Virtuaalvääringute tegevusluba Leedus

Leedu on hetkel üks Euroopa Liidu nõutumaid jurisdiktsioone virtuaalvääringuteteenuse pakkuja ehk VASP tegevusloa saamiseks lihtsa ja arusaadava AML/CFT seadusandlusega.

Virtuaalvääringute tegevusluba Leedus — alates 3500 €

Oleme alates 2017. aastast pühendunud krüptopraha ja plokiahela tehnoloogiatega seotud projektide täielikule juriidilisele toele ning pakume ka finants- ja AML/CFT nõustamisteenuseid. Aastate jooksul oleme edukalt omandanud virtuaalvääringute teenuste osutaja tegevuslube EL-is enam kui 300 oma kliendile, mille hulka kuuluvad suured virtuaalvääringute kauplemisplatvormid ja krüptobörsid.

Taotlege Leedu virtuaalvääringute tegevusluba juba täna! Küsi pakkumist

LEEDU KRÜPTOLITSENTS

Krüptoraha vahetuse ja hoidmisega seotud teenuste operaatori litsentsi saamine

Alates 2017. aastast oleme keskendunud krüptoäri litsentseerimise, nõustamise ja juriidilise toe küsimustele ELi territooriumil ning omame muljetavaldavat praktilist kogemust. Oleme hõlmanud ulatuslikku AML/CFT küsimuste õiguslikku raamistikku, välja töötanud ja juurutanud algoritme reguleeriva asutusega tõhusaks suhtlemiseks ning hankinud laialdaselt partnereid üle maailma, sh maksesüsteemid, krüptobörsid ja eriteenused.

Jälgime tähelepanelikult viimaseid muudatusi õigusaktides, määrustes ja rahvusvahelistes AML/CFT standardites, samuti jälgime igapäevaselt uudiseid ja sündmusi krüptoäri/finantstehnoloogia valdkonnas ning täiendame pidevalt oma oskusi ja teadmisi.

Meie ettevõte pakub võimalust saada kasutusvalmis Leedu krüptoraha tegevusloa 30-45 päeva jooksul. Meie ettevõtte töötajad sooritavad kõik toimingud isiklikult, kaasamata vahendajaid ja kolmandatest isikutest spetsialiste.

 • Reguleeriv asutus:
  • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ehk FNTT (eng. Financial Crime Investigation Service ehk FCIS)
 • Õigusaktid:
  • Leedu Vabariigi Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/849 (4. AML direktiiv, 4AMLD)
  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/843 (5. AML direktiiv, 5AMLD)

Tänapäevaks on Leedu oma lihtsa ja selge krüptovaluutaregulatsiooni ning Euroopa finantsinnovatsiooni ja fintech-idufirmade keskuse mainega saanud üheks ELi atraktiivsemaks jurisdiktsiooniks krüptovaluutade ja virtuaalvääringutega seotud äritegevuseks.

 • Hankige Leedu krüptolitsents lühima ooteajaga

  Ettevõtte registreemise protseduur ning tegevusloa saamine krüptoraha vahetusega seotud teenuste osutamiseks võtab keskmiselt 30 kuni 45 päeva.

 • Lihtne ja mugav ettevõtte struktuur

  Leedu krüptorahaettevõtte asutamiseks piisab ühest asutajast ja juhist, kelleks võib saada iga välisriigi resident.

 • Täielik kaugmenetlus

  Leedu firma asutamiseks ja krüptoraha litsentsi saamiseks pole vaja tulla Leetu isiklikult, kõik toimingud on tehtavad volikirja alusel.

 • Minimaalsed kulutused

  Krüptoraha tegevusloa saamine ning krüptoprojekti edaspidine tugi ja teenindamine on tunduvalt soodsamad kui teistes krüptorahasõbralikes jurisdiktsioonides.

Leedu krüptolitsentsi saamine on parim lahendus alustavale krüptoettevõttele või krüpto-idufirmale, ning sellest saab ka usaldusväärne vahend olemasolevate krüptobörside ja -vahetuspunktide ning ka teiste plokiahelaprojektide regulatiivsete või jurisdiktsiooniriskide vähendamiseks või hajutamiseks.

LEEDU KRÜPTOLITSENTS JA SELLE VÕIMALUSED

2020. aasta alguses viidi Leedu Vabariigi kehtivatesse AML/CFT seadustesse sisse muudatuste pakett, mille raames laiendati AML/CFT meetmete rakendamiseks kohustatud isikute ringi, hõlmates krüptobörsse, krüptovahetuspunkte ja muid plokiahelaprojekte, mis pakuvad krüptovaluutade, tokenite ja muude virtuaalvääringute vahetamis- või hoiustamisteenuseid, samuti isikuid, kes viivad läbi esmase mündipakkumise (ICO).

Vastavalt kehtivale seadusandlusele peavad teenuspakkujad, kes soovivad osutada virtuaalvääringute vahetamise ja käitlemisega seotud teenuseid, registreerima oma tegevuse ja hankima volitused “virtuaalvääringute vahetusoperaator” (lt. virtualiųjų valiutų keityklos operatorius) või “krüptoraha hoiurahakoti operaator” (lt. depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius).

 • Virtuaalvääringute vahetuse operaator (virtual currency exchange operator)

  Teenuspakkuja, mis osutab virtuaalvääringu vahetuse, ostu või müügi teenuseid tasu eest:

  • krüptoraha vahetus fiat-raha vastu (crypto vs fiat exchange)
  • fiat-raha vahetus krüptoraha vastu (fiat vs crypto exchange)
  • krüptoraha vahetus krüptoraha vastu (crypto vs crypto exchange)
 • Krüptoraha hoiurahakoti operaator (custodian virtual currency wallet operator)

  Teenuspakkuja, mis pakub klientidele krüptoraha ja muude virtuaalvääringute hoidmise ning sisemiste krüptorahakottide haldamise teenuseid:

  • klientide krüptoraha hoidmine sisemistes hoiurahakottides (crypto storage service)
  • krüptoraha ülekanded ja sissemaksed (crypto transfer service)

Eelnimetatud muudatustega Leedu Vabariigi õigusvaldkonda toodi ja reguleeriti sellised mõisted nagu virtuaalvääring (lt. virtualioji valiuta), virtuaalvääringu aadress (lt. virtualiosios valiutos adresas), virtuaalvääringute hoiurahakott (lt. depozitinė virtualiųjų valiutų piniginė) ja krüptovara avalik pakkumine ehk ICO (lt. pirminis virtualiosios valiutos siūlymas).

NÕUDED KRÜPTORAHA TEENUSPAKKUJATELE

Krüptoäri esindajatele esitatakse kõrgeid nõudeid, mis on seotud krüptoraha valdkonna eripärade ja kõrge riskiastmega rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kontekstis.

 • Juhid, omanikud ja kasusaajad

  Kõikidel krüptorahaettevõtte tegevisikutel peab olema laitmatu ärimaine ning ei tohi olla kehtivaid kriminaalkaristusi, sh finants- ja maksukuritegude eest

 • Sisemine AML/CFT-poliitika ja riskijuhtimine

  Krüptoettevõtted on kohustatud välja töötama ja juurutama oma sisemistesse protsessidesse tõhusaid AML/CFT meetmeid, mis peavad sisaldama ja reguleerima mh järgmist:

  • kliendi isikutuvastuse protseduurid ja turvameetmete rakendamine klientidele;
  • ärisuhete jälgimise kord ja kliendiinfo regulaarne uuendamine;
  • kliendi tehingute ja transaktsioonide jälgmise kord, kliendi tegevuse skriining ja seire;
  • rahvusvaheliste finantssanktsioonide ja piirangute rakendamise kord;
  • ettevõtte riskianalüüs ja avastatud riskide juhtimise poliitika;
  • teadete ja teabe esitamise kord FCIS-sse;
  • sisekontrolli ja AML/CFT-meetmete järgimise sisekontrolli teostamise kord.

 • Pädev MLRO / AML-spetsialist

  Krüprorahaettevõte peab palkama pädeva AML-seire spetsialisti (Compliance Officer), keda nimetatakse ka MLRO-spetsialistiks (Money Loundering Reporting Officer) FCISiga suhtlemiseks ning reguleeriva asutuse teavitamiseks kahtlastest transaktsioonidest. AML-seire spetsialisti positsioonile kandideerija peab omama teadmisi ja kompetentsi AML/CFT valdkonnas ning oskama nõutud määral leedu keelt ja teadma Leedu seadusandlust.

 • Reguleeriva asutuse teavitamise kohustus kahtlastest transaktsioonidest

  Iga Leedu krüptoraha tegevusloa alusel tegutsev ettevõte on kohustatud teavitama FCIS-d kahtlastest (ing. suspicious transactions) ja ebatavalistest tehingutest (unusual transactions) ning ka informeerima FCIS-d muudest reguleeriva asutuse sätestatud nüanssidest ja asjaoludest. Leedu AML-seadusandluse üheks eripäraks on kohustus teavitada FCIS-d kõikidest sooritatud krüptoraha vahetuse tehingutest või krüptotehingutest, juhul kui antud tehingu või transaktsiooni väärtus on võrdne või ületab 15 000 eurot või samaväärset summat mõnes muus välisriigi valuutas või virtuaalvääringus.

 • Klientide ja transaktsioonide andmete säilitamise kohustus

  Kõik Leedu krüptoettevõtted, mis on kohustatud järgima AML/CFT meetmeid, on kohustatud säilitama kliendiandmeid, teavet nende tehingute kohta ja muid olulisi andmeid kogu kliendiga ärisuhete kehtivuse perioodi jooksul ning ka 8 aastat alates nende lõpetamise kuupäevast.

Arutame ja analüüsime põhjalikult kõiki teie projekti detaile ja ärivoogusid, aitame välja töötada ja juurutada tõhusaid AML/KYC põhimõtteid ning pakume kõige mõistlikumaid organisatsioonilisi lahendusi krüptoraha tegevusloa kiiremaks saamiseks.

LEEDU KRÜPTOLITSENTSI HANKIMISE PROTSEDUUR

Krüptoraha tegevusloa saamine Leedus seisneb ennekõike riigiasutuste teavitamises kavatsuse kohta teostada virtuaalvääringute vahetamise või hoidmisega seotud tegevust ning vastava tegevuse registreerimises Leedu äriregistris (Juridinių asmenų registras), samuti muude protseduuride ja formaalsuste täitmises, mille lühikirjelduse leiate allpool:

 • Ettevõtte registreerimine Leedus

  Krüptotegevuseks ja Leedu krüptoraha tegevusloa saamiseks sobib kõige paremini osaühingu registreemine (lt. Uždaroji akcinė bendrovė ehk UAB). Leedus on ettevõtte registreerimisel vaja tasuda vähemalt 2500 euro suurune osakapital, mille jaoks tuleb avada kogumiskonto kohalikus pangas või maksesüsteemis (EMI või PSP).

 • Sisemise AML/CFT-dokumentatsiooni väljatöötamine

  Krüptorahaga tegelemiseks vajaliku tegevusloa saamise Leedus oluliseks tingimuseks on tõhusate AML/CFT meetmete ja põhimõtete väljatöötamine ja juurutamine ettevõtte sisemistesse protsessidesse ning ka ettevõtte tegevusega kaasnevate riskide hinnangu ja tuvastatud riskide maandamise poliitika koostamine.

 • Krüptoraha ja virtuaalvääringute vahetusega seotud tegevuse registreerimine

  Ettevõte, mis soovib saada Leedu krüptolitsentsi, on kohustatud teavitama oma kavatsustest riigiasutusi ja registreeruma Leedu Vabariigi äriregistris “virtuaalvääringute vahetuse operaatoriks” ja/või “krüptoraha hoiurahakoti operaatoriks” ning saama vastav märge ettevõtte registrikaardile. Määratud tegevuse registreerimise avalduse esitamisega kinnitavad krüptoettevõte ja sellega seotud isikud, et nad on tutvunud Leedu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusandlusega ja kohustuvad seda järgima.

 • Arvelduskonto avamine

  Iga virtuaalvääringute vahetust pakkuv ettevõte vajab klientidega arveldamiseks usaldusväärset maksemeetodit. Pakume erinevaid võimalusi arvelduskontode avamiseks krüptoprojektide jaoks pankades või EMI või PSP maksesüsteemides, mis on lojaalsed kõrgele riskile ja plokiahela valdkonna esindajatele.

 • MLRO / AML-spetsialisti värbamine

  MLRO / AML spetsialisti põhiülesanneteks on krüptoäri huvide esindamine reguleerivas asutuses (FCIS) ning reguleerivate asutuste teavitamine kahtlastest tehingutest ja transaktsioonidest. Me aitame värvata pädeva kandidaadi teie ettevõtte MLRO-spetsialisti ametisse.

 • Reguleeriva asutuse teavitamine AML/CFT-meetmete rakendamise eest vastutavatest isikutest

  Virtuaalvääringute vahetamise või hoidmise teenuseid osutavad ettevõtted on kohustatud teavitama kirjalikult FCIS-d ning esitama MLRO-spetsialisti ja juhi ning teiste seadusega ettenähtud isikute isiku- ja kontaktandmed, kes vastutavad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete rakendamise eest.

Meie ettevõtte spetsialistid pakkuvad teile parimaid lahendusi selleks, et teie ettevõte saaks krüptoraha tegevusloa lühima ooteajaga. Kõik viidatud toiminguid ja protseduure on võimalik teha nii ettevõtte esindaja isiklikul juuresolekul kui ka kaugelt meie ettevõtte juristide nimele antud volikirja alusel.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Meie spetsialistide pikaajaline kogemus ja pädevus võimaldavad Teie plokiahela idufirmal siseneda Euroopa Liidu õigusvaldkonda võimalikult kiiresti. Pakume Teile igakülgset tuge ettevõtte registreerimisel Leedus ning virtuaalvääringute ja krüptoraha vahetamise ja hoidmise teenuste osutamiseks vajaliku litsentsi saamisel.

Personaalse nõustamise või hinnapakkumise saamiseks Leedu krüptolitsentsi osas palume võtta meie ekspertidega ühendust telefoni või e-posti kaudu või jätta avalduse meie kodulehele.

Virtuaalvääringute tegevusluba Leedus | KKK

Altpoolt leiate loetelu korduma kippuvatest küsimustest Tšehhi Vabariigis krüptoraha vahetamise tegevusloa saamise teemal, millega meie konsultandid oma töös kokku puutuvad. Võib-olla on selle materjaliga tutvumine teile asjakohane.

 • Mis tähtajaks väljastatakse leedu virtuaalvääringute tegevusluba?

  Leedus antakse krüptoaktiivide teenusepakkujatele (krüptolitsents) määramata ajaks.

 • Kas Leedu VASP/CASP jaoks on olemas mingeid regulaarseid tasusid, makse või lõive?

  Ei, Leedu krüptoettevõtete tegevust ei maksustata ühegi eraldi lõivu, tasu või järelevalvekuluga.

 • Kas krüptoettevõttel peab Leedus olema tegelik kontor?

  Nõuet rentida kontorit Leedu territooriumil ei ole.

 • Kas Leedu VASP/CASP peab tööle võtma kohalikku personali?

  Jah, iga Leedu krüptoettevõte peab määrama MLRO (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutava isiku), kes peab olema Leedu resident, ja kellega tuleb sõlmida töösuhteid.

 • Kas on võimalik pakkuda krüptorahaga ja virtuaalvääringutega seotud teenuseid ELi mitte-residentidele?

  Jah, järgides nõuetekohaseid AML/KYC hoolsusmeetmeid, on Leedu krüptoettevõtetel õigus pakkuda krüptoraha ja muu virtuaalvääringute vahetamise ja hoiustamise teenuseid oma klientidele, kes asuvad väljaspool ELi.

 • Kas välismaalased võivad olla Leedu äriühingu osainkud ja juhatuse liikmed?

  Leedu krüptovarateenuse osutaja asutajateks (aktsionärideks) või direktoriteks (juhatuse liikmeteks) võivad olla välismaa kodanikud, sealhulgas ka Euroopa Liitu mitte kuuluvate riikide kodanikud.

 • Alates millise summa juures peab krüptoettevõte klienti tuvastama ja rakendama hoolsusmeetmeid?

  Vastavalt kehtivale seadusandlusele peavad krüptovarateenuse osutajad rakendama klientide suhtes AML/KYC meetmeid, kui tehingu maht või summa ületab 700 eurot.

 • Kas virtaalvääringute teenuste osutajate tegevust Leedus maksustatakse äriühingu tulumaksuga?

  Jah, krüptovarateenuse osutajad, nagu kõik muud ettevõtted, mis on registreeritud ja tegutsevad Leedu Vabariigi õigusraamistikus, peavad tasuma äriühingu tulumaksu, mis on 15% saadud kasumist majandusaasta kohta. Need ettevõtted, mille käive ei ületa 300 000 eurot ja kelle töötajate arv on kuni 10 inimest, võivad arvestada tulumaksu alandatud määraga 5%.

Kui teil on veel küsimusi või vajate abi, palun võtke meiega ühendust teile sobival viisil.

HINNAKIRI | VIRTUAALVRINGU TEGEVUSLUBA LEEDUS

Järgnevalt leiate teavet teenuste maksumusest ettevõtte registreerimisel ja litsentsi saamisel tehinguteks krüptovaluutadega Leedus ning täiendavate ja abiteenuste hindadest.

 • Teenuse liik
  Hind
 • Ettevõtte registreerimine Leedus ja krüptovaluuta litsentsi saamine (hind alates)
  3500 
 • Leedu valmisfirma koos eelnevalt saadud krüptovaluuta litsentsiga (hind alates)
  15000 
 • AML spetsialisti ja MLRO teenus (hind kuus alates)
  1000 
 • Arvelduskonto avamine pangas või maksesüsteemis EMI või PSP (hind alates)
  1000 
 • Krüptovaluutaga tegeleva ettevõtte raamatupidamisteenus Leedus
  tellimisel

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.