EORI number Eestis

EORI numbri taotlemine Eesti ettevõttele

EORI number (Economic Operators Registration and Identification) on kordumatu identifitseerimisnumber, mis väljastatakse ettevõtetele ja eraisikutele (majandusettevõtjatele), kes tegelevad kaupade ekspordi või impordiga Euroopa Liidu territooriumile. EORI numbrit kasutatakse ettevõtjate tuvastamiseks ning see hõlbustab andmevahetust ettevõtjate ja tolliasutuste vahel.

EORI numbrit on vaja Euroopa Liidus väliskaubandustoimingute tegemiseks, sealhulgas EL-i liikmesriikide tolliprotseduuride läbiviimiseks, samuti kaupade ekspordi või impordi lubade saamiseks. Samuti on EORI numbri olemasolu vajalik kauba impordi tollideklaratsioonide vormistamiseks ning tollimaksude, lõivude ja maksude tasumiseks.

Seega on EORI number oluline vahend Euroopa Liidu territooriumil rahvusvahelise kaubanduse ja välismajandustegevusega tegelevate ettevõtete ja teiste isikute tuvastamiseks ning vajalik tollidokumentatsiooni menetlemiseks vastavalt EL õiguse nõuetele.

Kuidas ma saan EORI numbri?

Kui impordite kaupu EL-i või ekspordite EL-s valmistatud kaupu kolmandatesse riikidesse, siis tõenäoliselt vajab teie ettevõte tolliprotseduuride läbimiseks EORI numbrit.

EORI number koosneb kahest osast: numbri väljastanud riigi kahetähelisest koodist (Eesti puhul EE) ning unikaalsest numbritest ja tähtedest koosnevast numbrist. Eestis väljastab EORI numbri Maksu- ja Tolliamet – see number väljastatakse tähtajatult. EORI numbri saamise protsess ei kesta tavaliselt rohkem kui üks tööpäev.

Identifitseerimisnumbri saate järgmistel viisidel: (1) esitada maksuameti elektroonilises keskkonnas avaldus, mis eeldab elektroonilist allkirja (ID-kaart, e-residentsus või Mobiil-ID), (2) esitama avalduse tolliasutuse füüsilises esinduses või (3) kasutada professionaalse juristi või raamatupidaja teenuseid, kes teeb kõik toimingud teie eest volikirja alusel.

Võtke meiega ühendust

Kui teil on vaja hankida oma Eesti ettevõttele EORI number või teie ettevõte vajab kvaliteetset raamatupidamis- või tollituge – võtke julgelt ühendust meie raamatupidajate ja konsultantidega!

Muude raamatupidamisteenuste kohta leiate lisateavet meie veebisaidi teemalehelt

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.