Muudatused VASP tegevuse regulatsioonis Leedus aastatel 2022/2023

Muudatused Leedu Rahapesu tõkestamise seadusandluses, mis puudutavad krüptovahetajate ja VASP-ide tegevust, ning mis jõustuvad 11.01.2022.

Viimase 5 aasta jooksul oleme näinud finants- ja makseteenuste sektori kiiret arengut Leedus ning võime juba praegu kindlalt väita, et Leedust on saanud üks olulisi fintech-tööstuse keskusi Euroopas ja maailmas tervikuna. Tänapäeval on uudsete finantstehnoloogiate arengut üsna raske ette kujutada ilma krüptovaluutade ja muude plokiahela süsteemiga tihedalt seotud toodete olemasoluta – seega on Leedust samm-sammult saanud ka üks krüptovaluutavahetuste ja -vahendajate sõlmpunkte.

Leedu Vabariigi Seim võttis 30. juunil 2022. aastal vastu Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RTRT seadus) muudatuste paketi. Nimetatud muudatuste vastuvõtmise põhieesmärk on ühtlustada virtuaalvara valdkonda reguleerivat õigusraamistikku ja nende pakkumist, samuti tõsta teatud määral krüptovaluutateenuste pakkujate teenuste virtuaalvarade turule sisenemise künnist, mis peaks aitama parandada krüptoraha ja muude virtuaalvarade vahetamiseks ja säilitamiseks pakutavate teenuste kvaliteeti, läbipaistvust ja usaldusväärsust.

Esiteks muudeti ülaltoodud muudatustega virtuaalvaluuta määratlust. Selliselt on Leedu seaduste kohaselt mõiste „virtuaalne valuuta“, mis hõlmab kõiki krüptovaluutasid ja enamikku erinevatest žetoonidest, defineeritud järgmiselt:

Virtuaalvaluuta – instrument, millel on digitaalne väärtus, kuid millel ei ole valuuta või raha õiguslikku staatust, mis ei ole volitatud ega garanteeritud keskpanga või muu valitsusasutuse poolt ning mis ei ole tingimata seotud valuutaga, kuid mida füüsilised või juriidilised isikud tunnustavad vahetusvahendina ja mida saab elektrooniliselt võõrandada, hoida, müüa, vahetada, investeerida ja kasutada arveldusteks.

Uued nõuded Leedu krüptoettevõtetele ja VASP-dele

RTRT seaduse muudatustega kehtestati ka täiendavad nõuded krüptovarade vahetamise ja hoidmise teenuseid pakkuvatele krüptoettevõtetele. Allpool loetleme olulisemad asjaolud, mis ülalmainitud muudatuste puhul märgiti ja millele peaksite pöörama erilist tähelepanu:

Leedus asuva krüptoettevõttele põhikapital

Leedu Vabariigis asutatud juriidilisel isikul, kes kavatseb tegutseda virtuaalse valuutavahetuse operaatorina ja/või virtuaalse valuutahoiuse rahakoti operaatorina, peab olema registreeritud põhikapital summas vähemalt 125 000 eurot.

Kohalik RTRT vastavusnõuete spetsialist / VASP-i MLRO Leedus

Virtuaalse valuutavahetuse operaatorina ja/või virtuaalse valuutahoiuse rahakoti operaatorina tegevust alustanud juriidilisel isikul peab olema Leedu alalisest elanikust kõrgem juht.

Teenuste pakkumine Leedu turul

Virtuaalse valuuta vahetusoperaator ja/või virtuaalse valuutahoiuse rahakoti operaator ei osuta oma teenuseid ainult teisest riigist pärit klientidele või keskenduda teenuste osutamisele teise riigi turul sellisel määral, et tegevust Leedu Vabariigis võiks ettevõtte ärimudelist lähtuvalt pidada formaalseks ja ebaoluliseks.

Kuidas viia ettevõte vastavusse FNTT regulaatori uute nõuetega?

Need krüptovaluutaettevõtted, kes on saanud Leedus krüptolitsentsi ja on registreerinud virtuaalse valuutahoiuse rahakoti operaatori tegevuse kuni 01.11.2022, peavad viima oma tegevuse uute nõuetega kooskõlla hiljemalt 31.12.2022 ning neil on õigus jätkata tegevust määratud üleminekuperioodi jooksul piiranguteta.

Põhikapitali registreerimine

Leedu Vabariigi jurisdiktsioonis tegutsevad krüptoraha ettevõtted on kohustatud moodustama vähemalt 125 000 euro suuruse põhikapitali, deponeerides raha ettevõtte arvelduskontole, misjärel tuleb põhikapitali muudatused registreerida Leedu Äriregistris ja peavad olema nähtavad ettevõtte registrikaardil.

Leedu Äriseadustik lubab rahaliste vahendite sissemaksmist juriidilise isiku põhikapitali selliselt, et algstaadiumis tasutakse 25% deklareeritud summast ja ülejäänud 75% tuleb tasuda ühe kalendriaasta jooksul.

Kohaliku MLRO kaasamine

Kõik tegutsevad Leedu krüptovahetajad peavad hiljemalt 31.12.2022 oma kollektiivi kaasama kohaliku RTRT-i vastavusnõuete spetsialisti / MLRO, sõlmima temaga töölepingu ja teavitama FNTT regulaatorit kohaliku RTRT-i vastavusnõuete spetsialisti krüptoettevõttesse. Meie meeskond on valmis pakkuma teile personaliteenuseid ja aitama värvata kvalifitseeritud MLRO-d Leedu Vabariigi residentide hulgast, samuti pakkuda edasist tuge töösuhete ametliku registreerimise ning maksuametis ja SODRA-s registreerimise küsimuses ning FNTT regulaatori teavitamisel kohaliku RTRT-i vastavusnõuete spetsialisti määramisest.

Mis juhtub, kui eirate uusi FNTT nõudeid?

Kui krüptoettevõte eirab mingil põhjusel kohustust järgida RTRT-i seaduse ja FNTT regulaatori uusi nõudeid ega vii ettevõtet enne 31.12.2022 nõutavasse vormi, siis arvatakse selline krüptoettevõte virtuaalse valuutavahetuse operaatorite ja/või virtuaalse valuutahoiuse rahakoti operaatorite nimekirjast välja ning kaotab alates 01.01.2023 õiguse krüpto-orienteeritud teenuste osutamiseks.

Abi ettevõtte kohanemisel uute FNTT nõuetega

Meie spetsialistid on valmis pakkuma teile igakülgset abi teie krüptoprojekti kohandamisel ja teie krüptovaluutaettevõtte FNTT regulaatori uute nõuetega vastavusse viimisel. Aitame teil hoiustada ja registreerida põhikapitali, pakume individuaalseid personaliteenuseid osana kvalifitseeritud MLRO otsimisest ja töölevõtmisest, ning oleme teiega kaasas ka muude lahendamist nõudvate nüansside ja asjaolude lahendamisel ettevõtte kohandamise käigus Leedu Vabariigi Rahapesuvastase seaduse uute nõuetega.

Kas Leedu jääb krüptoprojektide jaoks atraktiivseks jurisdiktsiooniks?

Jah, loomulikult jääb Leedu üheks kõige asjakohasemaks ja tõhusamaks jurisdiktsiooniks krüptole orienteeritud tegevuste läbiviimiseks ning krüptovarade vahetamise ja hoidmise teenuste pakkujaks ning jääb tõenäoliselt selliseks veel pikaks ajaks.

Selle põhjuseks on asjaolu, et Leedus on virtuaalvarade sfääri ning krüptovaluutade vahetamise ja hoidmisega seotud teenuste osutamise regulatsioon võrreldes teiste Euroopa jurisdiktsioonidega endiselt üks lihtsamaid, arusaadavamaid ja liberaalsemaid. Leedu Vabariigi RTRT-i seadus ei näe krüptovaluutaturul osalejatele AML / KYC valdkonnas ette täiendavaid kohustusi, mis tarbetult raskendavad ja bürokratiseerivad krüptoraha ettevõtte sisemisi protsesse, sellega seoses võib Leedu riiklikku poliitikat krüptovarade ja AML/CFT seadusandluse osas, samuti FNTT regulaatori praktikat pidada teistele Euroopa riikidele eeskujuks.

Samuti varem märgitud muudatused seoses põhikapitali suurendamisega (esialgsel etapil nõutakse sissemakset 25% nõutavast summast 125 000 eurot) ja kohaliku MLRO kaasamisega (Leedus on piisav arv kvalifitseeritud RTRT-i vastavusnõuete spetsialiste) ei ole ülemäärased ja koormavad, kuna Leedu krüptovaluutateenuste turul saavad keskmised osalejad neid täita ilma suuremate raskusteta.

Võtke meiega ühendust

Kui olete huvitatud Leedus krüptoettevõtte registreerimisest ja VASP litsentsi saamisest või kui soovite saada lisateavet Leedu Rahapesu andmekaitse seadusandluse uuenduste kohta, võtke ühendust meie konsultantidega telefoni, e-posti või tagasiside vormi kaudu meie veebisaidil.

Lisateavet Leedu virtuaalvääringute tegevusloa kohta leiate meie saidi teemalehelt.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.