგოტური საგადაფარო დაფარვა კარგვანადი კომპანიებისთვის.
 • განავითარებული ბანკური, გადახდისა და ფინანსური ინფრასტრუქტურა
 • მიმარტივებული ლიცენზირება კრიპტო-კომპანიებისა და ფინტექ-სტარტაპებისთვის

მადლობად სტრატეგიულ პოზიციასა და აქტიურ მხარდაჭერას ინოვაციურ პროექტებში, კომპანიის რეგისტრაცია ლიტვაში მიგიღიათ ახალ ჰორიზონებში ბიზნესის ევროპაში.

ჩეხეთი

თქვენი ბიზნესი ევროპის გულში

კომპანიის შექმნა ჩეხეთში მისცემს პოპულარობას მსოფლიო წარმართელების შორის, მადლობად მის სტრატეგიულ პოზიციას ევროპის ცენტრში და ვაჭრობის კარგ ეკონომიკურ გარემოს. ჩეხეთი შემავალია უნიკალური შანსი წვდომისა განათლებულ ევროპულ ბაზრებში, ასევე მისცემს კონკურენტოსპობის უპრობლემო პირობებს ბიზნესისთვის.

 • მადლობადი გეოგრაფიული პოზიცია ევროპის ცენტრში
 • სტაბილური ეკონომიკა და ბლაგოპრიატული ინვესტიციული კლიმატი
 • შემავალიანი საგადაფაროები და დაბალი ზენები ბიზნესისთვის

კომპანიის დაფუძნების პროცესი ჩეხეთში ოპტიმიზირებულია მაქსიმალური უდავარებასა და უდავარებასთვის უცხო ინვესტორებისთვის, რომლებიც ეძებენ იურისდიქციის ეფექტურ ზრდისა და განვითარების გზას ეს-ში.

რატომ მოუწყვეთ ჩვენს მხარეს?

Eesti Firma OÜ — თქვენი ნდობარი პარტნიორი კორპორაციულ სერვისებში ევროპაში

Eesti Firma OÜ წარმოქმნილია როგორც ნდობარი სერვის-პროვაიდერი კორპორაციულ სერვისებში ევროპაში, რომელიც თავის კლიენტებს არ შესთავაზობს მხოლოდ კომპანიის რეგისტრაციას, არამედ სრულ სპექტრს სერვისებს, რომლებიც შემავალია ევროპულ ბაზარზე ბიზნესის გარეშე.

 • თქვენი გზა წარმატებასკენ ევროპულ ბაზარზე

  ჩვენი გუნდი მიმართლადია ევროპულ კომპანიების დაფუძნების და რეგისტრაციის 10 წლის გამოცდილება – ჩვენი წლებიანი სამუშაოს წარმატებით 2500+ პროექტი, დაგვეხმარება მეწარმელები რაზმიერ სფეროში მისი ბიზნეს-იდეალების რეალიზაციაში.

 • მუდამ ერთ ნაბიჯში წინაშე

  ჩვენ მუდმივად ვაკვირვებთ უახლეს ტრენდებს, კანონდებილ შეცვლებებსა და ახალსახვევებებს იურიდიულ პირთა წარმართულებისა, კორპორაციულ კანონმდებლობაში და საგადაფარო რეგულირებებში ევროპაში. ეს მისცემს გარანტიას, რომ ჩვენი კლიენტები მიიღებენ აქტუალურ და ეფექტურ კონსულტაციებს, მიმართლებენ რაზმიერ ბაზარს რაზმიერ ბაზარს.

 • ინდივიდუალური მიდგომა თითოეულ კლიენტთან

  Eesti Firma OÜ-ში მივართმევთ ინდივიდუალურ მიდგომას ყველა კლიენტთან. ჩვენ ვანალიზებთ თქვენს ბიზნეს-მოდელს, სტრატეგიულ მიზნებსა და ბაზრულ ამბიციებს, რათა შევთავაზოთ რეშენები, რომელიც შემავალია მარტივად თქვენი ბიზნესისთვის. ჩვენი მიზანი არა მხოლოდ თქვენი კომპანიის რეგისტრაცია, არამედ მისი სტაბილური და წარმატებული განვითარება ეს-ში.

 • პროზრაჭნობა და გამჭვირვალება

  ჩვენ მივართმევთ პროზრაჭნობას და გამჭვირვალებას ყველა ჩვენი პროცესისა და კლიენტთან ურიგათან დაკავშირებაში. ჩვენ ვეცდებით მისაღებადა რომ ყველა ჩვენი მუშაობის ასპექტი იქნება გაგებული და პროზრაჭნენი ჩვენი კლიენტებისთვის, მისცემს ნდობას და დანდობას, რაც არის დიდგზიანი დამარცხების ბაზა.

Eesti Firma OÜ-ში მომართვა არ არის მხოლოდ კომპანიის რეგისტრაციის სერვისის არჩევანი, არამედ სტრატეგიული რჩევა, რომელიც მიგიღიათ კარგ შანსს თქვენი ბიზნესის გახსნას ევროპულ ბაზარზე დაუბრუნებლივი მხარდაჭერასა და ექსპერტიზას თქვენი ბიზნეს-გზის რაზმიერ ეტაპზე.

მომართეთ ჩვენს

Eesti Firma – თქვენი ნდობარი პარტნიორი ევროპაში

თუ თქვენ იმსახურებთ კომპანიის რეგისტრაციას ევროპულ საბჭოთაში და გსურთ გაიგოთ მისი პრივილეგიები, რაც მისცემს თქვენი ბიზნესისთვის, ჩვენ აქ ვართ, რათა გაგეხმაროთ.

მზად ხართ გახსნათ თქვენი ბიზნესი ეს-ში?

თქვენი ინდივიდუალური კონსულტაციისთვის და პერსონალური საფასო შეთავაზებისთვის ევროპული კომპანიის გახსნისა და დამარცხებლივი მხარდაჭერასა და კონსულტაციისთვის – მოუწყვეთ ჩვენს კონსულტანტებსა და იურისტებს!

ევროპული კომპანიები – ჩვენი სპეციალობა!

ჩვენ გთავაზობთ სრულ სპექტრს სერვისების, თქვენი ბიზნეს-მოდელის პირველადი ანალიზიდან და უკეთესი ქვეყნის რჩევანიდან კომპანიის რეგისტრაციისთვის, შემდეგ მუდმივად მხარდაჭერას მის წარმართვაში ერთიან ბაზარზე ეს-ში.

FAQ | კომპანიის რეგისტრაცია ევროპულ საბჭოთაში

თუ გსურთ გაფართოება ან დაწყება თქვენი ბიზნესი ეს-ში, აქ მოიძებნება საჭირო ინფორმაცია, რაც დაგეხმარებათ ამ პროცესში.

ბიზნესის დაწყება ეს-ში: საჭირო ინფორმაცია

ჩვენ შეგროვებულია მნიშვნელოვანი კითხვები და პასუხები კომპანიის რეგისტრაციისა და ბიზნესის წარმართვის მისამართი ეს-ის ქვეყნებში, მათ შორის იურიდიული წესები, საგადაფარო პოლიტიკა, ეკონომიკური პრივილეგიები და სხვა.

FAQ ევროპულ კომპანიებზე

თუ გსურთ გახსნათ სტარტაპი, ტექნოლოგიური კომპანია ან დიდი პროდუქციული ბიზნესი, ეს FAQ იქნება თქვენი ნდობარი მართველი ევროპული წარმართულობაში.

 • რა საწყისი ნაბიჯები საჭიროებენ კომპანიის გახსნას ევროპულ კავშირში?

  პირველ რიგში, თქვენს ბიზნესის იურიდიულ ფორმის არჩევას შემდეგ, საჭიროა შეარჩიოთ სასურველი ქვეყანა, მომზადოთ საჭირო დოკუმენტები, განიხილოთ მინიმალური წესრიგის კაპიტალის და იურიდიული მისამართის წესები და ასევე დაეცით ლოკალურ კანონებზე და ბიზნეს-რეგულაციაზე ამ ქვეყანაში.

 • რა საშუალო წინაშეათავადები აქვს ბიზნესის შექმნას ევროპაში?

  ბიზნესის დაწყება ევროპულ კავშირში გიწვდით წინაშეათავადებს მრავალი ერთიანი ბაზრისთვის, გარანტირებულ პოლიტიკულ და ეკონომიკურ სტაბილურობას, და ასევე უფლებას უფასოდ გადაიტანოთ საქონლები და სერვისები. მეტიც, მეწარმეები შეიძლება იგულისხმონ გამოწვევებზე და ფინანსურ მხარდაჭერაზე ზოგიერთ ქვეყანაში.

 • შეიძლება შექმნას საწარმო ევროპულ კავშირში შორეული რეჟიმში?

  დიახ, მრავალ ევროპულ ქვეყანაში საწარმოს შექმნა შეიძლება დისტანციურად, რეპრეზენტატივით ან სპეციალურ ელექტრონულ პროგრამით, როგორიცაა e-Residency ესტონეთში.

 • რამდენია მინიმალური წესრიგის კაპიტალი კომპანიის გახსნისას ევროპულ კავშირში?

  მინიმალური წესრიგის კაპიტალის წესები ვარირებს ქვეყნისა და ბიზნესის ფორმის მიხედვით. მაგალითად, ესტონეთში მინიმალური წესრიგის კაპიტალი არის მხოლოდ 0.01 ევრო.

 • რა საგანგაშოა ევროპაში რეგისტრირებულ კომპანიებისთვის?

  საგანგაშოს ნორმები და პირობები ინარჩუნებს ქვეყნის მიხედვით. მაგალითად, ესტონეთში არაარევირებულ მოგებაზე არ იქნება კორპორაციული საგანგაშო, რაც მხიარულებს ინვესტორებს.

 • რა საჭიროებს ლოკალურ დირექტორს კომპანიის რეგისტრირებისთვის ევროპაში?

  უმეტეს ევროპულ ქვეყნებში არაა ესა მისამართი, რაც გამარტივებს პროცესს უცხოელ ინვესტორებისთვის.

 • რა დოკუმენტებია საჭირო ბიზნესის რეგისტრირებისთვის ევროპულ კავშირში?

  ტიპიური დოკუმენტების პაკეტი იცავს დამფუძნებლურ დოკუმენტებს და დირექტორებისა და მფუძნებელების მონაცემებს. ზოგჯერ საჭიროა დამატებითი ლიცენზიები ან გამოცემები, აქტივობის სფეროში.

 • რამდენი ხანი იმეტებს კომპანიის გახსნის პროცესი ევროპაში?

  პროცესის ხანგრძლივობა მიირთვის ქვეყნისა და სიმშვიდის მიხედვით. ზოგჯერ, ეს შეიძლება მიიღოს რამდენიმე დღიდან რამდენიმე კვირამდე.

 • რა იურიდიულ ფორმებს აქვს ევროპაში ბიზნესის გახსნა?

  ევროპულ კავშირში არის რამდენიმე იურიდიულ ფორმა, მაგალითად, შეზღუდული პასუხისმგებლობის შეთანხმება, აქციონერული შეთანხმება, ინდივიდუალურ მეწარმეობას და სხვანი.

 • შეიძლება უცხოელი მოქალაქეები შექმნან ევროპული კავშირის საწარმო?

  უცხოელი მოქალაქეები შეიძლება შექმნან ევროპული კავშირის საწარმო, თუმცა წესები და პროცედურები მისამართის მიხედვით ინარჩუნებს.

 • რა ქვეყნები გთავაზობენ საუკეთესო პირობებს ბიზნესის რეგისტრაციაზე?

  ქვეყანის არჩევა მიირთვის რამდენიმე ფაქტორს, მათ შორის საგანგაშო პოლიტიკას, ბიზნესის წარმართულების სიმარტივეს და რესურსების წვდომას. როგორიცაა ესტონეთი, ლიტვა, ირლანდია და ნიდერლანდები, იყვნენ ატრაქტიულები.

 • რა ეკონომიურ სექტორებს ესაჭიროება ევროპულ კავშირში?

  რამდენიმე ქვეყნაში, ევროპულ კავშირში იმირთვიან სპეციალიზაციას როგორიცაა ფინტექი და IT ესტონეთში და ლიტვაში, პროდუქციასა და აგრობიზნესს პოლონეთში.

 • რა საგანგაშო ლიმიტები აქვს სტარტაპ კომპანიებს ევროპაში?

  მრავალ ევროპულ ქვეყნაში არიან საგანგაშო ლიმიტები სტარტაპ კომპანიებისთვის. ეს შეიძლება იყოს საგანგაშო სტავკების დაწევა, ინვესტიციებზე ლიმიტები, ან ნალოგების სრული წაშლა სპეციფიურ პერიოდში.

 • რას საჭიროებს ფიზიკური ოფისი კომპანიის გახსნისას ევროპაში?

  უმეტეს ქვეყნებში საჭიროებს იურიდიულ მისამართის ყოფნა, რომელიც იყოს ვირტუალური ოფისი.

 • რა ბიზნესები საჭიროებენ სპეციალურ ლიცენზიას ევროპულ კავშირში?

  ზოგიერთი სფეროებისთვის საჭიროებს სპეციალურ ლიცენზიას ან გამოცემებს, როგორიცაა ფინანსური სერვისები, ჯანდაცვა, კრიპტოვალუტას გაცვლა, განათლება და შენება.

 • რამდენად მოქმედებს მოქალაქეობა კომპანიის რეგისტრირებაზე ევროპულ კავშირში?

  მოქალაქეობა ზოგადად არ არის მნიშვნელოვანი მეწარმეობისთვის ევროპაში, მაგრამ რამდენიმე ქვეყანაში საჭიროებს რეზიდენტობას ან მფუძნებელების და დირექტორების წერტილებს.

 • რა მხარდაჭერა აქვს ევროპული ქვეყნების მიერ ახალი კომპანიებისთვის?

  მრავალ ევროპულ ქვეყანას აქვს საგანგაშო ლიმიტები, კონსულტაციულ სერვისები, ფინანსული მხარდაჭერა და განათლების პროგრამები. ასევე გრანტები და კრედიტები არიან სტარტაპებისთვის.

 • რა ვალდებულებები აქვს იურიდიულ პირებს რეგისტრაციის შემდეგ?

  კომპანიები ევროპაში არიან ვალდებულები ასრულებენ აკაუნტინგის ვალდებულებებს, მიაწოდონ რეპორტები და დაცულონ ლოკალურ კანონებსა და სტანდარტებს.

 • შეიძლება იურიდიულ ფორმას შეცვლა კომპანიის რეგისტრაციის შემდეგ?

  დიახ, მრავალ ქვეყანაში შეიძლება იურიდიული ფორმა შეცვალოს, მაგრამ ამას შეიძლება საჭიროებს პროცედურებს და გადახდებს.

 • რა ქვეყნები არიან საუკეთესო ტექნოლოგიულ სტარტაპებისთვის?

  როგორიცაა ლიტვა, ესტონეთი, ირლანდია და გერმანია, იყონ საუკეთესო ტექნოლოგიულ სტარტაპებისთვის, რადგან იყონ მხარდაჭერილები საფინანსო მხარდაჭერითა და ინოვაციულ გრანტებით.

 • რა ენაზე საჭიროებს იყოს კორპორატიული დოკუმენტაცია?

  რადგან რამდენიმე ქვეყანას აქვს ინგლისურ ენაზე დოკუმენტაცია, ოფიციალურ დოკუმენტებს საჭიროებს იყოს ქვეყნის ენაზე.

 • რა ნალოგებს უნდა გადაიხადოს ევროპაში რეგისტრირებული კომპანია?

  კომპანიებს ევროპაში უნდა გადაიხადოს კორპორაციული ნალოგები, ნალოგები თანხებზე, და სხვა ლოკალური ნალოგები.

 • რა ქვეყნებს აქვთ ყველაზე დაბალი კორპორაციული ნალოგები?

  ევროპულ ქვეყნები, როგორიცაა ესტონეთი, ირლანდია, ბულგარეთი და კიპრი, აქვთ ყველაზე დაბალი კორპორაციული ნალოგები.

 • რას არიან ბუხალტერიული ვალდებულებები ევროპულ კავშირში?

  ევროპულ კომპანიები არიან ვალდებულები ვარგისიან აკაუნტინგი, შეაგდონ ფინანსურ რეპორტები და გადაიხადონ ნალოგები.

 • რა ბიზნეს-რისკებს უნდა გააჩნდეს წინაშეათავადები?

  რისკები მიირთვიან ლოკალური კანონების და ნალოგების დაჭერაზე, მენეჯმენტისა და ფინანსურ რისკებზე, და რინკების რისკებზე, როგორიცაა ბიზნესის გაწევა.

 • რა სერვისებს არიან e-Residency პროგრამაში ესტონეთში?

  e-Residency პროგრამაში ესტონეთში გთავაზობთ უცხოელ მეწარმეებს შექმნან კომპანია ონლაინში, ასრულონ ბუხალტერიულ და ნალოგების ანგარიშები, ხელით ელექტრონულ დოკუმენტებს და მიიღონ წვდომა ბიზნეს-სერვისებს.

 • რა არიან ანგარიშების წესები ევროპაში რეგისტრირებულ კომპანიებისთვის?

  ევროპულ კომპანიები უნდა წარუდგენიან რეგულარულ ფინანსურ ანგარიშებს, მათ შორის ბალანსის, მოგებისა და ზარალის რეპორტებს და ფინანსურ ინდიკატორებზე მიმოწერებს.

 • შეიძლება რეგისტრირება კომპანია ერთ ქვეყანაში და გაწევა ბიზნესი სხვაში?

  დიახ, კომპანია, რეგისტრირებულ ერთ ქვეყანაში, შეიძლება გაწევა ბიზნესი სხვაში ევროპულ კავშირში.

 • რა ლიმიტები აქვს უცხოელ ინვესტორებს?

  ევროპულ კავშირი გახსნილია უცხოელ ინვესტორებისთვის, თუმცა ზოგიერთ ქვეყანაში არიან ლიმიტები სპეციფიურ სექტორებში, როგორიცაა ობორონა და საჯარო კომუნიკაციები.

 • რა საჯარო ვალდებულებები არიან იურიდიულ პირებისთვის ევროპაში?

  კომპანიები შეხვდებიან საჯარო ვალდებულებებზე, როგორიცაა მუშაკთა უფლებების, ეკოლოგიურ ნორმების და ბიზნესის ეთიკურ სტანდარტების დაცვა.

 • რა არიან პირისპირისტვისა და ფინანსური ინფორმაციის წარმოდგენის წესები?

  ევროპული კომპანიები უნდა სრულობდენ პირისპირისტვისა და ფინანსური ინფორმაციის წარმოდგენის წესებს.

 • რა ფაქტორებს უნდა გააჩნდეს ქვეყნის არჩევას ევროპულ კავშირში?

  ქვეყნის არჩევაში უნდა დაიცავოთ ნალოგების პოლიტიკა, ბიზნესის წარმართულების სიმარტივე და დაცვა, დელოვი კლიმატი, ინფრასტრუქტურა და რინკის სპეციფიკა.

ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს FAQ იქნება საჭირო და გააჩნია ღირებულება ინფორმაციაში ბიზნესის დაფუძნებისა და კომპანიის შექმნის ეს-ში. თითოეული ქვეყანა ეს-ში მისცემს თავისი უნიკალური წესები და პრივილეგიები, ამიტომ მისცემს საჭიროებას სარჩელი კვლევა და, საჭიროებაში, კონსულტაცია პროფესიონალებთან, არჩევნისამდე დასაბოლოს კომპანიის რეგისტრაციის შესახებ.

გისურვებთ კარგ წარმატებებს თქვენი ბიზნეს-გზებში ევროპულ საბჭოთაში!

Thank you!

Your enquiry was successfully recieved!
Our consultants will contact you in the nearest time.