Õigusabi ja Õigusteenused

Eesti Firma pakub täielikku õigusteenuste valikut, hõlmates kõiki Eesti ja EL-i tsiviil- ja äriõiguse aspekte. Oleme spetsialiseerunud juriidiliste dokumentide koostamisele, kohtuvälistele vaidluste lahendamistele ning klientide esindamisele kohtus.

Eesti Firma – Teie usaldusväärne õiguspartner

Meie õigusbüroos tegelevad teie asjaga ainult kogenud ja professionaalsed juristid, kes pidevalt täiendavad oma kvalifikatsiooni ja jälgivad seadusandluse muutusi. Oleme uhked oma võime üle leida tõhusaid lahendusi isegi kõige keerukamates olukordades.

Õigusalane konsultatsioon – hind 75 eurot / tund

Kui olete silmitsi probleemiga ja vajate kvalifitseeritud õigusabi, ärge lükake lahenduse otsimist edasi. Julgelt pöörduge meie poole – me tagame teile professionaalse nõu ja tõhusa toe igal sammul.

Meie spetsialistid pakuvad teile juriidilist tuge, mis põhineb Eesti ja EL-i seadusandluse tundmisel, aastatepikkusel kogemusel ja järjekindlusel.

Võtke ühendust meie ekspertidega ja leppige kokku konsultatsioon juba täna! Küsi pakkumist

EESTI FIRMA - KOGENUD JURISTI ABI

Professionaalsed õigusteenused Tallinnas ja kogu Eestis

Meie oleme uhked selle üle, et saame pakkuda teile kõrgekvaliteedilisi õigusteenuseid, ühendades sügavad teadmised ja rikkaliku kogemuse erinevates õigusvaldkondades. Mõistes kaasaegse seadusandluse keerukusi ja nüansse, püüab meie meeskond pakkuda igale kliendile individuaalset lähenemist ja tõhusaid lahendusi.

Individuaalne lähenemine ja professionaalsus

Iga klient on meie jaoks eriline ja me püüdleme selle poole, et meie teenused oleksid võimalikult kohandatud teie unikaalsetele vajadustele. Meie juristid tagavad tähelepaneliku ja põhjaliku teeninduse, pöörates tähelepanu teie juhtumi igale detailile. Hindame usaldust, mida te meile annate, ja garanteerime, et teie juhtumit käsitletakse maksimaalse professionaalse eetika ja konfidentsiaalsusega.

Võtke meiega ühendust õigusabi saamiseks

Kui otsite usaldusväärset õigusnõustajat, ärge kõhelge meiega ühendust võtmast. Oleme saadaval teie vajaduste arutamiseks ja valmis aitama teil leida optimaalseid lahendusi. Töötame koos, et tagada teie õiguste ja huvide parim kaitse.

ÕIGUSTEENUSED EESTI FIRMALT

Teie usaldusväärne partner õigusalastes küsimustes

Meie büroo spetsialiseerub laiaulatuslikele teenustele, hõlmates valdkondi nagu Eesti ja Euroopa Liidu tsiviil-, võla- ja äriõigus. Olgu see siis õigusdokumentide ettevalmistamine ja põhjalik analüüs, teie huvide kaitsmine kohtus või konsultatsioonid keerukates küsimustes, meie kogenud juristid pakuvad teile vajalikku tuge ja ekspertiisi.

Professionaalne tugi ja õigusnõustamine

Meie eesmärk on pakkuda teile mitte ainult praegustele vajadustele vastavaid lahendusi, vaid ka selliseid, mis aitavad kaasa teie pikaajalisele edule ja arengule. Püüame muuta protsessi võimalikult arusaadavaks ja ligipääsetavaks, tagades samal ajal, et teie õigused ja huvid on kõrgeimal tasemel kaitstud.

Allpool on loetletud meie teenused, millest igaüks on suunatud meie klientide varustamisele täpsete, tõhusate ja kõige asjakohasemate lahendustega:

ÕIGUSALANE NÕUSTAMINE

Professionaalne nõustamine ja juristi abi

Pakume professionaalseid õiguskonsultatsioone, mis on mõeldud kvaliteetse juriidilise tuge pakkumiseks nii era- kui ka juriidilistele isikutele.

Juriidiline konsultatsioon tähendab suulist suhtlust meie büroo kogenud spetsialistiga juriidilistes küsimustes, mis aitavad teil teie õigusprobleemi põhjalikult ja mitmekülgselt mõista.

Õigusalase konsultatsiooni hind – 75 eurot / tund

Meie konsultatsioonid hõlmavad laia valikut küsimusi, alates äri- ja ühinguõigusest kuni perekonna- ja pärimisasjadeni, pakkudes teile laiaulatuslikku tuge ja juriidilise ekspertiisi.

Kogenud juristi konsultatsioon

Mõistame, et iga klient ja tema olukord on unikaalsed, seetõttu pakume mitmeid nõustamisvõimalusi, mis põhinevad teie eelistustel ja asjaoludel. Saate valida isikliku kohtumise meie kontoris, et arutada oma küsimust sõbralikus ja konfidentsiaalses õhkkonnas. Kui eelistate kaugkommunikatsiooni, oleme valmis pakkuma konsultatsioone telefoni teel või veebipõhiselt, tagades seeläbi meie teenuste maksimaalse mugavuse ja kättesaadavuse.

Mitte ainult teave, vaid täielik probleemi mõistmine

Meie eesmärk – pakkuda teile konsultatsiooni käigus mitte ainult ajakohast ja täpset teavet, vaid ka aidata teil täielikult mõista kõiki teie probleemi aspekte. Püüame tagada, et iga meie büroo klient tunneks end kindlalt, omades käes vajalikku teavet oluliste otsuste tegemiseks.

 

ÕIGUSLIK ANALÜÜS

Õiguslik analüüs ja õigusliku arvamuse koostamine

Meie juristid on spetsialiseerunud õiguslikule analüüsile keerukatest asjaoludest, olukordadest, dokumentidest, määrustest ja õigusaktidest.

Selle teenuse raames töötame läbi õigusdokumentatsiooni, sealhulgas seadusandlikud ja normatiivsed aktid, lepingud ja muud olulised dokumendid. Meie eesmärk – tagada teile põhjalik ja sügav mõistmine kõigist teie juhtumi aspektidest Eesti tsiviilõiguse ja Euroopa Liidu kontekstis ja vajadusel koostada kirjalik õiguslik arvamus.

Õigusliku analüüsi ja õigusliku arvamuse koostamise protsessis uurivad meie juristid põhjalikult kõiki teie küsimusega seotud nüansse, rakendades oma teadmisi ja kogemusi selge ja põhjendatud seisukoha kujundamiseks. Pöörame tähelepanu igale detailile, tagades, et meie arvamus oleks täpne, usaldusväärne ja vastaks kehtivale seadusandlusele.

Õiguslik arvamus – teie kindlus homses päevas

Eesti Firma õigusliku analüüsi teenusega saate mitte ainult professionaalset ekspertiisi, vaid ka kindluse, et iga teie otsus on juriidiliselt põhjendatud ja kaitstud.

 

ÕIGUSDOKUMENTIDE KOOSTAMINE

Õiguslike dokumentide arendamine ja koostamine kõrgeimal tasemel

Meie büroo juristid mõistavad, kui oluline on kvaliteetne dokumentide ettevalmistamine igasuguse juhtumi edukaks läbiviimiseks. Meie eksperdid tegelevad erinevate dokumentide väljatöötamise ja koostamisega – alates võlaõiguslepingutest ja kokkulepetest kuni õiguslike arvamuste ja avaldusteni.

Kvaliteet ja Vastavus

Garanteerime, et iga dokument koostatakse, võttes arvesse kõiki nüansse ja nõudeid, tagades seeläbi teie huvide kaitsmise ja vastavuse seadusandlusele.

Lepingud ja kokkulepped

Selgete ja õiguslikult põhjendatud dokumentide loomine, mis kaitsevad teie huve ja minimeerivad riske.

Ametlikud kirjad ja pöördumised

Professionaalse korrespondentsi koostamine, mis peegeldab teie seisukohta ja kaitseb teie õigusi.

Hagid ja avaldused

Hagide ja taotluste ettevalmistamine, mis nõuavad õigusvaldkonna sügavaid teadmisi ja täpset sõnastust.

Poliitikad ja protseduurid

Siseeeskirjade ja protseduuride väljatöötamine, mis vastavad nii kohalikule seadusandlusele kui ka parimatele rahvusvahelistele tavad

Meie teenused hõlmavad mitte ainult dokumentide loomist nullist, vaid ka olemasolevate dokumentide põhjalikku analüüsi ja redigeerimist. See tähendab, et saame aidata teil optimeerida oma praeguseid lepinguid ja dokumente, parandada nende tõhusust ja kõrvaldada võimalikud riskid.

Täpsed ja tõhusad lahendused

Meie büroo spetsialistide lähenemine dokumentide ettevalmistamisele põhineb teie vajaduste ja eesmärkide sügaval mõistmisel, mis võimaldab meil pakkuda teile kõige täpsemaid ja tõhusamaid lahendusi.

 

KOHTUVÄLISTE VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Tõhus konfliktide lahendamine ilma kohtusse pöördumata

Eesti Firmas mõistame, et mitmed konfliktid ja vaidlused saab lahendada ilma kohtusse pöördumata, mis on sageli tõhusam ja vähem kulukas viis kõigile osapooltele.

Vaidluste kohtuvälise lahendamise eesmärk on saavutada konfliktide rahumeelne lahendamine osapoolte vahel. Kasutame erinevaid meetodeid, sealhulgas läbirääkimisi, vahendust ja vahekohtumenetlust, et leida mõlemale poolele vastuvõetavad lahendused.

Meie juristid töötavad teiega, et täielikult mõista teie seisukohta ja huvisid, ning kasutavad oma kogemusi parima võimaliku tulemuse saavutamiseks.

Arbitraaž ja vahendus: vältides kohtumenetlust

Kohtuväline vaidluste lahendamine pakub mitte ainult võimalust säilitada ärilised ja isiklikud suhted osapoolte vahel, vaid tagab ka protsessi konfidentsiaalsuse. Meie büroo püüab tagada, et teie juhtum lahendatakse kiiresti ja tõhusalt, minimaalse stressi ja kuludega.

Eesti Firma juristidel on laialdased kogemused erinevates valdkondades, mis võimaldab meil pakkuda teile terviklikku lähenemist vaidluste lahendamisele, keskendudes teie unikaalsetele vajadustele ja asjaoludele.

 

KOHTUMENETLUSED

Teie õiguste professionaalne kaitse kohtus

Mõnikord on kohtumenetlused paratamatu ja kõige sobivam viis teie õiguste ja huvide kaitsmiseks.

Meie spetsialistidel on ulatuslikud kogemused klientide esindamisel kõikidel kohtuastmetel, sealhulgas tsiviil-, võlaõigus- ja haldusasjades. Valmistume igale juhtumile põhjalikult ette, välja töötades strateegiaid, mis maksimaalselt vastavad teie eesmärkidele.

Meie juristid töötavad klientidega tihedas koostöös kõigis kohtumenetluse etappides, alates esialgsetest konsultatsioonidest kuni esindamiseni kohtus ja järgneva toega.

Kaitseme teie huve kõikidel kohtuastmetel

Kohtumenetlused võivad olla keerukad ja nõuda sügavat mõistmist juriidilistest nüanssidest. Püüame lihtsustada protsessi oma klientide jaoks, tagades selge ja arusaadava selgituse iga juhtumi aspekti kohta. Meie büroo juristid püüdlevad tagama kõige soodsama tulemuse, kaitstes teie huve professionaalsuse ja pühendumusega.

Meie eesmärk on minimeerida kohtumenetluste stressi ja koormust meie klientidele, tagades samal ajal nende huvide tõhusa ja eduka esindamise.

 

Eesti Firmas oleme uhked oma maine üle kui usaldusväärsest õiguspartnerist. Meie meeskond püüdleb pidevalt klientide ootuste ületamise poole, pakkudes uuenduslikke ja tõhusaid lahendusi. Pöördudes meie poole, võite olla kindel, et teie juhtum on kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistide kätes, kes töötavad väsimatult teie turvalisuse tagamiseks.

ÕIGUSVALDKONNAD

Eesti Firma peamised õiguspraktika valdkonnad

Eesti Firma on valmis pakkuma teile terviklikku juriidilise tuge erinevates valdkondades, alates äriõigusest kuni perekonnaõiguseni. Meie meeskonnal on ekspertteadmised ja aastatepikkune kogemus, et tõhusalt lahendada erineva keerukusega ülesandeid, pöörates samal ajal tähelepanu teie juhtumi igale nüansile ja detailile.

Lahendused, mis on kohandatud teie vajadustele

Iga juhtum on ainulaadne ja oleme valmis pakkuma isikupärastatud lahendusi igale tekkinud probleemile, olgu see siis teie isiklik või korporatiivne juhtum. Allpool leiate loetelu meie peamistest spetsialiseerumisvaldkondadest, mis hõlmavad laia valdkondade spektrit.

VÕLAÕIGUS

Võlaõigus on õiguspraktika põhivaldkond, mis tegeleb isikute vahel tekkivate, muutuvate ja lõppevate erinevat tüüpi kohustuste küsimustega. See valdkond hõlmab laia valikut lepingulisi suhteid, sealhulgas ostu-müüki, üürileandmist, laenu ja paljusid teisi lepinguliike.

Meie büroo pakub terviklikke teenuseid võlaõiguses, aidates klientidel orienteeruda keerukates õigussuhetes ja tagades nende kohustuste tõhusa lahendamise.

Lepingute väljatöötamine ja analüüs

Lepingu rikkumiste tuvastamine

Vaidlusaluste küsimuste lahendamine

Võlgade sissenõudmine

Tekitatud kahju hüvitamine

ÄRIÕIGUS

Äriõigus on õigussüsteemi fundamentaalne osa, mis hõlmab kõiki ärivaldkonna ja ärisuhete aspekte. See hõlmab selliseid valdkondi nagu äriühingute asutamine ja ettevõtte juhtimine, äritehingud, ühinemised ja omandamised ning finantstehingute juriidilised aspektid.

Pakume sügavaid teadmisi ja kogemusi äriõiguse valdkonnas, aidates klientidel tõhusalt hallata nende äririske ja kaasa aidata nende ärilisele edule.

Ettevõtete registreerimine

Ettevõtete osaluste müük

Ettevõtete ühinemised ja omandamised

Juriidiline tugi tehingute sõlmimisel

Ettevõtte dokumentatsiooni ettevalmistamine ja analüüs

Isikuandmete kaitse (GDPR)

TÖÖÕIGUS

Tööõigus reguleerib suhteid tööandjate ja töötajate vahel, sealhulgas tööhõivet, töölepinguid, töötingimusi, vallandamist ja töövaidlusi. See valdkond on eluliselt tähtis õiglaste ja turvaliste töötingimuste tagamisel.

Eesti Firmas pakume nõuandeid ja tuge tööõiguse küsimustes, aidates nii tööandjatel kui ka töötajatel mõista ja kaitsta oma õigusi ja kohustusi.

Töösuhte vormistamine

Töölepingute ettevalmistamine ja analüüs

Töötasu võlgnevuse sissenõudmine

Ebaseadusliku vallandamise vaidlustamine

Töötajale tekitatud kahju hüvitamine

Töövaidluste lahendamine

PEREKONNAÕIGUS

Perekonnaõigus puudutab selliseid küsimusi nagu abielu, lahutus, eestkoste, laste hooldusõigus, elatis ja ühisvara jagamine. See valdkond mängib olulist rolli perekondlike suhete reguleerimisel ja kõigi pereliikmete õiguste kaitsmisel.

Eesti Firmas pakume tundlikku ja professionaalset tuge perekonnaasjades, aidates klientidel keerukates ja tundlikes olukordades.

Abielu lahutamine

Ühisvara jagamine

Elatise nõudmine

Suhtlemiskorra kindlaksmääramine lapsega

Hooldusõigus ja laste eest hoolitsemine

Eestkoste

PÄRIMISÕIGUS

Pärimisõigus reguleerib vara ja õiguste üleandmist surnud isikutelt nende pärijatele. See hõlmab selliseid küsimusi nagu testamendid, pärimisvaidlused ja pärandvara haldamine.

Pakume juriidilise tuge pärimisõiguse küsimustes, tagades pärimisküsimuste selge ja õiglase lahendamise.

Pärimismenetluse algatamine

Testamendi koostamine

Pärandvara jagamine

Pärandist loobumine

Püüame tagada oma klientidele tervikliku ja kvaliteetse tuge mitmekesistes küsimustes. Olenemata teie juhtumi keerukusest, võite loota meie professionaalsele ekspertiisile ja isikupärastatud lähenemisele.

MIKS VALIDA JUST MEID?

Eesti Firma OÜ – teie usaldusväärne partner

Meie meeskond koosneb kogenud ja kvalifitseeritud juristidest, kes on pühendanud oma karjääri meie klientide õiguste ja huvide kaitsmisele erinevates küsimustes.

Kui iga juhtum ja iga detail on oluline

Mõistame iga juhtumi tähtsust ja kohustume pakkuma teenuseid, mis eristuvad kõrge kvaliteedi, professionaalsuse ja individuaalse lähenemisega. Siin on põhjused, miks peaksite valima just meid:

 • Kõrgeim kogemus ja kvalifikatsioon

  Meie juristid pole lihtsalt professionaalid, vaid tõelised oma ala meistrid, kellel on laialdased kogemused erinevates valdkondades. Oleme uhked, et saame ühendada sügavad teadmised rikkaliku praktilise kogemusega, et kaitsta oma klientide huve parimal viisil kõigil tasanditel.

 • Individuaalne lähenemine igale kliendile

  Mõistame, et igal kliendil on oma unikaalsed vajadused ja eesmärgid. Pöörame igale juhtumile erilist tähelepanu ja hoolt, käsitledes oma kliente mitte lihtsalt tellijatena, vaid väärtuslike partneritena. Meie eesmärk – mitte ainult mõista teie eesmärke ja vajadusi, vaid ka välja töötada teie jaoks kõige sobivam tegevuskava.

 • Tulemusele orienteeritus

  Oma töös keskendume tulemuste saavutamisele, mis mitte ainult ei vasta, vaid ületavad meie klientide ootusi. Iga juhtumit analüüsitakse põhjalikult, et tagada kõigi võimalike eduteede kasutamine ja edukas tulemus.

 • Ausus ja avatus igal sammul

  Meile on äärmiselt oluline säilitada läbipaistvus ja avatus kõigis klientidega suhtlemise aspektides. Tagame täieliku selguse ja arusaadavuse kõigis protseduurides ja otsustes, et oleksite alati kursis sündmustega ja mõistaksite selgelt iga sammu oma juhtumi lahendamisel.

 • Kestev juriidiline tugi

  Püüdleme pikaajaliste suhete loomise poole oma klientidega, tagades mugavuse ja kindlustunde mitte ainult käimasoleva juhtumi raames, vaid kogu koostöö vältel. Eesti Firmas leiate mitte ainult õiguslikku tuge, vaid ka usaldusväärse partneri, kes on valmis teid saatma aastate jooksul.

Pöördudes meie büroosse, saate mitte ainult õigusabi, vaid täieliku tuge, mis põhineb usaldusel, professionaalsusel ja siiral hoolitsusel teie õiguste ja seaduslike huvide eest.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Eesti Firma: professionaalid, keda võite usaldada!

Kui olete silmitsi juriidilise probleemiga või vajate juristi professionaalset nõu – meie meeskond on valmis aitama. Pakume laia valikut õigusteenuseid, alates esialgsetest konsultatsioonidest kuni klientide esindamiseni kohtumenetlustes. Mõistame, kui oluline on omada usaldusväärset tuge, ja püüdleme pakkuda igale kliendile ainult kõige tõhusamaid lahendusi.

Oleme siin, et aidata

Meie juristid on kõrgelt kvalifitseeritud professionaalid, kellel on sügavad teadmised erinevates valdkondades. Püüame tagada teile maksimaalse mugavuse, rahu ja täieliku kindluse teie asjades.

Saage kvalifitseeritud juristi abi kohe!

Juristi konsultatsiooni saamiseks ja oma küsimuse arutamiseks võtke meiega ühendust telefoni teel, e-posti teel või täitke vorm meie veebisaidil. Oleme valmis pakkuma teile kogu vajalikku teavet ja osutama kvalifitseeritud õigusabi. Ärge viivitage – võtke meiega ühendust juba täna, et saaksime kohe alustada teie küsimusega tegelemist.

KKK | Korduma Kippuvad Küsimused

Siin oleme koondanud vastused kõige sagedamini esitatud küsimustele, mida meie kliendid küsivad. See jaotis aitab teil paremini mõista meie teenuste ulatust ja õigusabi seotud protsesse. Oleme pühendunud sellele, et pakkuda teile kogu vajalikku teavet, et muuta teie koostöökogemus meiega võimalikult mugavaks ja tõhusaks. Kui teil tekib lisaküsimusi või vajate konsultatsiooni, palun ärge kõhelge meiega ühendust võtmast.

 • Milliseid õigusteenuseid pakub teie büroo?

  Meie büroo spetsialiseerub laias valikus teenustes, sealhulgas tsiviil-, võla-, äri, samuti töö-, pärimis- ja perekonnaõiguse küsimustes.

 • Kas pakute teenuseid väljaspool Eestit?

  Meie teenused on piiratud Eesti territooriumiga, kuid need hõlmavad ka Euroopa Liidu seadusandluse aspekte.

 • Mis on juriidiline konsultatsiooni hind?

  Õigusnõustamise ja konsultatsiooni hind on 75 eurot tunnis.

 • Kas ma saan konsultatsiooni online?

  Jah, pakume konsultatsioone nii isiklikult kui ka kaugteel – telefoni teel või online.

 • Milliseid põhimõtteid järgite klientidega töötades?

  Me järgime individuaalse lähenemise, tulemusele orienteerituse, avatuse, aususe ja pikaajalise koostöö põhimõtteid.

 • Milliseid teenuseid pakute kohtumenetluste valdkonnas?

  Pakume täielikku tuge kõigis kohtumenetluse etappides, sealhulgas esindame klientide huve kõigil kohtutasemetel.

 • Milliseid teenuseid pakute kohtuvälistes vaidluste lahendamises?

  Pakume kohtuväliseid vaidluste lahendamise teenuseid, sealhulgas läbirääkimisi, vahendust ja vahekohtumenetlust.

 • Milliseid lepinguliike aitate välja töötada?

  Aitame välja töötada erinevaid lepinguliike, sealhulgas võlaõigus- ja töölepinguid.

 • Milliseid teenuseid pakute migratsiooni valdkonnas?

  Pakume abi elamisloa, tööviisade ja muude migratsiooniga seotud küsimuste saamisel.

 • Milliseid õigusteenuseid pakute perekonnaasjades?

  Pakume abi lahutus-, ühisvara jagamise-, laste hooldusõiguse- ja elatise küsimustes.

 • Kas pakute teenuseid pärimisõiguse valdkonnas?

  Aitame pärimisõiguse küsimustes, sealhulgas pärimisele asumisel, testamendi koostamisel ja pärandvara jagamisel.

 • Kas ma saan teie büroost tellida õigusliku analüüsi?

  Oleme spetsialiseerunud õiguslikule analüüsile ja õigusarvamuste koostamisele.

 • Milline on teie kogemus äriõiguse valdkonnas?

  Meie kogemus hõlmab ettevõtte asutamist ja juhtimist ning osaluse soetamisega ja võõrandamisega seotud teginguid. Samuti ettevütete ühinemisi ja jagunemisi ning muid äriõigusega seotud aspekte.

 • Kas pakute nõuandeid tööõiguse valdkonnas?

  Pakume juriidilise tuge tööõiguse küsimustes, sealhulgas töösuhete vormistamisel ja töövaidluste lahendamisel.

 • Kuidas tagate klientide teabe konfidentsiaalsuse?

  Järgime rangelt professionaalse eetika standardeid ja tagame kõigi klientide andmete konfidentsiaalsuse.

 • Kas pakute pikaajalist õiguslikku tuge?

  Püüdleme pikaajaliste suhete loomise poole klientidega ja pakume pidevat tuge.

 • Kuidas saan teie bürooga ühendust võtta?

  Meiega saab ühendust võtta telefoni, e-posti või meie veebisaidi kaudu või tulles isiklikult meie kontorisse.

 • Kas pakute välismaa töötajate vormistamise teenuseid?

  Aitame välismaa töötajate vormistamisel, sealhulgas tööviisade ja töölubade saamisel.

 • Milline on teie lähenemine õigusdokumentide koostamisele?

  Läheneme kõikide dokumentide koostamisele põhjalikult, pöörates tähelepanu täpsusele ja seadusandlusele vastavusele.

 • Kas teie juristid saavad esindada huve vahekohtumenetlustes?

  Meie juristidel on kogemus vahekohtumenetlustes ja nad saavad esindada teie huve ka siin.

 • Kas aitate ettevõtteid registreerida?

  Jah, me pakume juriidilisetuge erinevate liikide ettevõtete asutamisel.

 • Milliseid teenuseid pakute finantstehingute valdkonnas?

  Pakume nõustamist ja tuge finants- ja investeerimistehingute juriidilistes aspektides, mh nendes, mis on seotud krüptorahaga ja virtuaalvääringutega.

 • Kuidas lähenete võlgade lahendamisele?

  Pakume terviklikku lähenemist võlaõiguse küsimustele, sealhulgas võlgade sissenõudmisele ja vaidluste lahendamisele.

 • Kas pakute konsultatsioone andmekaitse kohta?

  Pakume nõustamist ja tuge GDPR-i ja isikuandmete kaitse küsimustes.

 • Milliseid teenuseid pakute vallandamisega seotud küsimustes?

  Pakume õigusabi vallandamise ja töövaidlustega seotud küsimustes.

 • Kuidas tagate oma teenuste kvaliteedi?

  Tagame teenuste kõrge kvaliteedi tänu juristide kogemusele ja kvalifikatsioonile ning rangelt järgime professionaalseid standardeid.

 • Milliseid teenuseid pakute abielu ja lahutusega seotud küsimustes?

  Pakume juriidilise tuge abielu sõlmimisel, lahutamisel, abieluvara lepingute sõlmimisel, ühisvara jagamisel ja muudes sellega seotud küsimustes.

 • Millistes keeltes räägivad teie büroo juristid?

  Meie büroo pakub teenuseid eesti, vene ja inglise keeles.

 • Kas aitate ka volikirjade koostamisel?

  Pakume volikirjade koostamise teenuseid, tagades nende vastavuse kehtivatele seadusandlikele nõuetele.

 • Kui kiiresti saan pärast teie büroosse pöördumist juriidilise konsultatsiooni?

  Püüame tagada kiire teeninduse ja võite oodata konsultatsiooni saamist lühikese aja jooksul pärast teie pöördumist, tavaliselt samal tööpäeval.

 • Kuidas aitate lahutuse korral?

  Pakume täielikku juriidilise tuge lahutusprotsessis, alates konsultatsioonist ja vajalike dokumentide ettevalmistamisest kuni kliendi esindamiseni kohtus. Aitame ka varade jagamise ja laste hooldusõiguse küsimustes.

 • Kas aitate elatise määramise ja sissenõudmisega seotud küsimustes?

  Jah, pakume abi elatise nõudmise ja selle tingimuste määramise ning muutmise küsimustes.

 • Kuidas lähenete laste hooldusõiguse ja eestkostega seotud juhtumitele?

  Pakume nõustamist ja esindame klientide huve hooldusõiguse küsimustes, püüdes leida lahendusi, mis kõige paremini arvestavad laste huve ja vastavad seadusandlikele normidele.

Loodame, et need vastused korduma kippuvatele küsimustele osutusid teile kasulikuks. Pidage meeles, et iga olukord on unikaalne ja kõige täpsema ja põhjalikuma teabe saamiseks soovitame alati otse meie spetsialistide poole pöörduda. Meie kogenud juristide meeskond on valmis pakkuma teile individuaalset lähenemist ja professionaalset tuge teie juriidiliste küsimuste lahendamisel. Võtke meiega ühendust, et teada saada, kuidas me saame teid täna aidata.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.