Majandusaasta aruande esitamise tähtaeg

Millal peab Eesti ettevõte koostama ja esitama majandusaasta aruande?

Vastavalt Eesti Vabariigi Äriseadustiku §-le 179 on iga Eestis registreeritud äriühing kohustatud esitama oma majandustegevuse tulemuste kohta majandusaasta aruanne 6 kuu jooksul alates majandusaasta lõpust. See tähendab, et enamiku Eesti ettevõtete (mille majandusaasta on kalendriaastaga identne) jaoks on majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg kontrollasutustele iga aasta 30. juuniks.

Milliseks tähtajaks tuleb esitada majandusaasta aruanne?

Enamiku Eesti ettevõtete jaoks, mille majandusaasta ühtib kalendriaastaga, saabub aastaaruande esitamise tähtaeg iga aasta 30. juunil.

Üks erand on aga vastloodud Eesti ettevõtete puhul. Seega, kui äriühing on registreeritud aasta teisel poolel (1. juulist 31. detsembrini), on sellisel ettevõttel õigus mittetäieliku aasta raamatupidamisaruandeid eraldi mitte esitada ja esitada koos järgmise aasta majandusaasta aruandega.

Majandustegevuse puudumisel on kohustuslik nullaruandlus

Samuti on oluline märkida, et Eesti äriühingu majandustegevuse puudumine ei mõjuta kuidagi raamatupidamise aastaaruande koostamise aega ega tühista kohustust esitada äriregistrile majandusaasta aruanne – antud juhul on tegemist majandusaasta null aruande esitamise kohustusega.

Eesti ettevõtete finantsaruandluse avalikkus

Andmed selle kohta, kas Eesti äriühing esitas majandusaasta aruande või mitte, samuti selle kohta, kas näidatud raamatupidamise aastaaruanne esitati kehtestatud tähtaegadel, on Äriregistri poolt fikseeritud ja need on avalikult kättesaadavad andmed, nagu ka ettevõtte majandusaasta aruande sisu ise – iga huvitatud isik või potentsiaalne partner saab tutvuda ja teha järeldusi teie ettevõtte majandusaasta aruannete esitamise nõuete õigeaegse täitmise õigsuse kohta.

Õigeaegselt ei esitanud aastaaruande?

Tuleb tunnistada, et siiani olukordi, kus Eesti ettevõtted ületasid majandusaasta aruannete esitamise tähtaegu või isegi kuritarvitasid oma raamatupidamisaruannete esitamise kohustust, olid üsna sagedased. 1. veebruaril 2023 jõustunud uus Äriregistri seadus (ÄRS) andis aga kontrollitavatele asutustele ettevõtjate suhtes täiendavaid võimalusi ja hoobasid tagamaks, et Eestis registreeritud äriühingud täidaksid korrektselt raamatupidamisaruannete esitamise kohustust.

Võimalikud tagajärjed

Kui majandusaasta aruande esitamine viibib mitu kuud, siis reeglina ettevõttele negatiivseid tagajärgi ei ole. Kui aga raamatupidamise aastaaruannete esitamine viibib pikemalt, Eesti Äriregister esitab:

Rahatrahvi hoiatus

Esiteks hoiatab Äriregister ettevõtet ja annab lisaperioodi (tavaliselt 30 päeva) olukorra lahendamiseks ja majandusaasta aruande esitamiseks vastavalt kõikidele nõuetele. Kui täidate otsuse korrektselt ja esitate aruande, siis olukord on lahendatud.

Rahatrahv

Kui majandusaasta aruannet ei esitata Äriregistri määrusega määratud täiendavate tähtaegade jooksul, on järelevalve teostajal õigus määrata äriühingule rahatrahv. Trahvi suurus sõltub konkreetsetest asjaoludest, kuid võib ulatuda kuni 3200 euroni. Tuleb märkida, et trahvi tasumine ei vabasta aruande esitamise kohustusest ning seetõttu saab trahvi määrata korduvalt.

Trahv ettevõte juhatuse liikmele

Seadus lubab lisaks äriühingule endale (juriidilise isik) määrata rahatrahvi ka konkreetsetele isikutele (enamasti ettevõtte juhatuse liikmed), kes vastutavad raamatupidamise aastaaruande õigeaegse esitamise eest.

Ettevõtte kustutamise hoiatus

Kui äriühing on jätnud tähelepanuta talle varem tehtud hoiatusi, on järelevalveasutusel õigus teha äriühingule hoiatus ettevõtte sundregistrist kustutamise kohta ja määrata selleks konkreetne tähtaeg (tavaliselt 6 kuud), mille jooksul tuleb esitada aruanne – vastasel juhul alustab Äriregister ettevõtte sundkustutamise menetlust.

Ettevõtte sundkustutamine

Juhul, kui kõik eelnevalt märgitud meetmed ei ole mõju avaldanud ja äriühing ei ole kõikide täiendavate tähtaegade jooksul majandusaasta aruannet esitanud, on Äriregistril õigus ettevõte sund kustutada.

Kokkuvõttes olgu öeldud, et avalikkusel ja teie ettevõtte potentsiaalsetel partneritel on samuti juurdepääs äriregistri elektroonilise portaali kaudu teabele kõigi ettevõtte suhtes rakendatud hoiatuste ja trahvimeetmete kohta. Seoses ülalkirjeldatud asjaoludega soovitame suhtuda oma Eesti ettevõtte raamatupidamise aastaaruande esitamise kohustusse  kaalutletult ja õigeaegselt esitada Äriregistrile majandusaasta aruanded.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kui teil on vaja koostada oma Eesti ettevõttele majandusaasta aruanne, võtke julgelt ühendust meie raamatupidajate ja konsultantidega! Meie eksperdid koostavad teie ettevõttele majandusaasta aruande võimalikult lühikese ajaga!

Lisateavet muude raamatupidamisteenuste kohta leiate meie saidi teemalehelt. Lisaks avaldame oma blogis kesulikke ülevaateid ja artikleid, et aidata teil olla kursis viimaste trendide ja uudistega raamatupidamise valdkonnas.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.