DAO startup Eestis

Detsentraliseeritud autonoomse organisatsiooni asutamine Eestis

Alates 2017. aastast on meie spetsialistide meeskond tõhusalt toetanud erinevaid tehnoloogilisi ja innovaatilisi projekte ning idufirmasid, mis põhinevad Web 3.0 tehnoloogiatel ning mille eesmärk on luua ja arendada DAO ökosüsteeme. Pakume põhjalikku nimekirja teenustest, mis on vajalikud DAO projekti edukaks käivitamiseks ja toimimiseks — õigus- ja finantskonsultatsioonid, erinevad ettevõteteenused, detsentraliseeritud ärimudelite arendamine ja integreerimine, samuti täiustatud Web3 tehnoloogialahenduste juurutamine DAO startup äriprotsessides.

Meie peamine missioon on pakkuda ettevõtjatele professionaalset tuge oma DAO ettevõtte loomisel ülemaailmses Web3 võrgus ja detsentraliseeritud autonoomse ökosüsteemi futuristliku kontseptsiooni elluviimisel. Meie aastatepikkune kogemus ja teadmised Web 3.0, plokiahela tehnoloogiate ja äriõiguse valdkonnas võimaldavad meil pakkuda usaldusväärseid ja ülitõhusaid lahendusi ja mudeleid DAO juriidilise keha jaoks, mis on kohandatud iga üksiku DAO projekti individuaalsele tegelikkusele.

Selles ülevaates analüüsime üksikasjalikult DAO peamisi ideid ja selle tõhusa kasutamise võimalusi tänapäevaste ärimudelite raames, samuti määratleme DAO ettevõtte Eestis registreerimise peamised eelised, et luua tõhus korporatiivstruktuur, nii tagades DAO startupi dünaamilise arengu Euroopa Liidu ühtses õigusruumis.

MIS ON DAO?

DAO (Decentralized Autonomous Organisation) on detsentraliseeritud autonoomne organisatsioon, mis on struktuur, milles traditsiooniline tsentraliseeritud juhtimine asendub uuenduslike tehnoloogiliste lahenduste ja avatud lähtekoodiga tarkvaraga. DAO kontseptsioon on üles ehitatud suures osas Web 3.0 ja plokiahela tehnoloogiate ideele, mis võimaldab kasutada nutilepinguid ja tokeneid, et tagada juhtimisotsuste järjepidevus ja läbipaistvus ning hallata ettevõtte sisemisi protsesse.

DAO raames on ökosüsteemis osalejatel võimalus ja õigus teha ettepanekuid, teha otsuseid ja osaleda organisatsiooni juhtimises kasutades krüptoraha tokeneid, mis annavad nende omanikule hääleõiguse. Detsentraliseeritud autonoomseid organisatsioone saab kasutada erinevatel eesmärkidel, nagu fondihaldus, teenuste osutamine, projektijuhtimine ja ühisinvesteerimisfondid.

DAO-de peamine eelis on see, et nad suudavad tagada palju rohkem läbipaistvust ja demokraatiat võrreldes traditsiooniliste organisatsioonidega. Siiski on ka riske, näiteks häkkerite rünnakute võimalus või vead nutilepingutes, mis võivad kaasa tuua rahakaotuse või usalduse vähenemise süsteemi vastu.

DAO ALUSPÕHIMÕTTED

DAO peamine missioon on luua detsentraliseeritud, autonoomseid ja demokraatlikke ökosüsteeme, mis edendavad koostööd, innovatsiooni ja säästvat arengut. DAO põhiväärtused hõlmavad läbipaistvust, õiglust ja võrdsust kõigi otsuste tegemisel ja ressursside jaotamisel osalejate vahel ning püüdlusi maksimeerida kogukonna liikmete, partnerite ja teiste sidusrühmade ühist hüve. Seega on peamised põhimõtted, mille alusel DAO tegutseb, järgmised:

Detsentraliseerimine. DAO kontseptsioon põhineb plokiahela tehnoloogiatel, mis tagavad täielikult detsentraliseeritud projektijuhtimise protsessi ja võimaldavad korraldada erinevate otsuste vastuvõtmist väljaspool klassikaliste juriidiliste isikute juhtimisorganite tsentraliseeritud hierarhilist struktuuri.

Autonoomsus. DAO-sid juhivad tarkvarakood ja plokiahela tehnoloogial põhinevad nutilepingud, mis võimaldab neil automaatselt ülesandeid täita ja otsuseid teha ilma inimese sekkumiseta.

Läbipaistvus. Kõik protsessid, toimingud ja otsused, mis on tehtud või vastuvõetud DAO tegevuse käigus, salvestatakse plokiahela võrgustikus, mis tagab DAO toimimise täieliku läbipaistvuse ning annab igal ajal kõigil osalejatel ülevaatamise ja auditeerimise võimaluse.

Demokraatia. DAO ökosüsteemi liikmetel on hääleõigus proportsionaalselt neile kuuluvate tokenite arvuga. See põhimõte tagab DAO otsuste tegemise ja juhtimise läbipaistva demokraatliku protsessi.

Seega pakuvad DAO-d detsentraliseerimisel, läbipaistvusel ja demokraatlikul osalusel põhinevat alternatiivset lähenemisviisi kogukondade korraldamiseks ja haldamiseks. Traditsiooniliste tsentraliseeritud struktuuride asemel võimaldavad DAO-d luua paindlikke ja kohanemisvõimelisi ökosüsteeme, kus osalejad saavad ühiselt otsuseid teha, ressursse jagada ja innovatsiooni edendada.

Lisaks võivad DAO-d olla Web3, uue põlvkonna Interneti detsentraliseerimisel, avatusel ja kasutajate kontrollil põhineva arengu edasiviiv jõud. Sellega seoses saavad DAO-d kaasa aidata detsentraliseeritud rakenduste, teenuste ja platvormide loomisele, mis võivad pakkuda usaldusväärsemat, turvalisemat ja demokraatlikumat keskkonda andmete ja digitaalsete varade vahetamiseks.

DAO RAKENDAMISE VÕIMALUSED

DAO-d pakuvad uut organiseerimis- ja juhtimisviisi, mis erineb traditsioonilistest tsentraliseeritud struktuuridest. DAO-d võivad olla aluseks uute ärimudelite, sotsiaalsete ja majanduslike süsteemide loomisele, mis vastavad paremini tänapäeva kogukondade vajadustele ja väärtustele.

Tänu oma paindlikkusele ja kohanemisvõimele saab DAO-sid kasutada erinevates valdkondades alates finantsteenustest ja infrastruktuuri haldamisest kuni kultuuri ja hariduseni. Siin on mõned näited valdkondadest, kus DAO-d saab rakendada:

Rahandus ja investeeringud: DAO kontseptsiooni saab tõhusalt kasutada detsentraliseeritud investeerimisfondi loomiseks, võimaldades kogukonna liikmetel ühiselt investeerida erinevatesse projektidesse ja investeerimisinstrumentides, samuti tagades detsentraliseeritud finantsjuhtimist.

Tehnoloogia idufirmad. DAO-sid saab kasutada idufirmade juhtimiseks ja kasvatamiseks, kus liikmed saavad välja pakkuda ideid, rahastada projekte ning teha otsuseid ettevõtte strateegia ja suuna kohta.

Kunst ja kultuur. DAO-sid saab kasutada kunstiobjektide ühiseks omamiseks ja haldamiseks, samuti kunstiprojektide, muuseumide ja galeriide rahastamiseks ning NFT-de kujul eksisteerivate digitaalsete kunstiteoste kogumiseks ja neisse investeerimiseks.

Haridus, teadus ja teadusuuringud: DAO abil saab luua detsentraliseeritud haridusprogramme ja platvorme, samuti korraldada kollektiivset rahastamist teadusuuringuteks ja kaasaegsete tehnoloogiate arendamiseks, kus osalejad saavad otsustada perspektiivse uurimistöö suuna ja teadustegevuseks raha eraldamise üle.

Heategevus- ja sotsiaalprojektid: DAO abil saab korraldada ja rahastada heategevus- ja sotsiaalprojekte, tagades demokraatia põhimõtted ja organisatsiooni tegevuse täieliku läbipaistvuse ning juhtimisotsuste täieliku detsentraliseerimise.

Riiklik haldus: DAO-sid saab kasutada demokraatlikes ühiskondades hääletuste ja referendumite korraldamiseks, samuti avaliku elu erinevate aspektide haldamiseks.

Seega saab DAO-sid edukalt kohandada erinevatele tegevusvaldkondadele finantsteenustest hariduse ja kultuurini. Tulevikus võivad DAO-d saada oluliseks tööriistaks traditsiooniliste organisatsioonistruktuuride ümberkujundamiseks ning detsentraliseeritud rakenduste ja platvormide arendamiseks Web3-s.

DAO JURIIDILINE KEST EESTIS

Iga DAO idufirma oma moodustamise ja arendamise osana seisab varem või hiljem silmitsi vajadusega registreerida juriidilise isiku ehk nn juriidilise kehana, et suhelda traditsiooniliste finants- ja õigussüsteemides, samuti õigussuhete registreerimisel süsteemis osalejate ja potentsiaalsete investoritega. Olenevalt DAO tüübist ja eesmärkidest saab juriidiliseks kehaks ja õigussubjektiks valida nii ettevõtte kui ka mittetulundusühingu (MTÜ).

Ettevõtte registreerimine võib olla eelistatud valik neile DAO-dele, kes on keskendunud äritegevusele, toodete või teenuste arendamisele, samuti investeeringute kaasamisele ja kasumi teenimisele. Sel juhul võimaldab äriettevõtte kujul olev juriidiline struktuur tõhusalt hallata varasid, sõlmida lepinguid, maksta makse ja vastata regulaatorite nõuetele. Teisest küljest võib mittetulundusühingu loomine olla sobivam lahendus DAO-dele, kes keskenduvad sotsiaalsetele, hariduslikele või kultuurilistele eesmärkidele ega järgi ärilisi huve. Sel juhul aitab MTÜ kujul olev juriidiline keha tagada otsuste tegemise ja ressursside haldamise läbipaistvuse ning organisatsiooni avatuse partneritele ja kogukonna liikmetele.

Tõhusa ettevõttestruktuuri loomine on DAO projekti edasise arengu ja atraktiivsuse jaoks äärmiselt oluline asjaolu, millele on väga soovitatav pöörata piisavalt tähelepanu loomise algfaasis, kuna ühel või teisel põhjusel ei sobi kõik jurisdiktsioonid DAO startupi asutamiseks.

Hetkel on DAO juriidilise keha loomiseks kõige perspektiivikam jurisdiktsioon Eesti, kes Euroopa Liidu liikmena, on soodsa investeerimiskliimaga ning üks edumeelsemaid riike Euroopas tehnoloogia ja innovatsiooni arendamisel ja toetamisel.

EESTI EELISED DAO PROJEKTI LOOMISEKS

Eesti pakub DAO projektide loomiseks ja arendamiseks mitmeid eeliseid tänu oma progressiivsele lähenemisele tehnoloogiatele ja innovatsioonile. Kuid, Eesti kui õigusvaldkonna peamine eelis DAO-dele õiguskeha loomisel on äriõiguse eripära. Nii, Eesti Äriseadustiku sätted võimaldavad äriühingu või MTÜ osanike üldkoosolekuid, samuti korraldada hääletamist ja otsustada kaugteel elektrooniliselt, sellega seoses saavad digitaalsel kujul (sh plokiahela võrgustiku kaudu) tehtud otsused sama juriidilist jõudu kui organisatsioonis osalejate isiklikul juuresolekul tehtud otsused.

DAO ettevõtte registreerimine Eestis saab kindlasti tõhusaks vahendiks detsentraliseeritud autonoomse organisatsiooni arendamiseks. Seega on Eesti peamisteks eelisteks DAO projekti asutamise jurisdiktsiooni valikul lisaks eeltoodule järgmised:

Lihtne ja selge seadusandlus. Eestis on läbipaistev ja stabiilne õigusraamistik, mis on muuhulgas kohandatud kaasaegse ühiskonna tegelikkusele ning arvestab tehnoloogilise progressi potentsiaalset mõju, mis muudab riigi atraktiivseks tehnoloogia idufirmadele, sh plokiahela projektidele ja DAO-dele.

Atraktiivne maksusüsteem. Eesti pakub konkurentsivõimelist maksusüsteemi 0% jaotamata kasumi maksumääraga, mis on väga atraktiivne tegur DAO äriettevõtete arenguks ja kasvuks.

Lihtne registreerimine. Eesti Äriseadustik näeb ette lihtsa ja kiire protseduuri ettevõtete, mittetulundusühingute ja muude juriidiliste isikute registreerimiseks, mis on DAO juriidilise keha loomisel vaieldamatu eelis.

Digitaalne infrastruktuur. Eestis on arenenud ja võimas digitaalne infrastruktuur, mille raames on loodud palju valitsuse e-projekte ja -teenuseid, nagu e-Residency, mis hõlbustab ettevõtete registreerimist ja ärijuhtimist ettevõtjatele üle kogu maailma.

Avatus uuendustele. Eesti on tuntud oma avatuse poolest uuendustele ning kiire kohanemise poolest uute tehnoloogiate ja kontseptsioonidega, mis loob soodsad tingimused plokiahela ja DAO arendamiseks ja rakendamiseks.

Seega on DAO ettevõtte registreerimine Eestis ilmne ja loogiline valik detsentraliseeritud autonoomse projekti loomiseks. Enne DAO tegevuse algust Eestis aga, on tungivalt soovitatav konsulteerida kohalike juristide ja plokiahela tehnoloogia spetsialistidega, et värskendada teavet, viia läbi individuaalne analüüs juhtimismudeli omaduste ja ettevõtte DAO eeldatavate ärivoogude kohta, samuti töötada välja optimaalne strateegia DAO projekti juriidilise ümbrise registreerimiseks Eesti õigusvaldkonnas ja DAO startupi toomiseks Euroopa Liidu ühtsele turule.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kas soovite luua korporatiivse struktuuri oma DAO projekti jaoks Euroopa Liidus? Kui olete huvitatud võimalusest registreerida oma DAO startupi jaoks Eestis detsentraliseeritud autonoomne ettevõte, võtke julgelt ühendust meie juristide ja konsultantidega! Leiame üheskoos tõhusa lahenduse Teie DAO juriidilise keha loomiseks Eesti õigusruumis.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.