RAAMATUPIDAMISTEENUSED

Pakume kompleksseid raamatupidamisteenuseid, mis on spetsiaalselt välja töötatud kaasaegsetele ettevõtjatele. Meie raamatupidajad tagavad teie ettevõtte kõigi finantsaruannete täpsuse ja vastavuse kehtivatele standarditele ja seadusnõuetele.

Teie kindel partner raamatupidamise maailmas!

Meie meeskond ühendab sügavad teadmised ja pikaajalise kogemuse, mis võimaldab pakkuda raamatupidamise teenuseid kõrgeimal tasemel. Me garanteerime mitte ainult täpsust, vaid ka individuaalset lähenemist iga teie ettevõtte aspekti käsitlemisel. Usaldage meile oma raamatupidamise ja me tagame, et kõik saab tehtud laitmatult.

Eesti Firma – Teie finantsid usaldusväärsetes kätes!

Me kasutame kõige kaasaegsemaid raamatupidamise IT-lahendusi, tagades uuendusliku lähenemise teie arvestuse pidamisel. Meie eesmärk on protsesside optimeerimine ja automatiseerimine, muutes need teie jaoks tõhusamaks ja arusaadavamaks. Usaldage meid, et teie raamatupidamise arvestus oleks alati kõrgel tasemel.

Leiame tõhusa lahenduse ka kõige keerukamas ja ebatavalisemas olukorras! Küsi pakkumist

RAAMATUPIDAMINE JA NÕUSTAMINE

Kvaliteetsed raamatupidamisteenused ja kogenud raamatupidajad

Kehtiva seadusandluse kohaselt on kõik Eestis asutatud ettevõtted kohustatud pidama arvestust raha ja tehingute üle ja õigeaegselt esitama standartiseeritud aruandeid oma majandustegevuse kohta. Meie meeskond aitab teil täita neid nõudeid ja tagab veatu raamatupidamise aruandluse koostamise.

Meie raamatupidajate ja maksunõustajate meeskond omab pikaaegset kogemust ja pakub oma klientidele usaldusväärset ja professionaalset raamatupidamisteenust. Püüame luua usaldusväärseid suhteid klientidega ja hoida kindla partneri mainet, kes alati seab kliendi huvid esikohale.

Eesti Firma – Täpsus ja usaldus igas numbris

Kas vajate kvalifitseeritud abi maksustamise või raamatupidamise küsimustes? Meie ekspertide meeskond on valmis pakkuma individuaalset nõustamist, aitama raamatupidamise ja maksunduse nüanssides ning välja töötama personaalse pakkumise teie ettevõtte tõhusaks toetamiseks.

RAAMATUPIDAMISE TEENUSED

Milliseid raamatupidamisteenuseid me pakume?

Võtame enda peale kogu vajaliku töö, mis on seotud teie ettevõtte raamatupidamisega – alates alusdokumentide kogumisest ja analüüsist kuni maksude ja finantsaruannete koostamiseni ning suhtlemiseni riigiasutustega.

Meie pakutavate raamatupidamisteenuste hulka kuuluvad muu hulgas järgmised teenused:

 • Raamatupidamis- ja maksunõustamine
 • Raamatupidamisarvestus
 • Majandusaasta aruannete koostamine
 • Maksuaruannete koostamine
 • Personalitöö ja palgaarvestus
 • Raamatupidamise taastamine
 • Kliendi huvide esindamine maksuameti ees

Raamatupidamisteenuste hind sõltub paljudest teguritest, sealhulgas ettevõtte tegevusalast ja tegevuse iseloomust, tehingute arvust ning muudest spetsiifilistest asjaoludest, mida tuleb raamatupidaja töös arvesse võtta.

Me püüdleme alati parima hinna pakkumise poole ja koostame individuaalse hinnapakkumise, mis arvestab teie ärimudeli ja konkreetsete vajadustega.

HINNAKIRI

Raamatupidamisteenuste hinnad

Allpool on toodud meie teenuste nimekiri koos kehtivate hindadega. Oleme kindlad, et leiate enda vajadustele vastava optimaalse pakkumise.

 • Teenuse liik
  Hind
 • Majandusaasta aruande esitamine (hind alates)
  150 
 • Mitte KM-kohuslase ettevõtte teenindamine (ühe kuu hind alates)
  75 
 • KM-kohuslase ettevõtte teenindamine (ühe kuu hind alates)
  150 
 • Raamatupidamis- või maksunõustamine (üks tund)
  75 
 • Kliendi huvide esindamine Maksu- ja Tolliametis (üks töötund)
  100 
 • KMKR numbri saamine
  300 
 • EORI numbri saamine
  100 

Kõik märgitud hinnad ei sisalda käibemaksu ja on illustratiivse iseloomuga. Iga kliendi jaoks töötame välja individuaalse hinnapakkumise, arvestades ettevõtte tegevusala, esmase dokumentatsiooni mahtu ja kvaliteeti ning muid olulisi tegureid.

 

MIKS VALIDA JUST MEID?

Eesti Firma OÜ — mugavus, usaldusväärsus ja uuenduslikkus raamatupidamisteenustes

Pakume kvaliteetset raamatupidamisteenust ettevõtetele erinevatest valdkondadest ja ärisektoritest. Meie teenused sobivad uuenduslikele ettevõtetele, e-kaubandusele, IT-firmadele, idufirmadele ja krüptoprojektidele. Pakume lahendusi, mis aitavad meie klientidel oma ideid tõhusalt ellu viia ja äriprojekte arendada.

 • Meiega on mugav!

  Pakkume oma klientidele võimalust tasuta kasutada e-raamatupidamissüsteemi, mille abil saab kiiresti ja mugavalt esitada arveid partneritele ning olla kursis ettevõtte viimaste finantsnäitajatega.

 • Meiega on kindel!

  Meie spetsialistid suudavad lahendada erinevaid ja kõige keerulisemaid raamatupidamisega seotud ülesandeid. Tagame maksimaalse operatiivsuse, korrektsuse ja täpsuse oma töös, samuti täieliku konfidentsiaalsuse kliendiga suheldes. Lisaks on meie töötajate professionaalne vastutus kindlustatud summas 50 000 eurot.

 • Meiega on tõhus!

  Lihtsustame raamatupidamisarvestuse protsessi ilma kvaliteedis järeleandmisi tegemata. Meie ettevõte kasutab kõige kaasaegsemaid ja arenenumaid raamatupidamisprogramme ja tehnoloogilisi lahendusi raamatupidamisarvestuse ja andmete töötlemise automatiseerimiseks.

RAAMATUPIDAMISE ARVESTUSE ALUSTAMINE

Raamatupidamisarvestuse korraldamine teie ettevõttes

Pakume professionaalset raamatupidamisteenust ja juriidilist tuge äriprojektidele, mis on oma arengu algfaasis või soovivad oma sisemisi protsesse restruktureerida.

Raamatupidamisarvestus – kust alustada?

Analüüsime eeldatavaid ärivooge, arutame võimalikke maksunduse ja raamatupidamise nüansse ning valmistame ette tõhusa siseinfrastruktuuri, et teie ettevõtte turuletulek vastaks teie ootustele.

Maksu- ja raamatupidamisnõustamine

Maksu- ja raamatupidamiskonsultatsioonide teenuste peamine eesmärk on tõsta raamatupidamis- ja maksuarvestuse tõhusust. Meie spetsialistid aitavad valida optimaalse ärimudeli ja korraldada sisemisi protsesse nii, et teie tegevus oleks arusaadav, läbipaistev ja prognoositav.

Raamatupidamisarvestuse korraldamine

Enne äritegevuse alustamist on oluline arutada kõik raamatupidamisarvestuse nüansid ja kooskõlastada tegevused, sealhulgas dokumentide esitamise vormi ja tähtaega. Ettevõttes peaksid olema välja töötatud sisereeglid arvestuse pidamiseks, mis hõlmavad registrite pidamise korda, tehingute kajastamist, dokumentide töötlemist ja säilitamist, tulu ja kulude arvestust, varude inventeerimist ning aruannete koostamist.

Algbilansi seadistamine

Enne äritegevuse alustamist peavad ettevõtted koostama algbilansi, mis kajastab ettevõtte vara, omakapitali ja kohustusi. Algne bilanss on raamatupidamisarvestuse ja ettevõtte finantsnäitajate määratlemise alus.

KMKR-numbri saamine

Käibemaksukohustuslase number või KMKR-number antakse ettevõtjale Maksu- ja Tolliametile esitatud taotluse alusel. Registreerimine on kohustuslik, kui maksustatav käive ületab aastas 40 000 eurot. Kui käive pole veel seda summat ületanud, kuid ettevõte alustab äritegevust ja KMKR-numbri saamine on ärimudeli seisukohalt põhjendatud, võib ettevõtja registreeruda käibemaksukohustuslaseks vabatahtlikult.

EORI numbri saamine

EORI number (Economic Operators Registration and Identification System) kasutatakse ettevõtjate identifitseerimiseks tolliprotseduuride läbiviimisel ja see on kohustuslik importi, eksporti või transiitvedusid teostavatele ettevõtetele. EORI numbrite väljastamist koordineerib Maksu- ja Tolliamet.

FINANTSARUANDLUS

Majandusaasta aruannete koostamine ja esitamine

Finantsaruandlus on süsteemne ja standarditud andmekogum ettevõtte finantsseisundist, tulemustest ja rahavoogudest. Finantsaruandluse esitamise eesmärk on anda riigile, äripartneritele ja avalikkusele objektiivset ja usaldusväärset teavet ettevõtte finantstulemustest.

Raamatupidamisaruandlus majandusaasta kohta

Finantsaruanded peavad olema koostatud professionaalselt ja vastama usaldusväärsuse, järjepidevuse, võrreldavuse ja objektiivsuse põhimõtetele. Meie spetsialistid pakuvad täielikku teenust raamatupidamisarvestuse, majandusaasta aruannete ja muu finantsaruandluse koostamisel, võttes arvesse teie ettevõtte äriprotsesside kõiki nüansse ja eripärasid.

Majandusaasta Aruanne

Majandusaasta aruannete koostamine ja esitamine on kohustuslik kõikidele Eestis loodud ettevõtetele. Majandusaasta aruanne esitatakse Äriregistrile kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Aruanne peab vastama kehtestatud standarditele ja sisaldama bilanssi, tegevusaruannet, kasumiaruannet ja rahavoogude aruannet.

Null-aastaaruanne

Majandustegevuse puudumine ei vabasta ettevõtet iga-aastase aruandluse esitamise kohustusest. Kui aruandeperioodil täielikult puudus majandustegevus, tuleb esitada null-aruanne.

Vahearuanded

Vahearuanne on finantsaruanne perioodi kohta, mis erineb ettevõtte majandusaastast (näiteks kuu või kvartali kohta). Seda nõuavad sageli partnerid oluliste lepingute sõlmimisel või laenude ja liisingute vormistamisel. Samuti kasutatakse seda sisemistes äriprotsessides vaheolukordade või ettevõtte hooajaliste finantsnäitajate kindlakstegemiseks.

Statistilised aruanded

Statistikaamet kogub andmeid ettevõtete tegevuse, seisundi ja finantsnäitajate kohta, et anda objektiivset teavet majanduse arengust. Uuringutes osalevad ettevõtted, kelle andmed aitavad paremini uurida teatud ühiskondlikke nähtusi. Täisuuringutes kogutakse andmeid kõikidelt sihtrühma kuuluvatelt ettevõtetelt. Andmed esitatakse Statistikaametile elektroonilise eSTAT keskkonna kaudu.

Finantsaruandluse kontroll ja korrigeerimine

Meie raamatupidajad omavad pädevust ja kogemusi ettevõtete finantsseisundi kontrollimiseks, vigade leidmiseks ja parandamiseks, andmete kajastamise metoodika kontrollimiseks aruannetes ning tulemuste võrdlemiseks äriregistrisse varem esitatud andmetega.

MAKSUARUANDLUS

Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine

Maksuaruandlus ja selle koostamine hõlmavad meetmete kompleksi standarditud deklaratsioonide täitmiseks ja esitamiseks maksuametile kindlaksmääratud tähtajaks. Nimetatud deklaratsioonid sisaldavad andmeid ettevõtte finantsnäitajate kohta teatud perioodil ning teavet riiklike maksude arvutamise ja tasumise kohta.

Aruannete esitamine Maksu- ja Tolliametile

Meie meeskonna prioriteetne ülesanne on kliendi majandustegevuse andmete kogumise ja töötlemise protsessi lihtsustamine kaasaegsete tehnoloogiate abil. Tagame maksuaruandluse õigeaegse esitamist Maksu- ja Tolliametile.

Tulumaksudeklaratsioonid (TSD)

Ettevõtted, kes maksavad füüsilistele isikutele palka või muid maksustatavaid väljamakseid, peavad deklareerima (TSD deklaratsioon) ja tasuma tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning tegema töötuskindlustuse sissemakseid ja vajadusel kohustusliku kogumispensioni makseid.

Käibemaksudeklaratsioonid (KMD)

Käibemaksukohustuslasteks registreeritud ettevõtjad peavad esitama Maksu- ja Tolliametile koondandmed (KMD deklaratsioon) ettevõtte käibe ja impordi kohta, sealhulgas null- või soodusmääraga käibe ja impordi kohta. Nad peavad samuti kinni pidama ja tasuma käibemaksu riigile. Käibemaksuaruanne tuleb esitada isegi tegevuse puudumisel aruandeperioodil (kuus).

Ühendusesisese käibe deklaratsioonid (VD)

Kui käibemaksukohustuslasest ettevõte tarnis aruandeperioodil kaupu või osutas teenuseid teiste EL riikide käibemaksukohustuslastele, tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada VD deklaratsiooni ELi sees toimunud käibe kohta.

MOSS, OSS ja IOSS deklaratsioonid

MOSS (Mini One Stop Shop), ehk käibemaksu maksustamise erikord elektrooniliste teenuste osutamisel mittemaksukohustuslastele teistest ELi riikidest võimaldab teenuseosutajal deklareerida ja maksta maksud oma riigi Maksuameti kaudu. Sarnane kord, ehk OSS (One Stop Shop) kehtib ka teistele EL-i mittemaksukohustuslastele osutavatele teenustele, kaugmüügile EL-i sees ja müügile internetipoodide kaudu. Väljaspool EL-i riike imporditud kaupade kaugmüügiks on kehtestatud samuti eriline maksustamiskord — IOSS (Import One Stop Shop).

Maksuaruandluse kontroll ja korrigeerimine

Meie spetsialistid omavad pädevust ja kogemust maksudeklaratsioonide kontrollimiseks ja eksimuste avastamiseks, mis mõjutavad maksude arvutamist. Vigade avastamisel on oluline korrigeerida aruandlust, kajastada korrektsed andmed maksudeklaratsioonides ja tasuda puudujäägid ja viivised. Operatiivne paranduste tegemine vabastab ettevõtte trahvidest ja muudest tagajärgedest.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Küsige individuaalset hinnapakkumist juba täna!

Kas vajate professionaalset abi maksunduse või raamatupidamiseküsimustes? Või otsite oma äri jaoks usaldusväärset raamatupidamisteenust? Meie meeskond pakub personaliseeritud raamatupidamisteenuseid, mis on kohandatud teie unikaalsetele vajadustele.

Optimeerige oma raamatupidamisarvestust meie abiga!

Raamatupidaja konsultatsiooni ja individuaalse hinnapakkumise saamiseks kontarteeruge meie spetsialistidega. Võite vabalt võtta meiega ühendust telefoni, e-posti teel või meie veebilehel oleva kontaktivormi kaudu.


 

FAQ | Korduma Kippuvad Küsimused

Meil on hea meel pakkuda teile professionaalset raamatupidamisteenust, mis aitab teie ettevõttel järgida kõiki regulatsioone ja tõhusalt hallata oma rahalisi ressursse.

Meie KKK jaotises leiate vastused kõige sagedamini esitatavatele küsimustele raamatupidamise ja maksuaruandluse kohta Eestis, mis aitavad teil paremini mõista protsessi ja teha põhjendatud otsuseid oma ettevõtte jaoks.

 • Kes peab pidama raamatupidamist Eestis?

  Kõik Eestis registreeritud ettevõtted on kohustatud pidama raamatupidamist ja esitama standardiseeritud aruandeid riigiasutustele.

 • Mida hõlmab raamatupidamisteenus Eesti ettevõtetele?

  Raamatupidamisteenus hõlmab kõigi finantstehingute arvestust, maksude ja finantsaruannete koostamist ja esitamist, palgaarvestust ja suhtlemist maksuametiga.

 • Kas on vaja esitada majandusaasta aruandeid?

  Majandusaasta aruanne tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Võimalik on ka vahearuannete esitamine nõudmisel.

 • Milliseid dokumente on vaja raamatupidamise pidamiseks?

  Peamised dokumendid on arved, pangaväljavõtted, lepingud, tehtud tööde aktid ja muud esmasdokumendid, mis tõendavad majandustehinguid.

 • Mis on null-aastaaruanne ja millal see esitatakse?

  Null-aastaaruanne esitatakse juhul, kui aruandeperioodil ei toimunud majandustegevust. See on kohustuslik kõikidele registreeritud ettevõtetele.

 • Millal on ettevõte kohustatud registreeruma käibemaksukohustuslaseks (KM)?

  Registreerimine on kohustuslik, kui ettevõtte maksustatav käive ületab majandusaasta jooksul 40 000 eurot. Võimalik on ka vabatahtlik registreerimine enne selle piirmäära saavutamist.

 • Kuidas toimub KM numbri registreerimine Eestis?

  Registreerimiseks tuleb esitada avaldus Maksu- ja Tolliametile, esitada ettevõtte tegevust tõendavad dokumendid ja läbida kontrolliprotseduur.

 • Mis on EORI number ja kellele see on vajalik?

  EORI number on vajalik ettevõtjate identifitseerimiseks tolliprotseduuride läbiviimisel ja see on kohustuslik importi, eksporti või transiitvedusid teostavatele ettevõtetele.

 • Milliseid KM aruandeid tuleb esitada?

  Ettevõtted peavad igakuiselt esitama käibemaksudeklaratsiooni (KMD deklaratsioon) ja VD deklaratsiooni tehingute kohta teiste EL riikide partneritega.

 • Mis on MOSS, OSS ja IOSS deklaratsioonid?

  Need on erilised maksustamise korrad ettevõtetele, kes osutavad elektroonilisi teenuseid, müüvad kaupu kaugmüügi teel või impordivad kaupu väljaspoolt ELi. Need võimaldavad deklareerida ja maksta käibemaksu oma riigis.

 • Kuidas toimub aastaaruande esitamine?

  Aastaaruanne esitatakse äriregistrile ja see peab sisaldama bilanssi, tegevusaruannet, kasumiaruannet ja rahavoogude aruannet.

 • Mis on vahearuanne ja millal seda on vaja?

  Vahearuanne on aruanne perioodi kohta, mis erineb majandusaastast (kuu või kvartal). See on vajalik ettevõtte sisemisteks vajadusteks või suurte tehingute sõlmimisel.

 • Milline on algbilansi koostamise protsess?

  Algne bilanss koostatakse enne ettevõtte aktiivse tegevuse alustamist ja see kajastab ettevõtte vara, kohustusi ja omakapitali tegevuse alustamise hetkel.

 • Milliseid teenuseid hõlmab maksualane ja raamatupidamisnõustamine?

  Nõustamine hõlmab maksukohustuste optimeerimist, ärimudeli valikut, sisemiste protsesside korraldamist ja abi raamatupidamisprotseduuride mõistmisel.

 • Mida on vaja statistiliste aruannete koostamiseks?

  Statistiliste aruannete esitamiseks peavad ettevõtted esitama oma tegevuse andmed Statistikaametile, kasutades eSTAT süsteemi.

 • Kuidas taastada ettevõtte raamatupidamine?

  Raamatupidamise taastamine hõlmab kõigi puuduvate dokumentide ja andmete kogumist ja töötlemist, vajalike aruannete koostamist ja esitamist ning vigade parandamist arvestuses.

 • Milliseid palgaarvestusteenuseid te pakute?

  Me tegeleme palgaarvestuse, maksude ja sotsiaalmaksude arvestusega, maksedokumentide ja töötajate ning maksuhalduri aruannete koostamisega.

 • Kas me saame esindada klienti maksuameti ees?

  Esindamine hõlmab suhtlemist maksuametiga, nende päringutele vastamist, maksualaste vaidluste lahendamist ja maksuküsimuste nõustamist.

 • Kuidas määratakse raamatupidamisteenuste maksumus?

  Maksumus sõltub ettevõtte tegevusalast, tehingute mahust, arvestuse keerukusest ja kliendi erivajadustest. Pakume individuaalseid hinnapakkumisi.

 • Millised on e-raamatupidamissüsteemi kasutamise eelised?

  E-raamatupidamissüsteem võimaldab kiiresti esitada arveid, kontrollida finantsnäitajaid ja lihtsustada raamatupidamisprotsessi, mis on eriti mugav meie klientidele.

 • Milliseid makse peavad Eesti ettevõtted tasuma?

  Peamised maksud hõlmavad tulumaksu, käibemaksu (KM), tulumaksu, sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseid ning pensionimakseid.

 • Kuidas valida optimaalne ärimudel maksustamise jaoks?

  Optimaalse mudeli saab valida eeldatava tulu, kulude, tegevusalade ja ettevõtte struktuuri analüüsi põhjal. Pakume maksualast nõustamist, et aidata selles küsimuses.

 • Millised maksusoodustused on Eestis ettevõtetele saadaval?

  Eesti pakub erinevaid soodustusi, sealhulgas kasumi maksuvabastust, mis reinvesteeritakse ettevõtte arengusse, ja lihtsustatud tingimusi alustavatele ja innovaatilistele ettevõtetele.

 • Kuidas minimeerida ettevõtte maksukohustusi?

  Aitame optimeerida maksukohustusi seaduslike meetoditega, nagu kulude planeerimine, õige maksusüsteemi valik ja saadaolevate maksusoodustuste kasutamine.

 • Millised on rahvusvaheliste ettevõtete arvestuse eripärad Eestis?

  Rahvusvahelised ettevõtted peavad arvestama valuutatehingute, siirdehindade ja maksukohustustega erinevates jurisdiktsioonides. Aitame nende nüansside arvestamisel.

 • Milliseid raamatupidamisprogramme ja tehnoloogiaid te kasutate?

  Kasutame kaasaegseid raamatupidamisprogramme, nagu Merit Aktiva, mis on kohandatud Eesti seadusandlusele, võimaldades tõhusalt automatiseerida arvestust ja aruandlust.

 • Kuidas toimub e-raamatupidamissüsteemi integreerimine teie arvestussüsteemiga?

  Pakume tasuta ühendust e-raamatupidamissüsteemiga, mis integreerub meie arvestussüsteemidega, tagades andmete sünkroniseerimise ja hõlbustades juurdepääsu finantsaruannetele.

 • Mida hõlmab raamatupidamise taastamisteenus?

  Raamatupidamise taastamine hõlmab kõigi puuduvate andmete analüüsi ja kogumist, vigade kontrollimist ja parandamist ning puuduvate perioodide aruandluse koostamist.

 • Kuidas toimub palgaarvestuse pidamine ja arvestus?

  Tagame palgaarvestuse täieliku tsükli, sealhulgas kõigi maksude ja tasude arvestuse, maksedokumentide ja aruannete koostamise ning suhtlemise maksuametiga.

 • Kuidas valmistada ettevõtet ette auditiks?

  Aitame valmistuda auditiks, viies läbi eelkontrolli aruandluses, valmistades ette vajalikud dokumendid ja andmed ning pakkudes toetust auditi käigus.

 • Milliseid teenuseid te pakute krüptoprojektidele?

  Spetsialiseerume krüptovaluutatehingute arvestusele ja maksustamisele, nõustame regulatiivsete nõuete osas ja aitame optimeerida maksukohustusi krüptoprojektide jaoks.

 • Millised on peamised sammud raamatupidamise korraldamiseks uues ettevõttes?

  Aitame ettevõtte registreerimisel, sise-eeskirjade väljatöötamisel, aruandlussüsteemide seadistamisel ja personali koolitamisel raamatupidamise põhiaspektide kohta.

 • Kuidas toimub suhtlemine maksuametiga Eestis?

  Esindame klientide huve maksuametis, aitame vajalike aruannete esitamisel, vastame päringutele ja lahendame võimalikud vaidlused.

 • Kuidas tagate klientide andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse?

  Kasutame kaasaegseid andmekaitsesüsteeme, teabe krüpteerimist ja järgime kõiki konfidentsiaalsust käsitlevaid õigusakte. Meie professionaalne vastutus on kindlustatud.

 • Millised on koostöö eelised teie ettevõttega?

  Pakume individuaalset lähenemist, kõrgetasemelist spetsialistide kvalifikatsiooni, kaasaegseid arvestustehnoloogiaid ja täielikku teenuste valikut, mis teeb meist usaldusväärse partneri raamatupidamise ja maksustamise valdkonnas Eestis.

Loodame, et meie KKK jaotis aitas teil selgitada peamisi küsimusi, mis on seotud raamatupidamise ja maksuaruandlusega Eestis. Meie ekspertide meeskond on alati valmis pakkuma teile individuaalset konsultatsiooni ja aitama lahendada kõiki raamatupidamise ja maksustamisega seotud ülesandeid.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.