Audit ja Audiitorkontroll 

Millal on audit kohustuslik? Eesti ettevõtte finantsolukorra auditeerimine

Audit – see on täiendav finantsaruannete ja raamatupidamisarvestuse põhimõtete kontroll. Enamasti auditeeritakse ettevõtte majandusaasta aruannet – audiitorkontroll aitab avastada võimalikke vigu ja lahknevusi finantsdokumentides ning annab objektiivse hinnangu ettevõtte finantsolukorrale.

Auditi viivad läbi sõltumatud audiitorid, kes hindavad finantsandmete usaldusväärsust ja nende vastavust kehtestatud normidele. Oluline on märkida, et audit ei avasta ainult probleeme, vaid aitab ka leida lahendusi, aidates parandada ettevõtte finantsjuhtimist.

Milleks on audiitorkontroll vajalik?

Audiitorkontrolli eesmärk on tagada ettevõtte majandusliku olukorra ja finantsnäitajate usaldusväärsus ja läbipaistvus, sealhulgas ka andmed, mida esitatakse Äriregistrile ja Maksu- ja Tolliametile.

Audiitorkontrolli teostab spetsialiseerunud audiitorfirma või sõltumatu vandeaudiitor. Auditi käigus vaadatakse läbi kogu finants-, raamatupidamis- ja muu oluline dokumentatsioon ning uuritakse ettevõtte äriprotsesse. Audiitorkontrolli tulemusena koostatakse vastav hinnang ettevõtte finantsseisundi ja majandusnäitajate kohta.

Millal on audit kohustuslik?

Eestis reguleeritakse auditi läbiviimist sõltuvalt ettevõtte suurusest ja tüübist. Seadus sätestab kriteeriumid, mis määravad teatud ettevõtete kohustusliku auditeerimise vajaduse. Samas on ettevõtetel õigus algatada audit ka omal algatusel, arvestades sisemisi vajadusi või huvipoolte nõudmisi.

Seega, vastavalt seadusele, on majandusaasta aruande audit kohustuslik ettevõtetele, kellel:

a) allpool toodud näitajatest vähemalt kaks ületavad kehtestatud piirmäärasid:

  • müügitulu või tulu ületab 4 miljonit eurot
  • varade bilansiline väärtus ületab 2 miljonit eurot
  • ettevõttes töötab üle 50 inimese

b) allpool toodud näitajatest vähemalt üks ületab kehtestatud piirmäärasid:

  • müügitulu või tulu ületab 12 miljonit eurot
  • varade bilansiline väärtus ületab 6 miljonit eurot
  • ettevõttes töötab üle 180 inimese

Oluline on märkida, et isegi kui teie ettevõte ei vasta ülaltoodud kohustusliku auditi kriteeriumidele, võib vabatahtlik audiitorkontroll olla kasulik finantsaruannete läbipaistvuse ja usaldusväärsuse suurendamiseks. See on eriti oluline ettevõtetele, kes plaanivad investeeringute kaasamist või äri laiendamist. Eesti Firma on valmis aitama teil määrata auditi vajadust ja leida teie ettevõttele optimaalne lahendus.

Auditi korraldamine ja läbiviimine

Eesti Firma konsultantidel on kogemus erinevate majandusharude ettevõtete auditi korraldamisel ja läbiviimisel. Teeme koostööd juhtivate audiitorfirmadega Eestis, mis võimaldab meil tagada kontrollide kõrge kvaliteedi ja tõhususe.

Meie spetsialistid viivad teiega läbi esialgse konsultatsiooni, annavad esmase hinnangu finantsolukorrale ja raamatupidamisarvestuse õigsusele ettevõttes, vajadusel pakuvad parandusi ja korrigeerimisi finantsaruandluse põhimõtetes, korraldavad auditi läbiviimise ja toetavad teid kogu protsessi vältel.

Meie eesmärk on, et audit ei oleks lihtsalt formaalne protseduur, vaid vahend teie ettevõtte arendamiseks ja tugevdamiseks.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.