Tegevuseta osaühingu likvideerimine

Tegevuseta ettevõtte likvideerimine ja kustutamine Äriregistrist lihtsustatud korras.

Eesti on äritegevuseks üks atraktiivsemaid riike tänu oma läbipaistvale ärikeskkonnale ning kiirele ja lihtsale võimalusele uue ettevõtte registreerimiseks. Sellega seoses loovad välisinvestorid Eestisse palju ettevõtteid ja firmasid erinevate äriprojektide ja vajaduste jaoks.

Kuid, nagu igas teises riigis, ei jõua kõik projektid aktiivse äritegevuse alguse faasi ja mõnikord juhtub nii, et ühel või teisel põhjusel otsustavad asutajad projekti arendamise peatada ja edasised investeeringud peatada – sellistel juhtudel tekib vajadus ettevõtte likvideerimiseks. Järgnevalt analüüsime ettevõtte lihtsustatud likvideerimise protsessi Eestis, samuti käsitleme likvideerimismenetluse võtmepunkte selliste Eesti ettevõtete puhul, mis on registreeritud, kuid ei ole majandustegevust alustanud.

Ettevõtte likvideerimine on ettevõtte tegevuse lõpetamise protsess, sealhulgas kõigi kohustuste ja võlgade tasumine, allesjäänud vara jaotamine osanike vahel ning ettevõtte Äriregistrist kustutamine. Tavaliselt võtab Eesti ettevõtte likvideerimisprotsess aega 9-12 kuud ja hõlmab nii likvideerija määramist kui ka mitmete seaduses ettenähtud protseduuride läbiviimist.

Lihtsustatud likvideerimismenetlus

1. veebruaril 2023. aastal hakkas aga kehtima uus Äriregistri seadus, mille sätted lubavad ettevõtte likvideerimisprotsessi läbi viia lihtsustatud ja kiirendatud kujul nendel ettevõtjatel, kes pole majandustegevust alustanud. Äriregistri seaduse § 63 kohaselt on ettevõttel õigus taotleda registrist kustutamist, kui ta ei ole tegevust alustanud ja seda asjaolu kinnitavad kõik ettevõtte juhatuse liikmed (direktorid) ja aktsionärid (osanikud). Seega ei kehtesta seadus mingeid nõudeid majandustegevuseta (ei olnud ainsatki ülekannet ega tehingut) ettevõtte registrist kustutamiseks. Lihtmenetluse raames puudub majandusaasta aruannete ja likvideerimisbilansi esitamise nõue, samuti ei ole vaja määrata ettevõttele likvideerijat. Pärast avalduse laekumist teeb Äriregister sellekohase teate Avalikus Teadaandes ning kustutab ettevõtte registrist 3 kuu möödudes.

Nii Eestis 2023. aasta alguses seadusandlikul tasandil on võimalik lihtsal ja mugaval viisil likvideerida ettevõtteid, mille tegevust pole veel alustatud ja mille järele asutajatel on vajadus täielikult kadunud. See asjaolu muudab Eesti välismaalaste jaoks kahtlemata veelgi atraktiivsemaks oma ettevõtte registreerimiseks, kuna ebasoodsatel asjaoludel ei tekita äritegevuse lõpetamine ja juriidilise isiku likvideerimine asutajatele enam ebamugavusi ja raskusi. Märkimist väärib aga see, et selline kord on kehtestatud eranditult Osaühingute suhtes.

Võtke meiega ühendust

Te pole kunagi oma ettevõtet käivitanud ja olete otsustanud äriprojekti lõpetada ja ettevõtte äriregistrist kustutada?

Võtke ühendust meie konsultantidega! Aitame Teid läbi viia ettevõtte likvideerimise protseduuri lihtsustatud kujul – 3 kuu möödudes eemaldatakse Teie ettevõtte dokumendid registrist täielikult.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.