VIRTUAALKONTOR

Meie ettevõte pakub virtuaalkontori, juriidilise aadressi ja kontaktisiku teenuseid – kõike seda, mida on vaja edukaks ettevõtte registreerimiseks ja äritegevuseks Euroopa ühes atraktiivseimas maksujurisdiktsioonis.

Kontaktisik ja Registriaadress Teie Ettevõttele

Oleme litsentseeritud äriteenuste pakkuja, kes tegeleb ettevõtete registreerimisega Eestis. Tagame oma klientidele professionaalse lähenemise, laitmatu kvaliteedi ja 100%-lise usaldusväärsuse.

Juriidiline aadress – 250 eurot aastas

Teie saate registreerida oma ettevõtte meie aadressile ja meie omakorda pakume teile kontaktisiku teenust ning tagame kogu teie ettevõtte nimele laekuva kirjavahetuse ja kirjade kättesaamise ja teile edasisaatmise skaneeritud kujul.

Eesti Firma – kaasaegne virtuaalne kontor teie ettevõttele! Küsi pakkumist

JURIIDILINE AADRESS JA KONTAKTISIK

Virtuaalkontori teenus: tõhus, soodne ja usaldusväärne!

Oleme pakkunud virtuaalkontori, juriidilise aadressi ja kontaktisiku teenuseid Eesti ettevõtetele juba üle 10 aasta. Neid teenuseid on vaja välismaa ettevõtjatele ettevõtte registreerimiseks Eestis. Oleme oma tegutsemise aja jooksul aidanud edukalt avada üle 3000 ettevõtte ning praegu kasutab meie teenuseid 1000+ kohalikku ja välismaist ettevõtet.

Mis on virtuaalkontor?

Virtuaalkontor on teenus, mis võimaldab ettevõtetel ja füüsilisest isikust ettevõtjatel kasutada professionaalset äriaadressi ilma füüsilist kontoripinda rentimata. See lahendus sobib suurepäraselt neile, kes soovivad vähendada operatsioonikulusid, säilitades samal ajal ettevõtte professionaalse maine.

Virtuaalkontor võimaldab juhtida oma äri kaugtööna ükskõik millisest maailma nurgast, pakkudes juurdepääsu vajalikele kontorifunktsioonidele ja administratiivteenustele, nagu juriidiline aadress ja kontaktisik. See lihtsustab mitte ainult ärijuhtimist, vaid võimaldab ka hõlpsalt skaalida oma tegevust, kohandades teenusepakkumist praeguste vajaduste järgi ilma olulisi infrastruktuuriinvesteeringuid tegemata.

Virtuaalkontor Eesti Firmalt

Meie Eesti Firma pakutav terviklik virtuaalkontori teenus võimaldab kasutada meie kontorit registreerimisaadressina, kui asutate oma ettevõtet, pakkudes meie klientidele järgmisi võimalusi:

 • Meie aadressi kasutamine ettevõtte registrijärgse ja juriidilise aadressina
 • Võimalus kasutada oma ettevõtte jaoks kontaktisiku teenust
 • Ettevõtte nimele laekuvate paberkirjade kättesaamine
 • Sissetulevate kirjade skaneeritud ärakirjade saatmine kliendi e-postile
 • Laekuva kirjavahetuse ja kirjade säilitamine kuue kuu vältel
 • Hinnaalandused püsiklientidele pakutavatele raamatupidamis- ja õigusteenustele

Pakume teile usaldusväärset taristut ning tagame professionaalse lähenemise ja kõrgekvaliteedilised teenused, et teie äri saaks uutes tingimustes õitseda.

HINNAKIRI

Virtuaalkontori teenused

Alljärgnevalt on esitatud hinnakiri äri- ja esindusteenustele, mis on vajalikud äriühingu registreerimiseks ja ettevõtte asutamiseks.

 • Teenuse liik
  Hind
 • Juriidiline aadress Tallinnas (1 aasta hind)
  250 
 • Kontaktisiku teenus (1 aasta hind)
  250 
 • Juriidiline aadress + Kontaktisik (1 aasta hind)
  400 
 • Ettevõtte nimele laekuva kirjavahetuse ja kirjade kättesaamine
 • Sissetuleva kirja skaneeritud ärakirja saatmine kliendi e-postile
 • Sissetulevate kirjade saatmine kulleriga (geograafiline Euroopa)
  75 
 • Sissetulevate kirjade saatmine kulleriga (muud riigid)
  125 

Pakume virtuaalkontori, juriidilise aadressi ja kontaktisiku teenuseid üksnes Eestis registreeritud juriidilistele isikutele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele. Ükski nimetatud hindadest ei sisalda võimalikku käibemaksu.

Miks Tasub Pöörduda Meie Poole?

Eesti Firma – teie usaldusväärne partner äriteenuste valdkonnas

Mis asi on virtuaalkontor Eesti Firmalt? See ei ole lihtsalt registrijärgne aadress ega mingi juriidiline formaalsus. See on teie võti teie ettevõtte edukaks sisenemiseks Euroopa Liidu ühisturule. Meie spetsialistid pakuvad teile professionaalset abi juriidilise isiku loomisel, võimaldavad teile juriidilise aadressi Tallinnas ning osutavad kontaktisiku teenust.

Meie kanname hoolt kõigi pisiasjade eest

Valides virtuaalkontori Eesti Firmalt, ei saa teile osaks mitte üksnes mugavus ja professionaalsus, vaid ka muretus, teades, et teie ettevõte vastab igati kõigile Eesti õigusaktide nõuetele. Meie hoolitseme kõigi pisiasjade eest, et teie saaksite keskenduda oma äri arendamisele.

Eesti Firma on litsentseeritud teenusepakkuja

Oleme juriidilise isiku ja kontaktisiku teenuse litsentseeritud teenusepakkuja Eestis ning omame riiklikku usaldusfondide ja äriühingute teenuste teenusepakkuja (provider of trust and company services) tegevusluba number FIU000144, mis on välja antud Rahapesu Andmebüroo poolt (Financial Intelligence Unit, FIU).

Juriidiline Aadress

Tallinnas asuva registrijärgse aadressi teenus Eesti ettevõtetele | 250 EUR aastas

Juriidilise aadressi olemasolu on vajalik tingimus ettevõtte registreerimiseks Eestis, olenemata sellest, kas asutajad on kohalikud elanikud või välismaalased.

Juriidiline aadress on aadress, mis on registreeritud äriregistris ja mida kasutatakse ametlikuks postisideks ettevõttega ning talle ametlike dokumentide edastamiseks.

Registrijärgne aadress Eesti ettevõttele

Juriidilise aadressi ostmine selle teenuse osutamisele spetsialiseerunud teenusepakkujalt on alustavale ettevõtjale või välisriigist oma äritegevust arendavale mitteresidendile kuuluvale ettevõttele kõige tõhusam ja soodsam lahendus.

Juriidiline aadress Tallinnas on kõik, mida te vajate oma ettevõtte registreerimiseks

Juriidilise aadressi teenuse kasutamise raames on kliendil õigus kasutada meie aadressi oma ettevõtte ametliku registrijärgse aadressina ning ettevõtte postiaadressina koos õigusega saada kätte ettevõtte nimele laekuvat kirjavahetust ja kirju.

Mis ei kuulu juriidilise aadressi teenuse hulka?

Juriidilise aadressi teenus ei ole oma olemuselt büroopinna üürimine ning ei anna õigust kasutada ettevõtte aadressil asuvaid ruume ega saada ettevõtte nimele esitatavaid kommunaalteenuste arveid. Kui olete huvitatud oma ettevõttele reaalse büroopinna rentimise võimalusest, palume see teenus eraldi tellida.

Kontaktisik

Kontaktsiku teenus Eesti ettevõtetele | 250 EUR aastas

Alates 1. veebruarist 2023 on kontaktisiku olemasolu kohustuslik tingimus üksnes selliste ettevõtete registreerimiseks ja edasiseks tegutsemiseks, mille registrijärgne aadress on väljaspool Eestit. Teisalt me soovitame tungivalt nimetada endale kontaktisik ka neil ettevõtetel, millel on Eestis olemas juriidiline aadress, kuid mille juhatuse koosseisus ei ole ühtegi Eesti alalisest elanikust (residendist) liiget (direktorit).

Meie ettevõttel on olemas riiklik ettevõtete registreerija tegevusluba ja meil on seaduslik õigus osutada oma klientidele kontaktisiku teenust.

Milleks on vaja nimetada kontaktisik?

Kontaktisiku funktsioon on puhtpassiivne ning seisneb õiguses saada kätte ettevõttele adresseeritud ametlikke teatisi, tahteavaldusi ja muid teateid. Mitteresidendile kuuluva ettevõtte kontaktisiku määramise eesmärgiks on püsikanali loomine ettevõttele oluliste teadete ja kirjavahetuse kättetoimetamiseks.

Kes võib olla kontaktisik?

Kontaktisikuks võib nimetada üksnes kellegi kindlaksmääratud, äriseadustikus loetletud professionaalide seast, kelle hulka kuuluvad teiste seas notarid, audiitorid ja ettevõtete registreerija tegevusloa omanikud. Ettevõtte kontaktisiku andmed kantakse ettevõtte registrikaardile ning nendest saab osa ettevõtte kontaktandmetest.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kui teile pakub huvi juriidilise aadressi või kontaktisiku teenuse tellimine või teil on küsimusi ettevõtte registreerimise kohta, võtke julgesti ühendust meie juristide ja nõustajatega!

Ettevõtted Eestis – see on just meie profiil!

Kui pöördute meie poole, ei saa te oma ettevõttele mitte üksnes registrijärgset aadressi ja kontaktisikut, vaid ka usaldusväärse partneri, kes on valmis teid toetama igas teie äritegevuse etapis. Meie põhieesmärk on muuta äritegevus Eestis teie jaoks kättesaadavamaks ja tõhusamaks.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Järgnevalt on esitatud loetelu kõige sagedamini esitatavatest küsimustest, millega meie nõustajad oma töös kokku puutuvad. Võib-olla on nende materjalidega tutvumine teie jaoks huvitav.

 • Mitme kirja vastuvõtmist juriidilise aadressi teenus hõlmab?

  Aastatasu 150 eurot sisaldab kuni kümne skaneeritud kirja vastuvõtmist ja edastamist kuus.

 • Kui kaua ettevõttele saabunud kirju säilitatakse?

  Kõiki saabunud kirju säilitatakse kuus kuud ning kui klient ei ole palunud säilitustähtaega pikendada või kirja originaal talle edasi saata, kuuluvad saabunud kirjad turvalisel viisil hävitamisele.

 • Kas on võimalik korraldada nii, et kaubapakid toimetataks kohale minu juriidilisele aadressile?

  Juriidilise aadressi teenus on mõeldud eelkõige ettevõtte registreerimiseks ning paberkandjal infot sisaldavate, ettevõttele adresseeritud sissetulevate kirjade vastuvõtmiseks. Üldjuhul me kliendi nimele saabuvaid pakke, mis sisaldavad kaupu või asju, vastu ei võta, välja arvatud pangakaardid ja muud pisiasjad, mille puhul vajadus saada need kätte juriidilisel aadressil on väljakujunenud praktikaga põhjendatud.

 • Kas ühel juriidilisel aadressil on võimalik registreerida mitu ettevõtet?

  Jah, meie aadressil saab registreerida mitu ettevõtet, kuid iga ettevõtte juriidilise aadressi teenuse eest tuleb tasuda eraldi.

 • Kas ettevõtte juriidilisel aadressil asuvaid ruume on võimalik reaalselt kasutada?

  Juriidilise aadressi teenus ei ole oma olemuselt büroopinna üüri teenus ega anna õigust ettevõtte aadressil asuvaid ruume kasutada.

 • Kas ettevõtte nimele väljastatud kommunaalteenuste arved on võimalik kätte saada selle juriidilisel aadressil?

  Juriidilise aadressi teenus ei kätke võimalust saada kätte ettevõtte nimele väljastatud kommunaalteenuste arveid (utility bill). Tõendina oma ettevõtte seotusest kasutatava juriidilise aadressiga võite esitada vastava teenuse arve või lepingu või siis me võime väljastada ka sellekohase tõendi. Kui olete huvitatud oma ettevõttele reaalse büroopinna rentimise võimalusest, palume see teenus eraldi tellida.

 • Kas kontaktisikul on õigus anda ettevõtte nimel allkirju ja seda esindada?

  Ei, kontaktisikul ei ole õigust teha ettevõtte nimel mitte mingeid toiminguid. Kontaktisikul on õigus üksnes vastu võtta ettevõtte nimele saabuvaid ametlikke kirju või dokumente.

 • Kas minu ettevõtte kontaktisikuks võib olla minu sõber või äripartner?

  Ei, see ei ole võimalik. Nende isikute loetelu, kes võivad tegutseda kontaktisikuna, on äriseadustikus selgelt määratletud. Kontaktisikuks võib määrata ainult notari, advokaadi või advokaadibüroo, vandeaudiitori või äriühingute registreerija tegevusluba omava isiku.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.