Osaühingu registreerimine

Ettevõtte loomine kaugteel ilma teie isikliku kohalolekuta notariaalse volikirja alusel

Ettevõtte loomine kaugteel volikirja alusel on üks mugavamaid viise ettevõtluse registreerimiseks Eesti Vabariigi õigusruumis. See meetod sobib ideaalselt neile, kes hindavad oma aega ja kelle jaoks Tallinna reisi planeerimine läheb vastuollu äriplaanide ja tiheda elugraafikuga.

Kuidas saan luua ettevõtte ilma isikliku kohalolekuta?

Ilma isikliku kohalolekuta ettevõtte loomiseks peate koostama notariaalselt tõestatud dokumentide paketi, mille alusel viivad meie juristid teie nimel läbi ettevõtte registreerimise protseduuri. Te ei pea millegi pärast muretsema – meie konsultandid annavad teile selge juhise kõigi vajalike dokumentide vormistamise ja notariaalse kinnitamise kohta.

Miks peaksite pöörduma just meie poole?

Meie spetsialistid on tegelenud Eesti ettevõtete registreerimisega juba üle 10 aasta. Tegevusaastate jooksul oleme kogunud väärtuslikku kogemust ja aidanud registreerida üle 1000 ettevõtte. Garanteerime usaldusväärsuse ja efektiivsuse – meie juristid teostavad Teie ettevõtte registreerimise protseduuri 5 päeva jooksul alates notariaalselt tõestatud volikirjade originaalide ja muude nõutavate dokumentide meie kätte saamisest.

ETTEVÕTTE ASUTAMISE PROTSESS VOLIKIRJA ALUSEL

Peamised etapid ettevõtte registreerimisel volikirja alusel

Notariaalselt tõestatud volikirja alusel Eestis ettevõtte asutamise ja ettevõtte kaugregistreerimise protseduur koosneb järgmistest sammudest:

Esialgne konsultatsioon

Meie spetsialistid arutavad teiega läbi teie ettevõtte kaugasutamise eelseisva protseduuri üksikasjad ja nüansid, samuti vastavad kõikidele teie küsimustele äritegevuse alustamise ja teie ettevõtte edasise juhtimise kohta.

Notariaalsete volikirjade koostamine

Ettevõtte registreerimise kaugmenetluse läbiviimiseks vajame meie ettevõtte juristidele väljastatud notariaalselt tõestatud volikirja ja tulevase asutaja passi notariaalselt kinnitatud koopiat. Eraldi anname teile volikirja malli ja juhised dokumentide notariaalseks kinnitamiseks. Notariaalselt tõestatud dokumendid tuleb meile saata originaalis kulleriga.

Ettevõtte asutamise protseduuri ettevalmistamine

Pärast notariaalselt tõestatud volikirjade originaalide saamist ja teiega ettevõtte registreerimise eelseisva menetluse üksikasjade kokkuleppimist broneerivad meie konsultandid notaribüroos aja ning koostavad teie ettevõttele asutamis- ja põhikirja projekti.

Firma asutamise menetluse läbiviimine

Meie juristid teostavad ettevõtte asutamise toimingud Tallinnas asuvas notaribüroos, samuti allkirjastavad asutamislepingu ja muud vajalikud dokumendid, tegutsedes Teie nimel Teie poolt varem antud notariaalselt tõestatud volikirja alusel.

Äriühingu lisamine Äriregistrisse

Kõik notaribüroos vormistatud äriühingu asutamisdokumendid edastatakse menetlemiseks ja läbivaatamiseks Äriregistrile, mis kannab ettevõtte juriidiliste isikute registrisse 5 tööpäeva jooksul.

Ülalkirjeldatud protsessi lõppedes on Teil võimalik tutvuda kõigi ettevõtte andmetega, samuti saada Eesti Äriregistri internetiportaalis elektroonilisel kujul koopiaid ettevõtte asutamisdokumentidest.

MIDA ON VAJA MINULT VAJA FIRMA ASUTAMISEKS?

Milliseid dokumente ja teavet on vaja ettevõtte registreerimise protsessi läbiviimiseks?

Ettevõtte registreerimise protseduuri ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks eemalt ilma teie isikliku kohalolekuta Tallinnas, Eestis, vajame järgmisi dokumente ja teavet:

• Notariaalselt kinnitatud volikiri ettevõtte registreerimiseks;

• Isikut tõendava dokumendi notariaalselt kinnitatud koopia;

• Asutatava ettevõtte kavandatav nimi (2-3 varianti);

• Ettevõtte kavandatav tegevusala;

• Äriühingu kontaktandmed (telefoninumber ja e-post).

Anname teile volikirjade mallid teie valitud keeles, samuti nõu ja juhised ettevõtte registreerimiseks vajalike notariaalsete dokumentide vormistamiseks. Detailide ja nüansside kokkuleppimise käigus palume Teil täita kliendiankeedid, et selgitada ja fikseerida kõik Teie tulevase ettevõtmisega seotud olulised asjaolud.

TEENUSE HIND

Kui palju maksab ettevõtte avamine ilma isikliku kohalolekuta?

Ettevõtte registreerimisteenuse maksumus ilma isikliku kohalolekuta notariaalselt tõestatud volikirja alusel koosneb järgmistest komponentidest:

• Õigusaalased teenused- 550 eurot

• Notariteenused – 150 eurot

• Riigilõiv – 200 eurot

• Juriidilise aadressi teenus (1 aasta) – 150 EUR

• Kontaktisiku teenus (1 aasta) – 150 EUR


Volikirja alusel ettevõtte asutamise täispakett – 1100 EUR

Kui teil on erisoove oma ettevõtte Eestis asutamise korra tingimuste ja nüansside osas, võtke individuaalse hinnapakkumise saamiseks ühendust meie ekspertidega.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Broneerige esmast konsultatsiooni juba täna!

Ettevõtte asutamine Eestis on parim lahendus teie ettevõtte käivitamiseks ja edasiseks viljakaks arendamiseks Euroopa Liidus.

Kui soovite alustada ettevõtte kaugregistreerimise protsessi Eesti õigusvaldkonnas volikirja alusel või kui teil on lisaküsimusi, võtke ühendust meie konsultantidega telefoni, e-posti või tagasiside vormi kaudu.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.