Virtuaalvääringute tegevusluba Tšehhis

Tšehhi Vabariik on tänasel päeval krüptoäri ja finantstehnoloogia idufirmade suhtes üks soosivamaid jurisdiktsioone.

Pakume võimalust hankida endale Tšehhis krüptovaluutadega töötamise luba kõige lühema tähtaja jooksul.

Meie ekspertide meeskond on juba rohkem kui viie aasta jooksul keskendunud plokiahelaprojektide alasele nõustamisele. Pakume oma klientidele ettevõtte registreerimise ja Tšehhi krüptoloa saamise teenuseid ning abi arvelduskontode avamisel, raamatupidamisteenuseid, finants- ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alast nõustamist ja muud.

Võtke meiega ühendust ning saate Tšehhis krüptoraha loa juba 3−4 nädala pärast! Küsi pakkumist

KRÜPTORAHAGA TEGELEMISE LUBA TŠEHHIS

Krüptorahadega töötamise loa saamine Tšehhi Vabariigis

Pakume võimalust saada Tšehhis krüptorahadega tegelemise luba − poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem (ingl k provision of services related to a virtual asset), millest saab kindlasti tõhus töövahend teie krüptoäri arendamisel ning mis viib teie plokiahela idufirma Euroopa Liidu turule.

 • Järelevalveorgan:
  • Finanční analytický úřad (ingl k Financial Analytical Office) ehk FAU
 • Järelevalveorgan:
  • Registr Živnostenského podnikání (ingl k Trade Licensing Register) ehk TLR
 • Õigusaktid:
  • Tšehhi Vabariigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/849 (neljas rahapesuvastane direktiiv)
  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/843 (viies rahapesuvastane direktiiv)

Meie meeskond on olnud spetsialiseerunud krüptovaluutaprojektide alasele nõustamisele juba üle viie aasta. Oleme oma aktiivse tegevuse aastate jooksul omandanud laialdase kogemuste ja teadmiste pagasi finants- ja plokiahelatehnoloogiate valdkonnas, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alal ning finants- ja investeerimistegevuse õigusliku reguleerimise valdkonnas. Alates aastast 2017 oleme aidanud rohkem kui 300 oma kliendil nende plokiahela idufirma litsentseerida ja õiguslikult jõustada.

TŠEHHI KRÜPTORAHAJURISDIKTSIOONI EELISED

Tšehhi Vabariik on juba ammu ennast tõestanud kui üks finantstehnoloogiatööstuse ja innovaatiliste finantslahenduste keskus. Sel jurisdiktsioonil on hulgaliselt eeliseid, alates selgest ja läbipaistvast maksusüsteemist ja lõpetades oma geograafilise asendiga otse Euroopa keskpunktis.

Seega eristub ettevõtte registreerimine ja krüptoraha loa saamine Tšehhis teistest sarnastest võimalustest teistes jurisdiktsioonides märgatavalt järgmiste asjaolude poolest:

 • Hankige krüptoraha luba Tšehhis lühima tähtaja jooksul

  Ettevõtte registreerimise ja krüptoraha loa saamise protsess võtab keskmiselt aega 3−4 nädalat ning kogu menetluse saab läbi viia kaugmeetodil, ilma isiklikult kohale ilmumata.

 • Lihtsad ja läbipaistvad nõuded

  Krüptoraha ettevõtte loomiseks Tšehhi Vabariigis ei ole tarvis teha omakapitali sissemakset ning piisab vaid ühest asutajast ja tegevjuhist, kelleks võib olla ka mis tahes välisriigi resident.

 • Laialdased võimalused

  Tšehhi krüptorahaga tegelemise loa olemasolu võimaldab selle omanikul osutada oma klientidele järgmisi teenuseid:

  • krüptovaluuta vahetamine usaldusraha vastu (crypto vs fiat exchange)
  • usaldusraha vahetamine krüptovaluuta vastu (fiat vs crypto exchange)
  • krüptovaluuta vahetamine krüptovaluuta vastu (crypto vs crypto exchange)
  • krüptorahakoti teenuse pakkumine (custodian crypto wallet service)
  • kliendi krüptovaluuta hoiustamise teenused (crypto storage service)
  • krüptoraha ülekannete teostamine (crypto transfer service)
  • täisfunktsionaalne krüptovaluuta börs (full-featured cryptocurrency exchange)

Meie spetsialistid viivad teiega läbi põhjaliku eelkonsultatsiooni, kus käsitletakse ettevõtte registreerimise ja krüptorahaga tegelemise loa hankimise protsessi, ning soovitavad mitmesuguseid nüansse seoses teie ettevõtte edasise tegevusega.

KRÜPTORAHAGA TEGELEMISE LOA TAOTLEMISE ETAPID TŠEHHIS

Meie ettevõte pakub terviklikku teenustepaketti, mis on vajalik krüptovaluutaga tegelemise litsentseerimise menetluse edukaks lõpuleviimiseks Tšehhi Vabariigis ning edasisteks sammudeks taristu loomisel, mis on vajalik korrektseks tegevuse arendamiseks. Krüptoloa hankimise menetluse võib jagada järgmisteks etappideks:

 • Ettevõtte registreerimine

  Esimeseks sammuks Tšehhi krüptoloa hankimise teel on juriidilise isiku asutamine Tšehhis, mida on võimalik teha nii isiklikult kohale tulles kui ka kaugmeetodil volikirja alusel.

  • Kõige levinum ja mugavam õiguslik vorm ettevõtte loomiseks Tšehhis on S.R.O. (tšehhi k Společnost s Ručením Omezeným) mis on LLC analoog (ingl k Limited Liability Company).
  • Osakapitali suuruse miinimumnõudeks on 1 Tšehhi kroon (CZK), mille võib sisse maksta sularahakassasse.
  • Ettevõtte osanikeks ja tegevjuhtideks võivad olla ka välisriikide residendid.
  • Ettevõtte osanikuks ja tegevjuhiks võib olla ka üks ja seesama isik.
 • Tegevuse registreerimine

  Pärast ettevõtte registreerimist tuleb teavitada Tšehhi Vabariigi riigiasutusi oma kavatsusest hakata osutama krüptovaluuta vahetuse või hoiustamisega seotud teenuseid, milleks tuleb esitada vastav avaldus ärilubade registrile.

 • Järelevalveorgani teavitamine

  Enne tegevuse alustamist on krüptoettevõte kohustatud määrama kontaktisiku kiireks sidepidamiseks järelevalveorganiga ning rahapesu tõkestamise spetsialisti (MLRO), kelle ülesandeks on teavitada järelevalveorganit mis tahes kahtlastest või ebastandardsetest tehingutest. Tšehhi Finantsanalüüsi Ametit (FAU) tuleb teavitada kontaktisiku ja rahapesu tõkestamise spetsialisti määramisest kirjalikult ning samuti tuleb esitada nende kontaktandmed. Kontaktisikuks ja rahapesu tõkestamise spetsialistiks võib olla ka üks ja seesama isik, kes võib olla ka välisriigi resident.

 • Taristu ettevalmistamine

  Krüptoäri korrektseks toimimiseks ja krüptovaluuta vahetusega seotud teenuste häirevabaks osutamiseks on vaja ette valmistada ja häälestada vastav taristu: avada arvelduskonto pangas või maksesüsteemis (SWIFT, SEPA), luua ettevõtte konto krüptovaluuta börsil, seadistada tehingute ja ülekannete automaatarvestus ning tagada kliendiandmete ja nende poolt teostatud tehingute teabe kogumine ja turvaline säilitamine.

 • Tegevuse alustamine

  Kui kõik eespool loetletud etapid on läbitud, on krüptovaluuta projekt valmis aktiivse majandustegevuse alustamiseks ning oma klientide teenindamiseks vastavalt kõigile Tšehhi Vabariigi õigusaktide nõuetele.

Meie konsultandid ja juristid pakuvad teile kõigis eespool nimetatud etappides igakülgset ja kompleksset nõustamist, valmistavad teie krüptoraha idufirma ette krüptorahaga tegelemise loa saamiseks ning nõustavad teid edaspidi kogu menetluse vältel.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Pakume teile kompleksset nõustamist Tšehhis ettevõtte registreerimisel ja krüptorahaga tegelemise loa hankimisel, mis võimaldab teie krüptoraha idufirmal osutada oma klientidele erinevate krüptovaluutade vahetuse teenuseid, tegutsedes Euroopa Liidu õigusruumis.

Põhjaliku konsultatsiooni saamiseks Tšehhis krüptorahaga tegelemise loa hankimise küsimuses ja isikliku hinnapakkumise saamiseks võtke palun ühendust meie spetsialistidega telefoni või e-kirja teel või jätke oma päring meie veebisaidile.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.