Tegevusala valimine ja muutmine

Kuidas õigesti valida või muuta Eesti ettevõtte tegevusala? 

Iga Eestis registreeritud ettevõte peab nimetama oma põhitegevusala ehk valdkonna, mis moodustab plaanide kohaselt suurema osa ettevõtte majandustegevusest.

ETTEVÕTTE TEGEVUSALA

Mis on EMTAK ja NACE tegevusalade koodid?

Ettevõtjad seisavad sageli silmitsi vajadusega valida ja määratleda tegevusala, enamasti ettevõtte registreerimisel või aastaaruande esitamisel.

Seadusandlikul tasandil reguleerib Eesti ettevõtete tegevusalaga seotud küsimusi Äriseadustiku §4:

а) Ettevõtja võib tegutseda tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud.

b) Seaduses võib sätestada tegevusalasid, milleks on vaja tegevusluba või millel võib tegutseda üksnes teatud liiki ettevõtja.

c) Ettevõtja teatab äriregistrisse kandmisel kavandatud põhitegevusala, samuti teatab vajaduse korral tegevusalade muutumisest. Ettevõtja, kes on kohustatud esitama äriregistrile majandusaasta aruande, märgib oma majandusaasta aruandes need tegevusalad, millel möödunud majandusaastal tegutseti, ja need tegevusalad, millel on kavas tegutseda edaspidi. Ettevõtja ei ole kohustatud esitama eraldi teateid tegevusalade muutmise kohta. Teadete esitamisel äriregistrile ettevõtte tegevusala kohta kasutatakse majandustegevuse valdkondade klassifikaatorit EMTAK.

Siit järeldub, et põhitegevusala valik ei sea äriühingule tema äritegevuses mingeid piiranguid. Andmed ettevõtte põhitegevuse kohta kantakse äriregistrisse ning neid kasutatakse peamiselt informatiivsel eesmärgil ja statistiliste andmete kogumiseks.

PÕHITEGEVUSALA VALIMINE

Kuidas määrata ettevõttele õige tegevusala?

Ettevõtte registreerimisel märgitakse ainult üks kavandatav tegevusala, mis peaks võimalikult täpselt kajastama asutatava ettevõtte plaanitava majandustegevuse olemust.

EMTAK koodid ja tegevusalad

Eesti ettevõtte tegevusala valitakse spetsiaalsest majandustegevuse valdkondade klassifikaatorist EMTAK 5-kohalise täpsusega. EMTAK klassifikaator on rahvusvahelise ühtlustatud tegevusalade klassifikaatori NACE kohandatud versioon.

TEGEVUS MUUDEL TEGEVUSALADEL

Kas ma võin tegutseda ka muudes valdkondades?

Põhitegevusala valik ei tähenda, et ettevõte ei võiks tegutseda ka muudes valdkondades, kuivõrd tegevusala ei ole ettevõtte jaoks õiguslikult kohustav asjaolu.

Vabadus valida oma äriühingu tegevussuunad

Igal ettevõttel on täielik õigus tegutseda mis tahes valdkonnas, millele ei ole seatud piiranguid ja milles tegutsemiseks ei ole vaja tegevusluba. Ettevõtlusega alustamiseks valdkondades, mis erinevad varem deklareeritud tegevusalast, ei ole vaja teha eraldi toiminguid, sh teavitada sellest riigiasutusi või registreerida äriregistris uusi tegevusalasid.

TEGEVUSALA MUUTMINE

Kuidas muuta ettevõtte põhitegevusala?

Kahjuks ei ole praeguses süsteemis äriregistrile vastava avalduse esitamisega võimalik Eesti ettevõtte tegevusala muuta. Nendel ettevõtetel, mis on juba registrisse kantud ja oma põhitegevusala määranud, on võimalus tegevusalasid lisada või tegevusala muuta alles koos järgmise majandusaasta aruande esitamisega.

Põhitegevusala muutmine

Kui äriühing tegutses valdkondades, mis erinevad varem äriregistris märgitud majandustegevuse valdkonnast, siis tuleb see asjaolu kajastada ettevõtte majandusaasta aruandes. Pärast raamatupidamisaruannete esitamist ja nende menetlemist riigiasutustes ilmub uus tegevusala koos EMTAK-koodiga automaatselt ettevõtte registrikaardile.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST!

Kui vajate abi EMTAK klassifikaatoris tegevusala koodi valikul või soovite oma ettevõtte praegust põhitegevusala muuta, võtke julgesti ühendust meie raamatupidajate või nõustajatega! Teiega koos leiame teile kõige sobivama ja tõhusama lahenduse.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.