Apostill Eestis

Kuidas apostillida ettevõtte dokumente Eestis? Ülevaade Eesti Firma poolt

Eesti Firma on juba üle 10 aasta pakkunud ettevõtete registreerimise teenuseid Eestis. Selle aja jooksul oleme kogunud laialdasi kogemusi ja oskusi ettevõtteõiguse ja Eesti ettevõtete haldamise alal. Oleme uhked, et saame aidata oma klientidel mitte ainult ettevõtet asutada Eestis, vaid ka tagada selle edukas toimimine ja areng.

Selles artiklis räägime, kuidas apostillida ettevõtte dokumente Eestis. Saate teada, mis on apostill ja miks see on vajalik teie dokumentide rahvusvaheliseks tunnustamiseks. Samuti saate teada, millised riigid ei nõua Eestis väljastatud dokumentidele apostilli, mis lihtsustab oluliselt rahvusvahelist suhtlemist.

Miks on vaja saada apostill?

Paljud meie kliendid, kes on oma äri Eestis avanud, vajavad ettevõtte dokumente, nagu põhikiri, väljavõte äriregistrist või osanike koosoleku protokoll. Enamasti on neid dokumente vaja esitada riigiasutustele, pankadele või makseasutustele, mis asuvad teistes riikides.

Üheks oluliseks ettevõtte tegevuse aspektiks on ettevõtte dokumentide saamine ja tõestamine nende takistusteta kasutamiseks välismaal. Aitame oma klientidel saada ja apostillida registreerimisdokumente, sealhulgas äriregistri väljavõtteid, põhikirju, asutamisakte ja muid Eesti ettevõtete dokumente.

Mis on apostill?

Selleks et Eesti ettevõtete registridokumente välisriikides aktsepteeritaks ja tunnustataks, tuleb need apostillida. Apostill kinnitab dokumentide allkirjade ja pitserite ehtsust ning on rahvusvaheliselt tunnustatud legaliseerimise standard.

Apostill (inglise keeles apostille) on spetsiaalne tempel või sertifikaat, mis pannakse ametlikele dokumentidele nende tunnustamiseks teistes riikides. Dokumentide apostilleerimist Eestis reguleerib Haagi konventsioon 5. oktoobrist 1961, millega Eesti liitus 2001. aastal.

Ettevõtte dokumentide apostilleerimine

Mida on vaja teha, et legaliseerida teie ettevõtte dokumendid?

Ettevõtte dokumente, nagu registriväljavõtted, ettevõtte põhikirjad, aktsionäride koosolekute protokollid ja muud, saab Eestis apostilleerida nende kasutamiseks välisriikides. Apostilleerimisprotsess hõlmab allkirja, pitseri ja dokumendi allkirjastaja staatuse ehtsuse kinnitamist.

See on eriti oluline ettevõtetele, kes plaanivad oma tegevust laiendada välismaal või alustada ärisuhteid välispartneritega. Apostill tagab dokumentide õigusliku jõu riikides, mis on ühinenud Haagi konventsiooniga, lihtsustades oluliselt rahvusvahelist suhtlust ja koostööd.

Asutamisdokumentide apostilleerimise protseduur on sarnane teiste dokumentide protseduuriga ja kuulub Eesti Justiitsministeeriumi pädevusse, kes on deleganud dokumentide legaliseerimise apostilliga kohalikele notaritele. Apostilli saamiseks tuleb notarile esitada dokumendi originaal ja tasuda riigilõiv. Pärast apostilli lisamist tunnustatakse ettevõtte dokumenti kõigis Haagi konventsiooniga ühinenud riikides ilma täiendava legaliseerimiseta.

Millistesse riikidesse ei ole apostilli vaja?

Eestis väljastatud dokumentidele ei ole apostilli vaja, kui neid kasutatakse järgmistes riikides: Belgia, Iirimaa, Itaalia, Prantsusmaa ja Taani. Need riigid on allkirjastanud Konventsiooni dokumentide legaliseerimise tühistamise kohta Euroopa Liidu liikmesriikides, mis lihtsustab oluliselt ametlike dokumentide kasutamist nende riikide vahel. Seega võivad kodanikud ja juriidilised isikud vahetada dokumente vabalt ilma täiendava legaliseerimiseta, mis säästab aega ja ressursse.

Samuti ei ole apostilli vaja dokumentide kasutamiseks järgmistes riikides: Venemaa (kehtib kuni 2025. aasta keskpaigani), Läti, Leedu, Ukraina ja Poola. Nende riikidega on Eestil vastavad kahepoolset lepingud, mis lihtsustavad samuti ametlike dokumentide tunnustamise ja kasutamise protsessi. See loob soodsad tingimused rahvusvaheliseks koostööks ja riikidevaheliste sidemete tugevdamiseks.

Eesti Firma: Meie Teenused

Pakkume teenuseid ettevõtte dokumentide saamiseks ja apostilleerimiseks

Eesti Firma pakub teenuseid Eesti äriregistrist kinnitatud ettevõtte dokumentide väljavõtete saamiseks, nende tõlkimiseks võõrkeeltesse ja seejärel apostilleerimiseks.

Me võtame enda kanda kõik selle protsessiga seotud mured, sealhulgas:

• Tõestatud dokumentide koopiate taotlemise esitamine
• Riigilõivu tasumine väljavõtete saamiseks
• Dokumentide korrektse vormistamise kontrollimine
• Dokumentide esitamine apostilli saamiseks pädevatele asutustele Eestis
• Apostillitud dokumentide saamine ja nende üleandmine kliendile

Meie kogenud spetsialistid tagavad kõigi vajalike protseduuride kiire ja kvaliteetse teostamise, et teie ettevõtte dokumendid oleksid teistes riikides kehtivad. Võtke meiega ühendust ja aitame teid ettevõtte asutamisdokumentide korrektse vormistamise küsimustes Eestis.

Võtke meiega ühendust

Saage hinnapakkumine juba täna!

Kui teil on küsimusi ettevõtte dokumentide apostilleerimise kohta Eestis või soovite kasutada meie teenuseid, palun võtke meiega ühendust. Meie spetsialistid on valmis vastama kõikidele küsimustele ja aitama ettevõtte dokumentide saamise ja apostilleerimisega seotud küsimustes.

Meil on hea meel teha teiega koostööd ja aidata muuta ettevõtte dokumentide saamise protsessi lihtsaks ja tõhusaks. Meie professionaalide meeskond on alati valmis pakkuma teile individuaalset lähenemist ja kiiret lahendust kõikidele dokumentide vormistamise ja saamisega seotud küsimustele.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.