CASP — Crypto-Asset Service Provider

MiCA direktiivi terminoloogia: CASP ehk krüptovarateenuse pakkuja.

CASP ehk krüptovarateenuse osutaja (inglise k. Crypto-Asset Service Provider) – isik, kelle kutse- või äritegevus seisneb ühe või mitme krüptovarateenuse professionaalses osutamises kolmandatele isikutele. Krüptovarateenus on allpool loetletud teenused ja tegevused, mis on seotud mis tahes krüptovaraga:

(a) krüptovara hoidmine ja haldamine kolmandate isikute nimel;

(b) krüptovaradega kauplemise platvormi korraldamine;

(c) krüptovara vahetamine seaduslikuks maksevahendiks oleva usaldusraha vastu;

(d) krüptovara vahetamine muu krüptovara vastu;

(e) krüptovaraga seotud korralduste täitmine kolmandate isikute nimel;

(f) krüptovara suunatud pakkumine;

(g) krüptovaraga seotud korralduste vastuvõtmine ja edastamine kolmandate isikute nimel;

(h) krüptovara kohta nõu andmine;

VASP-st CASP-ni

CASP mõiste võeti esmakordselt kasutusele 2020. aastal, kui avaldati Markets in Crypto-assets (MiCa) direktiivi eelnõu 2019/1937 tekst, mille eesmärk on luua ühtne õigusraamistik krüptovara ja virtuaalvääringute valdkonna reguleerimiseks Euroopa Liidus. Enne seda kasutati krüptoettevõtete tähistamiseks peamiselt terminit VASP ehk Virtual Asset Service Provider, mis võeti kasutusele Financial Action Task Force (FATF) soovituste kohaselt mõned aastad varem.

CASP ja MiCa regulatsioon

MiCa direktiivi kohaselt kehtivad krüptovara teenusepakkujatele CASP kõrgemad nõuded, sealhulgas omakapitali, ettevõtte struktuuri, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise (AML/CFT) protseduuride, IT-infrastruktuuri jne osas. Lisaks peavad kõik krüptoettevõtted enne tegevuse alustamist läbima litsentsimisprotsessi ja taotlema CASP tegevusluba registreerimisriigi pädevatelt asutustelt.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.