Välismaalastest vabakutseliste töötasu

Kas kaugtööd tegevatele mitteresidentidest vabakutselistele makstava töötasu pealt on vaja tasuda makse?

Meie spetsialistid puutuvad üsna sageli kokku küsimusega, kas Eestis registreeritud ettevõte peab tasuma makse, kui ta teeb töötasu või muu töö eest makstava hüvitise väljamakse füüsilisele isikule, kes ei ole Eesti maksuresident.

VABAKUTSELISTE TÖÖTASU EI MAKSUSTATA

Kui mitteresident täidab tööülesannet, viibides samal ajal väljaspool Eestit, siis saadud tasu Eestis tulumaksuga ei maksustata. Samuti ei teki välismaalasele tasu maksnud ettevõttel mingit kohustust seda väljamakset Maksu- ja Tolliametile deklareerida.

Näiteks Eestis registreeritud IT-ettevõte sõlmib töölepingu India veebidisaineriga, kes hakkab oma tööülesandeid täitma kaugtöö korras, viibides sellal ise oma kodumaal. Sellisel juhul täidab India maksuresidendist Eesti ettevõtte töötaja oma IT-spetsialisti töökohustusi üksnes oma koduriigis ning tema tööandjast Eesti ettevõttel ei teki mingit kohustust maksta välismaalasest töötajale Eestis makstud tasu pealt makse ega seda väljamakset deklareerida.

Seega, kui Eesti ettevõte teeb väljamakse töötajale, alltöövõtjale või vabakutselisele, kes ei ole Eesti maksuresident, elab alaliselt väljaspool Eestit ja teeb oma tööd kaugtöö korras, ei tule Eestis maksta mingeid makse.

VABAKUTSELISTE PALKAMISE EELIS

Nimetatud asjaolu tõttu on Eesti maksusüsteem eriti atraktiivne neile ettevõtetele, mis tegutsevad innovatsiooni ja infotehnoloogia alal, kuivõrd selle valdkonna ettevõtetele on omane värvata oma meeskonda välistööjõudu – näiteks programmeerijaid, veebiarendajaid, disainereid ja mitmesuguste erialade vabakutselisi, kes täidavad oma tööülesandeid kaugtöö korras. Seega võivad Eesti ettevõtted välismaalastest vabakutseliste teenuseid kasutades maksudelt küllaltki suuri summasid kokku hoida, suurendades samal ajal oma ärimudeli efektiivsust ja kasumlikkust ning tõstes oma projekti konkurentsivõimet rahvusvahelisel turul.

Teisalt peavad välismaalastest töötajad, kes on saanud tulu Eesti ettevõttelt, ilmutama nõutavat tähelepanelikkust ning kontrollima, ega neil ei teki seeläbi maksukohustust oma maksuresidentsuse riigis. Kui maksukohustus ikkagi tekib, siis vastutus selle korrektse täitmise eest lasub täielikult tulu saanud töötaja õlul.

Võtke meiega ühendust

Juhul kui teil tekkis välismaalastest töötajatele või vabakutselistele kaastöötajatele arvestatava ja väljamakstava töötasu kohta mis tahes küsimusi, pöörduge palun julgesti meie raamatupidajate või nõustajate poole! Koos leiame tõhusa lahenduse ka kõige keerulisemale ja ebastandardsemale olukorrale.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.