Ettevõtte asutamine Eestis e-Residentidele

Eesti on esimene riik maailmas, kes pakub välisriikide kodanikele e-residentsust. E-residendi staatus annab selle omanikule elektroonilise digitaalse identiteedi ja digitaalse isikutunnistuse ning võimaluse kasutada kõikidele EL-i reeglitele ja standarditele vastavat digiallkirja.

E-residendi staatus võimaldab kasutada enamikku Eesti e-riigi teenuseid, millest kõige olulisem on ettevõtte veebipõhise registreerimise võimalus ja äritegevuse edasine kaugeteel juhtimine ilma ühegi kindla asukohaga sidumata.

Kui te olete “digital nomad”, vabakutseline, IT-spetsialist, idufirma või krüptoprojekti juht või tegelete e-kaubandusega, siis on e-residentsuse kontseptsioon ja firma asutamine Eestis kõige tõhusamad vahendid oma eesmärkide saavutamiseks ning oluline samm teie äriprojekti edenemise ja rahvusvahelisele turule sisenemise suunas.

Me aitame teil saada e-residendi digi-ID-kaardi ja registreerida ettevõtte Eestis ükskõik millisest maakera punktist.

Me tagame usaldusväärsuse, operatiivsuse ja professionaalse lähenemise. Meie konsultantidel, juristidel ja raamatupidajatel on aastatepikkune töökogemus ning pädevus ka kõige keerulisemate probleemide lahendamiseks. Võtke meiega ühendust, et saada nõu e-residendi staatuse saamiseks ja firma registreerimiseks Eestis.

Firma asutamine Eestis e-Residency abil| Hind alates 365 € Küsi pakkumist

Ettevõtte registreerimine Eestis interneti teel

Firma asutamine Eestis e-residendi digi-ID-kaardi abil

Eesti annab e-residendi digi-ID-kaardi saanud välisriikide kodanikele võimaluse kasutada kohalike elanikega võrdsetel alustel e-riigi teenuseid, sealhulgas registreerida ettevõtteid internetis ja juhtida oma äri kaugteel äriregistri elektroonilise keskkonna abil.

Meie riik kuulub soodsaima ärikliima ja majandusvabaduse tasemega riikide nimekirja tippu. Ettevõtte registreerimine Eestis võib olla parim lahendus teie projekti viimiseks rahvusvahelisele turule või olemasoleva ettevõtte ümberstruktureerimiseks. Eestis ettevõtte asutamise peamised eelised on järgmised:

 • Ettevõtte jaotamata kasumit ei maksustata (ettevõtte tulumaksumäär on 0%)
 • Ettevõtte kiire ja lihtne registreerimine internetis ühe päevaga
 • Ettevõtte registreerimisel võib jätta põhikirjakapitali summa tasumata
 • Ettevõtte osanikud ja direktorid võivad olla 100% Eesti mitteresidendid
 • Võimalus juhtida ettevõtet kaugeteel ükskõik millisest maakera punktist
 • EESTI FIRMA | MEIST

  Me oleme professionaalsetest konsultantidest, juristidest ja raamatupidajatest koosnev kokkuhoidev meeskond, kes on spetsialiseerunud äri- ja finantsõigusele, samuti Eesti territooriumil tegutsevatele ettevõtetele tugiteenuste osutamisele õiguse ja raamatupidamise valdkonnas.

  Eesti Firma on litsentsitud tegevusloaga ettevõtteregistri pidaja, kellel on õigus osutada Eesti territooriumil juriidilise aadressi ja kontaktisiku teenuseid. Meie ettevõttel on rahapesu andmebüroo (Financial Intelligence Unit, FIU) poolt väljastatud usaldusfondidele ja äriühingutele teenuste osutaja (provider of trust and company services) riiklik litsents nr FIU000144.

  Me tagame igale kliendile laitmatu kvaliteedi, efektiivsuse ning vastutustundliku ja professionaalse lähenemise. Eesti ettevõtted – see on meie profiil!

  E-RESIDENDI STAATUS EESTIS | VÕIMALUSED

  2014. aastal käivitatud e-residentsuse programm annab välisriikide kodanikele võimaluse pääseda ligi ja kasutada aktiivselt Eesti riigi elektroonilisi teenuseid kohalike elanikega võrdsetel alustel. Eestis on väga arenenud e-riik, kus suurem osa olulisi toiminguid on juba pikemat aega tehtud veebis. Elektrooniliste kanalite kaudu allkirjastatakse dokumente ja lepinguid, registreeritakse ettevõtteid, vormistatakse töösuhteid, tehakse kinnisvaratehinguid jne.

  E-residendi staatus annab selle omanikule palju eeliseid ja võimalusi, mille hulgas tuleb eelkõige ära märkida järgmisi:

  • Universaalne elektrooniline allkiri

   E-residendi digi-ID-kaart on digitaalne dokument, mida kasutatakse elektroonilises keskkonnas selle omaniku isiku tuvastamiseks ja elektroonilise digiallkirja kinnitamiseks. Elektroonilise allkirja sertifikaatide kandjaks on e-residentsuse programmi raames väljastatud isikustatud mikrokiibiga kiipkaart, mis on varustatud ainult selle omanikule teadaolevate PIN-koodidega. Elektrooniline allkiri vastab kõigile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määruses 910/2014 elektroonilise identifitseerimise ja elektrooniliste tehingute eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services) sätestatud reeglitele ja nõuetele. Eestis antud elektroonilist allkirja aktsepteerib valdav enamus EL-i teenusepakkujaid ja lepinguosalisi. E-residendi digi-ID-kaardiga antud digiallkiri on tavalise allkirjaga juriidiliselt samaväärne.

  • Firma registreerimine Eestis interneti teel

   E-residentsuse ja edasise kasutamise levinuim eesmärk on ettevõtte registreerimine Eesti Vabariigi õigusruumis. E-residendid saavad kõikjalt maailmast võimaluse registreerida äriregistri elektroonilise keskkonna kaudu kiiresti ja mugavalt oma ettevõte internetis ning juhtida olemasolevat ettevõtet edaspidi nii, et see pole seotud mitte ühegi kohaga maailmakaardil.

  • Juurdepääs e-riigi teenustele

   Võimalus kasutada Eesti elanikega võrdsetel alustel riigiasutuste (Äriregister, Maksu- ja Tolliamet jne) eraettevõtete (pangad, maksesüsteemid ja muud teenusepakkujad) elektroonilisi teenuseid.

  EESTI E-RIIK | EELISED

  Lisaks klassikaliste tegevusaladega tegelevatele ettevõtetele ja projektidele saab Eesti oma e-riigi, e-residentsuse programmi ja jaotamata kasumilt tulumaksu mittetasumisega olla parim organisatsiooniline lahendus uuenduslike äriprojektide loomiseks ja arendamiseks IT, krüptovaluutade ja plokiahelate, investeeringute kogumise, e-kaubanduse jne valdkonnas.

  • Idufirmad

   Idufirma – see on oma tegevust alustav ettevõte, kelle eesmärgiks on arendada ning käivitada uuenduslik ja ainulaadne globaalse kasvupotentsiaaliga ärimudel või toode. Eesti on üks atraktiivsemaid jurisdiktsioone idufirmade asutamiseks, investeeringute kaasamiseks ja esimeste sammude tegemiseks teel ettevõtte eesmärkide saavutamisele. E-residendi staatuse saamine ja projekti arendamine e-riigis säästab teid tarbetust bürokraatiast ja konkreetse kohaga seotusest ning ettevõtte jaotamata kasumi tulumaksuga mittemaksustamine võimaldab kogu teenitud tulu reinvesteerida projekti arendamisse. Idufirma staatuse omistab siseministeeriumi juures tegutsev ekspertkomisjon 10 päeva jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast ning annab muuhulgas ettevõtte asutajatele ja töötajatele võimaluse saada lihtsustatud korras startup-viisa või elamisloa töötamiseks ja oma projekti arendamiseks Eesti territooriumil.

  • IT-ettevõtted

   Arenenud e-riik, jaotamata kasumi tulumaksuga mittemaksustamine, aktiivne IT-kogukond, riigi toetus IT-sektorile, samuti võimalus hankida ettevõtte juhtkonnale ja töötajatele lihtsustatud korras tööviisasid ja elamislube teevad Eesti üheks IT-ettevõtete asutamiseks ja arendamiseks kõige atraktiivsematest jurisdiktsioonidest. Registreerige ettevõte interneti teel, moodustage rahvusvaheline meeskond, kaasake investeeringuid ja alustage oma IT-projekti arendamist juba lähitulevikus.

  • Vabakutselised

   Eesti e-residendi staatuse saamine võib olla ideaalne organisatsiooniline lahendus vabakutselistele ja teistele oma teenuseid vabakutseliselt osutavatele spetsialistidele nagu programmeerijad ja IT-spetsialistid, ajakirjanikud ja tekstikirjutajad, disainerid, tõlkijad, konsultandid, koolitajad ja teised. Bürokraatia puudumine ja jaotamata kasumi mittemaksustamine, samuti ettevõtte registreerimise ja arvelduskonto (maksesüsteemid Wise, Paysera jt) avamise võimalus internetis koos äritegevuse juhtimisega kaugteel kõikjalt maailmast, annavad kahtlemata käegakatsutava tõuke professionaalseks arenguks, kliendibaasi kasvuks ja vabakutselise tuntuse suurendamiseks.

  • E-kaubandus

   E-kaubandus (e-Commerce või e-Trade) on ettevõtlustegevus, mis on seotud kaupade või teenuste müügiga elektrooniliste turustuskanalite kaudu, peamiselt spetsiaalsete veebiressursside ja veebipõhiste kauplemisplatvormide kaudu. E-riigi progressiivne majandusmudel, lihtne ja arusaadav maksusüsteem ning riiklik toetus ettevõtlusele ja digimajandusele teevad Eestist ühe atraktiivsema jurisdiktsiooniga riigi veebiäri, sealhulgas ka veebikaubanduse arendamiseks. Registreerige ettevõte Eestis online režiimis e-residendi digi-ID-kaardi abil, avage ettevõtte arvelduskontod maksesüsteemides (Wise, Paysera jne) ning alustage lähiajal oma ettevõtte nimel veebimüüki. Avage oma veebipood või looge professionaalsed kontod (kaupmehekontod) kõige enamlevinud ja külastatavamatel kauplemisplatvormidel (turuplatsid) nagu Amazon, eBay, Alibaba ja pakkuge oma tooteid ning teenuseid miljonitele potentsiaalsetele klientidele kogu maailmas.

  • Krüptovaluuta ettevõtted

   Eesti on üks väheseid jurisdiktsioone, mille õigusruum tunnustab selliseid nähtusi nagu virtuaalsed valuutad ja virtuaalsed väärtused ning võimaldab seaduslikult osutada teenuseid, mis on seotud krüptovaluutade, tokenite, ja muude virtuaalsete instrumentide vahetamise (virtual currency exchange service) ja hoidmisega (virtual currency wallet service). Nimetatud teenuste osutamiseks, samuti krüptovaluuta vahetaja või krüptovaluutabörsi korraldamiseks on vaja läbida autoriseerimisprotsess ning hankida krüptovaluutade ja virtuaalsete väärtustega (provider of a virtual currency service) töötamiseks litsents. Sisestage oma plokiahela projekt Eesti ja EL-i õigusväljas – registreerige residendi digi-ID-kaardiga veebis ettevõte, täitke kõik seaduses sätestatud tingimused ja hankige virtuaalsete väärtuste teenusepakkuja tegevusluba Eestis.

  • Investeerimisprojektid

   Eesti Vabariigi jurisdiktsioonist võib saada tõhus vahend erinevat tüüpi ja erinevasuunaliste investeerimisprojektide korraldamisel. Seega on kollektiivsete investeeringute kaasamise ja edasise varahalduse protsessi korraldamiseks võimalik ühisrahastusettevõtte (crowdfunding) või väikesemahulise alternatiivfondi (AIF) loomiseks kasutada finants- ja investeerimistegevuse litsentsimise lihtsustatud regulatsioone.

  Meie spetsialistidel on aastatepikkune kogemus erinevat liiki ja suunitlusega idufirmade ja uuenduslike äride toetamisel. Võtke meiega üksikasjalikuma teabe saamiseks ühendust.

  E-RESIDENTSUSE SAAMINE | PEAMISED SAMMUD

  E-residendi staatuse, digiallkirja õiguste ja kõikidele Eesti e-riigi teenustele juurdepääsu taotlemise menetlus ei kesta kauem kui 15 minutit.

  • Täitke avaldus

   Taotluse esitamiseks tuleb täita avaldus Politsei- ja Piirivalveameti elektroonilises keskkonnas (https://eresident.politsei.ee/). Avaldusele tuleb lisada passi skaneeritud koopia, passifoto, CV ja vabas vormis motivatsioonikiri e-residentsuse saamise eesmärgi kohta. Riigilõiv on 100-120 eurot, tasuda saab pangaülekandega või kasutades Visa või Mastercard maksekaarti.

  • Oodake

   E-residendi staatuse saamiseks esitatud avalduse läbivaatamise protsess kestab tavaliselt 3-8 nädalat. Hoidke ühendust! Taotlusprotsessi raames võivad Politsei- ja Piirivalveameti esindajad teiega e-posti teel ühendust võtta, et selgitada esitatud taotluses märgitud nüansse või muid olulisi asjaolusid.

  • Võtke vastu e-Residency

   Kui taotlejale antakse Eesti e-residendi staatus, on e-residentsuse stardikomplekti võimalik kätte saada enam kui 50 kohas üle maailma. E-residendi stardikomplekt sisaldab isikupärastatud kiipkaarti, USB-kiipkaardilugejat ja ümbrikut PIN-paroolidega. Täpne stardikompleksi hankimise asukohtade loetelu on alloleval lingil (https://www.e-resident.gov.ee/pick-up-locations/). E-residendi digi-ID-kaardi väljastamisel peab kaasas olema kehtiv teie isikut tõendav dokument.

  Olles saanud kätte e-residendi digi-ID-kaardi, saate asutada Eestis interneti teel firma ja kasutada Eesti e-riigi teenuseid ükskõik millises maailma punktis.

  LISATEENUSED

  Järgnevalt on esitatud kõige asjakohasemad lisateenused, mis on vajalikud ettevõtte loomiseks ja eduka toimimise tagamiseks Eestis. Kõiki allpool esitatud teenuseid pakub meie meeskond iseseisvalt, ilma kolmandaid isikuid tööde teostamisse kaasamata.

  • Juriidiline aadress ja kontaktisik

   E-residentide poolt Eestis ettevõtte avamiseks ja registreerimiseks on vajalik juriidiline aadress ja kontaktisik. Meie ettevõte on tegevusloaga ettevõtete registripidaja ja pakub oma klientidele ettevõtte loomiseks ja edukaks alustamiseks vajalikke täisteenuseid, sealhulgas juriidilise aadressi teenust sissetulevate kirjade vastuvõtmise ja ümberadresseerimise võimalusega, samuti kontaktisiku teenust, et tagada katkematu suhtluskanal ettevõtte ja Eesti riigiasutuste vahel.

  • Raamatupidamine

   Meie raamatupidajad on aastatepikkuse töökogemusega oma ala professionaalid. Me nõustame teid kõigis küsimustes, mis on seotud maksustamise ja maksukoormuse optimeerimise, raamatupidamise korraldamise ja pidamisega, personalitööga, VAT ja EORI numbrite saamisega, samuti teie ettevõtte aruannete esitamisega. Meie spetsialistid kannavad hoolt kõigi teie ettevõtte jooksva raamatupidamise korraldamisega seotud ülesannete lahendamise eest ning koostavad ja esitavad Maksu- ja Tolliametile õigeaegselt igakuise maksuaruandluse ja muu aruandluse (sh KMD, TSD, VD, MOSS, OSS ja IOSS deklaratsioonid), iga-aastase majandusaasta aruandluse majandusaasta aruande vormis äriregistrile, samuti statistikaaruande statistikaametile.

  • Õigusteenused

   Meie juristid pakuvad teile igakülgset abi ja tugiteenuseid Eesti Vabariigi ja EL-i äri-, finants- ja tsiviilõiguse üldosa valdkonnaga seotud küsimuste lahendamisel. Meie ettevõtte spetsialistidel on aastatepikkune kogemus IT-õiguse ja intellektuaalomandi kaitse, töö- ja migratsiooniõiguse ning tegevuslubade ja -litsentside hankimisel. Me nõustame teid üksikasjalikult ja ammendavalt, koostame ja analüüsime juriidilist dokumentatsiooni, abistame läbirääkimistel ning vajadusel esindame kliendi huve riigiasutustes või kohtus.

  • Arvelduskontode avamine

   Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni all registreeritud ettevõtetel on õigus avada arvelduskontosid pankades ja makseteenuste pakkujate juures kogu maailmas. Meie spetsialistid nõustavad teid teie ettevõttele arvelduskontode avamisel nii Eesti pankades kui ka teiste jurisdiktsioonide all asuvates finants- ja makseasutustes, võttes arvesse teie vajadusi ja soove, tegevusala ja äritegevuse iseärasusi, samuti makseteenuse pakkuja poolt osutatavate teenuste ja võimaluste loendit.

  • Ettevõtte dokumentatsioon

   Vajadusel aitavad meie spetsialistid teil hankida, kinnitada ametiasutuste poolt, apostillida (apostille) ja tõlkida selliseid ettevõtte dokumente nagu: registrikaart (registry card), põhikiri (articles of association), asutamisakt (memorandum of association), tegelike kasusaajate nimekiri (list of beneficial owners), volituste tunnistus (certificate of incumbency), õigusvõime tunnistus (certificate of good standing), maksuresidentsuse tunnistus (tax residency certificate) ja muud ametlikud dokumendid.

  Kui vajate teenuseid, mida ülaltoodud loendis pole märgitud, siis võtke ühendust meie spetsialistidega ja täpsustage soovitud teenuse maksumus ja tingimused.

  VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

  Individuaalse konsultatsiooni saamiseks e-residendi staatuse saamise, samuti ettevõtte Eestis registreerimise ning selle edasise teenindamise ja tugiteenuste osutamisega seotud küsimustes palume teil võtta ühendust meie spetsialistidega telefon või e-posti teel või meie veebilehel oleva tagasisidevormi kaudu.

  e-Residency | KKK

  Allpool on esitatud enamlevinud küsimused ja vastused e-residendi staatuse saamise, Eestis ettevõte avamise, äriprotsesside korraldamise ja äritegevuse teemal.

  • Кто может стать э-Резидентом?

   Электронное резидентство Эстонии доступно любому человеку в мире.

  • Сколько стоит получить e-Residency?

   Стоимость может меняться, но в среднем составляет около 100-120 евро.

  • Сколько времени занимает процесс получения e-Residency?

   Обычно процедура получения e-Residency занимает от 4 до 6 недель после подачи заявки.

  • На какой срок выдается e-Residency?

   e-Residency выдается на 5 лет, после чего может быть продлено.

  • Какое основное условие для выдачи e-Residency?

   У вас должно быть четкое понимание причины, по которой вы подаете заявку на электронное резидентство и как вы должны иметь возможность пояснить, как вы планируете его использовать.

  • Может ли моя заявка на получение e-Residency быть отклонена?

   Да, все заявки рассматриваются индивидуально, и в случае возникновения каких-либо негативных обстоятельств ваша заявка может быть отклонена.

  • Могу ли я зарегистрировать несколько компаний по e-Residency?

   Да, вы можете иметь одновременно несколько компаний.

  • Kas e-residendi staatus annab õiguse viisa või elamisloa saamiseks?

   E-residendi staatus annab selle omanikule ainuõiguse kõigile Eesti ja EL-i õigusaktidest tulenevatele turvastandarditele vastavale elektroonilisele allkirjale, mille kaudu on võimalik kasutada Eesti e-riigi elektroonilisi teenuseid. See staatus ei näe ette muid privileege, sealhulgas õigust saada elamisluba, maksuresidentsust, sissesõidu- või tööviisat.

  • Kuidas ma saan ettevõtet registreerida, kui mul ei ole e-residendi digi-ID-kaarti?

   Kui teil ei ole e-residendi digi-ID-kaarti, siis saate registreerida firma isiklikult Eestisse saabumisel või väljastades vastava notariaalselt tõestatud volikirja meie ettevõtte juristidele.

  • Milline on põhikirjakapitali minimaalne suurus ja kas selle sissemaksmine on nõutav?

   Ettevõtte (osaühingu, OÜ) registreerimiseks vajaliku põhikirjakapitali minimaalne suurus on 2500 eurot. Põhikirjakapitali saab hoiustada ettevõtte asutamisprotsessi raames ettevõtte ajutisele pangakontole või lükata raha sissemakse määramata ajaks edasi. Kuni põhikirjakapitali moodustamiseni ja sissemaksmiseni vastutavad aktsionärid ühingu tegevuse eest oma isiklike vahenditega tasumata sissemakse piires ning äriühingul ei ole õigust jaotada kasumit ega maksta dividende.

  • Kuidas valida õigesti registreeritava ettevõtte jaoks tegevusala?

   Ettevõtte registreerimisel on võimalik määrata vastavast klassifikaatorist ainult üks kavandatav tegevusala. Äriregistris märgitud tegevusala on informatiivse iseloomuga ega ole õiguslikult siduv. Juriidilisel isikul on õigus teostada majandustegevust igal seadusega lubatud ala, sealhulgas korraga mitmes valdkonnas. Juhul, kui tegevus nõuab registreerimist või tegevuslao saamist, siis peavad need nõuded olema täidetud enne tegevuse alustamist.

  • Kas ettevõtte asutajana võib tegutseda muu juriidiline isik?

   Jah, see on võimalik. Kui asutatava äriühingu üks osanikest on välisriigi juriidiline isik, on registreerimisprotsessi edukaks lõpuleviimiseks nõutav ettevõtte dokumentatsioon (registrikaart või selle analoog), mille on väljastanud ettevõtte asutamise asukohariigi pädev asutus ja mis on kinnitatud apostilliga (või legaliseeritud välisministeeriumi poolt). Samuti peab ettevõtte allkirjaõiguslikul esindajal olema e-residendi digi-ID-kaart.

  • Milliseid aruandeid peavad esitama Eestis registreeritud ettevõtted?

   Kõik Eestis registreeritud juriidilised isikud on kohustatud korraldama raamatupidamist. Igal äriühingul on kohustus esitada äriregistrile majandusaasta tulemuste põhjal majandusaasta aruanne, sõltumata sellest, kas äriühing tegutses või mitte. Kui ettevõte on registreeritud käibemaksukohustuslasena või teeb väljamakseid füüsiliste isikute kasuks (töötasu, dividendid, muud tasud), siis on tal kohustus esitada igakuiselt Maksu- ja Tolliametile aruandeid.

  • Millal ja kuidas saab ettevõte oma omanikele dividende maksta?

   Eesti Vabariigi jurisdiktsioonis registreeritud äriühingutel on õigus jagada majandustegevuse tulemusena saadud kasumit, s.o maksta oma osanikele (osalejad, aktsionärid) dividende. Dividende makstakse ettevõtte möödunud majandusaasta kasumi alusel, mis fikseeritakse äriregistrile majandusaasta aruande esitamise teel. Kohustuslikuks tingimuseks dividendide jaotamise protsessi elluviimisel on moodustatud ja äriregistris registreeritud põhikirjakapitali olemasolu. Dividendid maksustatakse tulumaksu määra järgi 20/80 s.t kui olete otsustanud jaotada 100 000 eurot, siis on 20 000 eurot tasumisele kuuluv tulumaks ning ettevõtte omanikud saavad oma käsutusse 80 000 eurot.

  • Kas ettevõtte juhatuse liikmetele (direktoritele) tuleb maksta töötasu?

   Ettevõtte juhatuse liikmetel (direktoritel) on õigus mitte saada tasu (palka) oma tegevuse ja töö eest, mis on seotud ettevõtte juhtimise ja huvide esindamisega.

  • Kas ettevõte peab tasuma makse töötajate eest, kes ei tööta ega ela Eestis, sh vabakutseliste eest?

   Kui ettevõte teeb väljamakseid töötajatele, kes viibivad (elavad) ja töötavad välismaal ning samas ei ole Eesti maksuresidendid (näiteks vabakutselised), siis ei ole ettevõte kohustatud neid väljamakseid Maksu- ja Tolliametile deklareerima ega tasuma makse Eesti riigikassasse. Mitteresidendist töötajad, kes teevad ettevõtte heaks tööd väljaspool Eestit, on kohustatud deklareerima oma tulud oma maksuresidentsuse riigi maksuametile.

  • Kas Eesti ettevõte saab osta või investeerida krüptovaluutadesse või muudesse virtuaalsetesse varadesse?

   Jah, see on võimalik. Eestis registreeritud juriidilistel isikutel on õigus vabalt osta ja omada krüptovaluutasid, samuti investeerida rahalisi vahendeid krüptovaluuta varadesse ja muudesse virtuaalväärtustesse. Kõigi virtuaalvarade üle peab toimuma raamatupidamisarvestus ja need peavad kajastuma ettevõtte bilansis. Kui ettevõte investeerib oma vahendid krüptovaluutasse ja kasutab selleks kolmandate osapoolte teenuseid või börse ehk tegutseb teenuse tarbijana, siis selliseks tegevuseks pole vaja mingit luba hankida. Kui ettevõte kavatseb pakkuda oma klientidele krüptovaluuta vahetusteenuseid või siis loob oma klientidele krüptovaluuta rahakotte, siis sellisel juhul tuleb hankida virtuaalvaluuta teenusepakkkuja litsents (virtual currency service provider).

  • Kas Eesti ettevõttel on õigus avada arvelduskontosid välispankades või maksesüsteemides?

   Jah, tal on selleks täielik õigus. Seadusandlusega ei ole sätestatud mitte mingisuguseid kriteeriume ega piiranguid makseteenuste pakkuja valimisel, millest tulenevalt on Eestis registreeritud ettevõtetel õigus ise otsustada, milliste pankade või maksesüsteemide teenuseid nad kasutavad. Viimastel aastatel üsna laialt levinud praktika avada arvelduskontosid välismaa maksesüsteemides, sellistes nagu Wise või Paysera, mis on tingitud liitumisprotsessi lihtsusest ja teenusepakkujate tehnoloogiliste lahenduste kasutusmugavusest.

  Kui te ei leidnud oma küsimusele vastust, siis võtke julgesti ühendust meie konsultantide, juristide ja raamatupidajatega ning me aitame teid meeleldi ja leiame üheskoos lahenduse igale olukorrale.

  HINNAKIRI

  Корпоративные услуги для э-Резидентов

  Allpool on esitatud e-residendi digi-ID-kaardiga interneti teel firma Eestis registreerimise teenuse ning lisateenuste ja sellega seotud teenuste hinnad.

  • Teenuse liik
   Hind
  • Ettevõtte registreerimine e-Residency * abil
   365 
  • Juriidiline aadress (hind ühe aasta eest)
   150 
  • Kontaktisik (hind ühe aasta eest)
   150 
  • Õigus- või raamatupidamisnõustamine (tunni hind)
   50 
  • Ettevõtte arvelduskonto avamine (hind alates)
   300 

  Täname!

  Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
  Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.