Ettevõtte kustutamine registrist aruande esitamata jätmise eest

Järgige majandusaasta aruande esitamise tähtaegu: vältige trahve ja kustutamist registrist

Ettevõtte registreerimine Eestis on kahtlemata esimene ja kõige olulisem samm eduka äritegevuse alustamiseks Euroopa Liidus. Kuid ei tohi unustada ka seaduse nõudeid, sealhulgas vajadust õigeaegselt esitada majandusaasta aruanne. Nende nõuete eiramine võib kaasa tuua tõsiseid tagajärgi, nagu trahvid või isegi ettevõtte sunniviisiline tegevuse lõpetamine.

2023. aasta alguses jõustusid muudatused Eesti äriseadustikus ja äriregistri seaduses, mis lihtsustasid trahvide määramise ja ettevõtete sunniviisilise kustutamise protseduuri, kui nad ei täida majandusaasta aruande esitamise kohustust.

Rangem kontroll: uuendatud nõuded majandusaasta aruandele

Need muudatused viidi sisse eesmärgiga suurendada läbipaistvust ja vastutustunnet ärikeskkonnas. Nüüd on äriregistril laiemad volitused majandusaasta aruannete esitamise nõuete täitmise tagamiseks.

Statistika 2023: 26 681 ettevõtet kustutati registrist

ERR andmetel ei esitanud 2023. aastal 121 654 ettevõtet oma majandusaasta aruannet õigeaegselt, neist 26 681 ettevõtet kustutati äriregistrist ja 13 100 said trahvi aruande esitamata jätmise eest.

Edukuse võti: majandusaasta aruannete õigeaegne esitamine

Need arvud rõhutavad, kui oluline on kõigi ettevõtete jaoks majandusaasta aruannete õigeaegne esitamine. Selle nõude eiramine võib kaasa tuua tõsiseid tagajärgi. Probleemide vältimiseks peavad ettevõtted pöörama erilist tähelepanu majandusaasta aruannete koostamisele ja õigeaegsele esitamisele.

Majandusaasta aruande esitamise tähtaeg – 30. juuni

Kõik Eestis registreeritud juriidilised isikud, kelle majandusaasta lõppes eelmise aasta 31. detsembril, peavad esitama majandusaasta aruande juuni lõpuks jooksval aastal. Aruanne tuleb esitada isegi siis, kui majandustegevust ei toimunud.

Kvalifitseeritud abi majandusaasta aruannete esitamisel

Nende negatiivsete tagajärgede vältimiseks on äärmiselt oluline tagada majandusaasta aruande õigeaegne ettevalmistamine ja esitamine. Kui teil tekib raskusi või küsimusi, pöörduge julgelt meie poole professionaalse abi saamiseks. Oleme valmis pakkuma kvalifitseeritud tuge raamatupidamise valdkonnas, et teie ettevõte oleks täielikus vastavuses seaduse nõuetega.

Võtke meiega ühendust

Kui vajate abi majandusaasta aruande koostamisel või esitamisel või soovite rohkem teada saada meie teenuste kohta, oleme alati valmis teid aitama. Meie meeskond pakub isiklikke konsultatsioone ja täielikku tuge teie ettevõttele kõigis raamatupidamisega seotud küsimustes.

Täpsus igas numbris — meie prioriteet!

Pakume mitte ainult konsultatsioone, vaid ka raamatupidamise täisteenust, mis hõlmab kõigi vajalike aruannete ja deklaratsioonide ettevalmistamist, kontrollimist ja esitamist. Kasutame uusimaid tehnoloogiaid ja kaasaegseid meetodeid, et tagada teie raamatupidamisaruannete kõrge täpsus ja täielik vastavus kehtivatele standarditele ja normidele.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.