Kas Eestis kasutatakse TIN numbrit?

Mis on Tax Identification Number või maksukohustuslase number Eestis?

TIN-number (Tax Identification Number) — see on maksukohustuslase identifitseerimisnumber (TIN), mida maksuhaldur kasutab maksukohustuslaste tuvastamiseks ja nende maksukohustuse jälgimiseks. TIN-numbrit saab väljastada nii era- kui ka juriidilistele isikutele ning selle struktuur ja vorm võivad riigiti erineda.

Eestis eraldi TIN-numbrit pole

Füüsiliste isikute tuvastamiseks kasutab Maksu- ja Tolliamet maksunumbrina universaalset isikukoodi, juriidilistel isikutel registreerimiskoodi (eesti keeles – registrikood).

Eraisikute isikukood koosneb 11 numbrist ja on iga Eesti kodaniku või elaniku kordumatu isikukood. Koodi ülesehitus kajastab infot sünnikuupäeva ja isiku soo kohta. Seda numbrit kasutavad identifitseerimiseks erinevad avalikud ja eraorganisatsioonid, sealhulgas maksuhaldurid.

Juriidiliste isikute registreerimiskood koosneb 8 numbrist ja on kordumatu number, mis antakse ettevõttele Eesti Äriregistris registreerimisel. Seda numbrit kasutatakse ettevõtte tuvastamiseks Maksu- ja Tolliametis ning teistes avalik-õiguslikes ja eraasutustes.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.