Osaühingu osakapitali sissemakse

Muudatused osakapitali miinimumsuuruses, samuti sissemakse tasumise ja registreerimise kord 2023. aastal.

Osaühingu osakapital on rahasumma, mille ettevõtte asutajad peavad selle registreerimisel panustama. Määratud summat kasutatakse tavaliselt ettevõtte võlausaldajate kaitsmiseks ja ettevõtte finantsstabiilsuse tagamiseks.

Osakapitali saab kasutada äriühingutegevuse finantseerimiseks ja erinevate varade soetamiseks. Ettevõte peab aga jälgima, et osakapital ei langeks alla Eesti seadusega kehtestatud miinimumtaseme.

Ettevõtte osakapitali sissemakset saab teha nii rahalise sissemaksena ettevõtte makserekvisiidides (pangakontole või maksesüsteemi) kui ka mitterahalisel viisil, kandes asutajate vara ettevõtte bilansile (näiteks, mobiiltelefonid ja arvutid, intellektuaalomand jne).

Osaühingu osakapitali sissemakse kord alates 01.02.2023

1 veebruaril 2023. aastal jõustusid Äriseadustiku muudatused, mille alusel vähendati osaühingu osakapitali miinimumsuurust 0,01 euroni (varem oli minimaalne võimalik osakapitali suurus 2500 eurot).

Samuti ei saa 2023. aasta veebruari algusest kehtima hakanud muudatuste kohaselt enam Eestis äriühingut registreerida ilma osakapitali reaalset sissemakset tegemata. Samas ei pea ettevõtja seaduses sätestatu kohaselt osakapitali sissemakset dokumentaalselt tõendama (näiteks deposiitkonto väljavõtet esitama), kui deklareeritud summa ei ületa 50 000 eurot.

Tasub teada, et juhul, kui deklareeritud osakapitali suurus jääb alla 2500 euro, vastutavad ettevõtte asutajad puuduoleva summa eest oma isiklike vahenditega ettevõtte võlausaldajate ees. Seega on olukord väga sarnane varem eksisteerinud olukorraga, kus asutajad vastutasid sisse maksmata osakapitali ulatuses omavahenditega.

Seega tühistasid jõustunud muudatused seni kehtinud korra, mil Eestis sai registreerida ettevõtte selle osakapitali reaalselt kandmata. Asjaolu, et osakapitali miinimumsummat vähendati 0,01 euroni ja asutajad ei pea ettevõtte kasuks tehtud raha sissemakset dokumenteerima, ei muutund aga tegelik asjade reaalne seis – osakapitali tasumine ja registreerimine ei ole koormav ja töömahukas protsess.

Võtke meiega ühendust

Kui olete huvitatud ettevõtte registreerimise võimalusest Eestis või kui teil on küsimusi seoses osakapitali sissemakse teostamisega vastavalt uutele reeglitele, võtke julgelt ühendust meie juristide ja konsultantidega!

Lisateavet äriühingute asutamise kohta leiate meie veebisaidi teemalehelt.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.