Äriühingu dokumendid

Ettevõtte dokumendid on olulised õiguslikud ja finantsdokumendid, mis kajastavad Eestis registreeritud ettevõtete ja muude juriidiliste isikute seisundit ja struktuuri.

Eesti ettevõtete äridokumendid

Ettevõtte dokumendikomplekt on sageli vajalik erinevates olukordades, kaasa arvatud esitamine partneritele, investoritele ja pankadele. Need dokumendid sisaldavad olulist teavet ettevõtte võtmeisikute kohta ning on vajalikud ettevõtte õigusliku staatuse tõestamiseks ja Due Diligence ning KYC protseduuride täitmiseks.

Tellige dokumendipakett juba täna!

Pakume teenust notariaalselt kinnitatud koopiate saamiseks Eesti ettevõtete korporatiivsetest dokumentidest. Valmistame ette, kinnitame, tõlgime ja vormistame apostilliga järgmisi dokumente: registrikaart, põhikiri, asutamisleping, volituste tõend, hea seisu tõend ja teisi.

Valmistamisaeg 1-2 tööpäeva. Kulleriga kohaletoimetamine üle kogu maailma! Küsi pakkumist

ÄRIREGISTRI DOKUMENDID

Ettevõtte registreerimisdokumedid ja Äriregistri väljavõtted

Eesti Firma on spetsialiseerunud ettevõtete registreerimise ja valmisfirmade müügi teenustele. Meie professionaalne meeskond tagab tõhusa ja läbipaistva protsessi, mis võimaldab ettevõtjatel kiiresti ja lihtsalt alustada oma äri Eestis, ühes Euroopa kõige innovaatilisemas ja ettevõtlikumas riigis.

Milleks on vaja korporatiivdokumente?

Tänapäeva maailmas nõuab edukas ärijuhtimine mitte ainult selget strateegiat ja professionaalsust, vaid ka kõigi vajalike dokumentide olemasolu, mis tõendavad ettevõtte legitiimsust ja staatust. Nende dokumentide tähtsust on raske üle hinnata, eriti muutuva seadusandluse ja suurenenud nõudmiste tingimustes äri läbipaistvuse, Due Diligence’i ja AML/CFT protseduuride osas.

Kuidas saada äridokumente Eesti ettevõttele?

Pakume teenuseid Eestis registreeritud ettevõtete korporatiivdokumentide kinnitatud koopiate saamiseks. Need dokumendid sisaldavad põhiteavet teie ettevõtte kohta: nimetus, registreerimiskuupäev, registreerimisnumber, juriidiline aadress.

Teie ettevõtte staatuse kinnitamine

Äridokumendid Äriregistrist kinnitavad ka teie ettevõtte praegust staatust – kas see on aktiivne, likvideerimisel või registrist kustutatud. Dokumentides on märgitud isikud, kes on volitatud ettevõtet esindama, sealhulgas juhatuse liikmed, direktorid ja prokuristid. Lisaks saate täieliku nimekirja omanikest ja kasusaajatest ning üksikasjaliku teabe ettevõtte struktuuri ja juhtimise kohta, sealhulgas põhikirja ja asutamisdokumendid.

HINNAKIRI

Äriregistri dokumentide kinnitatud ärakirjad paberkandjal

Allpool on esitatud Eesti ettevõtete öriregistri dokumentide hankimise, tõlkimise ja kinnitamise hinnad, mis on võtmeks teie äri tõhusaks esindamiseks rahvusvahelisel areenil, aidates teil luua usaldusväärseid ja tulemuslikke suhteid partnerite ja klientidega üle kogu maailma.

 • Teenuse liik
  Hind
 • Registrikaart
  50 
 • Põhikiri
  100 
 • Asutamisotsus, kui ettevõte on registreeritud Internetis
  100 
 • Asutamisotsus, kui ettevõte on registreeritud notari juures
  200 
 • Juhatuse liikme määramise otsus
  100 
 • Tegelike kasusaajate (UBO) nimekiri
  50 
 • Majandusaasta aruanne
  250 
 • Maksuresidentsuse tõend
  50 
 • Käibemaksukohustuslasena registreerimise tõend
  50 
 • Certificate of incumbency
  100 
 • Certificate of good standing
  100 
 • Apostill
  50 
 • Dokumendi legaliseerimine Välisministeeriumis
  100 
 • Kohaletoimetamine kulleriga (Euroopa Liit)
  75 
 • Kohaletoimetamine kulleriga (muud riigid)
  125 

 

* Ülalnimetatud hinnad ei sisalda võimalikku käibemaksu 22%.
* Tellimuse täitmise tähtaeg on 1 kuni 3 tööpäeva.
* Hind sisaldab dokumentide tõlkimist inglise keelde. Tõlkimise võimalikkust ja hinda teistesse keeltesse palume täpsustada meie spetsialistidega eraldi.

KKK | Korduma Kippuvad Küsimused

Selles jaotises oleme kogunud kõige levinumad küsimused ja vastused, mis aitavad teil paremini mõista korporatiivdokumentide saamise, vormistamise ja kasutamise protsessi Eestis. Meie eesmärk on pakkuda teile kogu vajalikku teavet, et muuta ja optimeerida teie kogemust meiega töötades. Kui teil on lisaküsimusi, mida siin ei käsitleta, võtke julgelt meiega ühendust täiendava abi saamiseks.

 • Miks võivad mulle vaja minna ettevõtte dokumendid?

  Need on vajalikud teie ettevõtte õigusliku staatuse kinnitamiseks äritegevuse ajal, investeeringute kaasamisel, arvelduskontode avamisel, pangatoimingute sooritamisel ja rahvusvahelise tegevuse läbiviimisel.

 • Kas Eestis on võimalik saada ettevõtte registreerimistunnistust?

  Ei, Eestis ei väljasta Äriregister eraldi registreerimistunnistusi ega -sertifikaate. Tavaliselt kasutatakse selle sertifikaadina registrist väljavõtet (ettevõtte registrikaarti).

 • Mis on registri väljavõte?

  Registri väljavõte on ametlik dokument, mis sisaldab põhilist teavet Eesti Äriregistris registreeritud juriidilise isiku kohta. See dokument hõlmab teavet ettevõtte nime, juriidilise aadressi, registreerimisnumbri, juhtkonna ja omandistruktuuri kohta. Registrist väljavõtet kasutatakse ettevõtte õigusliku staatuse kinnitamiseks ja on oluline element rahvusvahelisel tasandil äritehingute läbiviimisel.

 • Mis on põhikiri?

  Ettevõtte põhikiri on põhidokument, mis määratleb ettevõtte sisemise struktuuri ja tegevusreeglid. See sisaldab sätteid ettevõtte nime, eesmärkide ja ülesannete, osalejate õiguste ja kohustuste, otsuste tegemise protseduuri ning põhikirja muutmise korra kohta. Põhikiri on juriidiliselt siduv dokument ettevõttele ja mängib võtmerolli ettevõtte juhtimises ja tegevuse korraldamises.

 • Mis on ettevõtte asutamisleping?

  Ettevõtte asutamisleping on dokument, mis allkirjastatakse ettevõtte loomisel asutajate või aktsionäride poolt. Selles on kirjas põhiteave ettevõtte loomise kohta, sealhulgas teave asutajate, juhtimisstruktuuri, osakapitali suuruse ja aktsiate või osade jaotuse kohta osalejate vahel. Asutamisleping on ettevõtte registreerimise ja tegevuse alustamise oluline juriidiline alus.

 • Mis on juhatuse liikme ametisse nimetamise otsus?

  Juhatuse liikme ametisse nimetamise otsus on ametlik dokument, mis kinnitab isiku nimetamist ettevõtte juhatuse liikme ametikohale. Selle otsuse teevad tavaliselt ettevõtte asutajad või aktsionärid ja see sisaldab teavet ametiaja, volituste ja juhatuse liikme kohustuste kohta. Selline dokument on oluline juhatuse liikme volituste kinnitamiseks ametlikes asutustes ja äritehingutes.

 • Mis on tegelike kasusaajate (UBO) nimekiri?

  Tegelike kasusaajate (Ultimate Beneficial Owners – UBO) nimekiri on nimekiri füüsilistest isikutest, kes lõppkokkuvõttes omavad või kontrollivad ettevõtet. Tavaliselt hõlmab see isikuid, kellel on ettevõttes rohkem kui 25% aktsiatest või häältest. UBO nimekirja koostatakse läbipaistvuse tagamiseks ja finantskuritegude, nagu rahapesu või terrorismi rahastamine, ennetamiseks.

 • Mis on maksuresidentsuse tõend?

  Maksuresidentsuse tõend on dokument, mille väljastavad maksuametid, kinnitades, et füüsiline või juriidiline isik on Eesti maksuresident. See tõend on sageli vajalik topeltmaksustamise vältimiseks ja maksukohustuste täitmiseks vastavalt Eesti seadusandlusele.

 • Mis on käibemaksukohustuslase registreerimise tunnistus?

  Käibemaksukohustuslase registreerimise tunnistus on dokument, mis kinnitab, et ettevõte on registreeritud käibemaksukohustuslasena. See tunnistus on vajalik kaubandustegevuseks EL-i liikmesriikides, kus kohaldatakse käibemaksu, ja võimaldab ettevõttel käibemaksu müügilt koguda ning ostudelt käibemaksu maha arvata või selle maksmisest osaliselt või täielikult vabastada.

 • Mis on Certificate of Incumbency?

  Ametikohtade tõend (Certificate of Incumbency) on dokument, mis kinnitab ettevõtte praeguste ametiisikute, nagu direktorid ja juhatuse liikmed, nõukogu liikmed ja aktsionärid, isikuandmed ja volitused. See kasutatakse ettevõtte esindajate legitiimsuse kinnitamiseks finantstehingute sooritamisel ja lepingute sõlmimisel.

 • Mis on Certificate of Good Standing?

  Hea seisundi tõend (Certificate of Good Standing) on dokument, mille väljastab registreeriv asutus ja mis kinnitab, et ettevõte on heas õiguslikus seisundis, täidab õigeaegselt kõik vajalikud korporatiivsed kohustused, nagu finantsaruannete esitamine, ja ei oma maksuvõlgu. See tõend on sageli nõutav rahvusvaheliste äritehingute läbiviimisel.

 • Mis on apostill?

  Apostille on dokumentide kinnitamise erivorm, mida kasutatakse Haagi konventsiooni 1961. aasta liikmesriikides. See protsess hõlmab ametliku dokumendi pitseerimist või tembeldamist, kinnitades selle autentsust. Apostille lihtsustab dokumentide rahvusvahelist tunnustamist, kuna kinnitab dokumendil olevaid allkirju ja templeid, muutes selle tunnustatuks kõigis konventsiooni allkirjastanud riikides. See on eriti oluline juriidiliste ja korporatiivsete dokumentide jaoks, mida kasutatakse välismaal.

 • Mis on legaliseerimine?

  Legaliseerimine on protseduur, mille käigus kinnitatakse ametlikult dokumendi autentsust selle kasutamiseks teises riigis. Erinevalt apostille’ist toimub legaliseerimine juhul, kui riik, kus dokumenti kasutatakse, ei ole Haagi konventsiooni liige. Legaliseerimisprotsess hõlmab mitmeid õiguslikke samme, mille käigus erinevad ametiisikud ja asutused (näiteks välisministeerium ja dokumenti kasutava riigi saatkond) kinnitavad dokumendi autentsust ja vastavust mõlema riigi seadustele.

Loodame, et see KKK jaotis oli teile kasulik ja aitas vastata teie küsimustele Eesti ettevõtete korporatiivdokumentide kohta. Kui teil on veel lahendamata küsimusi või vajate lisateavet, võtke meiega otse ühendust. Meie ekspertide meeskond on alati valmis pakkuma teile individuaalset nõustamist ja tuge.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.