RAAMATUPIDAMISTEENUSED

Pakume terviklikku raamatupidamisteenuste valikut, mis on suunatud tänase ettevõtja vajadustele. Tagame, et teie finantsarvestus on veatu ja vastab kõigile vajalikele standarditele.

Eesti Firma – Teie usaldusväärne partner raamatupidamismaailmas!

Meie meeskond on sünergia põhjalikest teadmistest ja aastatepikkusest kogemusest, tagades raamatupidamisteenuste kõrge kvaliteedi. Tagame teile mitte ainult täpsuse, vaid ka personaalse lähenemise teie äri iga nüansiga.

Täpsus ja usaldusväärsus igas numbris

Kasutame ainult kõige kaasaegsemaid raamatupidamise IT-lahendusi, tagades uuendusliku lähenemise teie arvestuse pidamisele. Meie eesmärk on optimeerida ja automatiseerida protsesse, muutes need teie jaoks efektiivsemaks ja arusaadavamaks.

Leiame efektiivse lahenduse kõige keerulisemates ja erakordsetes olukordades! Küsi pakkumist

RAAMATUPIDAMINE JA NÕUSTAMINE

Kvaliteetsed raamatupidamisteenused ja kogenud raamatupidajad

Vastavalt kehtivale seadusandlusele on kõik Eestis registreeritud ettevõtted kohustatud pidama raamatupidamisarvestust ja esitama riigile ettenähtud korras standardiseeritud aruandeid oma majandustegevuse kohta.

Valmis muutusteks? Võtke meiega ühendust!

Meie raamatupidajate ja maksunõustajate meeskonnal on aastatepikkune kogemus ja nad pakuvad usaldusväärset ning professionaalset raamatupidamistuge. Oleme alati pühendunud usalduslike suhete loomisele oma klientidega ja oma maine hoidmisele kui usaldusväärsele partnerile, kes seab alati kliendi huvid esikohale.

Piirideta Raamatupidamine: Teie Edu, Meie Lahendused

Kas vajate kvalifitseeritud abi maksustamise ja raamatupidamise küsimustes Eestis? Meie ekspertide meeskond on valmis pakkuma isikupärastatud konsultatsiooni, aitama teil mõista kõiki raamatupidamise ja maksustamise nüansse ning koostama teie ettevõtte jaoks tõhusa raamatupidamistoe kohandatud ettepaneku.

RAAMATUPIDAMISE TEENUSED

Milliseid raamatupidamisteenuseid me pakume?

Me võtame enda peale kogu töö, mis on seotud teie ettevõtte raamatupidamise korraldamisega – alates algandmete kogumisest ja analüüsimisest kuni maksu- ja raamatupidamisaruannete ettevalmistamise ning riigiasutustega suhtlemiseni.

Nii sisaldab meie poolt osutatavate raamatupidamisteenuste loend järgmisi positsioone:

• Raamatupidamine

• Finants- ja maksuarvestus

• Majandusaasta aruannete ettevalmistamine

• Maksudeklaratsioonide koostamine

• Personalijuhtimine ja palgaarvestus

• Raamatupidamis- ja maksunõustamine

• Raamatupidamise taastamine

• Kliendi huvide esindamine maksuametis ja kohtus

Raamatupidamisteenuste hind sõltub paljudest teguritest, sealhulgas ettevõtte tegevusvaldkonnast ja ärimudelist, tehtud tehingute arvust ning ka muudest spetsiifilistest asjaoludest, mida tuleb raamatupidaja töös arvesse võtta.

Meie püüame alati pakkuda parimat hinda ja teha individuaalse hinnapakkumise, mis arvestaks ärimudeli eripärasid ja iga kliendi konkreetseid vajadusi.

HINNAKIRI

Raamatupidamisteenuste hinnad

Allpool on toodud meie teenuste nimekiri koos kehtivate hindadega. Oleme kindlad, et leiate enda vajadustele vastava optimaalse pakkumise.

 • Teenuse liik
  Hind
 • Majandusaasta aruande esitamine (hind alates)
  150 
 • Ilma VAT numbrita ettevõtte teenindamine (ühe kuu hind alates)
  75 
 • VAT numbriga ettevõtte teenindamine (ühe kuu hind alates)
  150 
 • Raamatupidamis- või maksunõustamine (üks töötund)
  75 
 • Kliendi huvide esindamine Maksu- ja Tolliametis (üks töötund)
  100 
 • VAT numbri saamine
  300 
 • EORI numbri saamine
  100 

 

Kõik välja toodud hinnad on esitatud ilma käibemaksuta ja on illustratiivsed. Iga kliendi jaoks koostame individuaalse hinnapakkumise, võttes arvesse ettevõtte tegevusvaldkonda, esmaste dokumentide eeldatavat hulka ja kvaliteeti ning muid olulisi asjaolusid.

 

MIKS TASUB PÖÖRDUDA JUST MEIE POOLE?

Eesti Firma OÜ – teie usaldusväärne partner raamatupidamise alal!

Me pakume ainult kvaliteetseid raamatupidamisteenuseid ettevõtetele kõige erinevamatest tööstusharudest ja ärivaldkondadest, sh innovatsiooniettevõtetele, e-kaubandusettevõtetele, IT-ettevõtetele, idufirmadele ja krüptoprojektidele. Pakume ainult selliseid lahendusi, mis aitavad meie klientidel oma ideid efektiivselt ellu viia ja arendada äriprojekte.

 • Koos meiega on mugav!

  Me pakume oma klientidele võimalust liituda tasuta ja kasutada veebipõhist raamatupidamissüsteemi, mille abil saab väljastada kiiresti ja mugavalt arveid oma lepinguosalistele ning olla kursis ettevõtte viimaste finantsnäitajatega.

 • Koos meiega on turvaline!

  Meie spetsialistid suudavad lahendada väga erinevaid ja keerulisi ülesandeid raamatupidamise valdkonnas. Me saavutame maksimaalse operatiivsusega töötulemuse, mis on alati korrektne ja täpne, samuti tagame kliendisuhete täieliku konfidentsiaalsuse. Lisaks sellele on meie töötajate riskid ja ametialane vastutus kindlustatud 50 000 euro ulatuses.

 • Koos meiega on tõhus!

  Me lihtsustasime raamatupidamise korraldamise protsessi kvaliteeti kaotamata. Meie ettevõte kasutab kõige kaasaegsemaid ja eesrindlikumaid raamatupidamisprogramme ning tehnoloogilisi lahendusi raamatupidamis- ja andmetöötlusprotsessi automatiseerimiseks.

Me võtame enda peale kogu töö, mis on seotud teie ettevõtte raamatupidamise korraldamisega – alates algandmete kogumisest ja analüüsimisest kuni maksu- ja raamatupidamisaruannete ettevalmistamise ning riigiasutustega suhtlemiseni. Nii sisaldab meie poolt osutatavate raamatupidamisteenuste loend järgmisi positsioone:

RAAMATUPIDAMISEGA ALUSTAMINE

Raamatupidamise korraldamine ja sisseseadmine teie ettevõttes

Me pakume professionaalset raamatupidamis- ja juriidilist tuge äriprojektidele, mis on arengu algstaadiumis või mis püüavad oma sisemisi protsesse ümber struktureerida.

Raamatupidamine — millest alustada?

Meie raamatupidajad analüüsivaad eeldatavaid ärivooge, arutavad teiega läbi võimalikud nüansid maksunduse ja raamatupidamise valdkonnas ning velmistavad ette tõhusa sisemise infrastruktuuri selleks, et teie ettevõtte turuletulek vastaks maksimaalselt teie ootustele.

Maksu- ja raamatupidamisalane nõustamine

Maksu- ja raamatupidamisalaste nõustamisteenuste kompleksi põhieesmärk on tõsta raamatupidamise korraldamise ja maksuarvestuse efektiivsust. Lisaks eeltoodule annavad meie raamatupidajad ja juristid kvalifitseeritud abi teie ettevõttele parima ärimudeli valikul ning aitavad korraldada teie ettevõtte sisemisi protsesse selliselt, et edasine äritegevus ja selle üksikud komponendid muutuksid teie jaoks maksimaalselt arusaadavaks, läbipaistvaks ja prognoositavaks.

Raamatupidamise korraldamine

Enne äritegevuse alustamist on oluline läbi arutada kõik eelseisvate raamatupidamisprotsesside võimalikud nüansid ning leppida detailselt kokku kõik järgnevad toimingud, sealhulgas algdokumentatsiooni esitamise vorm ja tähtajad. Samuti tuleb ettevõttesiseselt välja töötada ja vastu võtta raamatupidamise sise-eeskirjad ja juhendid, mis sisaldavad endas raamatupidamisregistrite pidamise korda, majandustehingute fikseerimise ja kajastamise reegleid, algdokumentide töötlemise ja säilitamise põhimõtteid, tulude ja kulude kajastamise korda aruandedokumentatsioonis, põhivara arvestuse ja inventuuri läbiviimise protseduure, samuti aruannete koostamise korda ja muid raamatupidamisprotsessiga seotud asjaolusid.

Algbilansi koostamine

Kõik ettevõtted peavad enne aktiivsesse ärifaasi sisenemist välja töötama ja koostama algbilansi, mis kajastab ettevõtte varasid, omakapitali ja võimalikke kohustusi vahetult enne majandustegevuse alustamist. Algbilanss on lähtepunktiks raamatupidamisprotsessi korraldamisel ja iga ettevõtte finantsnäitajate määratlemisel.

KMKR numbri taotlemine Eestis

Käibemaksukohustuslase number (number of the Value Added Tax payer või VAT number) antakse ettevõtjale Maksu- ja Tolliametile esitatud avalduse alusel. Käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustus tekib siis, kui käibemaksuga maksustatav ettevõtte käive ületab 40 000 eurot ühe majandusaasta jooksul. Juhul, kui maksustatav käive ei ole veel ületanud nimetatud piirväärtust, kuid ettevõte hakkab otseselt tegelema äritegevusega ja KMKR numbri saamine on ärimudeli spetsiifikat ja eeldatavat äritegevust arvestades põhjendatud samm ning kui võtta veel arvesse ka ärimudeli iseärasusi ja projekti eeldatavaid ärivoogusid, siis on ettevõtjal õigus registreeruda vabatahtlikult käibemaksukohustuslaseks.

EORI numbri saamine

EORI numbrit (Economic Operators Registration and Identification System) numbrit kasutatakse ettevõtjate tuvastamiseks nende poolt teostatavate tolliprotseduuride ajal ning see on kohustuslik impordi-, ekspordi- ja transiitvedudega tegelevatele ettevõtetele. EORI numbrite väljastamist koordineerib Maksu- ja Tolliamet.

MAJANDUSAASTA ARUANNED JA FINANTSARUANDLUS

Eesti ettevõtete aastaaruannete koostamine ja esitamine Äriregistrile

Finantsaruandlus kujutab endast süstematiseeritud ning unifitseeritud andme- ja teabekogu ettevõtte finantsolukorra, finantsnäitajate ja muutuste kohta finantsseisundis. Finantsaruande esitamise eesmärgiks on ettevõtte finantstulemuste kohta objektiivse ja usaldusväärse teabe esitamine riigile, äripartneritele ja avalikkusele.

Raamatupidamisaruandlus – majandusaasta aruanne

Finantsaruandlus peab olema koostatud professionaalsel tasemel ja vastama üldtunnustatud usaldusväärsuse, järjepidevuse, võrreldavuse, objektiivsuse jne põhimõtetele. Meie spetsialistid pakuvad teile kõiki teenuseid raamatupidamisteenuste loendist, samuti majandusaasta aruannete ja muude finantsaruannete koostamist, võttes seejuures arvesse kõiki teie ettevõtte äriprotsesside nüansse ja iseärasusi.

Majandusaasta aruande esitamine

Majandusaasta aruannete koostamine ja esitamine on kohustuslik kõigile Eestis registreeritud ettevõtetele. Majandusaasta aruanne esitatakse äriregistrile poole aasta (kuue kuu) jooksul alates ettevõtte majandusaasta lõpust. Majandusaasta aruanne peab vastama kehtestatud reeglitele ja standarditele ning sisaldama sealhulgas raamatupidamisbilanssi, tegevusaruannet (seletuskiri), kasumiaruannet ja rahaliste vahendite liikumise (rahavoogude) aruannet.

Majandusaasta nullaruanne

Majandustegevuse puudumine ei vabasta ettevõtet igal aastal riigile majandusaasta aruannete esitamise kohustusest. Aruandeperioodil majandustegevuse täieliku puudumise korral tuleb koostada ja esitada nullaruanne.

Vahearuannete koostamine

Vahearuandlus on finantsaruandlus perioodi (konkreetse kuu või kvartali kohta) kohta, mis erineb ettevõtte majandusaastast. Kõige sagedamini on vahearuandluse koostamine vajalik partneritele ja lepingupooltele esitamiseks oluliste lepingute sõlmimisel või laenude ja liisingute vormistamisel, samuti sisemistes äriprotsessides vaheseisundite fikseerimiseks või ettevõtte hooajaliste finantstulemuste kindlaksmääramiseks.

Statistikaaruannete esitamine

Statistikaamet kogub erinevaid andmeid ettevõtete tegevuse, seisukorra või finantsnäitajate kohta, et anda riigile, avalikkusele ja volitatud organisatsioonidele objektiivset ja usaldusväärset teavet Eesti majanduses toimuvate arengute kohta. Uuringutesse kaasatakse sellised ettevõtted, kellelt saadud andmed ja teave võimaldavad teatud ühiskondlikku nähtust uurida ja hinnata seda parimal võimalikul viisil. Ülduuringu läbiviimisel korraldatakse andmete kogumine kõikidelt vastava sihtrühma ettevõtetelt. Andmed esitatakse statistikaametile vastavate küsimustike täitmise teel eSTAT elektroonilises keskkonnas.

Finantsaruannete audit ja korrigeerimine

Meie raamatupidajatel on vastav pädevus ning kogemused ettevõtete finantsolukorra ja näitajate kontrollimiseks, vigade ning ebatäpsuste leidmiseks ja parandamiseks, kasutatud arvutusmetoodikate ja aruannetes esitatud andmete kontrollimiseks, samuti saadud tulemuste võrdlemiseks äriregistrile eelnevalt esitatud andmetega.

MAKSUARUANDLUS JA MAKSUDEKLARATSIOONID

Käibemaksu (KMD) ja tulumaksu (TSD) aruannete koostamine ja deklaratsioonide esitamine.

Maksuaruandlus ja selle koostamine on meetmete kogum, mille raames esitatakse maksuhaldurile etteantud tähtajaks standardsed deklaratsioonid, mis sisaldavad teavet ettevõtte teatud perioodi finantsnäitajate kohta, samuti teavet vastavate riigimaksude arvutamise ja tasumise kohta.

Aruannete ja deklaratsioonide esitamine Maksu- ja Tolliametile

Meie spetsialistide meeskonna prioriteetseks ülesandeks on lihtsustada kliendi majandustegevuse kohta andmete kogumise ja töötlemise protsessi, kasutades selleks kõige kaasaaegsemaid tehnoloogilisi lahendusi ning tagades maksimaalse operatiivsuse maksuaruannete esitamisel kontrolliorganitele.

Tuludeklaratsioonide esitamine

Ettevõtted, kes maksavad oma töötajatele töötasu või teevad muid maksustamise objektiks olevaid väljamakseid füüsilistele isikutele, peavad deklareerima (TSD deklaratsioon) ning tasuma tulu- ja sotsiaalmaksu riigikassasse, samuti tegema sissemakseid töötukassasse ja vajadusel tasuma oma töötajate eest sissemakseid kohustuslikku kogumispensioni fondi. Kui aruandeperioodil ühel või teisel viisil tulumaksuga maksustatavaid väljamakseid ei toimunud, siis ei pea TSD deklaratsiooni esitama.

Käibemaksudeklaratsioonide esitamine

Käibemaksukohustuslasena (Value Added Tax või VAT) registreeritud ettevõtjad on kohustatud esitama Eesti maksuametile koondandmed (KMD deklaratsioon) oma ettevõtte käibe ja impordi (sh null- või soodusmääraga maksustatud käive ja import), samuti pidama kinni tasumisele kuuluva käibemaksu (VAT) ja kandma selle üle riigile. Käibemaksuaruanne tuleb esitada ka juhul, kui ettevõttel ei olnud aruandeperioodil (üks kuu) mingit tegevust.

Ühendusesiseste käibedeklaratsioonide esitamine

Kui maksukohustuslasena registreeritud ettevõte (VAT maksja) tarnis aruandeperioodi (üks kuu) jooksul kaupu või osutas teenuseid nii otse kui ka kolmnurktehingute raames oma teistes EL-i liikmesriikides käibemaksukohustuslasena registreeritud lepinguosalistele, siis sellisel juhul tekib vajadus esitada Eesti maksuhaldurile lisaks käibemaksuaruandele ka aruanne tekkiva käibe kohta EL-i sees (VD deklaratsioon).

MOSS, OSS ja IOSS deklaratsioonide koostamine ja esitamine

Teistes EL-i liikmesriikides kehtib mittemaksukohustuslastele osutatavate elektrooniliste teenuste maksustamisel käibemaksuga (VAT) erikord MOSS (Mini One Stop Shop), mis võimaldab teenusepakkujal deklareerida ja tasuda teises EL-i liikmesriigis tasumisele kuuluva käibemaksu oma riigi maksuhalduri kaudu. Antud korda saab laiendada ka muudele EL-i liikmesriikide mittemaksukohustuslastele osutatavatele teenustele, mille käive tekib teenuse saaja EL riigis, kaupade ühendusesisesele kaugmüügile ja mõningatel juhtudel kaupade müügile läbi OSS-i veebipoe (ingl One Stop Shop) ning ühendusevälistest riikidest imporditud kaupade kaugmüügi korral rakendatakse uus maksustamise erikord IOSS (ingl Import One Stop Shop).

Maksuaruandluse kontrollimine ja parandamine

Meie spetsialistid omavad nõuetekohast kvalifikatsiooni ja kogemust maksudeklaratsioonide läbivaatamiseks ja võimalike ebatäpsuste tuvastamiseks, mis mõjutavad tasumisele kuuluva maksusumma arvutamise protsessi. Kui maksuaruandluse kontrollimise käigus avastatakse mingisugused vead ja puudused, siis on äärmiselt oluline teha esitatud aruandes parandused ja kanda maksudeklaratsiooni korrektsed andmed, samuti tasuda tekkinud maksuvõlad ja viivised. Paranduste õigeaegne tegemine maksudeklaratsioonides vabastab ettevõtte võimalikest trahvimeetmetest ja muudest ebameeldivustest.

Kui ettevõte teeb väljamakseid töötajatele, kes viibivad (elavad) ja töötavad välismaal ning ei ole samal ajal Eesti maksuresidendid (näiteks vabakutselised), siis ei ole ettevõte kohustatud neid väljamakseid Maksu- ja Tolliametile deklareerima ega tasuma makse Eesti riigikassasse. Mitteresidendist töötajad, kes töötavad ettevõtte heaks väljaspool Eestit, on kohustatud deklareerima oma tulud selle riigi maksuametile, kus nad on maksuresidendina registreeritud.

Mitte kõik ettevõtted ei pea end registreerima käibemaksukohustuslaseks ega esitama sellega otseselt või kaudselt seotud aruandeid. Täpse nimekirja käibemaksuga maksustatavatest toodetest ja teenustest, samuti erandeid reeglitest, leiate käibemaksuseadusest.

AUDIT

Raamatupidamise aastaaruande audit ja ettevõtte finantsseisundi auditeerimine

Audit on finantsaruandluse ja raamatupidamise korralduspõhimõtete täiendav kontrollimine, kõige sagedamini kontrollitakse auditi raames ettevõtte majandusaasta finantsaruannet.

Miks on vaja teostada audiitorkontrolli?

Audiitorkontrolli eesmärk on tagada ettevõtte majandusolukorra ja finantsnäitajate, sealhulgas äriregistrile ning maksu- ja tolliametile esitatavate andmete usaldusväärsus ja läbipaistvuses.

Audiitorkontrolli viib läbi spetsialiseerunud audiitorfirma või sõltumatu vandeaudiitor. Auditi raames vaadatakse üle kogu finants-, raamatupidamis- ja muu asjakohane dokumentatsioon ning uuritakse ettevõtte äriprotsesse. Audiitorkontrolli tulemuste põhjal koostatakse asjakohane järeldus ettevõtte finantsolukorra ja majandusnäitajate kohta.

Kellele on audiitorkontroll kohustuslik?

Majandusaasta finantsaruande auditi peavad tegema ettevõtted, kellel:

а) vähemalt kaks allpool esitatud näitajatest ületavad kehtestatud piirväärtusi:

 • • müügitulu või tulu on üle 4 mln euro
 • • varade bilansiline väärtus ületab 2 mln eurot
 • • töötajate arv ettevõttes ületab 50 inimest

b) vähemalt üks allpool esitatud näitajatest ületab kehtestatud piirväärtusi:

 • • müügitulu või tulu on üle 12 mln euro
 • • varade bilansiline väärtus ületab 6 mln eurot
 • • töötajate arv ettevõttes ületab 180 inimest
Audiitorkontrolli korraldamine

Meie ettevõte omab kogemust erinevates majandusharudes tegutsevatele ettevõtetele audiitorkontrollide ja inspektsioonide korraldamisel ning vastava tugiteenuse osutamisel. Meie spetsialistid viivad teiega läbi eelkonsultatsiooni, annavad esmase hinnangu ettevõtte finantsolukorrale ja raamatupidamise korrektsusele, vajadusel annavad nõu ning soovitavad muudatusi ja kohandusi finantsaruandluse korraldamise põhimõtetes, samuti viivad läbi audiitorkontrolli ja tagavad tugiteenuse kättesaadavuse kogu protsessi vältel.

TÖÖÕIGUS JA PERSONALITÖÖ

Professionaalne abi töösuhete vormistamisel ja personali haldamisel

Personali haldamine on üks olulisemaid äriprotsesse ettevõtetes, kellel on lepingulised töötajad. Antud protsessi raames reguleeritakse töösuhteid tööandja ja töötaja vahel, määratletakse nende õigused ja kohustused ning samuti tagatakse töötajate tööga seotud dokumentide ringlus ja arhiveerimine. Kõigi kehtiva tööseadusandluse nõuete järgimine on tööandja otsene ja kõige olulisem kohustus.

Personal ja töösuhted: juriidiline ja raamatupidamisalane tugi.

Me osutame kõiki teenuseid, mis on seotud töötasu arvutamisega ja töötajate haldamisega, sealhulgas:

• Töötasu arvutamine ja arvestamine;

• Puhkusetasude, lähetustasude, haigushüvitiste, preemiate, boonuste, ületundide jne arvutamine;

• Töötajate registreerimine Maksu- ja Tolliameti töötamise registris;

• Mitteresidentidest töötajate registreerimine ja vormistamine;

• Töölepingute, konfidentsiaalsuslepingute (NDA), ametijuhendite jne ettevalmistamine;

• Õigusalane nõustaminei tööõiguse valdkonnas ja abi töövaidluste lahendamisel.

Personaliarvestuse üleandmine allhankele väldib ettenägematuid raskusi ja vähendab tööseadusandluse keerukusega seotud riske, samuti tagab töötajatele tehtavate väljamaksete arvutamise ja reguleerivatele asutustele maksuaruannete esitamise operatiivsuse ja korrektsuse.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Küsige lisateavet raamatupidamisteenuste kohta või individuaalset hinnapakkumist juba täna!

Kui vajate professionaalset abi maksustamises ja Eesti ettevõtete raamatupidamise korraldamises või otsite kvaliteetset raamatupidamistuge oma ettevõttele, on meie meeskond valmis pakkuma teile teie äri unikaalsetele vajadustele vastavaid isikupärastatud teenuseid.

Teie äri on kindlates kätes

Põhjaliku raamatupidamisnõustamise ja individuaalse hinnapakkumise saamiseks võtke ühendust meie spetsialistidega. Oleme kättesaadavad telefoni, e-posti või meie veebisaidi tagasisidevormi kaudu.

Ärge jätke kasutamata võimalust optimeerida oma raamatupidamist meie abiga!

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.