Investeeringud krüptovaluutasse ja krüptovaradesse

Kas Eestis registreeritud ettevõte saab investeerida krüptorahadesse ja muusse virtuaalvarasse?

Viimasel ajal on oluliselt kasvanud erinevate krüptovaluutade (Bitcoin, Etherium jt) ning muude virtuaalvarade (tokenid, NFT-d jne) investeerimiskomponendid ja tähtsus. Kaasaegne rahandusmaailm põimub iga päevaga üha enam uudsete lahenduste ja plokiahela tehnoloogiatega – tänapäeval on üsna haruldane, kui investeerimisportfell ei sisalda mõnda krüptovara. Meilt küsitakse sageli, kas Eesti Vabariigi õigusvaldkonnas registreeritud juriidiliste isikute poolt on krüptoraha varadesse ja erinevatesse virtuaalväärtustesse investeerimisel piiranguid.

Jah, loomulikult on kõigil Eesti ettevõtetel, olenemata nende juriidilisest vormist, täielik õigus paigutada kogunenud raha krüptovaluutadesse, tokenites, NFT-desse ja muudesse virtuaalvaradesse. Veelgi enam, Eesti maksuseadusandlus lubab ettevõtte majandustegevusest saadud kasumit reinvesteerida ilma makse maksmata – jaotamata kasumi maksumäär on 0% (ettevõtte kasumit ei maksustata tulumaksuga kuni dividendide maksmise otsuse tegemiseni).

Siiski tuleb märkida, et ettevõtte juhtkond on ettevõtte nimel krüptovarade soetamisel kohustatud rangelt järgima hoolsuskohustuse ja hoolsuskohustuse põhimõtteid ja mitte investeerida ettevõtete vahendeid vähetuntud krüptovaluutadesse ja kahtlastesse plokiahela projektidesse ning kasutage ainult turvalisi ja mainekaid krüptobörse või muid platvorme. Samuti peab mis tahes krüptovaluuta tuletisinstrumentide (nt utiliidi tokenid või NFT-d) ostmine olema läbipaistev ja sellel peab olema selgelt määratletud investeerimiskontekst. Vastasel juhul on ettevõtte omanikel, aga ka ettevõtte pankroti korral ja selle võlausaldajatel täielik õigus esitada ettevõtte juhtkonnale nõue tormakatest investeerimisotsustest tekitatud kahju hüvitamiseks.

Kas VASP litsents on vajalik?

Krüptovaluutade ostmiseks ja ettevõtte omavahendite investeerimiseks virtuaalvaradesse ei ole vaja litsentsi ega luba. Igal ettevõttel on õigus vabalt langetada investeerimisotsuseid, sealhulgas investeerida kaasaegsetesse ja arenevatesse tehnoloogiatesse ning uudsetesse investeerimisinstrumentidesse.

Litsentsi saamise küsimus võib muutuda aktuaalseks vaid juhul, kui ettevõte osutab oma majandustegevuse raames kolmandatele isikutele krüptovaluuta vahetamise või hoidmise teenuseid. Kuni ettevõte tarbib ainult kolmandate osapoolte krüptobörside ja investeerimisplatvormide teenuseid, pole VASP (ingl. virtual asset service provider) litsents vajalik.

Investeeringute infrastruktuur

Krüptovaluutade ja virtuaalsete varadega tehingute teostamiseks on vajalik vastav infrastruktuur – ettevõttekontod krüptovaluutabörsidel või ühendus teiste krüptoraha investeerimisplatvormidega.

Hetkel ei ole kõik pangad ja maksesüsteemid EMI ja PSP krüptovaluutade ja virtuaalvarade suhtes sõbralikud ning osaliselt võib neist aru saada – virtuaalvarad kuuluvad kõrge riskiga varade hulka, enamasti aitavad need kaasa anonüümsusele ja neid kasutatakse sageli ebaseaduslikel eesmärkidel (rahapesu, terrorismi rahastamine, maksudest kõrvalehoidumine, kriminaaltulu varjamine jne.). Sellest lähtuvalt järeldub, et enne investeerimistegevuse alustamist ja krüptovarade soetamist on soovitatav hoolikalt läbi mõelda kõik võimalikud kanalid krüptovaluutabörsidele raha paigutamiseks ja nende edasiseks väljavõtmiseks, et tulevikus ei tekiks tarbetuid raskusi, viivitusi ja ebamugavused.

Meie spetsialistidel on aastatepikkune kogemus krüptoettevõtete ja plokiahela projektide toetamisel. Kui vajate nõu või abi arvelduskontode avamisel krüptovaluutadele ja plokiahelatööstusele sõbralikes pankades või makseasutustes või ettevõtete kontode avamisel usaldusväärsetel krüptovaluutabörsidel, vastavad meie konsultandid meeleldi teie küsimustele ja pakuvad kõige tõhusamaid lahendusi.

Väga ebasoovitav on kasutada krüptovaluutade ostmiseks börsikontosid ja muid üksikisikutele kuuluvaid andmeid. Ettevõtte raha väljaviimist sellistele kontodele või krüptorahakottidesse võib käsitleda dividendide või mingisuguse tasu maksmisena (äriühing on maksukohustuslane) või eraisik saab oma börsikontole investeerimistegevusest tulu (eraisik on kohustatud maksma makse).

Krüptovarade raamatupidamise arvestus

Lisaks eeltoodud asjaoludele tasub tähele panna, et ettevõtte investeerimisvarade arvestus, samuti sellest tuleneva kasumi või kahjumi korrektne arvutamine ja kajastamine on lahutamatu osa ettevõtte raamatupidamis- ja finantsarvestuse pidamise kohustusest. Krüptovaluuta raamatupidamine ja krüptovarade arvestus peab tingimata hõlmama iga tehingu registreerimist, võttes arvesse tehingu hetkel kehtinud vahetuskurssi, samuti kõigi krüptoraha rahakottide saldode kuvamist baasvaluutas – eurodes.

Kuna krüptovaluuta varade arvestus ja investeerimistegevuse finantsaruannete koostamine on raamatupidamisteenuste osutamise kontekstis spetsiifiline spetsialiseerumine, siis soovitame kindlasti võtta ühendust ainult vastavate oskuste ja kogemustega raamatupidajatega – meie raamatupidamisspetsialistidel on kogemusi krüptorahaprojektide ja plokiahela startupide toetamisel aastast 2017 ning nad on valmis pakkuma Teile kvaliteetset raamatupidamistuge.

Võtke meiega ühendust

Kui soovite luua Eestis korporatiivset struktuuri või ettevõtet, et investeerida krüptovaluutadesse, tokenitesse, NFT-desse või muudesse krüptovaradesse või kui vajate juriidilist ja raamatupidamisalast nõustamist, võtke julgelt ühendust meie konsultantidega!

Lisateavet muude raamatupidamise teenuste kohta leiate meie saidi teemalehelt.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.