VIRTUAALKONTOR

Meie ettevõte pakub virtuaalkontori, juriidilise aadressi ja kontaktisiku teenuseid Eesti territooriumil. Litsentsitud teenusepakkujana saame tagada oma klientidele individuaalse lähenemise, kvaliteedi ja usaldusväärsuse.

Virtuaalkontori teenuse hind – alates 150 eur / aasta

Oma ettevõtte saate registreerida meie aadressil, meie aga omakorda pakume teile kontaktisiku teenuseid ja tagame kogu teie ettevõtte nimele saabuva postikorrespondentsi ja kirjade vastuvõtmise ning teile skännitud kujul saatmise.

Tellige virtuaalkontor teenus oma Eesti ettevõtte jaoks juba täna! Küsi pakkumist

Juriidiline aadress ja kontaktisik

Virtuaalkontor Eestis: tõhus, soodus ja usaldusväärne

Meie ettevõte on pakkunud virtuaalkontor, juriidilise aadressi ja kontaktisiku teenuseid Eesti territooriumil juba üle 10 aasta. Nende tegevusaastate jooksul oleme aidanud registreerida suure hulga ettevõtteid ning antud hetkel pakume virtuaalkontor teenuseid enam kui 1500 kohalikule ja välismaisele ettevõtjale. Tagame oma klientidele usaldusväärset, kvaliteetset ja vastutustundlikku teenust.

Oleme litsentsitud juriidilise aadressi ja kontaktisiku teenuse pakkuja Eestis ning omame riiklikku usaldushalduse ja äriühinguteenuse pakkuja tegevusluba (provider of trust and company services) number FIU000144, mille on väljastanud Rahapesu andmebüroo (Financial Intelligence Unit, FIU).

Juriidiline aadress | 150 € aastas

Juriidilise aadressi olemasolu on vajalik tingimus ettevõtte Eesti territooriumil registreerimiseks, sõltumata sellest, kas asutajateks on kohalikud elanikud või välismaalased. Juriidilise aadressi ostmine sellisele teenusele spetsialiseerunud teenusepakkuja käest on kõige tõhusam ja soodsam otsus alustava ettevõtte jaoks, mis kuulub mitteresidentidele ja juhib oma tegevust välisriigist.

Juriidilise aadressi teenuse raames on kliendil õigus kasutada meie aadressi oma ettevõtte ametliku registriaadressina ning postiaadressina õigusega saada sellele aadressile ettevõtte nimele saabuvat korrespondentsi ja kirju.

Juriidilise aadressi teenus ei ole oma olemuselt bürooruumi rentimise teenus ning ei eelda õigust kasutada ruume, mille aadressil ettevõte asub, ega õigust saada ettevõtte nimele esitatud arveid kommunaalteenuste eest. Juhul kui teid huvitab reaalse bürooruumi rentimise võimalus oma ettevõtte jaoks, palume tellida see teenus eraldi.

Kontaktisiku teenus | 150 € aastas

Kontaktisiku olemasolu alates 1. veebruarist 2023. aastast on registreerimise ja edasise tegutsemise eelduseks ainult sellistele ettevõtetele, kelle registreerimisaadress on väljaspool Eestit. Küll aga soovitame tungivalt määrata kontaktisik neile ettevõtetele, kellel on juriidiline aadress Eestis, kuid mille juhatuses ei ole Eesti alaliste elanike (residentide) hulgast ühtki juhatuse liiget (direktorit).

Kontaktisiku funktsioon on täiesti passiivne ja seisneb õiguse olemasolus saada ettevõttele adresseeritud ametlikke teadaandeid, tahteavaldusi ja muid teavitusi. Kontaktisiku määramise eesmärk on tagada mitteresidendist ettevõtetele kindel kanal ettevõtte jaoks oluliste teavituste ja korrespondentsi saamiseks.

Kontaktisikuks võib nimetada ainult kindla isiku professionaalide hulgast, mis on märgitud äriseadustikus, kuhu muu hulgas kuuluvad notarid, audiitorid ja ettevõtete registreerimislitsentsi valdajad. Ettevõtte kontaktisiku andmed kantakse ettevõtte registrikaardile ja need muutuvad ettevõtte kontaktandmete osaks.

Omame äriühingute teenuse pakkuja tegevusluba ja seeläbi seaduslikku õigust pakkuda oma klientidele kontaktisiku teenust.

Virtuaalkontori kompleksteenus

Virtuaalkontor kompleksteenus (juriidiline aadress ja kontaktisik) sisaldab järgmisi võimalusi:

 • võimalus kasutada meie aadressi ühe ettevõtte registri- ja juriidilise aadressina
 • võimalus kasutada ühe ettevõtte kontaktisiku teenust
 • õigus saada ettevõtte nimele saabuvaid paberkirju
 • saabunud kirjade skännitud koopiate saamine kliendi e-posti aadressil
 • kogu saabunud korrespondentsi ja kirjade säilitamine 6 kuu jooksul (tähtaega on võimalik pikendada)
 • soodushind püsiklientidele raamatupidamis- ja õigusteenuste tellimisel

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Järgnevalt on esitatud loetelu kõige sagedamini esitatavatest küsimustest, millega meie nõustajad oma töös kokku puutuvad. Võib-olla on nende materjalidega tutvumine teie jaoks huvitav.

 • Mitme kirja vastuvõtmist juriidilise aadressi teenus hõlmab?

  Aastatasu 150 eurot sisaldab kuni kümne skaneeritud kirja vastuvõtmist ja edastamist kuus.

 • Kui kaua ettevõttele saabunud kirju säilitatakse?

  Kõiki saabunud kirju säilitatakse kuus kuud ning kui klient ei ole palunud säilitustähtaega pikendada või kirja originaal talle edasi saata, kuuluvad saabunud kirjad turvalisel viisil hävitamisele.

 • Kas on võimalik korraldada nii, et kaubapakid toimetataks kohale minu juriidilisele aadressile?

  Juriidilise aadressi teenus on mõeldud eelkõige ettevõtte registreerimiseks ning paberkandjal infot sisaldavate, ettevõttele adresseeritud sissetulevate kirjade vastuvõtmiseks. Üldjuhul me kliendi nimele saabuvaid pakke, mis sisaldavad kaupu või asju, vastu ei võta, välja arvatud pangakaardid ja muud pisiasjad, mille puhul vajadus saada need kätte juriidilisel aadressil on väljakujunenud praktikaga põhjendatud.

 • Kas ühel juriidilisel aadressil on võimalik registreerida mitu ettevõtet?

  Jah, meie aadressil saab registreerida mitu ettevõtet, kuid iga ettevõtte juriidilise aadressi teenuse eest tuleb tasuda eraldi.

 • Kas ettevõtte juriidilisel aadressil asuvaid ruume on võimalik reaalselt kasutada?

  Juriidilise aadressi teenus ei ole oma olemuselt büroopinna üüri teenus ega anna õigust ettevõtte aadressil asuvaid ruume kasutada.

 • Kas ettevõtte nimele väljastatud kommunaalteenuste arved on võimalik kätte saada selle juriidilisel aadressil?

  Juriidilise aadressi teenus ei kätke võimalust saada kätte ettevõtte nimele väljastatud kommunaalteenuste arveid (utility bill). Tõendina oma ettevõtte seotusest kasutatava juriidilise aadressiga võite esitada vastava teenuse arve või lepingu või siis me võime väljastada ka sellekohase tõendi. Kui olete huvitatud oma ettevõttele reaalse büroopinna rentimise võimalusest, palume see teenus eraldi tellida.

 • Kas kontaktisikul on õigus anda ettevõtte nimel allkirju ja seda esindada?

  Ei, kontaktisikul ei ole õigust teha ettevõtte nimel mitte mingeid toiminguid. Kontaktisikul on õigus üksnes vastu võtta ettevõtte nimele saabuvaid ametlikke kirju või dokumente.

 • Kas minu ettevõtte kontaktisikuks võib olla minu sõber või äripartner?

  Ei, see ei ole võimalik. Nende isikute loetelu, kes võivad tegutseda kontaktisikuna, on äriseadustikus selgelt määratletud. Kontaktisikuks võib määrata ainult notari, advokaadi või advokaadibüroo, vandeaudiitori või äriühingute registreerija tegevusluba omava isiku.

Virtuaalse kontori teenuste hinnakiri

 • Teenuse liik
  Hind
 • Juriidiline aadress Tallinnas (1 aasta hind)
  150 
 • Kontaktisik Eesti territooriumil (1 aasta hind)
  150 
 • Ettevõtte nimele saabuva korrespondentsi ja kirjade saamine
 • Saabunud kirja skännitud koopia saatmine kliendi e-posti aadressil
 • Saabunud kirjade kättetoimetamine kulleri poolt (Euroopa piires)
  75 
 • Saabunud kirjade kättetoimetamine kulleri poolt (teistesse riikidesse)
  125 
Märkus:
Meie ettevõte pakub virtuaalkontor, juriidilise aadressi ja kontaktisiku teenuseid ainult Eesti territooriumil registreeritud juriidilistele isikutele (OÜ, AS, MTÜ, UÜ, TÜ ja muud) ning ettevõtjatele (FIE). Kõik märgitud hinnad ei sisalda võimalikku käibemaksu.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.