Raamatupidamisteenused IT-ettevõtetele

Raamatupidamisteenused IT-ettevõtetele ja tehnoloogia idufirmadele

IT-ettevõtted, nagu kõik teisedki äriettevõtted, on kohustatud pidama raamatupidamisarvestust kõigi oma äritegevuse raames tehtud tehingute ja ülekannete kohta ning esitama riigiasutustele finantsaruandeid vastavalt kõigile kehtivatele reeglitele ja standarditele.

Infotehnoloogia on väga laiaulatuslik majandusharu, milles osalevad mitmesuguste valdkondade ja erialade ettevõtted. Seega kuuluvad IT-klastrisse nii tarkvaraarendusettevõtted kui ka IT-teenuste ettevõtted, veebilehtede ja rakenduste arendajad, pilveteenuse pakkujad, andmetöötluse ja küberturvalisusega tegelevad ettevõtted, telekommunikatsiooniettevõtted, e-kaubanduse ettevõtted, tehisintellekti (AI) ja masinõppe (ML) meetodite arendajad ning ka projektid ja idufirmad, mis tuginevad Web 3.0 ja plokiahela tehnoloogiatele ja pakuvad muu hulgas krüptovaluutade, virtuaalsete varade või NFT-ga seotud teenuseid.

Meie ettevõtte raamatupidajad ja nõustajad on olnud aastaid spetsialiseerunud IT-sektori raamatupidamisteenustele ning on kogunud selles valdkonnas märkimisväärse teadmiste- ja kogemustepagasi. Selles artiklis käsitleme peamisi raamatupidamise eripärasid ja nüansse, mis on omased IT ja innovatsiooni valdkonna ettevõtetele, ning pöörame tähelepanu ka raamatupidamisteenustele, mida võib vaja minna pea iga IT-projekti puhul.

IT-ETTEVÕTTE RAAMATUPIDAMISE ERIPÄRAD

Millele peaks IT-ettevõtja ennekõike tähelepanu pöörama?

IT-ettevõtete ja innovatsiooni idufirmade raamatupidamise korraldus erineb märkimisväärselt traditsioonilisemate majandussektorite ettevõtete raamatupidamismeetoditest. See on eelkõige tingitud sellest, et IT-ettevõtted tegelevad peamiselt ühel või teisel kujul immateriaalse vara ja intellektuaalomandiga, ning infotehnoloogiatööstusega seotud projektide tulude ja kulude spetsiifikaga.

Mõned olulisimad tegurid, mida tuleb innovatsiooniettevõtte raamatupidamises arvesse võtta, on lisaks ka järgmised:

Immateriaalne põhivara

IT-ettevõtted investeerivad tihtipeale kopsakaid summasid tarkvaraarendusse või koguvad märkimisväärse loetelu muud liiki immateriaalseid varasid (oskusteave, domeeninimed, patendid jms). On äärmiselt oluline immateriaalset vara õigesti hinnata, seda bilansis õigesti kajastada ning määrata kindlaks selle amortisatsiooni arvestamise kord.

Pikaajalised kohustused

Paljud IT-ettevõtted ja idufirmad võtavad projekti algfaasis ettevõtte tegevuse rahastamise tagamiseks laenu. On väga tähtis need kohustused ja nendega seotud kulud õigesti arvele võtta.

Riskiinvesteeringud

Mõned IT-idufirmad kaasavad oma tegevuse rahastamiseks riskikapitali, mis võib oluliselt mõjutada ettevõtte väärtuse ning tema omavahendite ja põhikapitali suuruse hindamist.

Aktsiad, osad ja optsioonid

IT-projektid ja idufirmad pakuvad sageli oma töötajatele nende motiveerimiseks aktsiaid (osasid), aktsiaoptsioone (osaoptsioone) või muid mehhanisme, mis annavad neile omanikuõigused. Need hüvitusmehhanismid peavad olema ettevõtte raamatupidamisarvestuses korrektselt kajastatud.

On oluline märkida, et raamatupidamisarvestuse korrektne korraldus ei ole küsimus mitte üksnes sellest, et ettevõtte tegevus oleks kooskõlas kehtivate õigusaktidega, vaid ka oluline tööriist äriprojekti juhtimiseks. Õigesti korraldatud raamatupidamine ja õigeaegne aruandlus aitavad ettevõtte juhtkonnal vastu võtta põhjendatud juhtimisotsuseid, jälgida idufirma finantsseisu, planeerida investeeringuid ning tagada ettevõtte kasvu.

RAAMATUPIDAMISTEENUSED IT-IDUFIRMADELE

Milliseid raamatupidamisteenuseid võib IT-ettevõttel vaja olla?

Me pakume täit loetelu IT-ettevõtte edukaks toimimiseks ja dünaamiliseks kasvuks vajalikke nõustamis- ja raamatupidamisteenuseid. Peamised raamatupidamisteenused, mille hankimisele peaks mõtlema iga IT-idufirma, on järgmised:

Raamatupidamis- ja maksunõustamine

Pakume teile nõustamist IT-ettevõtte äritegevuse maksustamise kohta Eestis ning arutame koos teiega maksukoormuse vähendamise ja raamatupidamisprotsesside optimeerimise võimalusi.

Raamatupidamise korraldamine IT-projekti puhul

Meie raamatupidajad aitavad teil raamatupidamise algdokumentide kogumise ja töötlemise protsesse õigesti korraldada ja automatiseerida.

IT-ettevõtte majandusaasta aruande koostamine

Meie spetsialistid koostavad teile majandusaasta aruanne, võttes arvesse kõiki IT-idufirma ärimudeli peensusi ja nüansse, ning ühtlasi abistavad selle esitamisel äriregistrile.

IT-spetsialistide töötasude arvestus

Meie ettevõtte raamatupidajad hoolitsevad kõigi teie IT-projekti töötajate töötasude arvestuse ja väljamaksmise eest, sealhulgas arvestavad välja kõik tasumisele kuuluvad maksud ning esitavad kõik vajalikud deklaratsioonid ja aruanded.

Vabakutseliste töötasude arvestus

Pakume igakülgset abi vabakutseliste töötasude arvestamisel ning võimaliku maksukoormuse kindlaksmääramisel, mis sõltub vabakutselise maksuresidentsuse riigist.

Käibemaksudeklaratsioonide koostamine

Meie spetsialistid võtavad enda kanda kõik ülesanded, mis on seotud teie IT-idufirma igakuiste käibemaksudeklaratsioonide koostamise ja esitamisega.

MOSS, OSS ja IOSS deklaratsioonide esitamine

Osutame teile kvalifitseeritud abi elektrooniliste teenuste (MOSS-erikord) ja kaupade kaugmüügi (OSS- ja IOSS-erikorrad) käibemaksudeklaratsioonide koostamisel ja esitamisel.

Virtuaalvarade ja krüptovaluutade arvestus

Aitame teil aru saada kõigist krüptovaluutatehingute ja virtuaalvaradesse investeerimise raamatupidamise peensustest ja need ettevõtte raamatupidamisbilansis õigesti kajastada.

See pole aga kaugeltki mitte täielik loetelu raamatupidamisteenustest, mille sisseostmine võib infotehnoloogia sektori ettevõtjale asjakohane olla. Olenevalt IT-ettevõtte tegevuse spetsiifikast ja vajadustest võib vaja minna ka muid raamatupidamisteenuseid. Seetõttu soovitavad meie spetsialistid tungivalt küsida enne IT-idufirma aktiivse tegevuse alustamist nõu kvalifitseeritud raamatupidajalt, et ennetada võimalikke vigu ja rikkumisi, mis võivad kaasa tuua tõsiseid finantskulusid või juriidilisi probleeme.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST!

Kas teie IT-ettevõte või tehnoloogia idufirma vajab kvaliteetset raamatupidamistuge? Kui teil tekkis mis tahes küsimusi või soovite tellida raamatupidamisteenuseid, võtke julgesti ühendust meie raamatupidajate või nõustajatega! Kindlasti leiame üheskoos teie IT-ettevõtte raamatupidamisprotsesside efektiivseks korraldamiseks optimaalse lahenduse.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.