Ettevõtte likvideerimine

Mõnikord juhtub, et eelnevalt registreeritud ettevõte mingil põhjusel ei ole enam aktuaalne ja see on vaja likvideerida.

Meie spetsialistidel on üle 10-aastane kogemus äriõiguse valdkonnas. Me aitame teil läbi viia ettevõtte likvideerimise protseduuri tõhusalt ja korrektselt kõige lühema aja jooksul.

Osaühingu lõpetamine – hind alates 250 €

Ettevõtte likvideerimise protsess hõlmab õiguslikke ja raamatupidamislikke aspekte ning võtab aega keskmiselt 6-9 kuud. Nendele firmadele, kes pole veel majandustegevusega alustanud, on võimalik rakendada lihtsustatud lõpetamise protseduuri, mis kestab ainult 3 kuud.

Professionaalne abi firma lõpetamisel ja Äriregistrist kustutamisel Küsi pakkumist

FIRMA LÕPETAMINE JA LIKVIDEERIMINE

Osaühingu likvideerimine. Õigusalased ja raamatupidamisteenused

 
Ettevõtte likvideerimine on protsess, mille käigus ettevõte lõpetab oma tegevuse, katab kohustusi võlausaldajate ees ning jaotab allesjäänud varad asutajate vahel, millele järgneb juriidilise isiku kustutamine Äriregistrist.

Likvideerimisprotseduuri edukaks lõpuleviimiseks on soovitatav konsulteerida äriõiguse- ja finantsvaldkonna spetsialistidega, kellel on praktiline kogemus nimetatud valdkonnas.

Miks tasub pöörduda meie poole?

Meil on pikkaajalne kogemus äriõiguse ja raamatupidamise aladel ning oleme alati valmis pakkuma teile kõikehõlmavat abi kõigis teie fimra likvideerimisega seotud küsimustes.

Meie spetsialistid tagavad kõigi vajalike juriidiliste dokumentide ja raamatupidamisaruannete kvalifitseeritud koostamise ja õigeaegse esitamise ning teevad kõik endast oleneva, et tagada Teie ettevõtte likvideerimine võimalikult lühikese aja jooksul ilma liigse bürokraatiata.

KUIDAS LIKVIDEERIDA OMA ETTEVÕTTE?

Millised võimalused on ettevõtte lõpetamiseks ning selle kustutamiseks Äriregistrist?

Hetkel on olemas 2 seadusliku võimalust soovimatu ettevõtte likvideerimiseks – tavaline likvideerimine ja lihtsustatud likvideerimise protesuur ettevõtetele, mis pole kunagi majandustegevusega alustanud.

Tavaline likvideerimine – mõeldud ettevõtetele, kellel on vara või rahalised kohustused ning hõlmab muuhulgas raamatupidamise aastaaruannete koostamist, kohustuste tasumist võlausaldajate ees ja allesjäänud vara jagamist asutajatele..

Lihtsustatud likvideerimine – kohaldub ettevõtetele, kes pole kunagi äritegevusega alustanud. Lihtsustatud likvideerimise olemus seisneb võimaluses läbi viia likvideerimisprotseduuri kiirendatud ja lihtsustatud vormis, mis võimaldab vältida mõningaid nõudeid ja formaalsusi, mis on vajalikud tegutsenud ettevõtetele.

Kui teie ettevõttel on tõsiseid sisevaidlusi või kui võlausaldajate kohustuste suurus ületab ettevõtte varasid, võib likvideerimismenetlus kujuneda üsna keeruliseks ja aeganõudvaks, mis võib lõppeda pankrotimenetlusega.

Sellega seoses soovitame tungivalt enne protsessi alustamist konsulteerida meie juristidega ja arutada läbi kõik võimalikud stsenaariumid.

TAVAPÄRANE LIKVIDEERIMINE

Tegutsenud ettevõtte lõpetamise protseduur

Hind:

500 eurot e-residentsuse või Eesti digi-ID kaudu

1500 eurot kaugteel volikirja alusel

Kestus: 6-9 kuud

* eelnimetatud hinnad ei sisalda raamatupidamisteenuste kulusid, mis arvutatakse iga kliendi jaoks eraldi

 

Ettevõtte lõpetamise ja likvideerimise protsess on äärmiselt vastutusrikasprotseduur, mis nõuab seadusnormide ja muude formaalsuste ranget täitmist.

Kuidas toimub ettevõtte likvideerimine?

Ettevõtte tegevuse lõpetamise ja Äriregistrist kustutamise menetluse raames on lisaks Äriseadustikuga kehtestatud formaalsuste järgimisele vaja koostada ka vastav juriidiline ja raamatupidamislik dokumentatsioon.

Peamised sammud

Tegevuse lõpetamise otsus

Ettevõtte likvideerimise otsus võetakse vastu osanike üldkoosolekul, kusjuures vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häältest peavad toetama kavatsust ettevõte likvideerida.

Likvideerija määramine

Likvideerija täidab ettevõtte juhatuse liikme funktsioone ning juhendab ettevõtte likvideerimisprotsessi. Alates 01.02.2023 võivad likvideerijad olla ka mitteresidendid, mis oluliselt lihtsustab likvideerimisprotsessi.

Äriregistri avaldus

Ettevõtte peab esitama Äriregistrile avalduse likvideerimise ja likvideerija määramise kohta, mille järel vastav staatus kajastub Äriregistris.

Avalik teadaanne

Seejärel peab ettevõtte likvideerija avaldama Ametlikes Teadaannetes teate ettevõtte likvideerimise kohta ning esitama kontaktandmed, mille kaudu huvitatud isikud saavad esitada oma nõudeid või vastuväiteid.

Võlausaldajate Nõuete Rahuldamine

Järgmine etapp hõlmab ettevõtte võlausaldajate ja investorite nõuete katmist, kui need on olemas. Nimetatud etapp pole ajaliselt piiratud.

Likvideerimise lõpparuanne ja vara jaotamine

Pärast seda koostatakse ettevõtte likvideerimise lõpparuanne, mille alusel koostatakse vara jaotamine ettepanek ettevõtte ülejäänud vara jaotamiseks osanike vahel.

Kustutamine Äriregistrist

Kõigi eelnimetatud protseduuride lõpetamisel, kuid mitte varem kui 6 kuud pärast likvideerimisotsuse vastuvõtmist ja teate avaldamist Ametlikes Teadaannetes ning mitte varem kui 3 kuud pärast ettevõtte likvideerimise lõpparuande esitamist osanikele, võib esitada taotluse ettevõtte lõpliku likvideerimise ja selle kustutamise kohta Äriregistrist.

Tuleb märkida, et hetkel, kui osanike üldkoosolek otsustab ettevõtte likvideerimise üle, loetakse ettevõtte käimasolev majandusaasta lõppenuks.

Uuel majandusaastal ei ole ettevõttel enam õigust tegeleda majandustegevusega ning kõik ettevõtte majanduslikud protsessid peavad olema suunatud üksnes tegevuse lõpetamisele ja olemasolevate kohustuste täitmisele.

LIHTSUSTATUD LIKVIDEERIMINE

Tegevuseta ettevõtte lõpetamise protseduur

Hind:

250 eurot e-residentsuse või Eesti digi-ID kaudu

750 eurot kaugteel volikirja alusel

Kestus: 3-4 kuud
 

Alates 02.01.2023 on nendel osaügingutel, kes ei ole veel majandustegevusega alustanud, võimalik taotleda likvideerimise läbiviimist lihtsustatud korras.

Kuidas toimub lihtsustatud likvideerimine?

Lihtsustatud likvideerimismenetlus võimaldab ilma bürokraatlike raskusteta likvideerida ja kustutada Äriregistrist sellised ettevõtted, mida pole kunagi käivitatud ning mis on kaotanud oma atraktiivsuse omanike ja potentsiaalsete investorite jaoks.

Peamised sammud

Avalduse esitamine

Äriregistrile tuleb esitada äriühingu kustutamise avaldus. Avalduse esitavad ja sellele kirjutavad alla kõik äriühingu juhatuse liikmed ja osanikud, sealhulgas kõik nimetatud isikud peavad kinnitama, et äriühing ei ole veel äritegevusega alustanud.

Ootamine

Äriregister avaldab Ametlikes Teadaannetes teate, et teie ettevõte on otsustanud vabatahtlikult likvideerida ja palutakse selle kustutamist Äriregistrist. Huvitatud isikutel või võlausaldajatel, kellel on nõudeid või vastuväiteid, on õigus neid esitada 3 kuu jooksul.

Ettevõtte kustutamine Äriregistrist

3 kuud pärast likvideerimisteate avaldamist kustutatakse äriühing äriregistrist ja protsessi võib lugeda lõppenuks.

On oluline märkida, et ettevõtte lihtsustatud likvideerimise kontekstis tähendab tegevuse puudumine täielikku ettevõtte nimel teostatud tehingute puudumist. Erandid võivad olla seotud üksnes osakapitali sissemaksetega seotud toimingutega.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Konsulteerige meie spetsialistidega ja küsige individuaalset pakkumist

Individuaalseks konsultatsiooniks äriühingu tegevuse lõpetamise ja ettevõtte likvideerimise osas võtke ühendust meie spetsialistidega.

Pakume teile professionaalset õigus- ja raamatupidamisabi ning aitame teil lõpetada oma firma tegevust ja likvideerida ettevõte võimalikult lühikese aja jooksul vastavalt kõikidele Eesti Vabariigis kehtivatele õigusnormidele.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.