Ettevõtte asutamine Eestis e-Residentidele

Eesti on esimene riik maailmas, mis pakub “elektroonilist residentsust” ehk “e-residentsust” – elektroonilis-digitaalset identiteeti koos EL-i standarditele vastava digiallkirja õigusega.

Looge oma ettevõte Eestis interneti teel vaid mõne tunniga!

E-residentsus võimaldab kasutada enamikku Eesti e-riigi teenustest, millest antud juhul kõige asjakohasem on võimalus registreerida oma ettevõte interneti teel ning seda edaspidi kaugjuhtida mis tahes maailma punktist.

Meie aitame teil hankida e-residendi kaardi ning registreerida ettevõtte Eestis võimalikult lühikese ajaga!

Firma asutamine Eestis internetis e-Residentide jaoks | Hind alates 365 € Küsi pakkumist

Firma Asutamine e-Residendi digi-ID abil

Ettevõtte registreerimine internetis. Äriteenused e-Residentidele

Eestist on esimene riik maailmas, mis arendas välja ja rakendas edukalt praktikasse “elektroonilise residentsuse” ehk “e-residentsuse”. Alates e-residentsuse programmi käivitamisest aastal 2014 on Eesti e-residendi staatuse saanud üle 100 000 inimese ja nende poolt on loodud üle 27 000 Eesti ettevõtte.

ETTEVÕTTE REGISTREERIMINE EESTIS INTERNETI TEEL

Eestis e-residentsuse alusel ettevõtte registreerimise peamised eelised

Eesti on äriühingu asutamiseks üks atraktiivsemaid riike Euroopas ning on juba pikka aega kuulunud kõige soodsama ärikliimaga (1. koht, International Tax Competitiveness Index) ja kõige kõrgema majandusvabaduse tasemega (18. koht, Ease of Doing Business Index) jurisdiktsioonide hulka.

Peamised Eestis ettevõtlusega alustamise eelised on järgmised:

• Jaotamata kasumit ei maksustata (ettevõtte tulumaksumäär on 0%)

• Kiire ja lihtne ettevõtte registreerimine interneti teel ühe päevaga

• Minimaalne põhikapitali suurus on 0.01 eurot

• Ettevõtte osanikeks ja juhtideks võivad olla ka 100% välisriigi kodanikud

• Ettevõtte kaugjuhtimise võimalus maailma mis tahes punktist

• Täielik lõimitus ELi õigus- ja tolliruumiga

Ettevõtte registreerimine Eestis on parim lahendus teie projekti toomiseks Euroopa Liidu ühisturule või juba olemasoleva äri ümberkorraldamiseks ja tõhustamiseks.

< h4> MIS ON E-RESIDENTSUS?

Eesti e-residendi elektroonilis-digitaalne identiteet ja digi-ID

E-residendi digi-ID on digitaalne dokument, mida kasutatakse selle omaniku isiku tuvastamiseks elektroonilises keskkonnas ja digiallkirjade andmiseks. Elektronallkirja sertifikaatide kandjaks on mikrokiibiga kiipkaart, mis väljastatakse e-residentsuse programmi raames ja millele on omistatud PIN-koodid.

eIDAS-standardi digiallkiri

See elektronallkiri vastab kõigile Euroopa parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. a määrusega (EL) nr 910/2014 (eIDAS) kehtestatud nõuetele.

MILLEKS E-RESIDENTSUST VAJA ON?

Hankige endale e-residendi kaart ja looge ettevõte EL-is interneti teel!

Välisriigi kodanikel, kellele on väljastatud e-residendi kaart, on võimalus kasutada Eesti e-riigi teenuseid samadel alustel kohalike elanikega, sealhulgas registreerida ettevõtteid interneti teel ja juhtida oma äri kaugjuhtimise teel, kasutades äriregistri elektroonilist keskkonda.

KUIDAS SAADA E-RESIDENDIKS?

Eesti e-residentsuse saamine on väga lihtne!

Eesti e-residentsuse saamise protseduur on ülimalt selge ja läbipaistev. Esimese sammuna tuleb täita elektrooniline taotlus, seejärel tasuda riigilõiv ning, olles saanud kätte teate, et taotlus on heaks kiidetud, tulla e-residentsuse stardipaketile järele varem valitud kohta.

Eesti e-residentsus | Riigilõiv: 100 eurot, Tähtaeg: 4–6 nädalat

Kui olete e-residentsuse dokumendid kätte saanud, saate juba samal päeval registreerida oma ettevõtte interneti teel Eesti äriregistri portaalis ning alustada oma äritegevust EL-is.

KUIDAS E-RESIDENTSUSE ALUSEL ETTEVÕTET LUUA?

Samm-sammuline juhend ettevõtte registreerimiseks e-residendi kaardiga

Äriregistri veebiportaalil on lihtne ja selge kasutajaliides. Ettevõtte asutamine Eestis interneti teel e-residendi kaardiga ei võta kauem aega kui pool tundi.

Kas vajate abi?

Kui teil tekib mis tahes raskusi või vajate abi, aitavad meie juristid ja nõustajad teid rõõmuga kõigi küsimuste ja ülesannete lahendamisel, mis teil seoses oma ettevõtte registreerimisega tekkida võivad.

1. Kontrollige soovitud nime saadavust

Enne ettevõtte loomise protsessiga alustamist soovitame kindlasti kontrollida soovitud ettevõttenime, saadavust, sest see peab kindlasti erinema juba registrisse kantud ärinimedest.

2. Valida tegevusvaldkond

Ettevõtte registreerimisel tuleb valida EMTAK-i klassifikaatorist oma ettevõtte põhitegevusala. See tegevusala on puhtinformatiivne.

3. Tellida juriidilise aadressi ja kontaktisiku teenus

Ettevõtte asutamise toimingu tegemisel on kohustuslik märkida ettevõtte juriidiline aadress ja kontaktisik. Vajaduse puhul pakume neid teenuseid teile meie.

4. Täita veebis avalduse vorm

Ettevõtte registreerimise avaldus esitatakse äriregistri internetiportaali kaudu. Veebikeskkonda sisselogimiseks on vaja e-residentsust ja PIN-1-koodi.

5. Allkirjastada avaldus

Täidetud ja kinnitatud ettevõtte registreerimise avaldus tuleb allkirjastada e-residentsuse alusel, kasutades PIN-2 koodi.

6. Tasuda riigilõiv

Interneti teel ettevõtte asutamise riigilõiv on 265 eurot. Makseandmed ja unikaalse viitenumbri leiate avalduse lõpust pärast selle allkirjastamist.

7. Oodata

Äriregister vaatab esitatud avalduse läbi hiljemalt järgmise tööpäeva lõpuks, kuid enamasti võtab ettevõtte registrisse kandmine aega vaid paar tundi.

8. Teie ettevõte ongi valmis

Teate ettevõtte registreerimise protseduuri eduka lõpuleviimise kohta saate e-posti teel. Seejärel saate asuda arvelduskonto avamise juurde ning oma projekti käima lükata.

Tehnilised juhised oma operatsioonisüsteemi ja internetibrauseri seadistamiseks, e-residentsuse rakendus korrektseks toimiks, leiate siit: .

HINNAKIRI

Äriteenused e-residentidele

Soovime saada teile usaldusväärseks partneriks äriteenuste valdkonnas Euroopa Liidus. Meie eesmärk on teha teie ettevõtte loomis- ja juhtimisprotsess võimalikult lihtsaks ja läbipaistvaks.

Allpool on esitatud interneti teel e-residendi kaardiga Eestis ettevõtte registreerimise teenuse ning lisa- ja sellega seotud teenuste hinnad.

 • Teenuse liik
  Hind
 • Ettevõtte registreerimine e-residentsuse alusel *
  365 
 • Juriidiline aadress (1 aasta hind)
  150 
 • Kontaktisik (1 aasta hind)
  150 
 • Õigus- või raamatupidamisnõustamine (1 tunni hind)
  75 
 • Ettevõtte arvelduskonto avamine (hind alates)
  300 
 • EORI numbri hankimine
  100 
 • Käibemaksukohustuslase numbri hankimine
  300 

* Ettevõtte registreerimise hind sisaldab riigilõivu 265 eurot, elektroonilise avalduse koostamist äriregistrile ning tuge kogu ettevõtte registreerimise protsessi vältel.

KUI TEIL EI OLE E-RESIDENTSUST

Kas ma saan asutada Eestis ettevõtte, kui mul ei ole e-residendi kaarti?

Ettevõtte saab Eestis registreerida lihtsalt ja hõlpsalt, kasutades alternatiivseid kanaleid ja võimalusi.

Alternatiivsed võimalused ettevõtte registreerimiseks Eestis

Seega, lisaks võimalusele asutada ettevõte interneti teel, kasutades e-residendi kaarti, saab Eestis ettevõtte asutada ka Eestisse isiklikult kohale tulles või kaugtoimingu teel volikirja alusel, mis tuleb vormistada meie juristide nimele.

LISATEENUSED

Teenused, mis võivad olla vajalikud e-residentidele

Allpool on tutvustatud kõige vajalikumaid lisateenuseid, mida on tarvis Eestis ettevõtte loomiseks ja selle eduka toimimise tagamiseks. Kõiki allpool loetletud teenuseid pakub meie tiim omade jõududega, kaasamata tööde teostamisse kolmandaid osapooli.

Juriidiline aadress

Ettevõtte edukaks registreerimiseks Eestis on e-residendil vaja kohalikku juriidilist aadressi. Meie pakume Tallinnas asuva juriidilise aadressi teenust koos sissetulevate kirjade ja muu kirjavahetuse vastuvõtmise ja edasisaatmise võimalusega.

Kontaktisik

Kontaktisik on kindlasti soovitatav määrata neile ettevõtetel, mis kuuluvad e-residentidele ja millel ei ole Eestis füüsilist kontorit. Kontaktisiku ainsaks ülesandeks on võtta vastu ametlikke kirju ja dokumente, et toimida usaldusväärse suhtluskanalina ettevõtte ja valitsusasutuste vahel.

Raamatupidamine

Meie raamatupidajatel on aastatepikkune kogemus e-residentide ettevõtete teenindamisel ning nad on oma ala professionaalid. Me nõustame teid maksuküsimustes, raamatupidamisarvestuse korraldamise ja teostamise alal, personalitöö alal, käibemaksukohustuslase ja EORI-numbri hankimisel ning pakume ka täit loetelu igakuiste maksuaruannete ja majandusaasta aruannete esitamisega seotud raamatupidamisteenuseid.

Õigusteenused

Meie juristid pakuvad e-residentidele igakülgset tuge ja abi Eesti Vabariigi ja EL äri-, finants- ja üldise tsiviilõiguse valdkonna küsimuste lahendamisel. Meie ettevõtte spetsialistidel on aastatepikkune kogemus IT-õiguse ja intellektuaalomandi kaitse, töö- ja migratsiooniõiguse alal ning samuti tegevuslubade ja -litsentside hankimisel.

Arveldus- ja maksekontode avamine

E-residentidele kuuluvatel Eesti ettevõtetel on õigus avada arvelduskontosid pankades ja maksesüsteemides üle maailma. Nõustame teid teie ettevõtte arvelduskontode avamisel nii Eesti pankades kui ka teistes jurisdiktsioonides asuvates finants- ja makseasutustes, arvestades teie vajadusi ja soove, tegevusala ja äritegevuse iseärasusi.

Ettevõtte dokumendid

Abistame teid selliste ettevõtte dokumentide nagu registrikaart (registry card), põhikiri (articles of association), asutamisleping (memorandum of association), volituste tunnistus (certificate of incumbency), hea maine sertifikaat (certificate of good standing), maksuresidendi tunnistus (tax residency certificate) jms hankimisel, kinnitamisel, apostillimisel (apostille) ja tõlkimisel.

Kui vajate mingeid muid teenuseid, mida ülaltoodud loendis ei ole nimetatud, palume teil pöörduda meie spetsialistide poole, et leppida kokku teie soovitud teenuse hind ja tingimused.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Miks tasub pöörduda just meie poole?

Eesti Firma on ettevõtete registreerimise teenuse litsentseeritud teenusepakkuja ning omab riiklikku usaldusfondide ja äriühingute teenuste teenusepakkuja (Provider of Trust and Company Services) tegevusluba number FIU000144, mis on välja antud Rahapesu Andmebüroo poolt (Financial Intelligence Unit, FIU).

Teie usaldusväärne partner

Oleme kokkuhoidev nõustajate, juristide ja raamatupidajate tiim, mis on spetsialiseerunud äriõigusele ning raamatupidamistoe pakkumisele Eesti ettevõtetele. Me tagame laitmatu kvaliteedi, kiiruse ja professionaalse lähenemise igale kliendile!

Eesti ettevõtted – see on just meie profiil!

Individuaalse nõustamise saamiseks e-residendi staatuse saamise alal või ettevõtte registreerimiseks Eestis interneti teel ja selle tegevuse edasiseks toetamiseks võtke palun ühendust meie spetsialistide ja nõustajatega.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.