Virtuaalvääringute tegevusluba Tšehhis

Tšehhi Vabariik on tänasel päeval krüptoäri ja finantstehnoloogia idufirmade suhtes üks soosivamaid jurisdiktsioone.

Pakume võimalust hankida endale Tšehhis krüptovaluutadega töötamise luba kõige lühema tähtaja jooksul.

Meie ekspertide meeskond on juba rohkem kui viie aasta jooksul keskendunud plokiahelaprojektide alasele nõustamisele. Pakume oma klientidele ettevõtte registreerimise ja Tšehhi krüptoloa saamise teenuseid ning abi arvelduskontode avamisel, raamatupidamisteenuseid, finants- ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alast nõustamist ja muud.

Meie abiga on teie Tšehhi virtuaalvääringute tegevusluba on 3−4 nädala pärast juba käes! Küsi pakkumist

KRÜPTORAHAGA TEGELEMISE LUBA TŠEHHIS

Krüptorahadega töötamise loa saamine Tšehhi Vabariigis

Pakume võimalust saada Tšehhis krüptorahadega tegelemise luba − poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem (ingl k provision of services related to a virtual asset), millest saab kindlasti tõhus töövahend teie krüptoäri arendamisel ning mis viib teie plokiahela idufirma Euroopa Liidu turule.

 • Järelevalveorgan:
  • Finanční analytický úřad (ingl k Financial Analytical Office) ehk FAU
 • Järelevalveorgan:
  • Registr Živnostenského podnikání (ingl k Trade Licensing Register) ehk TLR
 • Õigusaktid:
  • Tšehhi Vabariigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/849 (neljas rahapesuvastane direktiiv)
  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/843 (viies rahapesuvastane direktiiv)

Meie meeskond on olnud spetsialiseerunud krüptovaluutaprojektide alasele nõustamisele juba üle viie aasta. Oleme oma aktiivse tegevuse aastate jooksul omandanud laialdase kogemuste ja teadmiste pagasi finants- ja plokiahelatehnoloogiate valdkonnas, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alal ning finants- ja investeerimistegevuse õigusliku reguleerimise valdkonnas. Alates aastast 2017 oleme aidanud rohkem kui 300 oma kliendil nende plokiahela idufirma litsentseerida ja õiguslikult jõustada.

TŠEHHI KRÜPTORAHAJURISDIKTSIOONI EELISED

Tšehhi Vabariik on juba ammu ennast tõestanud kui üks finantstehnoloogiatööstuse ja innovaatiliste finantslahenduste keskus. Sel jurisdiktsioonil on hulgaliselt eeliseid, alates selgest ja läbipaistvast maksusüsteemist ja lõpetades oma geograafilise asendiga otse Euroopa keskpunktis.

Seega eristub ettevõtte registreerimine ja krüptoraha loa saamine Tšehhis teistest sarnastest võimalustest teistes jurisdiktsioonides märgatavalt järgmiste asjaolude poolest:

 • Hankige krüptoraha luba Tšehhis lühima tähtaja jooksul

  Ettevõtte registreerimise ja krüptoraha loa saamise protsess võtab keskmiselt aega 3−4 nädalat ning kogu menetluse saab läbi viia kaugmeetodil, ilma isiklikult kohale ilmumata.

 • Lihtsad ja läbipaistvad nõuded

  Krüptoraha ettevõtte loomiseks Tšehhi Vabariigis ei ole tarvis teha omakapitali sissemakset ning piisab vaid ühest asutajast ja tegevjuhist, kelleks võib olla ka mis tahes välisriigi resident.

 • Laialdased võimalused

  Tšehhi krüptorahaga tegelemise loa olemasolu võimaldab selle omanikul osutada oma klientidele järgmisi teenuseid:

  • krüptovaluuta vahetamine usaldusraha vastu (crypto vs fiat exchange)
  • usaldusraha vahetamine krüptovaluuta vastu (fiat vs crypto exchange)
  • krüptovaluuta vahetamine krüptovaluuta vastu (crypto vs crypto exchange)
  • krüptorahakoti teenuse pakkumine (custodian crypto wallet service)
  • kliendi krüptovaluuta hoiustamise teenused (crypto storage service)
  • krüptoraha ülekannete teostamine (crypto transfer service)
  • täisfunktsionaalne krüptovaluuta börs (full-featured cryptocurrency exchange)

Meie spetsialistid viivad teiega läbi põhjaliku eelkonsultatsiooni, kus käsitletakse ettevõtte registreerimise ja krüptorahaga tegelemise loa hankimise protsessi, ning soovitavad mitmesuguseid nüansse seoses teie ettevõtte edasise tegevusega.

KRÜPTORAHAGA TEGELEMISE LOA TAOTLEMISE ETAPID TŠEHHIS

Meie ettevõte pakub terviklikku teenustepaketti, mis on vajalik krüptovaluutaga tegelemise litsentseerimise menetluse edukaks lõpuleviimiseks Tšehhi Vabariigis ning edasisteks sammudeks taristu loomisel, mis on vajalik korrektseks tegevuse arendamiseks. Krüptoloa hankimise menetluse võib jagada järgmisteks etappideks:

 • Ettevõtte registreerimine

  Esimeseks sammuks Tšehhi krüptoloa hankimise teel on juriidilise isiku asutamine Tšehhis, mida on võimalik teha nii isiklikult kohale tulles kui ka kaugmeetodil volikirja alusel.

  • Kõige levinum ja mugavam õiguslik vorm ettevõtte loomiseks Tšehhis on S.R.O. (tšehhi k Společnost s Ručením Omezeným) mis on LLC analoog (ingl k Limited Liability Company).
  • Osakapitali suuruse miinimumnõudeks on 1 Tšehhi kroon (CZK), mille võib sisse maksta sularahakassasse.
  • Ettevõtte osanikeks ja tegevjuhtideks võivad olla ka välisriikide residendid.
  • Ettevõtte osanikuks ja tegevjuhiks võib olla ka üks ja seesama isik.
 • Tegevuse registreerimine

  Pärast ettevõtte registreerimist tuleb teavitada Tšehhi Vabariigi riigiasutusi oma kavatsusest hakata osutama krüptovaluuta vahetuse või hoiustamisega seotud teenuseid, milleks tuleb esitada vastav avaldus ärilubade registrile.

 • Järelevalveorgani teavitamine

  Enne tegevuse alustamist on krüptoettevõte kohustatud määrama kontaktisiku kiireks sidepidamiseks järelevalveorganiga ning rahapesu tõkestamise spetsialisti (MLRO), kelle ülesandeks on teavitada järelevalveorganit mis tahes kahtlastest või ebastandardsetest tehingutest. Tšehhi Finantsanalüüsi Ametit (FAU) tuleb teavitada kontaktisiku ja rahapesu tõkestamise spetsialisti määramisest kirjalikult ning samuti tuleb esitada nende kontaktandmed. Kontaktisikuks ja rahapesu tõkestamise spetsialistiks võib olla ka üks ja seesama isik, kes võib olla ka välisriigi resident.

 • Taristu ettevalmistamine

  Krüptoäri korrektseks toimimiseks ja krüptovaluuta vahetusega seotud teenuste häirevabaks osutamiseks on vaja ette valmistada ja häälestada vastav taristu: avada arvelduskonto pangas või maksesüsteemis (SWIFT, SEPA), luua ettevõtte konto krüptovaluuta börsil, seadistada tehingute ja ülekannete automaatarvestus ning tagada kliendiandmete ja nende poolt teostatud tehingute teabe kogumine ja turvaline säilitamine.

 • Tegevuse alustamine

  Kui kõik eespool loetletud etapid on läbitud, on krüptovaluuta projekt valmis aktiivse majandustegevuse alustamiseks ning oma klientide teenindamiseks vastavalt kõigile Tšehhi Vabariigi õigusaktide nõuetele.

Meie konsultandid ja juristid pakuvad teile kõigis eespool nimetatud etappides igakülgset ja kompleksset nõustamist, valmistavad teie krüptoraha idufirma ette krüptorahaga tegelemise loa saamiseks ning nõustavad teid edaspidi kogu menetluse vältel.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Pakume teile kompleksset nõustamist Tšehhis ettevõtte registreerimisel ja krüptorahaga tegelemise loa hankimisel, mis võimaldab teie krüptoraha idufirmal osutada oma klientidele erinevate krüptovaluutade vahetuse teenuseid, tegutsedes Euroopa Liidu õigusruumis.

Põhjaliku konsultatsiooni saamiseks Tšehhis krüptorahaga tegelemise loa hankimise küsimuses ja isikliku hinnapakkumise saamiseks võtke palun ühendust meie spetsialistidega telefoni või e-kirja teel või jätke oma päring meie veebisaidile.

Virtuaalvääringute tegevusluba Tšehhi Vabariigis | KKK

Altpoolt leiate loetelu korduma kippuvatest küsimustest Tšehhi Vabariigis krüptoraha vahetamise tegevusloa saamise teemal, millega meie konsultandid oma töös kokku puutuvad. Võib-olla on selle materjaliga tutvumine teile asjakohane.

 • Mis on virtuaalvääringute tegevusluba?

  Virtuaalvääringute tegevusluba ehk krüptolitsents on ametlik luba (tegevuse registreerimine), mille on väljastanud Tšehhi Vabariigi riigiasutused krüptovaluutade, nende vahetamise ja hoidmisega seotud tegevuste läbiviimiseks.

 • Kuidas tähistatakse krüptolitsentsi Tšehhi Vabariigis?

  Tšehhi Vabariigis kasutatakse virtuaalvääringute tegevusloa tähistamiseks terminit “poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem”, mis vastab ingliskeelsele terminile “virtual asset service provider” või lühendatult VASP.

 • Milline asutus väljastab krüptotegevuseks Tšehhi Vabariigis lube?

  Tšehhi Vabariigis tuleb krüptoettevõtete tegevus registreerida Živnostenský rejstříkis (Kaubanduslitsentside register).

 • Mis tähtajaks väljastatakse krüptovaluutadega töötamise luba Tšehhis?

  Krüptovaluutade ja virtuaalsete varadega töötamise litsents (nende vahetamine, hoiustamine, ülekandmine jne) väljastatakse Tšehhis tähtajatult.

 • Milline organ kontrollib Tšehhis virtuaalvääringutega tegeleva ettevõtete tegevust?

  Tšehhi virtuaalvääringutega seotud teenuste osutamisega tegeleva ettevõtete tegevust jälgib ja teostab järelevalvet Financial Analytical Office (FAU). Peamine punkt, millele FAU erilist tähelepanu pöörab, on võitlus rahapesu ja terrorismi rahastamisega AML/CFT.

 • Kes peab saama Tšehhi Vabariigis krüptolitsentsi?

  Virtuaalvääringute tegevusluba on vajalik ettevõtetele, kes pakuvad järgmisi teenuseid: (1) krüptovaluutade vahetamine fiat-valuutade vastu ja vastupidi, (2) mõne krüptovaluuta vahetamine teiste krüptovaluutade vastu, (3) krüptovaluutade hoiustamine ja krüptovaluuta rahakottide haldamine, (4) ICO (Initial Coin Offerings) läbiviimine ning (5) krüptobörsid ja kauplemisplatvormid.

 • Kui kaua võtab aega Tšehhi Vabariigis virtuaalvääringute tegevusloa saamine?

  Ettevõtte registreerimise ja krüpto tegevusloa saamise protsess kestab Tšehhis tavaliselt 2-3 nädalat.

 • Millised on nõuded Tšehhi krüptoettevõtete osakapitalile?

  Tšehhi Vabariigis ei ole krüptoettevõtetele ja VASP-dele kehtestatud eraldi nõudeid põhikapitalile ja omavahenditele. Tšehhi ettevõtete minimaalne aktsiakapital on 1 (üks) CZK.

 • Milliseid dokumente on vaja Tšehhi Vabariigis krüptolitsentsi saamiseks?

  Oma Tšehhi krüptovaluutaga seotud tegevuste ettevõtte registreerimise taotlemiseks vajate kõigi osalejate (direktorite, asutajate, UBOde) karistusregistri puudumise tõendit. Samuti on vaja välja töötada rahapesuvastase võitluse poliitika, mis kirjeldab üksikasjalikult kõiki ettevõttes läbiviidavaid protsesse ja protseduure, et järgida rahvusvahelisi rahapesu / CFT standardeid.

 • Kas krüptoettevõtte jaoks on Tšehhis vajalik reaalne kohalolek (kontor, töötajad)?

  Ei, Tšehhi krüptoettevõte ei nõua virtuaalvääringute tegevusloa taotlemiseks ja edaspidiseks tegevuseks kohalikku kontorit ega kohalikke töötajaid.

 • Kas välisriigi kodanikud võivad olla ettevõttes võtmepositsioonidel?

  Jah, Tšehhi krüptoettevõttes võivad vabalt hõivata kõik võtmeametid ja -positsioonid (asutaja, direktor, MLRO) välisriikide kodanikud. Tšehhi Vabariigi elanike kohalolek struktuuris ei ole nõutav.

 • Milliste maksudega maksustatakse krüptoettevõtete tegevust Tšehhis?

  Kõik Tšehhi ettevõtted on kohustatud tasuma ettevõtte tulumaksu, mis on 19%. Mis puudutab krüptoraha ja virtuaalvaraga tehtavate tehingute maksustamist, siis kehtiva regulatsiooni järgi on sellised tehingud sisuliselt võrdväärsed finantstehingutega ega kuulu käibemaksuga maksustamisele.

 • Kas ma pean kliente tuvastama?

  Jah, seaduse järgi on teil kohustus tuvastada oma kliendid ja selgitada, kas tegemist on poliitiliselt mõjutatud isikutega, samuti kontrollima oma kliente sanktsioonide nimekirja järgi. Anonüümsetele kasutajatele teenuste osutamine on seadusega keelatud.

 • Kas ma saan pakkuda virtuaalvääringutega seotud teenuseid teiste EL-i riikide elanikele?

  Jah, Tšehhi krüptoettevõttel on piiranguteta õigus kaasata kliente teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest, järgides samal ajal juriidilisi kohustusi klientide tuvastamisel ja AML / KYC meetmed.

 • Kas ma saan pakkuda krüptovaluuta vahetusteenuseid klientidele väljaspool ELi?

  Jah, see on võimalik. Samas on lisaks tavapärastele AML/KYC andmekaitse protseduuridele nõutav kliendi isiku tuvastamine isiklikult või elektrooniliste isikutuvastusvahendite kasutamine, mis vastab Euroopa Parlamendi (EL) ja nõukogu määruses Nõukogu 910/2014 (eIDAS) kirjeldatud standarditele.

 • Millised kohustused on krüptovaluutaga tegeleval ettevõttel järelevalveasutuste ees?

  Iga Tšehhi Vabariigis registreeritud krüptoettevõte või krüptobörs on kohustatud teavitama regulaatorit kõigist kahtlastest ja mittestandardsetest tehingutest, esitades finantsanalüütilisele üksusele (FAU) teated spetsiaalse elektroonilise keskkonna kaudu.

 • Kust saab vaadata ettevõtte andmeid ja kontrollida, kas sellel on litsents?

  Kõik Tšehhi ettevõtete ja nende esindajate (osanikud ja direktorid) andmed, samuti teave krüptovaluutade ja virtuaalvääringute vahetamise või säilitamise teenuste osutamiseks vajaliku registreerimise kättesaadavuse kohta on saadaval Kauplemislubade portaalis (Licensed Trade Portal).

 • Kas ma saan avada oma ettevõttele arvelduskonto väljaspool Tšehhi Vabariiki?

  Jah, saate avada arvelduskonto välisriigi pangas või makseasutuses.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.