Kontaktisiku määramise kord alates 2023. aastast

Muudatused alates 01.02.2023 seoses kontaktisiku määramise ja volituste tähtajaga Eesti ettevõtetes.

1. veebruaril 2023. aastal hakkas kehtima eraldi Äriregistri seadus, kuhu viidi üle varem Äriseadustikus sisaldunud regulatsioonid kontaktisiku kohta.

Lisaks Eesti ettevõtetele kontaktisiku loomist reguleeriva õigusakti muutmisele on täpsustatud mõningaid punkte ka selle teenuse määramise korra ja tähtaja osas.

Kontaktisik mitteresidentide äriühingutele – peamised muudatused

Allpool on väljavõte uues Äriregistri seaduses olulisematest punktidest:

Kontaktisik tuleb määrata kindlaks tähtajaks

See tähendab, et ettevõtte registreerimisel või selles muudatuste tegemisel tuleb täpsustada kontaktisiku volituste tähtaeg, mis kehtestatakse vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele. Pärast määratud perioodi möödumist kustutatakse kontaktisik automaatselt registrist. Sellega seoses tuleks olla selle teenuse suhtes tähelepanelikum ja Äriregistri kandeid õigeaegselt uuendada.

Tegutsevad ettevõtted peavad määrama kontaktisiku ametiaja

Varem registreeritud ettevõtted, kes soovivad kontaktisikut alles jätta (andmed kontaktisiku kohta on kantud ettevõtte registrikaardile), peavad 30.04.2023 äriregistrisse märkima kontaktisiku volituste tähtaja (viimane peab selle kinnitama), vastasel juhul eemaldatakse automaatselt kanne ettevõtte kontaktisiku kohta.

Kontaktisiku omamine on enamiku ettevõtete jaoks muutunud vabatahtlikuks

Need äriühingud, mis kuuluvad mitteresidentidele, kuid mille asukoht on Eestis, ei pea enam määrama kontaktisikut ja kandma tema andmeid äriregistrisse. Kontaktisiku määramise kohustus jääb neile ettevõtetele, kelle registrijärgne aadress asub väljaspool Eestit.

Märge registris selle kohta, et registreerimisaadressil ei ole võimalik ettevõttega ühendust saada

2023. aasta veebruari algusest kehtima hakanud regulatsioonid lubavad Äriregistrisse kanda ka andmed, et ettevõtte registreerimisaadressil pole võimalik ettevõttega ühendust saada. Seega, kui riigiasutused või muud huvitatud isikud ei suuda ettevõttele registreeritud aadressil kirjavahetust edastada, on võimalus avalikustada teave, et ettevõttega pole võimalik ühendust saada.

Kas ma pean kontaktisikut määrama?

Seoses ülaltoodud asjaoludega meie spetsialistid tungivalt soovitavad kontaktisikuteenuse kasutamist jätkata neil mitteresidentidel, kelle ettevõtted kasutavad juriidilise aadressi teenust ja kellel on Eestis vaid virtuaalne esindus, kuna kontaktisiku olemasolu on äärmiselt oluline, et tagada katkematu suhtluskanal ettevõtete esindajate ja Eesti Vabariigi riigiasutuste või teiste teadete edastamisest huvitatud isikute vahel Kontaktisiku kande puudumisel ettevõtte registrikaardil on juriidilise aadressi teenuse osutajal lihtsalt võimatu saada ettevõttele adresseeritud ametlikku kirjavahetust – seega on oht, et Äriregister teeb märge suhtlemise ja ettevõttele teadete edastamise võimatuse kohta selle registreerimise aadressil.

Võtke meiega ühendust

Kui olete huvitatud kontaktisikuteenuse tellimise võimalusest või vajate muud abi, võtke julgelt ühendust meie juristide ja konsultantidega! Üheskoos leiame lahenduse kõige keerulisemale ja ebatavalisemale olukorrale.

Lisateavet kontaktisiku teenuse kohta leiate meie veebisaidi teemalehelt.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.