Avage ettevõte Eestis volikirja alusel

Ettevõtte kaugteel asutamine volikirja alusel on üks mugavamaid viise ettevõtluse registreerimiseks Eesti Vabariigi õigusruumis. See meetod sobib ideaalselt neile, kes hindavad oma aega ja kelle jaoks Tallinna reisi planeerimine läheb vastuollu äriplaanide ja tiheda elugraafikuga.

Ilma isikliku kohalolekuta ettevõtte loomiseks peate koostama notariaalselt tõestatud dokumentide paketi, mille alusel viivad meie juristid teie nimel läbi ettevõtte registreerimise protseduuri. Te ei pea millegi pärast muretsema – meie konsultandid annavad teile selge juhise kõigi vajalike dokumentide vormistamise ja notariaalse kinnitamise kohta.

Garanteerime usaldusväärsuse ja efektiivsuse – meie juristid teostavad Teie ettevõtte registreerimise protseduuri 5 päeva jooksul alates notariaalselt tõestatud volikirjade originaalide ja muude nõutavate dokumentide meie kätte saamisest.

Ettevõtte Eestis kaugregistreerimise põhietapid

Notariaalselt tõestatud volikirja alusel Eestis ettevõtte asutamise ja ettevõtte kaugregistreerimise protseduur koosneb järgmistest sammudest:

 • Eelkonsultatsioon. Meie spetsialistid arutavad teiega läbi teie ettevõtte kaugasutamise eelseisva protseduuri üksikasjad ja nüansid, samuti vastavad kõikidele teie küsimustele äritegevuse alustamise ja teie ettevõtte edasise juhtimise kohta.
 • Notariaalsete volikirjade koostamine. Ettevõtte registreerimise kaugmenetluse läbiviimiseks vajame meie ettevõtte juristidele väljastatud notariaalselt tõestatud volikirja ja tulevase asutaja passi notariaalselt kinnitatud koopiat. Eraldi anname teile volikirja malli ja juhised dokumentide notariaalseks kinnitamiseks. Notariaalselt tõestatud dokumendid tuleb meile saata originaalis kulleriga.
 • Ettevõtte asutamise protseduuri ettevalmistamine. Pärast notariaalselt tõestatud volikirjade originaalide saamist ja teiega ettevõtte registreerimise eelseisva menetluse üksikasjade kokkuleppimist broneerivad meie konsultandid notaribüroos aja ning koostavad teie ettevõttele asutamis- ja põhikirja projekti.
 • Ettevõtte asutamise menetluse läbiviimine. Meie juristid teostavad ettevõtte asutamise toimingud Tallinnas asuvas notaribüroos, samuti allkirjastavad asutamislepingu ja muud vajalikud dokumendid, tegutsedes Teie nimel Teie poolt varem antud notariaalselt tõestatud volikirja alusel.
 • Ettevõtte lisamine Eesti Äriregistrisse. Kõik notaribüroos vormistatud äriühingu asutamisdokumendid edastatakse menetlemiseks ja läbivaatamiseks Äriregistrile, mis kannab ettevõtte juriidiliste isikute registrisse 5 tööpäeva jooksul.

Ülalkirjeldatud protsessi lõppedes on Teil võimalik tutvuda kõigi ettevõtte andmetega, samuti saada Eesti Äriregistri internetiportaalis elektroonilisel kujul koopiaid ettevõtte asutamisdokumentidest.

Millist teavet me vajame?

Ettevõtte registreerimise protseduuri ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks eemalt ilma teie isikliku kohalolekuta Tallinnas, Eestis, vajame järgmisi dokumente ja teavet:

 • Notariaalselt kinnitatud volikiri ettevõtte registreerimiseks;
 • isikut tõendava dokumendi notariaalselt kinnitatud koopia;
 • Asutatava ettevõtte kavandatav nimi (2-3 varianti);
 • registreeritava ettevõtte kavandatav tegevusala;
 • Registreeritava ettevõtte kontaktandmed (telefoninumber ja e-post).

Anname teile volikirjade mallid teie valitud keeles, samuti nõu ja juhised ettevõtte registreerimiseks vajalike notariaalsete dokumentide vormistamiseks. Detailide ja nüansside kokkuleppimise käigus palume Teil täita kliendiankeedid, et selgitada ja fikseerida kõik Teie tulevase ettevõtmisega seotud olulised asjaolud.

Lisateenused

Meil on hea meel pakkuda Teile täielikku valikut teenuseid, mis on vajalikud Teie ettevõtte edukaks registreerimiseks Eestis ja selle edasiseks toimimiseks Euroopa Liidu õigusraamistikus.

 • Juriidiline aadress. Pakume registrijärgse või juriidilise aadressi teenust Eestis koos sissetulevate kirjade vastuvõtmise ja edastamise võimalusega.
 • Kontaktisik. Pakume kontaktisikuteenust ametlike dokumentide ja teadete saamiseks ja vastuvõtmiseks Eestis ettevõtetele ja ettevõtetele, mille tegutsevad isikud on mitteresidendid.
 • Raamatupidamisteenused. Pakume täielikku valikut raamatupidamisteenuseid alates eelkonsultatsioonidest kuni maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete koostamise ja esitamiseni.
 • Õigusteenused. Meie juristid pakuvad teile tuge mis tahes keeruliste õigusküsimuste lahendamisel alates juriidiliste dokumentide analüüsist kuni teie huvide kaitsmiseni kohtuvaidlustes.

Kui olete huvitatud muudest teenustest, mis ei ole eelnevalt loetletud, võtke lisateabe ja individuaalse hinnapakkumise saamiseks julgelt ühendust meie konsultantidega.

Ettevõtte volikirja alusel registreerimise kulu

Ettevõtte registreerimisteenuse maksumus ilma isikliku kohalolekuta notariaalselt tõestatud volikirja alusel koosneb järgmistest komponentidest:

 • Õigusabi – 350 eurot
 • Notariteenused – 150 eurot
 • Riigilõiv – 200 eurot
 • Juriidilise aadressi teenus 1 aasta – 150 EUR
 • Kontaktisik 1 aastaks – 150 EUR

„Võtmed kätte“ ettevõtte asutamise kogumaksumus – 1000 eurot

Kui teil on erisoove oma ettevõtte Eestis asutamise korra tingimuste ja nüansside osas, võtke individuaalse hinnapakkumise saamiseks ühendust meie ekspertidega.

Võtke meiega ühendust

Ettevõtte avamine Eestis on parim lahendus teie ettevõtte käivitamiseks ja edasiseks viljakaks arendamiseks Euroopa Liidus. Muud olulist infot Eesti ettevõtete registreerimise ja edasise toe kohta leiate meie kodulehe teemalehelt.

Kui soovite alustada ettevõtte kaugregistreerimise protsessi Eesti õigusvaldkonnas volikirja alusel või kui teil on lisaküsimusi, võtke ühendust meie konsultantidega telefoni, e-posti või tagasiside vormi kaudu.

Muudatused VASP tegevuse regulatsioonis Leedus aastatel 2022/2023

Viimase 5 aasta jooksul oleme näinud finants- ja makseteenuste sektori kiiret arengut Leedus ning võime juba praegu kindlalt väita, et Leedust on saanud üks olulisi fintech-tööstuse keskusi Euroopas ja maailmas tervikuna. Tänapäeval on uudsete finantstehnoloogiate arengut üsna raske ette kujutada ilma krüptovaluutade ja muude plokiahela süsteemiga tihedalt seotud toodete olemasoluta – seega on Leedust samm-sammult saanud ka üks krüptovaluutavahetuste ja -vahendajate sõlmpunkte.

Leedu Vabariigi Seim võttis 30. juunil 2022. aastal vastu Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RTRT seadus) muudatuste paketi. Nimetatud muudatuste vastuvõtmise põhieesmärk on ühtlustada virtuaalvara valdkonda reguleerivat õigusraamistikku ja nende pakkumist, samuti tõsta teatud määral krüptovaluutateenuste pakkujate teenuste virtuaalvarade turule sisenemise künnist, mis peaks aitama parandada krüptoraha ja muude virtuaalvarade vahetamiseks ja säilitamiseks pakutavate teenuste kvaliteeti, läbipaistvust ja usaldusväärsust.

Esiteks muudeti ülaltoodud muudatustega virtuaalvaluuta määratlust. Selliselt on Leedu seaduste kohaselt mõiste „virtuaalne valuuta“, mis hõlmab kõiki krüptovaluutasid ja enamikku erinevatest žetoonidest, defineeritud järgmiselt:

Virtuaalvaluuta – instrument, millel on digitaalne väärtus, kuid millel ei ole valuuta või raha õiguslikku staatust, mis ei ole volitatud ega garanteeritud keskpanga või muu valitsusasutuse poolt ning mis ei ole tingimata seotud valuutaga, kuid mida füüsilised või juriidilised isikud tunnustavad vahetusvahendina ja mida saab elektrooniliselt võõrandada, hoida, müüa, vahetada, investeerida ja kasutada arveldusteks.

Uued nõuded Leedu krüptoettevõtetele ja VASP-dele

RTRT seaduse muudatustega kehtestati ka täiendavad nõuded krüptovarade vahetamise ja hoidmise teenuseid pakkuvatele krüptoettevõtetele. Allpool loetleme olulisemad asjaolud, mis ülalmainitud muudatuste puhul märgiti ja millele peaksite pöörama erilist tähelepanu:

Leedus asuva krüptoettevõttele põhikapital

Leedu Vabariigis asutatud juriidilisel isikul, kes kavatseb tegutseda virtuaalse valuutavahetuse operaatorina ja/või virtuaalse valuutahoiuse rahakoti operaatorina, peab olema registreeritud põhikapital summas vähemalt 125 000 eurot.

Kohalik RTRT vastavusnõuete spetsialist / VASP-i MLRO Leedus

Virtuaalse valuutavahetuse operaatorina ja/või virtuaalse valuutahoiuse rahakoti operaatorina tegevust alustanud juriidilisel isikul peab olema Leedu alalisest elanikust kõrgem juht.

Teenuste pakkumine Leedu turul

Virtuaalse valuuta vahetusoperaator ja/või virtuaalse valuutahoiuse rahakoti operaator ei osuta oma teenuseid ainult teisest riigist pärit klientidele või keskenduda teenuste osutamisele teise riigi turul sellisel määral, et tegevust Leedu Vabariigis võiks ettevõtte ärimudelist lähtuvalt pidada formaalseks ja ebaoluliseks.

Kuidas viia ettevõte vastavusse FNTT regulaatori uute nõuetega?

Need krüptovaluutaettevõtted, kes on saanud Leedus krüptolitsentsi ja on registreerinud virtuaalse valuutahoiuse rahakoti operaatori tegevuse kuni 01.11.2022, peavad viima oma tegevuse uute nõuetega kooskõlla hiljemalt 31.12.2022 ning neil on õigus jätkata tegevust määratud üleminekuperioodi jooksul piiranguteta.

Põhikapitali registreerimine

Leedu Vabariigi jurisdiktsioonis tegutsevad krüptoraha ettevõtted on kohustatud moodustama vähemalt 125 000 euro suuruse põhikapitali, deponeerides raha ettevõtte arvelduskontole, misjärel tuleb põhikapitali muudatused registreerida Leedu Äriregistris ja peavad olema nähtavad ettevõtte registrikaardil.

Leedu Äriseadustik lubab rahaliste vahendite sissemaksmist juriidilise isiku põhikapitali selliselt, et algstaadiumis tasutakse 25% deklareeritud summast ja ülejäänud 75% tuleb tasuda ühe kalendriaasta jooksul.

Kohaliku MLRO kaasamine

Kõik tegutsevad Leedu krüptovahetajad peavad hiljemalt 31.12.2022 oma kollektiivi kaasama kohaliku RTRT-i vastavusnõuete spetsialisti / MLRO, sõlmima temaga töölepingu ja teavitama FNTT regulaatorit kohaliku RTRT-i vastavusnõuete spetsialisti krüptoettevõttesse. Meie meeskond on valmis pakkuma teile personaliteenuseid ja aitama värvata kvalifitseeritud MLRO-d Leedu Vabariigi residentide hulgast, samuti pakkuda edasist tuge töösuhete ametliku registreerimise ning maksuametis ja SODRA-s registreerimise küsimuses ning FNTT regulaatori teavitamisel kohaliku RTRT-i vastavusnõuete spetsialisti määramisest.

Mis juhtub, kui eirate uusi FNTT nõudeid?

Kui krüptoettevõte eirab mingil põhjusel kohustust järgida RTRT-i seaduse ja FNTT regulaatori uusi nõudeid ega vii ettevõtet enne 31.12.2022 nõutavasse vormi, siis arvatakse selline krüptoettevõte virtuaalse valuutavahetuse operaatorite ja/või virtuaalse valuutahoiuse rahakoti operaatorite nimekirjast välja ning kaotab alates 01.01.2023 õiguse krüpto-orienteeritud teenuste osutamiseks.

Abi ettevõtte kohanemisel uute FNTT nõuetega

Meie spetsialistid on valmis pakkuma teile igakülgset abi teie krüptoprojekti kohandamisel ja teie krüptovaluutaettevõtte FNTT regulaatori uute nõuetega vastavusse viimisel. Aitame teil hoiustada ja registreerida põhikapitali, pakume individuaalseid personaliteenuseid osana kvalifitseeritud MLRO otsimisest ja töölevõtmisest, ning oleme teiega kaasas ka muude lahendamist nõudvate nüansside ja asjaolude lahendamisel ettevõtte kohandamise käigus Leedu Vabariigi Rahapesuvastase seaduse uute nõuetega.

Kas Leedu jääb krüptoprojektide jaoks atraktiivseks jurisdiktsiooniks?

Jah, loomulikult jääb Leedu üheks kõige asjakohasemaks ja tõhusamaks jurisdiktsiooniks krüptole orienteeritud tegevuste läbiviimiseks ning krüptovarade vahetamise ja hoidmise teenuste pakkujaks ning jääb tõenäoliselt selliseks veel pikaks ajaks.

Selle põhjuseks on asjaolu, et Leedus on virtuaalvarade sfääri ning krüptovaluutade vahetamise ja hoidmisega seotud teenuste osutamise regulatsioon võrreldes teiste Euroopa jurisdiktsioonidega endiselt üks lihtsamaid, arusaadavamaid ja liberaalsemaid. Leedu Vabariigi RTRT-i seadus ei näe krüptovaluutaturul osalejatele AML / KYC valdkonnas ette täiendavaid kohustusi, mis tarbetult raskendavad ja bürokratiseerivad krüptoraha ettevõtte sisemisi protsesse, sellega seoses võib Leedu riiklikku poliitikat krüptovarade ja AML/CFT seadusandluse osas, samuti FNTT regulaatori praktikat pidada teistele Euroopa riikidele eeskujuks.

Samuti varem märgitud muudatused seoses põhikapitali suurendamisega (esialgsel etapil nõutakse sissemakset 25% nõutavast summast 125 000 eurot) ja kohaliku MLRO kaasamisega (Leedus on piisav arv kvalifitseeritud RTRT-i vastavusnõuete spetsialiste) ei ole ülemäärased ja koormavad, kuna Leedu krüptovaluutateenuste turul saavad keskmised osalejad neid täita ilma suuremate raskusteta.

Võtke meiega ühendust

Kui olete huvitatud Leedus krüptoettevõtte registreerimisest ja VASP litsentsi saamisest või kui soovite saada lisateavet Leedu Rahapesu andmekaitse seadusandluse uuenduste kohta, võtke ühendust meie konsultantidega telefoni, e-posti või tagasiside vormi kaudu meie veebisaidil.

NFT ettevõtte või turuplatvormi registreerimine Eestis

Pärast buumi ICO plokiahela tehnoloogiad hakkasid aktiivselt levima ja neid ei kasutatud mitte ainult finants- ja investeerimiskeskkonnas, vaid hakati tasapisi sisendama ka muudesse igapäevaelu valdkondadesse. Nii on viimastel aastatel NFT-tööstus aktiivselt arenenud, mille raames on saanud võimalikuks luua digitaalsete objektide jaoks standardiseeritud omandisertifikaate.

NFT (ingl. Non-fungible token) ehk mitteasendatav token on teatud tüüpi krüptograafilised tokenid, mis on plokiahela võrgu elemendid digitaalsete kirjete kujul ja on seotud teatud digitaalsete objektidega ning seetõttu on iga NFT eksemplar oma olemuselt ainulaadne ja seda ei saa asendada teise sarnase tokenitega.

NFT-na võib esitada mis tahes digitaalset toodet, sisu või vara, mis väidetavalt on unikaalne: kujutis või pilt, GIF või animatsioon, muusika või laul, video või film, tekst või postitus, samuti mis tahes inventar või vara arvutimängus, mis on ühel või teisel põhjusel selle mängu jaoks eksklusiivne.

Ostes NFT tokeni, saab kasutaja mis tahes virtuaalse kunstiteose, vara või sisu elektroonilise või teisisõnu krüptograafilise sertifikaadi omanikuks. Samal ajal genereeritakse plokiahela võrgus kirje, mis kinnitab kasutaja omandiõigust digitaalsele objektile, mis saadetakse talletamiseks IPFS-is (inglise keelest InterPlanetary File System – planeetidevaheline failisüsteem).
NFT tokenid on eriti populaarsed progressiivsete kollektsionääride ja kaasaegse kunsti armastajate seas, aga ka mängijate seas, kes investeerivad oma tegelaste ja muude mänguuniversumite virtuaalsete kaupade ja objektide ainulaadsesse ja eksklusiivsesse inventari.

NFT teenused ja tööstus

NFT teenuste turu peamised tegijad on NFT tokenite arendajad ja väljastajad, samuti NFT paigutamise ja edasimüügi platvormid, mida nimetatakse ka NFT marketplace´deks või turuplatsideks. 2021. aastal ületas mitteasendatavate tokenitega kauplemise maht 13 miljardit dollarit ja seega kasvas see näitaja 2020. aastaga võrreldes ligi 400 korda, kusjuures kõige olulisemad turuplats OpenSea, mis andis umbes 88% NFT kauplemismahust, kukkus kokku.

Eeltoodud andmete põhjal võib ühemõtteliselt väita, et NFT ei ole enam kitsas nišitoode ja pakub tänapäeval huvi laiale kasutajaskonnale ning NFT tööstus on omandanud teiste plokiahela projektide seas olulise ärikomponendi.

Sinu NFT projekt Euroopas: miks Eesti?

Mis tahes NFT projekti arendamine ja edendamine ning NFT-ga seotud teenuste osutamine ärilistel alustel hõlmab juriidilise isiku loomist, kelle nimele registreeritakse kogu edukaks äritegevuseks vajalik infrastruktuur (veebisait, kauplemisplatvorm, arvelduskontod jne) ja kelle nimel tehakse juriidiliselt olulisi toiminguid, sealhulgas NFT tokenite loomine, paigutamine ja müük.

Kas otsite oma NFT-projekti käivitamiseks kõige sobivamat jurisdiktsiooni Euroopa Liidus? Kõigist Euroopa riikidest soovitame pöörata tähelepanu eelkõige Eestile kui NFT kontekstis kõige tõhusamale jurisdiktsioonile.

Eesti on juba ammu omandanud maine ühe maailma innovaatiliste tehnoloogiate arendamise keskusena – Eestis on aastaid pööratud erilist tähelepanu IT-tööstuse ja kõrgtehnoloogilise ärikeskkonna arendamisele. Lisades eeltoodud asjaoludele ka asjaolu, et Eestis puudub jaotamata kasumilt ettevõtte tulumaks ja see, et Eesti võttis esimesena maailmas kasutusele krüptovaluutade regulatsiooni seadusandlikul tasemel ning teenuseid selle vahetamiseks ja säilitamiseks, siis võime täie kindlusega väita, et Eesti on ideaalne jurisdiktsioon oma NFT idufirma registreerimiseks ja käivitamiseks.

NFT ettevõtte registreerimine Eestis on kindlasti tõhus lahendus teie NFT projekti edukaks käivitamiseks ja NFT idufirma sisenemiseks rahvusvahelisele mitteasendatavate tokenite turule.

NFT ettevõte Eestis: tokenite arendus ja väljastamine

Teil on ainulaadne digisisu ja soovite arendada ja pakkuda oma mitteasendatavat tokeni huvitatud publikule või teil on plaan luua terve sari NFT-sid, siis on NFT ettevõtte (NFT token developer company) avamine Eestis kahtlemata parim lahendus teie NFT projekti arendamiseks. Võtke julgelt ühendust meie spetsialistidega ja me aitame teil luua tõhusa ettevõttestruktuuri, et käivitada teie NFT äri võimalikult lühikese aja jooksul.
Eesti NFT turuplats: tokenite noteerimine ja müük

Kas soovite paigutada (noteerida) ja pakkuda laiale publikule ostmiseks kolmandate osapoolte välja töötatud NFT tokeneid, luues oma NFT-börsi või NFT-turuplatsi? Meie spetsialistidel on aastatepikkune kogemus erinevat tüüpi plokiahela projektide toetamisel ning nad on valmis pakkuma Sinu NFT projekti jaoks kõige kaasaegsemaid organisatsioonilisi ja tehnoloogilisi lahendusi, mis aitavad viia Sinu turuplatsi võimalikult lühikese ajaga Euroopa Liidu õigusvaldkonda.

Kas NFT-de väljastamiseks on vaja litsentsi?

Reeglina ei nõua NFT tokenite loomise, paigutamise või müügiga tegelevad NFT projektid eraldi litsentsimist ega tegevusloa saamist.

NFT tokeneid ei ole otseselt kirjeldatud ja Eesti õigust loovate aktidega reguleeritud, need ei ole virtuaalsed varad Eesti Vabariigi rahapesu andmekaitse seaduse tähenduses, kuna esiteks ei ole need maksevahend ja neid ei aktsepteerita maksevahendina paljude isikute poolt.

Valitsuste vaheline organisatsioon FATF (Financial Action Task Force on money laundering) juhib aga oma 2021. aastal avaldatud soovitustes tähelepanu asjaolule, et mõned NFT tokenid, millel esmapilgul pole krüptovaluutadega mingit pistmist, võivad siiski kuuluda virtuaalvara definitsiooni alla, kui neid praktikas kasutatakse maksete tegemiseks – sellisel juhul peab väljastav ettevõte või turg hankima oma tegevuse raames VASP (Virtual Asset Service Provider) krüptolitsentsi.

Samuti peaksite olema ettevaatlik, kui NFT token hõlmab otseselt või kaudselt selle kasutamist investeerimiseesmärkidel või annab selle omanikule võimaluse saada osa kasumist või õiguse osaleda (osale) või hääõiguse mis tahes ettevõttes (projektis) – selles olukorras võib olla tegemist security tokeniga (ingl. security token), mille väljalaskmine ja pakkumine võivad kuuluda väärtpaberite seadusandlusesse ja finantsregulaatori pädevusse.

Kui leiate arendatavatest või juurutatavatest NFT tokenitest mõnda ülalkirjeldatud funktsiooni või omadust, soovitame teil tungivalt oma NFT tokeni olemust hoolikalt analüüsida, et vältida raskusi tulevikus.

Samuti tahame märkida, et krüptovaluutas maksete vastuvõtmine teenuste või kaupade eest on Eesti ettevõtete jaoks seaduslik makseviis. Siiski tuleks selgelt eristada NFT-de müüki ja ostmist ning VASP-teenuste osutamist, mis hõlmavad krüptovaluutade vahetamise ja hoiustamise teenuseid ning krüptovaluuta tehingute teostamist, milleks on vaja vastavat litsentsi.

Võtke meiega ühendust

NFT äri rajamisel Eestis on palju eeliseid ja sellest saab kindlasti tõhus tööriist sinu NFT idufirma arendamiseks.

Kui olete huvitatud NFT ettevõtte registreerimise võimalusest Eestis või kui teil on lisaküsimusi, võtke ühendust meie spetsialistidega telefoni, e-posti või meie kodulehel oleva tagasiside vormi kaudu.

Äriühingu registreerimine kohapeal

Üks levinumaid viise äriühingu asutamiseks Eestis on see registreerida kohapeal Tallinnas. Toimingu läbiviimine kohapeal on kiireim ja mugavaim viis oma äriühingu registreerimiseks ja äriprojekti tõhusaks viimiseks rahvusvahelisele turule.

Selleks tuleb teil planeerida reis Tallinnasse. Kõik toimingud saab teha ühe tööpäeva jooksul, seega ei pea te Eestis kaua viibima.

Te ei pea millegi pärast muretsema – meie spetsialistid ja konsultandid koostavad kõik vajalikud dokumendid, lepivad kokku kohtumise notariga, kinnitavad tulevase äriühingu asutamisdokumendid ja saadavad teid isiklikult kogu protsessi vältel.

Põhietapid äriühingu registreerimiseks

Äriühingu kohapeal registreerimise menetluse ettevalmistamise ja läbiviimise protsess koosneb järgmistest etappidest:

 • Eelkonsultatsioon. Meie spetsialistid vastavad kõigile teie küsimustele ja arutavad teiega Eesti visiidi ja eelseisva äriühingu registreerimisprotseduuri üksikasju.
 • Tallinnasse saabumise aja kooskõlastamine. Kuna notari külastus eeldab eelnevat kooskõlastamist ja aja broneerimist, siis palume teil meid teavitada plaanitavast reisist Eestisse 3­–5 tööpäeva ette.
 • Asutamisdokumentatsiooni ettevalmistamine. Meie konsultandid koostavad äriühingu asutamislepingu ja põhikirja projekti; aitavad kontrollida, et teie soovitud äriühingu nimi ei oleks juba kasutuses ja valida tulevase äriühingu jaoks õige tegevusala.
 • Äriühingu asutamise notariaalse menetluse läbiviimine. Kõik äriühingu registreerimise toimingud viiakse läbi notaribüroos. Meie juristid saadavad ja nõustavad teid notaribüroos kogu äriühingu asutamise menetluse vältel.
 • Äriühingu kandmine Eesti Äriregistrisse. Registreerimise notariaalse menetluse lõppedes antakse asutamisdokumendid üle Äriregistrile ja teie äriühing kantakse registrisse viie tööpäeva jooksul.

Pärast kõikide toimingute sooritamist kantakse äriühing Eesti Äriregistrisse, kus te siis saate näha kõiki äriühingu andmeid ja saada elektroonilisi koopiad kõikidest asutamisdokumentidest.

Millist teavet me vajame?

Aja broneerimiseks notari juurde, äriühingu registreerimise korra ja asutamisdokumentide koostamiseks vajame ennekõike järgmisi andmeid:

 • Tallinna külastuse eeldatav kuupäev;
 • Tulevase äriühingu soovitud nimed (2–3 varianti);
 • Äriühingu kavandatav tegevusala;
 • Äriühingu kontaktandmed (telefoninumber ja e-post);
 • Äriühingu asutajate ja juhatuse liikmete andmed (ees– ja perekonnanimi, aadress jne).

Äriühingu asutamisdokumentatsiooni koostamiseks palume teil saata skaneeritud koopiad asutajate passidest ja täita ankeedid ja küsimustikud klientide kohta, et täpsustada ja fikseerida kõik tulevase äriühingu olulised asjaolud.

Teised äriteenused

Äriühingu edukaks registreerimiseks ja selle edasiseks korrektseks toimimiseks peaksite ka mõtlema järgmiste teenuste kasutamise peale:

 • Juriidiline aadress. Äriühingu registreerimisel on vaja märkida selle juriidiline aadress Eestis. Meie büroo pakub juriidilise aadressi teenust Eestis, sh sissetulevate kirjade vastuvõtmine ja edastamine.
 • Kontaktisik. Iga äriühing, kelle juhatuse liikmed on Eesti mitteresidendid, on kohustatud määrama Eesti territooriumil kontaktisiku, kellele on võimalik kätte toimetada ametlikke dokumente, teateid ja muud kirjavahetust. Pakume kontaktisiku teenust Eestis.
 • Raamatupidamisteenus. Iga Eestis registreeritud juriidiline isik on kohustatud pidama raamatupidamise arvestust ja esitama raamatupidamise aastaaruande (majandusaasta aruande) riigiasutustele. Meie raamatupidajad pakuvad igakülgset tuge teie äriühingu raamatupidamisel.
 • Õigusalased teenused. Meie kogenud juristid pakuvad igakülgset õigusabi alates eelkonsultatsioonidest ja juriidilise dokumentatsiooni analüüsimisest kuni kliendi huvide esindamiseni kohtumenetlustes.

Meie spetsialistid pakuvad kõiki vajalikke teenuseid teie äriühingu asutamiseks Eestis ning selle edasiseks tõhusaks toimimiseks Euroopa Liidu õigusruumis.

Ettevõtte registreerimise maksumus

Äriühingu registreerimise maksumus kohapeal hõlmab järgimisi kulusid:

 • Õigusalased teenused ­– 100 eurot
 • Riigilõiv – 200 eurot
 • Notari teenused – 150 eurot
 • Juriidiline aadress 1 aastaks – 150 eurot
 • Kontaktisik 1 aastaks – 150 EUR

Ettevõtte asutamisega seotud teenuse kogumaksumus – 750 euro

Kui teil on konkreetseid nõudeid või soove äriühingu asutamisdokumentatsioonile, registreerimise korra koostamisele ja läbiviimisele, võtke ühendust meie konsultantidega, et saada individuaalne hinnapakkumine.

Võtke meiega ühendust

Äriühingu registreerimisel Eestis on palju eeliseid ja sellest saab kindlasti tõhus tööriist teie äri arendamisel. Kogu lisainfo äriühingu registreerimise kohta Eestis leiate meie kodulehe temaatiliselt lehelt.

Kui olete huvitatud äriühingu registreerimist Eestis kohapeal või kui teil on küsimusi, võtke ühendust meie spetsialistidega telefoni, e-posti või meie kodulehel oleva tagasiside vormi kaudu.

Investeeringud krüptovaluutasse ja krüptovaradesse

Viimasel ajal on oluliselt kasvanud erinevate krüptovaluutade (Bitcoin, Etherium jt) ning muude virtuaalvarade (tokenid, NFT-d jne) investeerimiskomponendid ja tähtsus. Kaasaegne rahandusmaailm põimub iga päevaga üha enam uudsete lahenduste ja plokiahela tehnoloogiatega – tänapäeval on üsna haruldane, kui investeerimisportfell ei sisalda mõnda krüptovara. Meilt küsitakse sageli, kas Eesti Vabariigi õigusvaldkonnas registreeritud juriidiliste isikute poolt on krüptoraha varadesse ja erinevatesse virtuaalväärtustesse investeerimisel piiranguid.

Jah, loomulikult on kõigil Eesti ettevõtetel, olenemata nende juriidilisest vormist, täielik õigus paigutada kogunenud raha krüptovaluutadesse, tokenites, NFT-desse ja muudesse virtuaalvaradesse. Veelgi enam, Eesti maksuseadusandlus lubab ettevõtte majandustegevusest saadud kasumit reinvesteerida ilma makse maksmata – jaotamata kasumi maksumäär on 0% (ettevõtte kasumit ei maksustata tulumaksuga kuni dividendide maksmise otsuse tegemiseni).

Siiski tuleb märkida, et ettevõtte juhtkond on ettevõtte nimel krüptovarade soetamisel kohustatud rangelt järgima hoolsuskohustuse ja hoolsuskohustuse põhimõtteid ja mitte investeerida ettevõtete vahendeid vähetuntud krüptovaluutadesse ja kahtlastesse plokiahela projektidesse ning kasutage ainult turvalisi ja mainekaid krüptobörse või muid platvorme. Samuti peab mis tahes krüptovaluuta tuletisinstrumentide (nt utiliidi tokenid või NFT-d) ostmine olema läbipaistev ja sellel peab olema selgelt määratletud investeerimiskontekst. Vastasel juhul on ettevõtte omanikel, aga ka ettevõtte pankroti korral ja selle võlausaldajatel täielik õigus esitada ettevõtte juhtkonnale nõue tormakatest investeerimisotsustest tekitatud kahju hüvitamiseks.

Kas VASP litsents on vajalik?

Krüptovaluutade ostmiseks ja ettevõtte omavahendite investeerimiseks virtuaalvaradesse ei ole vaja litsentsi ega luba. Igal ettevõttel on õigus vabalt langetada investeerimisotsuseid, sealhulgas investeerida kaasaegsetesse ja arenevatesse tehnoloogiatesse ning uudsetesse investeerimisinstrumentidesse.

Litsentsi saamise küsimus võib muutuda aktuaalseks vaid juhul, kui ettevõte osutab oma majandustegevuse raames kolmandatele isikutele krüptovaluuta vahetamise või hoidmise teenuseid. Kuni ettevõte tarbib ainult kolmandate osapoolte krüptobörside ja investeerimisplatvormide teenuseid, pole VASP (ingl. virtual asset service provider) litsents vajalik.

Investeeringute infrastruktuur

Krüptovaluutade ja virtuaalsete varadega tehingute teostamiseks on vajalik vastav infrastruktuur – ettevõttekontod krüptovaluutabörsidel või ühendus teiste krüptoraha investeerimisplatvormidega.

Hetkel ei ole kõik pangad ja maksesüsteemid EMI ja PSP krüptovaluutade ja virtuaalvarade suhtes sõbralikud ning osaliselt võib neist aru saada – virtuaalvarad kuuluvad kõrge riskiga varade hulka, enamasti aitavad need kaasa anonüümsusele ja neid kasutatakse sageli ebaseaduslikel eesmärkidel (rahapesu, terrorismi rahastamine, maksudest kõrvalehoidumine, kriminaaltulu varjamine jne.). Sellest lähtuvalt järeldub, et enne investeerimistegevuse alustamist ja krüptovarade soetamist on soovitatav hoolikalt läbi mõelda kõik võimalikud kanalid krüptovaluutabörsidele raha paigutamiseks ja nende edasiseks väljavõtmiseks, et tulevikus ei tekiks tarbetuid raskusi, viivitusi ja ebamugavused.

Meie spetsialistidel on aastatepikkune kogemus krüptoettevõtete ja plokiahela projektide toetamisel. Kui vajate nõu või abi arvelduskontode avamisel krüptovaluutadele ja plokiahelatööstusele sõbralikes pankades või makseasutustes või ettevõtete kontode avamisel usaldusväärsetel krüptovaluutabörsidel, vastavad meie konsultandid meeleldi teie küsimustele ja pakuvad kõige tõhusamaid lahendusi.

Väga ebasoovitav on kasutada krüptovaluutade ostmiseks börsikontosid ja muid üksikisikutele kuuluvaid andmeid. Ettevõtte raha väljaviimist sellistele kontodele või krüptorahakottidesse võib käsitleda dividendide või mingisuguse tasu maksmisena (äriühing on maksukohustuslane) või eraisik saab oma börsikontole investeerimistegevusest tulu (eraisik on kohustatud maksma makse).

Krüptovarade raamatupidamise arvestus

Lisaks eeltoodud asjaoludele tasub tähele panna, et ettevõtte investeerimisvarade arvestus, samuti sellest tuleneva kasumi või kahjumi korrektne arvutamine ja kajastamine on lahutamatu osa ettevõtte raamatupidamis- ja finantsarvestuse pidamise kohustusest. Krüptovaluuta raamatupidamine ja krüptovarade arvestus peab tingimata hõlmama iga tehingu registreerimist, võttes arvesse tehingu hetkel kehtinud vahetuskurssi, samuti kõigi krüptoraha rahakottide saldode kuvamist baasvaluutas – eurodes.

Kuna krüptovaluuta varade arvestus ja investeerimistegevuse finantsaruannete koostamine on raamatupidamisteenuste osutamise kontekstis spetsiifiline spetsialiseerumine, siis soovitame kindlasti võtta ühendust ainult vastavate oskuste ja kogemustega raamatupidajatega – meie raamatupidamisspetsialistidel on kogemusi krüptorahaprojektide ja plokiahela startupide toetamisel aastast 2017 ning nad on valmis pakkuma Teile kvaliteetset raamatupidamistuge.

Võtke meiega ühendust

Kui soovite luua Eestis korporatiivset struktuuri või ettevõtet, et investeerida krüptovaluutadesse, tokenitesse, NFT-desse või muudesse krüptovaradesse või kui vajate juriidilist ja raamatupidamisalast nõustamist, võtke julgelt ühendust meie konsultantidega!

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruande (aastaaruanne) koostamine ja esitamine on kohustuslik kõikidele ettevõtjatele, kes on registreeritud ja tegutsevad Eestis. Aastaaruanne esitatakse Äriregistrile ja kogu aruande teave avalikustatakse ning igal soovijal on õigus tutvuda mistahes ettevõtte finantsaruannetega.

Iga-aastase finantsaruannete koostamise ja Äriregistrile esitamise kohustuse kehtestamise peamine eesmärk on anda riigiasutustele ja kolmandatele isikutele objektiivset ja usaldusväärset teavet ettevõtja finantsolukorrast ja majandustegevusest.

Millest koosneb raamatupidamise aastaaruanne?

Majandusaasta aruanne peab vastama kehtestatud reeglitele ja nõuetele ning sisaldama järgmist teavet.

Ettevõtte bilanss

Bilansis kajastub teave ettevõtja finantsseisundist majandusaasta viimase päeva (vaikimisi 31. detsembri) seisuga, sh andmed ettevõtja varast, kohustustest ja omakapitalist.

Kasumiaruanne

Tulude ja kulude koondaruanne aruandlusperioodi (aasta) kohta, mis kajastab ettevõtja majandusnäitajaid, sh tulusid, kulusid, kasumit ja kahjumit.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne kajastab ettevõtja sissetulekuid ja väljaminekuid aruandlusperioodil, sh raha ja muude konverteeritavate varade laekumine ning ettevõtja tehtud väljamaksed äritegevuse raames, mida liigitatakse nende eesmärkide ja otstarbe alusel (äri–, investeerimis– ja finantstegevus).

Omakapitali muutuste aruanne

Omakapitali muutuste aruandes kajastatakse muutusi ettevõtja omakapitalis aruandlusperioodil, sh sissemaksed ettevõtja põhikirjakapitali või maksed äriühingu osanikele, kasum või kahjum ning muud olulised omakapitali suurust mõjutavad andmed ja asjaolud.

Lisateave

Sõltuvalt ettevõtja äritegevuse omapärast peab aasta finantsaruanne sisaldama kindlat täiendavat teavet. Aastaaruandele tuleb lisada vähemalt järgmised lisad:

 • ettevõtja tegevusaruanne – ettevõtja tegevuse ja edasiste plaanide kirjeldus, tuues välja ka muud aruande kontekstis olulise tähtsusega asjaolud;
 • selgitused, millisest finantsaruande standardist lähtuti aastaaruande koostamisel;
 • aastaaruande koostamisel kasutatud raamatupidamise põhimõtted;
 • selgitused ja täpsustused põhiaruannete oluliste kirjete ja nende muutmise kohta aruandeperioodil.

Nullaruanne

Iga-aastane finantsaruandluse (aastaaruandlus) kohustus laieneb kõikidele ettevõtjatele sõltumata sellest, kas ettevõtja viis läbi aktiivset majandustegevust majandusaastal või oli mingil põhjusel tegevusetu.

Kui ettevõtjal puudus mistahes majandustegevus (pangas ega sularahakassas ei toimunud ühtegi raamatupidamise toimingut), tuleb koostada ja esitada Äriregistrile nullaruanne.

Majandusaasta aruande esitamise tähtajad

Aastaaruanne tuleb koostada, kinnitada ja esitada Äriregistrile poole aasta (6 kuu) jooksul pärast majandusaasta lõppu. Seega kui ettevõtja majandusaasta ühtib kalendriaastaga (1. jaanuar kuni 31. detsember), siis finantsaastaaruande esitamise tähtpäev on 30. juuni.

Kui aastaaruanne ei ole esitatud määratud tähtpäevaks, on Äriregistril õigus ettevõtjat trahvida. Reeglina määrab Äriregister pärast esimest hoiatust ettevõtjale täiendava tähtaja (enamasti 30 päeva) aastaaruande esitamiseks. Kui ettevõtja eirab talle tehtud ettekirjutusi, võidakse talle määrata trahv kuni 3200 eurot (enamasti 200–300 eurot). Kui ettekirjutused ning trahvid ei ole mingit mõju avaldanud, võib Äriregister algatada ettevõtja kohta sundlõpetamise menetluse.

Viimasel ajal on Äriregister hakanud pöörama erilist tähelepanu ettevõtjatele, kes ei täida oma kohustusi riigiorganitele finantsaruandluse esitamisel. Nii on Äriregistri ettekirjutuste ja määratud trahvide arv tõusnud kümneid kordi. Seoses sellega soovitame tungivalt mitte viivitada aastaaruandlusega ning täita oma kohustusi tähtaegselt.

Kuidas esitada majandusaasta aruanne?

Aastaaruanne esitatakse riigiorganitele elektrooniliselt e-äriregistri aruandluskeskkonna kaudu. Raamatupidajale antakse vormide täitmiseks ja aastaaruande esitamise ette valmistamiseks ligipääs aruandluskeskkonnale. Seejärel allkirjastab ettevõtja või äriühingu juht (juhatuse liige) finantsaruande. Nendeks toiminguteks on vajalik kehtiv digiallkiri (isikutunnistus, Mobiil-ID või e-residentsus).

Kui  ettevõtja või kõik äriühingu liikmed on mitteresidendid, kellel pole Eesti isikukoodi ja digiallkirja õigust, võib aastaaruande allkirjastada käsitsi ning esitada Äriregistrile allkirjastatud aruande skannitud koopia. Sel juhul täidab raamatupidaja kõik vajalikud vormid, loob aruande standardvormi ning esitab aastaaruande skannitud koopia ettevõtja või äriühingu juhi allkirjaga Äriregistrile iseseisvalt enda nimel.

Kas teil on vaja koostada aastaaruanne?

Kui vajate abi aastaaruandlusega, pöörduge julgelt meie raamatupidajate poole. Eelseisva töö hindamiseks ja hinnapakkumise koostamiseks saatke meile ettevõte tegevuse lühikirjeldus ja olemasolul väljavõtted kõikidest tehingutest pangas või  sularahakassa kaudu.

Tavaliselt jõuavad meie raamatupidajad koostada ja kontrollida aastaaruande ligikaudu ühe nädalaga. Raamatupidamise teenuste hind algab sel juhul 150 eurost. Teiste raamatupidamisteenustega on teil võimalik tuttvuda meie kodulehe teemalehel.

Kontaktisik Eestis

2018. aasta alguses jõustusid Eestis äriseadustiku muudatused, mis kohustasid kõiki mitteresidentidest ettevõtjaid nimetama oma ettevõttes ametisse kohaliku kontaktisiku, kellele oleks võimalik kätte toimetada ettevõttele adresseeritud ametlikke dokumente ja teateid.

Kontaktisiku institutsiooni loomise vajadus tekkis seoses sellega, et Eestist oli saanud mitteresidentide seas üsna populaarne jurisdiktsioon oma ettevõtte registreerimiseks ning välismaalaste loodud Eesti ettevõtete arv oli ületanud mitmekümne tuhande piiri. Kuna selliste äriühingute tegelik seos Eestiga ei pruugi olla enamat kui minimaalne, oli riigiasutuste, vastaspoolte ja mitteresidentide ettevõtete võimalike võlausaldajate jaoks vajalik tagada katkematud sidekanalid nende ettevõtetega ning võimalus edastada teateid, tahteavaldusi ja muud olulist kirjavahetust mitteresidentidest ettevõtete juhtorganitele ja juhtidele.

Seega vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustiku §-le 63¹:

 1. Ettevõtja võib määrata isiku, kellele saab Eestis kätte toimetada ettevõtja menetlusdokumente ja ettevõtjale suunatud tahteavaldusi (edaspidi kontaktisik). Menetlusdokumendi või tahteavalduse kontaktisikule kättetoimetamisel loetakse vastav menetlusdokument või tahteavaldus kättetoimetatuks ka ettevõtjale.
 2. Kui äriühingu juhatus või seda asendav organ asub välisriigis, peab äriühing määrama käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud kontaktisiku. Kontaktisikuks võib sellisel juhul määrata üksnes notari, advokaadi, advokaadibüroo, vandeaudiitori, audiitorettevõtja või usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkuja. Kontaktisiku aadress loetakse sellisel juhul äriühingu aadressiks.

Kontaktisiku mõiste käibelevõtmise eesmärgiks on täielikult seadustada ning juurutada meie õigusruumis võimalus, et Eestis registreeritud äriühingut juhitakse täielikult välismaalt ja kõik juriidilise isiku juhtorganid asuvad välisriigis.

Kontaktisiku volitused

Kontaktisik on ühel või teisel määral ettevõtte esindaja ning tema andmed kantakse ettevõtte registrikaardile. Samas on kontaktisiku esindusfunktsioon puhtpassiivne: kontaktisikul on üksnes õigus võtta vastu ettevõttele adresseeritud ametlikke dokumente. Kontaktisikul ei ole õigust teha ettevõtte nimel õiguslikult tähenduslikke toiminguid.

Samas tuleb märkida, et kehtivate õigusaktide kohaselt võrdsustatakse mis tahes teadete või dokumentide edastamine kontaktisikule sisuliselt nende materjalide üleandmisega ettevõtte juhatusele ja tegevjuhtidele. Samuti muutuvad kontaktisiku määramisel tema kontaktandmed ettevõtte ametlike kontaktandmete osaks ning kontaktisiku aadressist saab ka mitteresidendi ettevõtte ametlik aadress.

Kas on võimalik luua ettevõte ilma kontaktisikuta?

Kui mitteresident soovib Eestis ettevõtet registreerida, kontrollitakse kontaktisiku olemasolu nii notari etapis kui ka Eesti äriregistris ettevõtte registreerimise avalduse läbivaatamise käigus. Kui tuvastatakse, et kontaktisik tuleb ametisse määrata, aga seda ei ole tehtud, annab äriregister tähtaja puuduse kõrvaldamiseks ning enne kontaktisiku määramist ettevõtet ei registreerita.

Juhul kui tuvastatakse, et äriühingul on kohustus määrata kontaktisik, kuid seda on mingil põhjusel eiratud või on varem määratud kontaktisik ennast taandanud, on äriregistril õigus teha ettevõttele ettekirjutus ja kohustada teda määrama endale kontaktisiku ning ettekirjutuse täitmata jätmise korral on äriregistril õigus äriühingut trahvida või algatada juriidilise isiku sundlikvideerimise menetlus.

Kes võib olla kontaktisikuks?

Seadus sätestab, et mitte igaühel ei ole õigust hakata mitteresidendi ettevõtte kontaktisikuks. Võimalike kontaktisiku kandidaatide ringi kitsendamise eesmärgiks oli anda kontaktisiku teenuste osutamise õigus ainult selliste kutsealade esindajatele, kellele vaikimisi kehtivad kõrgendatud kvalifikatsiooni- ja hoolsusnõuded ning kes näevad seadusandja ja üldsuse silmis üheselt välja kui usaldusväärsed isikud.

Seega võivad kehtivate õigusaktide kohaselt kontaktisiku teenust osutada eelkõige notarid, advokaadid, audiitorid või tegevusluba omavad äriühingute registripidajad.

Kontaktisiku teenuse tellimine

Meie ettevõttel on olemas riiklik, Rahapesu Andmebüroo poolt väljastatud äriühingute registripidaja tegevusluba number FIU000144 ning meil on seaduslik õigus osutada oma klientidele kontaktisiku teenust.

Kontaktisiku teenuse hind on 150 eurot aastas.

Täpsemat teavet esindusteenuste ja virtuaalkontori teenuse osutamise kohta Eestis leiate meie kodulehe teemalehelt. Kui soovite tellida meie ettevõttelt kontaktisiku teenust, võtke palun ühendust meie spetsialistidega telefoni või e-posti teel või täites meie kodulehel vastava vormi.

Ettevõte Euroopas − miks just Eestis?

Soovite alustada äritegevust ja registreerida oma ettevõtte Eestis? Esmajärjekorras soovitame teil kaaluda võimalust avada oma ettevõte just nimelt Eestis, kuivõrd selles jurisdiktsioonis on hulgaliselt eeliseid, mis tõstavad Eesti teiste Euroopa Liidu riikide seast selgelt esile. 

2021. aasta lõpus oli Eestis registreeritud 241 181 ettevõtet, kusjuures 24 779 neist (umbes 10%) olid asutatud viimase aasta jooksul. Arvestades Eesti elanikkonna arvu (1,3 miljonit inimest), näitavad need arvud ilmekalt, et Eesti on välisriikide äriringkondades populaarne sihtmaa, kui tahetakse vähendada jurisdiktsiooniga seotud ja muid riske ning optimeerida oma ettevõtte maksukomponenti.

Järgnevalt vaatleme kümmet kõige olulisemat põhjust, miks tasub registreerida oma ettevõte ja käivitada oma äri just Eestis.

 1. Eestis puudub täielikult tulumaks jaotamata kasumilt. See tähendab, et kõik Eesti ettevõtted on vabastatud ettevõtte tulumaksust seni, kuni pole vastu võetud dividendide väljamaksmise otsust ja kogunenud tulud ei ole ettevõtte osanike vahel ära jaotatud. See eelis võimaldab Eestis registreeritud ettevõtetel vabalt kapitali koguda ning ettevõtte vahendeid paigutada ja investeerida, ilma et tuleks maksta mingeid ettevõttemakse.
 2. Eesti hoiab rahvusvahelises maksualase konkurentsivõime indeksis (ingl k International Tax Competitiveness Index) esikohta, sest Eestis on väga mugav ja läbipaistev maksusüsteem. Maksude arvestuse, deklareerimise ja tasumise süsteem on lihtne, mugav ja maksimaalselt automatiseeritud. Kõik õigusaktid ja maksualased määrused on kirjutatud lihtsas ja arusaadavas keeles, kogu ettevõtjale vajalik teave on kättesaadav Maksu- ja Tolliameti veebilehelt ning samuti on maksuameti töötajad alati lahked ja abivalmis.
 3. Eestis on ülimalt hea ärikliima ja väga mugav keskkond äritegevuse arendamiseks. Mitte ilmaasjata pole Eesti mitmesugustes rahvusvahelistes reitingutes juhtpositsioonil: majandusvabaduse indeksis (ingl k Index of economic freedom) 7. kohal ja äritegevuse lihtsuse indeksis (ingl k Ease of Doing Business Index) 18. kohal.
 4. Erinevalt paljudest teistest Euroopa jurisdiktsioonidest pole Eestis ettevõtte registreerimisel vaja teha osakapitali sissemakset, mis teeb ettevõtte asutamise protseduuri lihtsaks ja liigse bürokraatia vabaks.
 5. Alates aastast 2004 kuulub Eesti Euroopa Liitu ning on ühtse tolliliidu (ingl k European Union Customs Union) täieõiguslik liige, mis tähendab, et kaubandustegevus on üle kogu ELi vabastatud igasugustest tollimaksudest ja piirangutest.
 6. Aastast 2014 käivitati Eestis välismaalaste jaoks e-Residendi programm, mis võimaldab mitteresidentidel anda digiallkirju, mis on aktsepteeritavad nii Eestis kui ka teistes Euroopa riikides. E-residendiks olemine ja digiallkirja andmise võimalus võimaldab mitteresidentidel kasutada mitmesuguseid internetipõhiseid riigiteenuseid, sealhulgas elektroonilist äriregistrit, mille kaudu saab ettevõtte kiiresti ja mugavalt registreerida ning korraldada selle edasist juhtimist.
 7. Eesti ettevõtte nimele saab kiiresti ja mugavalt avada arvelduskonto sellistes elektroonilistes maksesüsteemides nagu Wise, Paysera või Revolut, mis lihtsustab ja kiirendab oluliselt ettevõtte sisenemist rahvusvahelistele turgudele.
 8. Hoolimata sellest, et ametlik asjaajamine käib Eestis eesti keeles, on teil alati võimalus pöörduda riigiasutuste poole ja suhelda nendega ka vene või inglise keeles.
 9. Ettevõtte registreerimise protsess on Eestis ülimalt lihtne ja läbipaistev ning igasuguse liigse bürokraatia vaba. Ettevõtte võib registreerida isiklikult kohale tulles, volikirja alusel ja ise seejuures kohale tulemata või interneti teel e-Residentsuse abil vaid mõne päeva jooksul.
 10. Ettevõtte asutamiseks Eesti Vabariigi jurisdiktsioonis ei ole vaja kaasata ettevõtte struktuuri kohalikke elanikke. 100% asutajatest ja tegevjuhtidest võivad olla ka Eesti mitteresidendid.

See pole veel kaugeltki mitte täielik loetelu eelistest, mida annab Eesti jurisdiktsiooni valimine ettevõtte loomiseks Euroopa Liidus. Üksikasjalikumat teavet Eestis ettevõtte asutamise protseduuri ja tingimuste kohta leiate meie veebisaidi selleteemaliselt leheküljelt.

Kui teil tekkis huvi võimaluse vastu registreerida oma ettevõte Eestis või kui teil on mis tahes küsimusi, võtke palun julgesti ühendust meie spetsialistidega telefoni või e-posti teel või tehke oma päring vastava vormi täitmise kaudu meie veebilehel.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.