Uudised ja artiklid

Avaldame ülevaated olulisematest sündmustest äri-, korporatiivõiguse ja raamatupidamise vallas.

Erilist tähelepanu pöörame uuenduslikele finantslahendustele, plokiahela tehnoloogiatele ja eelkõige krüptovaluutadele.

Artiklid

Kuidas saada e-Residency?

E-Residendi staatuse taotlemise protseduur on üsna lihtne ja kiire. E-Residentsuse saamiseks tuleb täita ametlik veebipõhine ankeet, tasuda riigilõivu ja pärast taotluse rahuldamist saada e-Residendi kaart kätte eelvalitud Eesti Vabariigi välisesinduses.

Ettevõtte tulumaks

Eesti on üks kõige mugavamaid ja tõhusamaid riike Euroopas ettevõtte loomise ja äritegevuse alustamise jaoks, kuna kohalik maksustamissüsteem iseloomustab end lihtsuse ja läbipaistvuse poolest. Peamine Eesti ärikeskkonna ja maksupoliitika eelis on ettevõtte tulumaksu määr jaotamata kasumilt, mis on 0%.

Firma asutamine Leedus

Ettevõtte registreerimine Leedus pakub palju võimalusi äri arendamiseks Euroopa Liidus, kuna Leedu pakub soodsat majanduskeskkonda, atraktiivseid maksutingimusi ja juurdepääsu Euroopa Liidu ühtsele turule.

AML/CFT poliitika

Rahapesu tõkestamine mängib võtmerolli majandussüsteemi stabiilsuse ja läbipaistvuse tagamises. Rakendatavad meetmed aitavad ära hoida kuritegevust, toetavad finantstehingute seaduslikkust ja aitavad kaasa üldisele avalikule turvalisusele ja sotsiaal-majanduslikule heaolule.

Välismaalastest vabakutseliste töötasu

Kui Eesti ettevõte teeb väljamakse töötajale, alltöövõtjale või vabakutselisele, kes ei ole Eesti maksuresident, elab alaliselt väljaspool Eestit ja teeb oma tööd kaugtöö korras, ei tule Eestis maksta mingeid makse.

DAO startup Eestis

DAO (Decentralized Autonomous Organisation) on detsentraliseeritud autonoomne organisatsioon, mis on struktuur, milles traditsiooniline tsentraliseeritud juhtimine asendub uuenduslike tehnoloogiliste lahenduste ja avatud lähtekoodiga tarkvaraga. DAO kontseptsioon on üles ehitatud suures osas Web 3.0 ja plokiahela tehnoloogiate ideele, mis võimaldab kasutada nutilepinguid ja tokeneid, et tagada juhtimisotsuste järjepidevus ja läbipaistvus ning hallata ettevõtte sisemisi protsesse.

WEB3 startup Eestis

Web3 ehk Web 3.0 on Interneti kolmas põlvkond, mille eesmärk on luua plokiahela tehnoloogial ja hajutatud andmesalvestusel põhinev detsentraliseeritud võrk. Erinevalt varasematest Interneti-tehnoloogia arendamise kontseptsioonidest (Web 1.0 ja Web 2.0) panustab Web3 rõhku võrku postitatud andmete detsentraliseerimisele, privaatsusele ja kasutajate omandiõigusele. Samuti on Web3 üks eesmärke luua ökosüsteeme, milles osalejaid saaks premeerida panuse või detsentraliseeritud projektide tegevustes osalemise eest.

Kontaktisiku määramise kord alates 2023. aastast

1. veebruaril 2023. aastal hakkas kehtima eraldi Äriregistri seadus, kuhu viidi üle varem Äriseadustikus sisaldunud regulatsioonid kontaktisiku kohta. Lisaks Eesti ettevõtetele kontaktisiku loomist reguleeriva õigusakti muutmisele on täpsustatud mõningaid punkte ka selle teenuse määramise korra ja tähtaja osas.

Osaühingu osakapitali sissemakse

Osaühingu osakapital on rahasumma, mille ettevõtte asutajad peavad selle registreerimisel panustama. Määratud summat kasutatakse tavaliselt ettevõtte võlausaldajate kaitsmiseks ja ettevõtte finantsstabiilsuse tagamiseks. Osakapitali saab kasutada äriühingutegevuse finantseerimiseks ja erinevate varade soetamiseks. Ettevõte peab aga jälgima, et osakapital ei langeks alla Eesti seadusega kehtestatud miinimumtaseme.

Ettevõttе asutamise eelised Eestis

Soovite alustada äritegevust ja registreerida oma ettevõtte Eestis? Esmajärjekorras soovitame teil kaaluda võimalust avada oma ettevõte just nimelt Eestis, kuivõrd selles jurisdiktsioonis on hulgaliselt eeliseid, mis tõstavad Eesti teiste Euroopa Liidu riikide seast selgelt esile. 

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.