KMKR number

Käibemaksukohustuslase numbri taotlemine. VAT number Eestis

KM (Käibemaks) ehk VAT (Value Added Tax) on enamikus maailma riikides eksisteeriv üldine maks, millega maksustatakse üldtarbimiseks mõeldud kaupu ja teenuseid. Käibemaks on kaudne maks ja seda maksavad lõpptarbijad. See arvutatakse protsendina kaupade või teenuste lõpphinnast, mis on igas tootmise või müügi etapis kuludele lisatud.

Tavaline käibemaksumäär Eestis on 20%

Käibemaksu põhiprintsiip seisneb selles, et seda maksu makstakse kauba või teenuse tootmise ja turustamise igas etapis, kuid igas etapis ainult lisandväärtuselt. Samas on igal ahelas osalejal õigus osa tasutud maksust tagasi saada, kui tema tegevus oli seotud ostudega, mida kasutati käibemaksuga maksustatava kauba tootmiseks või teenuse osutamiseks.

Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustus

Eestis tegutsevad ettevõtted peavad end käibemaksukohustuslasena registreerima kohe, kui nende aastakäive ületab 40 000 eurot. Samuti on ettevõttel õigus registreerida end vabatahtlikult käibemaksukohustuslaseks kuni määratud aastakäibe saamiseni, kui seda nõuab ettevõtte konkreetne ärimudel.

KMKR NUMBRI SAAMINE

Kuidas ma saan käibemaksukohuslase numbri?

Eesti ettevõttele käibemaksukohustuslase numbri saamiseks on vaja esitada Maksu- ja Tolliametile vastav avaldus. Avalduse KMKR numbri registreerimiseks saab esitada Maksuameti veebikeskkonnas (vajalik on elektrooniline allkiri ID-kaardi, e-residentsuse või Mobiil-ID abil), Maksuameti füüsilises esinduses Eestis või eemal viibides meie ettevõtte juristi või raamatupidaja nimele antud volikirja alusel.

Kuidas registreerida ettevõte käibemaksukohustuslaseks?

Taotluse esitamiseks on vaja muuhulgas ettevõtte kontaktandmeid, äritegevuse lühikirjeldust ning konkreetseid äripartnereid (sh nende käibemaksukohuslase numbrit), kellega plaanite maksustatavaid tehinguid teha. Tavaliselt vaadatakse käibemaksukohuslase numbri saamise taotlus läbi mõne tööpäeva jooksul, samas võib Maksu- ja Tolliamet esitada lisaküsimusi ja küsida erinevaid dokumente (lepingud, tahteavaldused, arved jms) ning seetõttu ka menetlemisaeg võib pikendada.

Käibemaksukohuslase kohustused

Pärast ettevõttele käibemaksukohustuslase numbri määramist on ettevõttel kohustus esitada Maksu- ja Tolliametile igakuiseid aruandeid ning tasuda käibemaksu. Kohustust esitada maksuhaldurile käibemaksuaruannet ja maksta maks (vajadusel) tuleb täita rangelt teatud tähtaegadeks. Tähtaegade rikkumine võib kaasa tuua trahve ja muid negatiivseid tagajärgi, mistõttu on äärmiselt oluline kasutada kohaliku raamatupidamisettevõtte kvalifitseeritud tugiteenust.

Abi KMKR taotlemisel

Meie ettevõttel on aastatepikkune kogemus käibemaksukohustuslaste toetamisel — meist saab kindlasti teie usaldusväärne partner KMKR taotlemisel ja käibemaksukohustuslase raamatupidamise küsimustes Eestis ja Euroopa Liidus.

Kui otsustate oma ettevõtte tegevuse lõpetada ja äriprojekti sulgeda, peate võtma ühendust maksuametiga ja sulgema käibemaksukohustuslase numbri.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Saage KMKR number mõne päevaga!

Kui olete huvitatud oma ettevõttele käibemaksukohustuslase numbri saamise võimalusest või teie ettevõte vajab kvalifitseeritud raamatupidamistuge deklaratsioonide esitamisel ja käibemaksuga seotud maksukoormuse arvestamisel, võtke julgelt ühendust meie raamatupidajate ja konsultantidega!

Meie raamatupidamisteenuste kohta leiate lisateavet meie veebisaidi teemalehelt.

KMKR number | KKK

Alt leiate loetelu korduma kippuvatest küsimustest, mis puudutavad Eestis käibemaksukohustuslase numbri saamist ja maksukohustuslase ettevõtte edasist tuge, millega meie konsultandid oma töös kokku puutuvad. Võib-olla on selle materjaliga tutvumine teile asjakohane.

 • Mis on KMKR number?

  KMKR number – Käibemaksukohustuslasena registreerimise number (VAT – Value Added Tax number) on maksumaksja identifitseerimisnumber, mida kasutatakse käibemaksu (KM) maksustamiseks Euroopa Liidu riikides. Eestis algab KMKR number eesliitega EE, millele järgneb 9 numbrit.

 • Kuidas kontrollida, kas ettevõttel on KMKR number?

  Oma vastaspoole või partneri KMKR numbri kehtivust saate kontrollida Euroopa Komisjoni veebiteenuse (VIES) kaudu.

 • Milline seadus reguleerib KMKR-ga seotud küsimused Eestis?

  Eestis KMKR-ga seotud küsimused reguleerib Käibemaksuseadus.

 • Millised käibemaksumäärad kehtivad Eestis?

  Eestis on käibemaksu standardmäär 20% ja soodusmäär 9%. Soodusmäär 9% kehtib raamatutele ja õppematerjalidele, ajalehtedele ja trükistele, ravimitele ning hotellidele ja muudele hommikusöögiga majutusasutustele.

 • Kuhu käibemaksudeklaratsioone esitatakse?

  Eestis esitatakse käibedeklaratsioone Maksu- ja Tolliametile.

 • Mis peab olema märgitud käibedeklaratsioonis?

  Käibedeklaratsioonil peavad olema andmed nende tehingute käibe kohta, mille puhul rakendati 20% või 9% maksumäära, samuti andmed käibe kohta, mis on seotud 0% maksumääraga maksustatud rahvusvaheliste tehingutega (kaupade või teenuste eksport või ühenduse sisene teenuste- või kaubakäive).

 • Millised on käibedeklaratsioonide esitamise tähtajad?

  Käibemaksuaruanne esitatakse igakuiselt – käibemaksu maksustamisperiood on kalendrikuu. Eelmise kuu aruanne tuleb esitada reguleerivale asutusele hiljemalt jooksva kuu 20. kuupäevaks.

 • Kas mul on õigus tasutud käibemaksu tagasi saada?

  Jah, enamikul juhtudel on ettevõttel õigus saada käibemaksu tagastamist, mis on seotud ettevõtte tegevuseks vajalike kaupade ja teenuste ostmisega käibemaksuga maksustatava käibe raames ja on tasutud Eestis. Mõnel juhul on Eesti ettevõtetel õigus saada tagasi ka teistes EL-i liikmesriikides tasutud käibemaks. Lisateabe saamiseks soovitame taotleda individuaalset konsultatsiooni.

 • Kas teave ettevõtte maksustatava käibe kohta on konfidentsiaalne?

  Ei, teave ettevõtte käibemaksuga maksustatava käibe ja tasutud maksusumma kohta on avalikult kättesaadav ja avaldatakse kord kvartalis Äriregistris.

 • Kes vastutab käibedeklaratsioonide õigeaegse esitamise eest?

  Käibemaksudeklaratsioonide korrektse ja õigeaegse esitamise eest vastutavad ettevõtte juhatuse liikmed.

 • Mis saab siis, kui käibedeklaratsiooni õigel ajal ei esitata?

  Käibedeklaratsiooni esitamise kohustuse korrektne täitmine, samuti maksude õigeaegne tasumine (vajadusel) on usaldusliku ja läbipaistva suhte tagatis Eesti maksuametiga. Kui käibemaksuaruannet ei esitata õigeaegselt, teeb maksuamet ettevõttele hoiatuse ja kui pärast seda aruannet ei esitata, määrab karistused.

 • Mis saab siis, kui tasumisele kuuluvat käibemaksu tähtaegselt ei tasuta?

  Kui tasumisele kuuluvat käibemaksu õigel ajal ei tasu, siis tekib maksuvõlg. Maksu- ja Tolliametil on õigus algatada võla sundtäitmine järgmistel viisidel: (1) kontode arestimine, (2) omandiõiguste arestimine, (3) varale keelumärke määramine või (3) varale keelumärke määramine või (4) võla üleandmine sissenõudmiseks kohtutäiturile. Kuni võla täieliku tagasimaksmiseni arvestatakse sellelt lisaks põhinõudele intressi 0,06% päevas (21,9% aastas).

 • Kas kolmandad isikud saavad teada minu ettevõtte maksuvõlgade kohta?

  Jah, kogu info hilinenud käibedeklaratsioonide kohta, aga ka andmed maksuvõla suuruse kohta, on laiemale avalikkusele kättesaadav Maksu- ja Tolliameti veebilehe, samuti Äriregistri portaali otsingu kaudu.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.