WEB3 startup Eestis

Web 3.0 ettevõtte registreerimine Eestis ja WEB3 startupi loomine EL-is

Alates 2017. aastast on meie ekspertide meeskond edukalt saatnud erinevaid innovaatilisi äriprojekte ja startuppe, sealhulgas Web 3.0 ja plokiahela tehnoloogiatega seonduvaid. Pakume Web3 projekti efektiivseks käivitamiseks vajalikku täisteenuseid, nagu finants- ja juriidiline nõustamine, ettevõtteteenused ja ärimudeli struktureerimine, aga ka kaasaegsete IT-lahenduste juurutamine ja kohandamine erinevatele äriprotsessidele.

Meie põhieesmärk on pakkuda ettevõtjatele igakülgset abi nii oma Web3 ettevõtte loomisel kui ka professionaalset tuge nende uuendusliku idee efektiivseimaks elluviimiseks ja eduks detsentraliseeritud tulevikuökosüsteemi ülesehitamisel. Meie kogemus ja teadmised Web 3.0, plokiahela tehnoloogiate ja äriõiguse vallas võimaldavad meil pakkuda kvaliteetseid lahendusi ja strateegiaid, mis on kohandatud iga projekti individuaalsetele vajadustele.

Käesolevas artiklis käsitleme Web 3.0 kontseptsiooni ja selle rakendusvõimalusi tänapäevaste ärimudelite raames, samuti toome välja peamised Web3 ettevõtte Eestis registreerimise eelised eesmärgiga luua tõhus struktuur Web 3.0 toode sisenemise korraldamiseks Euroopa Liidu ühisturule.

MIS ON WEB3?

Web3 ehk Web 3.0 on Interneti kolmas põlvkond, mille eesmärk on luua plokiahela tehnoloogial ja hajutatud andmesalvestusel põhinev detsentraliseeritud võrk. Erinevalt varasematest Interneti-tehnoloogia arendamise kontseptsioonidest (Web 1.0 ja Web 2.0) panustab Web3 rõhku võrku postitatud andmete detsentraliseerimisele, privaatsusele ja kasutajate omandiõigusele. Samuti on Web3 üks eesmärke luua ökosüsteeme, milles osalejaid saaks premeerida panuse või detsentraliseeritud projektide tegevustes osalemise eest.

Web3 kasutab peamiselt kaasaegseid uuenduslikke tehnoloogiaid, nagu plokiahel, krüptovaluutad, nutikad lepingud ja detsentraliseeritud rakendused (dApps), et võimaldada kasutajatel hallata digitaalset sisu ja kontrollida oma andmeid ilma teabekeskusi või muid vahendajaid kaasamata.

WEB 3.0 PEAMISED PÕHIMÕTTED

Web 3.0 eesmärk on muuta viisi, kuidas me globaalse Internetiga suhtleme, parandades andmevahetuse ja -salvestuse turvalisust, usaldusväärsust ja läbipaistvust. Seega on Web3 kontseptsiooni aluseks olevad aluspõhimõtted järgmised:

Detsentraliseerimine. Süsteemi üheainsa kontrollipunkti täielik kaotamine, et tagada stabiilsus ja vältida võimu koondumist kitsa ringi inimeste kätte – reguleerija või moderaatori rolli saab täita korraga terve kogukond.

Privaatsus. Ökosüsteemi kasutajate isikuandmete ja digitaalse sisu tõhus kaitse koos võimalusega kontrollida nende kasutamist, töötlemist ja säilitamist.

Omandiõigus. Web 3.0 kontseptsioon eeldab andmete ja digitaalse sisu omandiõiguse üleandmist tsentraliseeritud organisatsioonidelt ökosüsteemi kasutajatele.

Avatud standardid. Eesmärgiks Web3 arenduste avatud koodide avaldamine ning erinevate plokiahela süsteemide ja muude tehnoloogiate ühilduvuse tagamine, mis võimaldab luua paindlikumaid ja skaleeritumaid lahendusi Web 3.0 kontseptsiooni raames.

Sellest järeldub, et sellised tehnoloogiad nagu plokiahel, nutikad lepingud ja detsentraliseeritud rakendused võimaldavad kasutajatel oma andmeid täielikult kontrollida ja vältida sõltuvust tsentraliseeritud organisatsioonidest. Kõik see loob uusi võimalusi demokraatlikumate ja ligipääsetavamate teenuste arendamiseks, mis on keskendunud kasutajate vajadustele ja austavad nende privaatsust. Web 3.0 avab ukse uutele ärimudelitele ja uuenduslikele platvormidele, mille eesmärk on parandada meie veebikogemust.

WEB3 VÕIMALUSED

Web 3.0 avab ettevõtetele, idufirmadele ja äriprojektidele uusi võimalusi ja horisonte, pakkudes neile uuenduslikke tehnoloogiaid ja mudeleid, mis võivad avaldada revolutsioonilist mõju ja muuta aluspõhimõtteid paljudes ärivaldkondades ja kaasaegse ühiskonna valdkondades. Järgmised on mõned põhivaldkonnad, kus Web 3.0 võib ettevõtetele ja äriprotsessidele erilist mõju avaldada.

Finantstehnoloogiad (FinTech). Krüptovaluutade, nutikate lepingute ja detsentraliseeritud finantsplatvormide (DeFi) kasutamise kaudu on Web 3.0-l potentsiaal oluliselt lihtsustada, detsentraliseerida ja muuta finantsteenuste sektorit, sealhulgas makseid, laenamist ja investeeringuid, palju arusaadavamaks ja läbipaistvamaks.

Digitaalne identiteet. Digitaalse identiteedi tooteid ja teenuseid arendavad ettevõtted saavad edukalt kasutada Web 3.0 süsteemide loomiseks, mis annavad kasutajatele kontrolli oma isikuandmete üle ning lihtsustada autentimise ja identiteedi kontrollimise protsesse veebiruumis.

Asjade Internet (IoT). Plokiahel ja muud Web 3.0 tehnoloogiad võivad aidata kaasa asjade Interneti (objektide vahelise andmete edastamise kontseptsioon üksteise või väliskeskkonnaga suhtlemiseks) arengule, tagades andmete ja seadmete turvalisuse, läbipaistvuse ja detsentraliseerimise.

Detsentraliseeritud rakendused (dApps): Web3 tehnoloogiate abil saavad arendajad luua detsentraliseeritud rakendusi, mis annavad kasutajatele ulatusliku kontrolli oma andmete üle ning kaitsevad tsentraliseeritud organisatsioonide tsensuuri ja manipuleerimise eest.

Vara tokeniseerimine: Web 3.0 võimaldab erinevat tüüpi varade, näiteks kinnisvara, väärtpaberite või kunstiteoste tokeniseerimist (omandiõiguste fikseerimine krüptovaluuta märgi kujul), mis võib hõlbustada nende vahetamist ja võimalikke investeeringuid.

Sisu- ja intellektuaalomandi turud: Plokiahelat ja nutikaid lepinguid saab kasutada digitaalse sisuga (nt muusika, pildid, videod, raamatud ja muu) turgude loomiseks, võimaldades autoritel ja sisuloojatel oma töösse panustamist kontrollida ja raha teenida.

Detsentraliseeritud suhtlusvõrgustikud: Web 3.0 võib viia detsentraliseeritud suhtlusvõrgustike tekkeni, mille struktuur ei eelda ühtset juhtimis- ja teabejaotuskeskust.

Seetõttu esindab Web 3.0 uut tehnoloogilise innovatsiooni lainet, millel on märkimisväärne mõju ettevõtetele ja ärimudelitele paljudes sektorites ja tööstusharudes. Web3 pakub võimalusi luua detsentraliseeritud, turvalisi ja läbipaistvaid süsteeme, mis seavad lõppkasutaja tähelepanu keskpunkti ja annavad neile täieliku kontrolli oma andmete ja digitaalsete varade üle.

Ettevõtted, kes juurutavad ja arendavad aktiivselt Web 3.0 tehnoloogiaid, võivad saavutada olulisi konkurentsieelisi, täites oma klientide vajadusi uuel tasemel ja hõivates uusi tööstusharusid. Veeb 3.0 loob oma paindlikkuse ja kohanemisvõimega aluse uute ärimudelite tekkeks, mis tugevdavad digitaalset majandust ja soodustavad ülemaailmset innovatsiooni. Üldiselt on Web 3.0 Interneti praeguses eksisteerimisetapis võtmetähtsusega etapp, mis avab ettevõtetele, ettevõtjatele ja lõppkasutajatele uusi võimalusi ja perspektiive.

WEB3 STARTUP EESTIS

Iga Web 3.0 käivitaja jaoks muutub selle arengu teatud hetkel oluliseks tõhusa ettevõtte struktuuri ja õigusliku kesta loomise küsimus soodsas jurisdiktsioonis, et tagada projekti edasine kasv ja meelitada ligi välisinvesteeringuid. Selles etapis on äärmiselt oluline teha valik jurisdiktsiooni kasuks, mis tagab idufirma maksimaalse atraktiivsuse investorite jaoks ning loob tingimused optimaalseks tasakaaluks paindlikkuse ja ärivoogude efektiivse skaleerimise võimaluse vahel, isikuandmete ja intellektuaalomandi kaitse, ettevõtte struktuuri lihtsus ja läbipaistvus, samuti projekti väljavaated siseneda rahvusvahelistele turgudele.

Tõhusa ettevõtte struktuuri ja juriidilise raamistiku loomine on Web 3.0 käivitamise jaoks kriitiline edutegur. Web3 ettevõtjad peaksid eelnimetatud aspekte arvesse võtma ning hoolikalt valima asutamisriigi ja ettevõtte juriidilise vormi, mis vastab nende konkreetsetele vajadustele ja eesmärkidele — aktiivselt areneda, kaasata andekaid spetsialiste ja riskiinvestoreid ning püüda saavutada edu pikas perspektiivis.

Eesti, EL-i liikmesriigina pakub mitmeid eeliseid ning toimib atraktiivse platvormina Web 3.0 ja uuenduslike tehnoloogiate valdkonnas tegutsevate ettevõtete registreerimisel. Web 3.0 arengut Eestis edendavad aktiivselt mitmed tegurid, nagu valitsuse toetus tehnoloogilisele innovatsioonile, soodne investeerimiskeskkond ja elanikkonna kõrge digitaalse kirjaoskuse tase.

EESTI EELISED WEB 3.0 ETTEVÕTTE LOOMISEKS

Web 3.0 arendamise väljavaade Eestis tundub väga paljutõotav tänu mitmetele teguritele, mis loovad soodsa keskkonna tehnoloogia ja innovatsiooni arenguks ning Web 3.0 ettevõtete ja idufirmade registreerimisele Eestis.

Eesti on juba praegu üks liidritest digitaliseerimise ja innovaatiliste ettevõtete toetamise vallas ning Web 3.0 arenedes need eelised ainult suurenevad. Valitsus, äriringkond ja haridusasutused töötavad aktiivselt selle nimel, et luua tingimused Web 3.0 tehnoloogiate edukaks juurutamiseks ja arendamiseks, mis teeb Eestist selle valdkonna juhtiva riigi Euroopa ja maailma tasandil.

Allpool on välja toodud peamised aspektid, mis aitavad kaasa Web 3.0 arengule Eestis ja muudavad Eesti üheks atraktiivsemaks jurisdiktsiooniks oma Web3 startupi loomiseks:

Madal maksukoormus. Eesti pakub ettevõtjatele atraktiivset maksusüsteemi – jaotamata kasumilt Eestis maksu ei maksta. See tähendab, et ettevõtte tulumaksuga ei maksustata majandustegevuse käigus saadud tulu, mis kogutakse ettevõtte kontodele või kasutatakse ettevõtluse arendamiseks või investeeritakse erinevatesse instrumentidesse.

Digitaalne infrastruktuur. Eesti on üks enim digitaliseeritud riike maailmas, kus uuendusi ja erinevaid elektroonikalahendusi kasutatakse pea igas eluvaldkonnas, mis teeb Eestist atraktiivse koha Web 3.0 ettevõtete ja idufirmade loomiseks.

e-Residency. Riiklik programm e-Residency võimaldab välisettevõtjatel kasutada elektroonilisi riigiteenuseid võrdsetel alustel Eesti alaliste elanikega, mis võimaldab kiirelt ja mugavalt registreerida ettevõtet Eesti Äriregistri veebikeskkonnas ja see annab võimaluse oma Web 3.0 äri kaughaldamiseks kõikjalt maailmast.

Soodne ärikliima. Eesti on tuntud oma sõbraliku suhtumise poolest uuenduslikesse tehnoloogiatesse, soodsa ärikliima, madala korruptsioonitaseme poolest, samuti lihtsad ja läbipaistvad ettevõtete registreerimise protseduurid, mis meelitab ligi palju potentsiaalseid investoreid ja on hädavajalik Web 3.0 projekti tõhusaks käivitamiseks.

Innovatsiooni toetamine. Eesti riik toetab aktiivselt innovaatiliste tehnoloogiate, sh Web 3.0 arendamist, mis väljendub eriprogrammide, toetuste ja maksusoodustuste loomises tehnoloogiatööstuses või innovatsioonivaldkonnas tegutsevatele idufirmadele ja ettevõtetele.

Haridus ja teadus: Eesti õppeasutused ja teaduskeskused tegelevad aktiivselt Web3.0 valdkonna teadus- ja arendustegevusega, luues baasi Web3 valdkonnale spetsialiseerunud kvalifitseeritud personali kutseõppeks ja koolituseks. See aitab kaasa pidevale noorte talentide ja professionaalide juurdevoolule, kes saavad panustada Web 3.0 projektide ja idufirmade arendamisse Eestis.

Tehnoloogiakeskused ja klastrid: Eestis arenevad aktiivselt tehnoloogiakeskused, ühistööruumid ja innovatsiooniklastrid, mis loovad platvormi kogemuste ja teadmiste vahetamiseks, koostööks ja koostööks idufirmade ja Web 3.0 tehnoloogiaid arendavate ettevõtete vahel.

Õiguslik raamistik. Eesti Vabariigi õigusala kohaneb aktiivselt uute tehnoloogiliste trendidega nagu Web 3.0, plokiahel ja krüptovaluutad. See annab õiguskindluse ja toe valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele.

Kõik need tegurid teevad Eestist atraktiivse koha Web 3.0 ja tehnoloogiainnovatsiooni ettevõtte registreerimiseks. Tänu sellele on Eesti Web 3.0 tehnoloogiate arendamisel üks liidritest Euroopas ja maailmas tervikuna. Avatus uuendustele, riigi aktiivne toetus ja soodne investeerimiskeskkond aitavad köita nii noorte talentide kui ka rahvusvaheliste investorite, idufirmade ja ettevõttete tähelepanu, kes soovivad Eestis ja Euroopa Liidus Web 3.0 tehnoloogiaid ja teenuseid juurutada ja arendada.

Võtke meiega ühendust

Kas soovite luua oma Web3 äriprojekti jaoks ettevõtte struktuuri? Kui olete huvitatud oma Web 3.0 ettevõtte asutamise võimalusest Eestis, võtke julgelt ühendust meie ekspertide ja konsultantidega! Koos leiame Web3 käivitamiseks kõige tõhusama ettevõttelahenduse.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.